Ringelrob

Phoca hispida


Ecologie & verspreiding
De ringelrob, soms ook kleine zeehond of stinkrob genoemd, heeft een donkergrijze vacht met op de rug witte ringen. De jongen worden met een langharige witte vacht geboren in een leger onder de sneeuw. Ringelrobben worden gemiddeld 130 cm lang en 86 kg zwaar. Mannetjes zijn iets groter dan vrouwtjes. De soort wordt gemakkelijk verward met de gewone zeehond, maar heeft duidelijkere witte ringen op de vacht. Er worden vijf ondersoorten onderscheiden, waaronder de arctische ringelrob Pusa hispida hispida. Ringelrobben die als dwaalgast in onze kustwateren worden aangetroffen behoren vrijwel zeker alle tot deze ondersoort. In de winter verblijven ringelrobben op kustijs en het stabiele pakijs. Ook in het begin van de zomer, tijdens de verharing, leven ze op het ijs en vasten ze. Is hun nieuwe vacht volgroeid, dan gaan ze weer naar open water. Het dieet varieert per seizoen en locatie. In de winter betstaat het grootste deel van hun prooien uit poolkabeljauw en arctische kabeljauw en allerlei kreeftensoorten, in de zomer uit kreeftachtigen en andere ongewervelden.
Familie: Phocidae
Groep: Roofdieren
Status: Rode lijst (2009): Niet beschouwd
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website