Kleine kroosvaren

Azolla cristata


Ecologie & verspreiding
Kleine kroosvaren drijft op open, matig voedselrijk, weinig vervuild, zoet tot zwak brak water. Ze groeide in sloten, kanalen en aan de rand van veenplassen. De soort stamt oorspronkelijk uit de warmere streken van Amerika en is of was ingeburgerd op een paar plaatsen in West- en Zuid-Europa. De plant was ingeburgerd sinds 1880 en wel vooral in Noordwest-Overijssel en oostelijk Friesland en enkele andere plaatsen verspreid door Nederland. Bij deze soort liggen de bladen vlak op het water, dragen papillen die zowel ééncellig als tweecellig kunnen zijn, eerst lichtgroen zijn en later in de herfst bruin verkleuren. De al bij Azolla filiculoides vermelde glochidia bij de ontwikkeling van micro- en macrosporangia zijn bij deze soort wel voorzien van tussenschotten. Aangezien dit taxon in ons land slechts zelden sporen vormde en dat de laatste eeuw niet meer gedaan heeft, bestaat de mogelijkheid dat alle vermeldingen uit die periode betrekking hebben op armoedige exemplaren van Grote kroosvaren.
Familie: Salviniaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website