Bleek schildzaad

Alyssum alyssoides


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,05-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een dunne penwortel. Worteldiepte tot 10 cm.

Stengels/takken - De meestal rechtopstaande stengels zijn vaak sterk vertakt aan de voet. De zijstengels staan onderaan horizontaal af, halverwege buigen ze naar boven.

Bladeren - De grijs behaarde bladeren zijn ongeveer twee cm lang. Ze zijn smal, omgekeerd eirond tot langwerpig, hebben een gave rand en zijn in de korte steel versmald. De bladeren kunnen overwinteren als een rozet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in dichte trossen. De uitgerande kroonbladen zijn lichtgeel, maar verbleken later naar wit. Ze zijn 2-4 mm. De kelkbladen zijn 2-2½ mm lang en vallen niet af. De kelk- en kroonbladen staan tijdens de bloei rechtop.

Vruchten - Een doosvrucht. De ronde, afgeplatte hauwtjes zijn 3-5 mm. Ze zijn viltig en hebben een iets ingedeukte top. De ronde kleppen zijn schotelvormig en in het midden opgeblazen. Aan de randen zijn ze vlak. Eerst zijn ze grijsharig, later worden ze bleekbruin en hard. Ze bevatten 4 zaden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op droge, vrij voedselarme, kalkhoudende zandgrond en op steenachtige plaatsen.

Groeiplaats - Grasland (kalkgrasland), afgravingen (steengroeven), zeeduinen, ruderale plaatsen, haventerreinen, industrieterreinen, bermen (open plekken), rivierduinen, braakliggende grond en langs spoorwegen.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website