Dreps

Bromus secalinus


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,40-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren zijn geelachtig groen. De bladscheden zijn kaal in de bloeitijd. Daarvoor dragen ze soms een paar haren. De onderste scheden zijn enigszins oranjeachtig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een grote, losse pluim, die na de bloei wat gaat overhangen. De aartjes-as tussen de bloemen is duidelijk zichtbaar. De helmknoppen zijn 1-2 mm. Het onderste kelkkafje heeft drie  of vijf  nerven, het bovenste vijf  of zeven. De kafnaald van de onderste bloem is vaak korter dan die van de andere bloemen.

Vruchten - Een graanvrucht. De vruchten zijn iets peervormig. De kafnaalden buigen in de vruchttijd vaak naar buiten. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op matig droge, vrij kalkarme, matig voedselrijke, lichte grond (löss, leem en zavel).

Groeiplaats - Akkers (wintergraanakkers en speltakkers), soms langs spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende grond, wegranden (open plekken in bermen van grote verkeerswegen), ruigten, ruderale plaatsen en storttereinen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkarme akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website