Mierikswortel

Armoracia rusticana


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,60-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel en een zware wortelstok.

Stengels/takken -

Bladeren -

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte, bijna 1 cm grote bloemen groeien in brede pluimen met veel bloemen.

Vruchten - Een doosvrucht. De hauwtjes zijn bolvormig tot eirond, gezwollen en 4 tot 6 mm groot. Ze groeien op een dunne steel. Rijp zaad wordt in onze omgeving zelden of nooit gevormd. De soort breidt zich hier alleen vegetatief uit. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme plaatsen op vochtige, matig tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, omgewerkte grond (zand, leem, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bermen, rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen en spoordijken), ruigten (humeuze ruigten), waterkanten, ruderale plaatsen, heggen, bij composthopen en stenige plaatsen. Vroeger ook in grasland (vochtig weiland).
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: humeuze ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website