Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus


© Rudmer Zwerver

Ecologie & verspreiding
De tweekleurige bosspitsmuis is moeilijk te onderscheiden van de gewone bosspitsmuis. Hoewel de soort al in 1828 is beschreven, is pas sinds de jaren 1960 bekend dat de tweekleurige bosspitsmuis op basis van het karyogram inderdaad als aparte soort beschouwd kan worden. Mogelijk is de soort tijdens de laatste ijstijd in Zuidwest-Frankrijk ontstaan uit een geïsoleerde populatie gewone bosspitsmuizen. In gebieden waar beide voorkomen is de tweekleurige bosspitsmuis meestal iets kleiner en contrastrijker gekleurd. De soorten zijn morfologisch het best te onderscheiden aan de vorm van de onderkaak, maar ook bij dit kenmerk blijven er twijfelgevallen. Er zijn geen verschillen in dichtheid of levenswijze met gewone bosspitsmuis bekend.
Familie: Soricidae
Groep: Insecteneters
Status: Rode lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzaam
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website