abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler

Rivierstruisriet
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onbestendige soort
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:bloeistengels
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is vrij los en hangt iets over. De helmknoppen hangen tijdens de bloei aan lange dunne helmdraden en steken buiten het aartje. Ze zijn kruisvormig. Het bovenste kelkkafje is korter dan het onderste. [meer]
Ecologie & verspreiding
Rivierstruisriet staat op zonnige, natte, voedselrijke, basen- tot kalkrijke, wisselvochtige, kiezelrijke zandgrond. Ze groeit in uiterwaarden en aan waterkanten, in wilgenbossen, in kiezel- en leemgr... [meer]