Dwergspitsmuis

Sorex minutus


© Paul van Hoof

Ecologie & verspreiding
De dwergspitsmuis is het kleinste zoogdier van Nederland en alleen al aan het formaat te onderscheiden van andere spitsmuizen. De kop-romplengte is ongeveer 5 cm, de staart ongeveer 4 cm en het gewicht 4 g. De bruine rug is laag op de flank vrij scherp afgegrensd van de grijswitte buik, de oorschelpen zijn vrijwel geheel in de vacht verborgen en de staart is relatief langer en dikker dan bij beide bosspitsmuizen (ca. 80% van de lichaamslengte). De tandspitsen zijn rood. De diertjes zijn zowel overdag als 's nachts actief en worden zelden ouder dan een jaar. Vanwege het geringe gewicht kan de soort zowel bij onderzoek met inloopvallen als bij sporenonderzoek eenvoudig gemist worden. Onderzoek van braakballen, met name die van kerkuilen, levert daarom de meeste verspreidingsgegevens op.
Familie: Soricidae
Groep: Insecteneters
Status: Rode lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemeen
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website