Bunzing

Mustela putorius


© Jaap Luijendijk

Ecologie & verspreiding
De bunzing is een donkerbuine marterachtige waarvan de lichte ondervacht duidelijk doorschijnt, vooral op de flanken. Rond de ogen heeft hij een karakteristiek zwart masker, dat naar de witgerande oren toe afgegrensd wordt door witte halve maantjes. De snuit is wit. In Nederland in 2001-2013 gevonden verkeersslachtoffers hadden de volgende gemiddelde maten en gewichten: 31 volwassen mannetjes maten 70 cm en wogen 1135 g, 31 volwassen vrouwtjes 60 cm en 662 g. De variatie in gewicht is echter groot: sommige mannetjes wegen bijna 2 kg. De gedomesticeerde bunzing wordt fret genoemd; deze is te herkennen aan een lichtere vacht, lichte neus en tam gedrag. Ze kunnen kruisen met de bunzing; de nakomelingen lijken op lichte bunzingen. Omdat er in Nederland ook populaties verwilderde fretten voorkomen en deze dieren niet altijd van bunzingen zijn te onderscheiden, wordt het voorkomen van deze populaties ook besproken.
Familie: Mustelidae
Groep: Roofdieren
Status: Rode lijst (2009): Onvoldoende gegevens
Zeldzaamheid: vrij zeldzaam
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website