BLWG Meetnet Korstmossen in Heide en Stuifzand

Met het NEM Meetnet Korstmossen worden grondbewonende korstmossen gemonitord in stuifzanden. Hiermee kan de voor- of achteruitgang worden vastgesteld. De meeste meetpunten zijn in de periode 1999-2004 gestart en worden om de vijf jaar herhaald. In de periode 2021-2025 worden tien nieuwe punten per jaar toegevoegd, deels in dezelfde gebieden waar al geteld wordt, deels in nieuwe kleinere stuifzanden. De soorten waar het om gaat staan beschreven in de Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand van de BLWG. Voor meer informatie kun je terecht bij Henk-Jan van der Kolk (henk-jan@blwg.nl).

Werkwijze
Het veldwerk wordt door zoveel mogelijk door twee waarnemers geteld. De soortenlijst wordt op een formulier genoteerd en opgestuurd aan de BLWG. Voor het aanleveren van de gegevens is een meetnetformulier beschikbaar. Voor het tellen van bestaande meetpunten is een kaart met de exacte begrenzing nodig. Bij nieuwe meetpunten moet de ligging worden ingetekend op het formulier situatietekening.

 Geel  mijn hokken
 Grijs  volgende meetronde
 Groen  beschikbaar
 Rood  gereserveerd

Nieuw telgebied toevoegen
Zoom eerst op de kaart naar de juiste plek. Tik eventueel de naam van plaats of straat om de locatie op te zoeken.

Om een locatie toe te voegen of te reserveren moet je ingelogd zijn. Ga naar de inlogpagina. Heb je nog geen inloggegegevens voor de Verspreidingsatlas, meld je dan aan als nieuwe gebruiker.

Laatst bezocht in (alle jaren)

Zandverstuivingen, Heide, Open duin

0
Gebieden
0
Door mij gereserveerd

Mijn telgebieden

Handleiding en Colofon