Over de NDFF Verspreidingsatlas

Skip Navigation Links

NDFF Verspreidingsatlas

NDFF Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud wordt verzorgd door zes soortenorganisaties. Voor planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, kranswieren en zeeorganismen is de Verspreidingsatlas ook een waarnemingenplatform met de invoer-app NOVA. Deze app is gericht op het verzamelen van lijsten van soorten die zijn waargenomen tijdens een bezoek aan één locatie. Zulke lijsten zijn essentieel bij het berekenen van de voor- en achteruitgang van soorten.

Informatie over biodiversiteit bundelen

De NDFF Verspreidingsatlas maakt sinds eind 2015 integraal onderdeel uit van de Nationale Databank Flora en Fauna. Het initiatief tot de ontwikkeling van een online-verspreidingsatlas is in 2007 genomen door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG). De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK) en Stichting ANEMOON, Stichting RAVON en de Zoogdiervereniging.

Biodiversiteitsinformatie delen

De NDFF Verspreidingsatlas geeft informatie over het voorkomen van alle groepen planten en enkele diergroepen in Nederland. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op gevaliderde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In samenwerking met andere organisaties ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden voor het delen van soortinformatie uit de NDFF Verspreidingsatlas via web services. De NDFF Verspreidingsatlas is vooral bedoeld voor het vrijwilligersnetwerk van de aangesloten organisaties. Wilt u voor uw organisatie gegevens uit de NDFF raadplegen, dan deze zijn verkrijgbaar via Het Natuurloket.

Overname kaarten

Verspreidingskaarten mogen worden overgenomen voor niet-commerciële doelen onder vermelding van © NDFF + jaartal. Voor gebruik in drukwerk zijn vectorafbeeldingen (postscript) beschikbaar die je eventueel zelf kunt nabewerken in bijvoorbeeld Adobe Illustrator. Kaarten op hoge resolutie vind je door op het pijltje te klikken rechtsonder in de kaart.

Overname teksten

Bij teksten is soms apart aangegeven wat de licentie is. Voor de meeste soortgroepen betreft dit een Creative Commons licentie (CC BY-SA 3.0). Dat betekent dat je de betreffende teksten mag overnemen zonder dat je toestemming hoeft te vragen. Wel moet je de bron vermelden (zie kopje citeren hieronder). Is er geen aparte copyrightvermelding voor de tekst, dan geldt © jaartal en de naam van de betreffende organisatie die de soortgroep beheert en mag je de informatie alleen overnemen als je daarvoor van de betreffende organisatie toestemming hebt gekregen.

Overname foto's

Voor overname van foto's is toestemming nodig van de fotograaf. Bent u ingelogd, dan vind je achter de naam van de fotograaf het e-mailadres waar je om toestemming kunt vragen. Soms staat bij de foto een Creative Commons licentie vermeld in plaats van het copyrightteken: de fotograaf heeft dan al vooraf toestemming gegeven voor niet-commercieel gebruik zolang je de naam van de fotograaf vermeldt.

Citeren

Suggestie voor het citeren van de NDFF Verspreidingsatlas in een artikel:

NDFF (2015). NDFF Verspreidingsatlas. 20 november 2015, http://verspreidingsatlas.nl.FLORON (2014).
Verspreidingsatlas planten. 13 mei 2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/planten.
BLWG (2014). Groot dooiermos. In: NDFF Verspreidingsatlas korstmossen. 13 mei 2017, https://www.verspreidingsatlas.nl/4660.

GBIF

FLORON levert ook gedigitaliseerde historische waarnemingen aan GBIF, waarin wereldwijd biodiversiteitsinformatie wordt ontsloten. Dit zijn uitsluitend gegevens die door FLORON zelf gedigitaliseerd zijn met steun van NLBIF.

Organisaties

Informatie over de soorten is afkomstig van de volgende organisaties:

BLWG korstmossen         FLORON         NMV         LIK         RAVON         VZZ         ANEMOON

 

Contactpersonen

Mossen, korstmossen en vaatplanten en techniek: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl)

Paddenstoelen: Ad van den Berg (apvdberg@worldonline.nl), foto's: Aldert Gutter

Kranswieren: Emile Nat (e.nat@kranswieren.nl

Weekdieren, kreeftachtigen en wieren: Adriaan Gmelig Meyling (anemoon@cistron.nl

Reptielen, amfibieën en vissen: Rolf van Leeningen (r.leeningen@ravon.nl

Zoogdieren: Maurice La Haye (maurice.lahaye@zoogdiervereniging.nl

 

Financiering

De NDFF Verspreidingsatlas is mogelijk gemaakt door BIJ12, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV.

BIJ12            PCBF            KNNV