Zwenkdravik

Anisantha tectorum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 10 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn vaak behaard.

Bladeren - De bladeren lijken veel op die van IJle dravik. Ze zijn vaak paars aangelopen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is vrij dicht en kort en vrij sterk vertakt. De langste pluimtakken met drie tot acht aartjes. Alle aartjes hangen naar één kant. De aartjes zijn samen met de naalden 2½-3½ cm lang. De helmknoppen zijn hoogstens 1 mm lang. Het onderste kelkkafje heeft één nerf rm het bovenste drie nerven. Ze zijn 0,7 tot 1,1 cm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte grond (zand en stenige grond).

Groeiplaats - Zeeduinen (laag duinstruweel, verstoorde mosduinvegetaties, droge, open bermen en omgewerkte grond), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, oude muren, tussen straatstenen, vluchtheuvels, parkeerplaatsen en bermen (omgewerkte plaatsen).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website