Amerikaanse strandschep

Mulinia lateralis


Ecologie & verspreiding
Leeft ondiep ingegraven in slibhoudende bodems in het sublitoraal, vaak in lagunes en rivierdelta’s. Exoot uit het westelijk deel van de Atlantische Oceaan. Voor het eerst in Europa aangetroffen in het Eems-Dollard gebied (2017). Nu plaatselijk algemeen in de Waddenzee en algemeen in het Deltagebied. Spoelt ook al elders langs onze Noordzeekust aan.
© 2024  ANEMOON
Ga naar de volledige website