Rivierstruisriet

Calamagrostis pseudophragmites


Ecologie & verspreiding
Rivierstruisriet staat op zonnige, natte, voedselrijke, basen- tot kalkrijke, wisselvochtige, kiezelrijke zandgrond. Ze groeit in uiterwaarden en aan waterkanten, in wilgenbossen, in kiezel- en leemgroeven, op rivierkribben en langs beekjes in het hooggebergte. Het Europese areaal omvat Noord- en Midden-Europa, reikt noordwestelijk tot de Rijn bij Mannheim en heeft vroeger een voorpost gehad in Nederland. In Duitsland is de zeldzame soort achteruit gegaan door de normalisatie van waterwegen waardoor veel minder geschikte standplaatsen beschikbaar komen. De soort is vroeger langs de grote rivieren opgedoken, in 1913 tussen basaltblokken langs de Merwede bij Gorinchem en in 1910 op een krib bij Rotterdam en Schiedam. De soort heeft zich niet kunnen handhaven aan de uiterste rand van het areaal, wellicht is de soort is nog steeds aanwezig maar niet herkend. Ze is van de andere Calamagrostis-soorten te onderscheiden door het feit dat o.a. de duidelijke kafnaald aan de top van de lemma geplaatst is. Opnieuw afzakken langs de Rijn is altijd mogelijk.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,90-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De stengels staan rechtop.

Bladeren - De bladeren zijn blauwgroen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is vrij los en hangt iets over. De helmknoppen hangen tijdens de bloei aan lange dunne helmdraden en steken buiten het aartje. Ze zijn kruisvormig. Het bovenste kelkkafje is korter dan het onderste.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke grond (ook op stenige plaatsen).

Groeiplaats - Uiterwaarden en waterkanten (rivierkribben en langs beekjes in het hooggebergte).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: onbestendige soort
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website