Over de NDFF Verspreidingsatlas

Skip Navigation Links

Informatie over biodiversiteit bundelen

De NDFF Verspreidingsatlas maakt sinds eind 2015 integraal onderdeel uit van de Nationale Databank Flora en Fauna. Het initiatief tot de ontwikkeling van een online-verspreidingsatlas is in 2007 genomen door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG). De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK) en Stichting ANEMOON, Stichting RAVON en de Zoogdiervereniging.

Biodiversiteitsinformatie delen

De NDFF Verspreidingsatlas geeft informatie over het voorkomen van alle groepen planten en enkele diergroepen in Nederland. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op gevaliderde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In samenwerking met andere organisaties ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden voor het delen van soortinformatie uit de NDFF Verspreidingsatlas via web services. De NDFF Verspreidingsatlas is vooral bedoeld voor het vrijwilligersnetwerk van de aangesloten organisaties. Wilt u voor uw organisatie gegevens uit de NDFF raadplegen, dan deze zijn verkrijgbaar via Het Natuurloket.

Overname / hergebruik kaarten

Verspreidingskaarten mogen worden overgenomen voor niet-commerciële doelen onder vermelding van © NDFF + jaartal. Voor gebruik in drukwerk zijn vectorafbeeldingen (postscript) beschikbaar die je zelf moet nabewerken in bijvoorbeeld Adobe Illustrator. Vraag ernaar bij de contactpersoon van de betreffende soortgroep (zie boven).

Overname / hergebruik teksten

Bij teksten is soms apart aangegeven wat de licentie is. Voor de meeste soortgroepen betreft dit CC BY-SA 3.0. Je mag teksten dan overnemen onder bronvermelding (zie kopje citeren hieronder). Is er geen aparte copyrightvermelding voor de tekst, dan geldt © jaartal en de naam van de betreffende organisatie die de soortgroep beheert.

Overname / hergebruik foto's

Voor overname van foto's is toestemming nodig van de fotograaf. Bent u ingelogd, dan vind je achter de naam van de fotograaf het e-mailadres waar je om toestemming kunt vragen. Soms staat bij de foto CC BY-NC-SA vermeld in plaats van het copyrightteken: de fotograaf heeft dan al toestemming gegeven voor niet-commercieel hergebruik met naamsvermelding. Voldoe je aan die eisen, dan hoef je geen contact meer op te nemen met de fotograaf.

Citeren

Suggestie voor het citeren van de NDFF Verspreidingsatlas in een artikel:

NDFF (2015). NDFF Verspreidingsatlas. 20 november 2016, http://verspreidingsatlas.nl.FLORON (2014).
Verspreidingsatlas planten. 13 mei 2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/planten.
BLWG (2014). Groot dooiermos. In: NDFF Verspreidingsatlas korstmossen. 13 mei 2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/4660.

GBIF

FLORON levert ook gedigitaliseerde historische waarnemingen aan GBIF, waarin wereldwijd biodiversiteitsinformatie wordt ontsloten. Dit zijn uitsluitend gegevens die door FLORON zelf gedigitaliseerd zijn met steun van NLBIF.