Belangrijke informatie voor fotografen

Doel

 • Doel van de NDFF Verspreidingsatlas is om een zo compleet mogelijke set van foto's van Nederlandse planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen en kranswieren te krijgen, waarbij betrouwbaarheid een herkenbaarheid voorop staan.
 • Voor floristen is website een naslagwerk voor de determinatie van soorten.
 • Voor fotografen biedt de website een mogelijkheid om foto's te presenteren.

Redactie

 • De redactie bestaat uit specialisten van de desbetreffende soortgroepen. Iedereen werkt hieraan mee op vrijwillige basis.
 • Taak van de redactie is om voor een overzichtelijk aantal foto's per soort te zorgen en de kwaliteit van de foto's  en bijschriften in de loop van de tijd te vergroten.
 • De redactie kan foto's zonder overleg met de fotograaf verwijderen. Dit wordt gedaan wanneer er andere foto's zijn die hetzelfde onderwerp tonen, maar van betere kwaliteit zijn. Vertrouw er dus niet op dat uw foto's permanent op de website te vinden zullen zijn.
 • De redactie kan ook determinaties en bijschriften wijzigingen zonder overleg met de fotograaf.
 • De fotograaf kan zijn foto's beheren. Na het maken van een wijziging wordt de foto opnieuw door de redactie beoordeeld.

Eisen waaraan de foto's moeten voldoen

 • De soort moet op de foto goed te herkennen zijn.
 • De foto mag maximaal 8 MB groot zijn. De foto's worden op de server op het originele formaat bewaard.
 • Wil je de foto's op een kleiner formaat aanbieden, verklein ze dan een breedte van exact 1024, 1200 of 1600 pixels. De foto's komen dan het beste uit.
 • Alleen jpg-bestanden worden geaccepteerd.
 • Er zijn meerdere foto's per soort mogelijk, ook van microscopische details (kruis het vakje "betreft detail" aan).
 • Foto's van zeer slechte kwaliteit (scherpte, belichting) worden niet geaccepteerd. Beoordeel uw werk dus kritisch voordat u het plaatst en vergelijk ze met de foto's die al geplaatst zijn.
 • Tips voor het maken van goede macrofoto's staan op de websites van de BLWG (mossen en korstmossen) en NMV (paddenstoelen).

Eigendomsrecht

 • Foto's blijven eigendom van de fotograaf. Mogen anderen uw foto's ook zonder toestemming vooraf mogen gebruiken? Kies dan bij Mijn Instellingen voor de Creative Commons licentie . Dit geldt alleen voor niet-commerciele doeleinden en met vermelding van uw naam.
 • De maker en/of eigenaar van de foto moet vooraf toestemming hebben gegeven voor het gebruik op deze website. Plaats dus geen foto's van anderen zonder toestemming.
 • De foto wordt door BLWG/NMV/LIK/FLORON/ANEMOON uitsluitend gebruikt voor vertoning op websites, en altijd in combinatie met de naam van de maker/eigenaar.

 

Laatste wijziging: 20 oktober 2014

Informatie: Laurens Sparrius