Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus


© Wesley Overman

Ecologie & verspreiding
De gewone bosspitsmuis is een middelgrote roodtandige spitsmuis met een lichaamslengte tot 9 cm, een staart tot 6 cm en een gewicht van maximaal 13 g. Hij is meestal duidelijk driekleurig: een zwartgrijze rug, een grijswitte of gelige buik en een lichtbruine band over de flanken. De soort lijkt veel op de tweekleurige bosspitsmuis; aan kenmerken aan de onderkaak zijn beide soorten het best te onderscheiden en de verspreidingsgegevens berusten dan ook voornamelijk op braakbalgegevens en schedels van museumexemplaren. De gewone bosspitsmuis is een van de talrijkste spitsmuizen, met dichtheden variërend van 1-50 dieren per hectare, afhankelijk van biotoop, jaar en jaargetijde.
Familie: Soricidae
Groep: Insecteneters
Status: Rode lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemeen
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website