API's in Verspreidingsatlas.nl

Verspreidingsatlas.nl stelt bepaalde gegevens (statische verspreidingskaarten, taxonomie en soortenbeschrijvingen) beschikbaar via web services.

 

Verspreidingskaart

Wilt u een verspreidingskaart overnemen op uw website, dan kunt u linken naar kaarten in de cache van de website. Hiervoor heeft u het soortnummer nodig. Het soortnummer is hetzelfde als het nummer in de url van een soortpagina, zonder eventuele voorloopnul bij planten. De url is dan bijvoorbeeld https://www.verspreidingsatlas.nl/thumbs/map_291.jpg  Overname is toegestaan, mits u een link naar de de bijbehorende soortpagina toevoegt op verspreidingsatlas.nl, bijv. https://www.verspreidingsatlas.nl/0291

 

Haal een lijst van taxa op in XML-formaat voor alle of één van de soortgroepen

De XML bevat -zoveel mogelijk volgens de DarwinCore (*) standaard- de volgende gegevens: soortgroep, NDFF-identity (*), wetenschappelijke naam*, auteursnaam*, familie*, Nederlandse naam*, url van de soortpagina*, url van de mobiele soortpagina, url van de verspreidingskaart (jpg). Alleen soorten, ondersoorten en varieteiten worden getoond. Genera of hogere taxonomische niveaus ontbreken, omdat verspreidingstlas.nl over hogere taxa geen informatie biedt.

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/vaatplanten

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/mossen

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/korstmossen

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/kranswieren

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/paddenstoelen

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/weekdieren

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxa/zoogdieren

 

Toon een pagina op basis van een soortnaam in plaats van een code

Toon een soortpagina op basis van de Nederlandse of wetenschappelijke soortnaam of soortcode zonder de nummers in de url's van de soortpagina's  te kennen. Gebruik eventueel in plaats van een spatie in de soortnaam een underscore of %20. Gebruik geen +, - of andere leestekens die in een soortnaam kunnen voorkomen. Voorbeelden:

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxon/xanthoria parietina

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxon/Marchantia_polymorpha

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxon/Chara%20vulgaris%20var.%20vulgaris

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxon/glad%20parelzaad

https://www.verspreidingsatlas.nl/taxon/0014

 

Waarnemingen, waarop de kaarten gebaseerd zijn, worden beschikbaar gesteld via Het Natuurloket.

contactpersoon: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl)