Literatuuroverzicht

sorteer op

auteur
    

 
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1106-109. (download) *
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 122-23. (download) *
(anonymus)  (1934Mossen, gevonden op de excursie bij Hoogeveen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 44304-305. (download) *
(anonymus)  (1935Mossen der excursie om Wolvega. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45196-197. (download) *
(anonymus)  (1940Bijlage B. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5051-52. (download) *
(anonymus)  (1941Bijlage A. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5140-40. (download) *
(anonymus)  (1942Bijlage C. Mossen om Oirschot. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5241-43. (download) *
Abeleven, T.H.A.J.  (1893Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 1. Nieuwe lijst der Nederlandsche blad- en levermossen.   MacDonald, Nijmegen
Abeleven, T.H.A.J.  (1898Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 2. Nieuwe lijst der Nederlandsche korstmossen.   MacDonald, Nijmegen (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E.  (1947Mossen van Zuid-Limburg. Buxbaumia 1 (2)12-15. *
Agsteribbe, E.  (1948De mosflora van twee Gelderse sprengen. Buxbaumia 2 (1-2)4-8. *
Agsteribbe, E.  (1949Enige bryophyten uit het Parc National te Furfooz, België. Buxbaumia 3 (1-2)3-9. *
Agsteribbe, E.  (1950Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Campylopus Brid. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57313-337. (download)
Agsteribbe, E.  (1950De mosflora van de Oostelijke Ardennen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57338-356. (download) *
Agsteribbe, E.  (1951Een recente vondst van Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. in Nederland. Buxbaumia 5 (1-2)25-26. (download)
Agsteribbe, E.  (1953Merkwaardige vondsten. Buxbaumia 751-51. (download)
Agsteribbe, E. & J. Landwehr  (1950Herfstexcursie langs de Vecht bij Zwollekerspel. Buxbaumia 4 (1)1-5. *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1948De Ankeveense plassen en hun mosflora. Buxbaumia 2 (3-4)34-39. *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1950De bryophyten van een heideplas (het Treekermeertje). Buxbaumia 4 (1)8-12. *
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, S. Groenhuijzen, W.D. Margadant, W. Meijer & N.E. Nannenga-Bremekamp  (1954Acquisitions to the moss and liverwort flora of the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 3124-147.
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, W.D. Margadant, W. Meijer, V. Westhoff & U. Witt  (1950Mosvondsten in Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57281-312. (download)
Agsteribbe, E., S. Groenhuijzen en W.D. Margadant  (1954De excursie naar de Zuidoostelijke Veluwezoom. Buxbaumia 8 (1-2)1-9. (download)
Ahrens, M.  (2004Zum Vorkommen von Orthotrichum acuminatum H. Philib. und O. consimile Mitt (Bryopsida, Orthotrichaceae) im Nordschwartzwald. Carolinea 6281-85.
Alstrup, V.  (2004New records in distribution of lichens and lichenicolous fungi. Graphis Scripta 1646-57. (waarnemingen)
Andersen, H.L. & S. Ekman  (2005Disintegration of the Micareaceae (lichenized Ascomycota): a molecular phylogeny based on mitochondrial rDNA sequences. Mycological Research 10921-30.
Ando, H.  (1985Hypnum cupressiforme Hedw. and its close allies in Europe. Abstracta Botanica 9, suppl. 211-18.
Ando, H.  (1986Studies in the genus Hypnum Hedw. IV. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1987Studies in the genus Hypnum Hedw. V. Hikobia 1043-54.
Ando, H.  (1989Studies in the genus Hypnum Hedw. VI. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1990Studies in the genus Hypnum Hedw. VII. Hikobia 10409-417.
Ando, H.  (1992Studies in the genus Hypnum Hedw. VIII. Hikobia 11111-123.
Ando, H.  (1993Studies in the genus Hypnum Hedw. IX. Hikobia 11265-275.
Ando, H. & M. Higuchi  (1994Hypnum heseleri sp. nov. (Hypnaceae), a curious new moss from Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 7579-105.
Andriessen, L. & C. Nagels  (1993Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll. (Musci), nieuw voor België. Nowellia Bryologica 3-410-13.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1995Aneura maxima (Schiffn.) Steph. in Belgium, new for the European liverwort flora. Journal of Bryology 18803-806.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1997Scleropodium cespitans (C. Müll.) L. Koch (Brachytheciaceae, Musci) retrouvé en Belgique un siècle après sa dernière récolte. Dumortiera 6724-28.
Andriessen, L., C. Nagels, A. Sotiaux, O. Sotiaux & A. Vanderpoorten  (2002Taxonomic assessment, distribution, and ecology of Tortula vahliana var. minor (Pottiaceae, Bryopsida). Journal of Bryology 24254-256.
Andriessen, L., M. Heusèrr, C. Nagels & K. Vandekerckhove  (2006Pterygoneurum lamellatum opnieuw gevonden in België.   https://sites.google.com/site/bryolim/bryospotlights/pterygoneurum-lamellatum (1 juli 2014) (download)
Andriessen, L., P. De Zuttere, C. Nagels & A. Sotiaux  (1991Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll. (Pottiaceae, Musci), espèce nouvelle pour la Belgique. Dumortiera 479-11.
Anonymus  (2009Nieuwe vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 3. Buxbaumiella 8256-57. (waarnemingen) *
Apol, E. & M. Klasberg  (1991Een experiment met Cactusmos (Campylopus introflexus) deel 2. Kruipnieuws 5421-22. (download)
Appleyard, J., M.O. Hill & H.L.K. Whitehouse  (1985Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. in Britain. Journal of Bryology 13461-470.
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Castricum. Kruipnieuws 443-7. (download)
Aptroot, A.  (1982De lichenologische najaarsexcursie 1978 naar Bergen. Buxbaumiella 123-11. (download)
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Bergen (Noord-Limburg). Kruipnieuws 4430-37. (download)
Aptroot, A.  (1986Systematiek en verspreiding van de Pyxinaceae in de Guiana’s. Buxbaumiella 1838-39. (download) *
Aptroot, A.  (1987De verandering van de epifytische lichenenflora van de binnenduinrand bij Heemskerk en Castricum over de periode 1975-1985. Buxbaumiella 2040-44. (download) *
Aptroot, A.  (1988Lichenen van de voorjaarsexcursie 1987 naar Zuid-Limburg en aangrenzend België. Buxbaumiella 2218-24. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (1990Veranderingen in de epifytenflora van de provincie Utrecht over de periode 1984-1989. Buxbaumiella 237-9. (download) *
Aptroot, A.  (1990Lichenen van de voorjaarsexcursie, 29-30 april 1989 naar Noord-Brabant. Buxbaumiella 2319-22. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1990Lichenen van een specialistische lichenenexcursie naar Utrecht. Buxbaumiella 2346-50. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1991Lichenologische literatuur 1987-1990. Buxbaumiella 2645-49. (download) *
Aptroot, A.  (1992Lichenen in Kennemerland, tevens verslag van de lichenologische najaarsexcursie 1991. Buxbaumiella 2929-36. (download)
Aptroot, A.  (1992Literatuur over de lichenen van de Pyreneeën. Buxbaumiella 2755-55. (download) *
Aptroot, A.  (1993Lophozia en Leiocolea in Nederland. Buxbaumiella 3116-30. (download)
Aptroot, A.  (1993Tropische korstmossen in Nederland. Buxbaumiella 3261-62. (download) *
Aptroot, A.  (1993Korstmossen in de tropen. Buxbaumiella 3054-55. (download) *
Aptroot, A.  (1994Cladonia luteoalba nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 3558-58. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (1995Parmelia coniocarpa in Nederland. Buxbaumiella 387-9. (download)
Aptroot, A.  (1995De lichenen van Schovenhorst te Putten. Buxbaumiella 3763-66. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1995Pyrenocarpen. Buxbaumiella 3825-26. (download) *
Aptroot, A.  (1997Een sleutel tot in Nederland aangetroffen soorten van Didymosphaeria en Massarina en hierop gelijkende geslachten. Coolia 411-7.
Aptroot, A.  (1997Cresporhaphis wienkampii en Leptorhaphis contorta, twee nieuwe schorsbewoners voor Nederland. Buxbaumiella 4266-67. (download)
Aptroot, A.  (1999Inventarisatie Pinetum Blijdenstein.    (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (2004Lichenen in Veere: 115 soorten in een kilometerhok. Buxbaumiella 6650-52. *
Aptroot, A.  (2005Korstmossen in Gerolstein (Eifel). Buxbaumiella 7235-47. *
Aptroot, A.  (2006Petractis clausa (Zeeëgeltje) in Nederland teruggevonden. Buxbaumiella 762-4. (download)
Aptroot, A.  (2007Een tweede actuele groeiplaats van Schistidium maritimum (Zeeachterlichtmos) in Nederland Buxbaumiella 7926-29. (download)
Aptroot, A.  (2007De levermossen, bladmossen en varens van Europa. Buxbaumiella 7757-59. * [Boekrecensie]
Aptroot, A.  (2009Nieuwe en zeldzame korstmossen en mossen aangevoerd met stenen voor kunstwerk. Buxbaumiella 8436-40. (download)
Aptroot, A.  (2010De Roetkorst, Reichlingia leopoldii, een korstmossen karakteristiek voor oude bossen, nieuw voor Nederland gevonden in het bosreservaat Lieftinghsbroek. Buxbaumiella 8718-20. (download)
Aptroot, A.  (2010Welke steensoorten zijn van belang om te onderscheiden? Buxbaumiella 8614-19. *
Aptroot, A.  (2010Nog meer nieuwe en zeldzame korstmossen aangevoerd met stenen. Buxbaumiella 8542-49. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (2011De Warme schotelkorst (Lecanora garovaglii): een submediterraan korstmos nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 8946-48. (download)
Aptroot, A.  (2011Mossen en korstmossen op aangevoerde olijfbomen en geïmporteerde stenige substraten. Buxbaumiella 9031-37. *
Aptroot, A.  (2011Wimpermos (Anaptychia ciliaris) vestigt zich weer in Nederland. Buxbaumiella 8826-27. *
Aptroot, A.  (2012A new foliicolous Fellhaneropsis (Pilocarpaceae) from the Netherlands Lichenologist 44441-444. (download)
Aptroot, A.  (2013Leermostrechtertje (Arrhenia peltigerina), een parasitische paddenstoel op Peltigera, nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 9853-54. *
Aptroot, A.  (2015In Memoriam Uwe de Bruyn. Buxbaumiella 10352-52. *
Aptroot, A. & A.M. Brand  (1996Lichenen van de voorjaarsexcursie 1995 naar Bramsche, Niedersachsen. Buxbaumiella 3941-46. (download) *
Aptroot, A. & B.F. van Tooren  (1995Verslag van de excursie naar het Hulshorsterzand, 25 maart 1995. Buxbaumiella 3759-62. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1995Lichenen van de najaarsexcursie 1994 naar Schouwen, Walcheren en Noord-Beveland. Buxbaumiella 3729-35. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland. Buxbaumiella 4845-46. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Lecanora barkmaneana, a new nitrophilous sorediate corticolous lichen from The Netherlands. Lichenologist 313-8.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Korstmossen in Limburg, voorjaarsweekend 1998. Buxbaumiella 4914-26. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Bacidia neosqamulosa, a new and rapidly spreading corticolous lichen species from Western Europe. Lichenologist 31121-127.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (2008Nieuwe lichenen voor de Nederlandse flora uit het oude herbariummateriaal. Buxbaumiella 817-15. (download)
Aptroot, A. & E. Arnolds  (2012Veranderingen in de korstmossen en mossen in Schepping, een particulier natuurontwikkelingsterrein bij Beilen. Buxbaumiella 9142-48. *
Aptroot, A. & H. Kloen  (1984Lichenen in het Lauwerszeegebied. Buxbaumiella 1630-35. (download) *
Aptroot, A. & H. Olff  (1983Cactusmos (Campylopus introflexus). Kruipnieuws 453-27. (download)
Aptroot, A. & H.J.M. Sipman  (1995In memoriam Dr. Josef Poelt. Buxbaumiella 374-5. *
Aptroot, A. & H.T. Lumbsch  (1985Erganzungen zur Verbreitung von Cladonia fragilissima. Herzogia 7243-245.
Aptroot, A. & J.L. Spier  (1995Lichenen op de Portugees-Israëlitische Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel. Buxbaumiella 3852-54. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & J.W. van Vliet  (1990Tabel tot de meest algemene steenbewonende korstmossen in Nederland. Buxbaumiella 2325-29. (download) *
Aptroot, A. & K.W. van Dort  (2016Drie boerenkoolmossen op één houten stuw. Buxbaumiella 1051-3. *
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2000Notes on Thelocarpon citrum (Wallr.) Rossman (syn. T. herteri J. Lahm, T. vicinellum Nyl.) and a report of T. sphaerosporum H. Magn. with pycnidia, both colonizing sandy areas recently stripped of their top soil. Lichenologist 32513-514.
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2004De korstmossen van het najaarsweekend 2003 in oostelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 6640-43. (download)
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2004Korstmossen op kerken en kerkhoven in de Liemers. Buxbaumiella 6653-58. *
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2009Europese verspreiding en internationale betekenis van Nederlandse korstmossen. Buxbaumiella 831-12. *
Aptroot, A. & P.P.G. van den Boom  (1998Pyrenocollema chlorococcum, a new species with a chlorococcoid photobiont from zinc-contaminated soils and wood. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 19193-196.
Aptroot, A. & W. van Heesch  (1996Korstmossen en mossen op dijken en iepen bij Hoorn (Noord-Holland). Buxbaumiella 4028-31. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & W.J. Toetenel  (2011Korstmossen op aangevoerde iepen in het Westland. Buxbaumiella 8949-54. (download)
Aptroot, A., A.M. Brand & J.L. Spier  (1998Fellhanera viridisorediata, a new sorediate species from sheltered trees and shrubs in western Europe. Lichenologist 3021-26.
Aptroot, A., A.M. Brand, C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2009Veranderingen in de checklist van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten. Buxbaumiella 826-13. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk & J.L. Spier  (1996Naarden-Vesting vanaf het ijs gezien. Buxbaumiella 3955-57. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2000Lichenen van het najaarsweekend op Terschelling en enkele kerken in noordwest Friesland. Buxbaumiella 5346-52. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2010Mergelgroeves: kansrijke nieuwe vestigingsplaatsen voor bedreigde korstmossen. Natuurhistorisch Maandblad 99282-284.
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2011Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand.   BLWG
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2012Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Buxbaumiella 921-117. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, H.F. van Dobben, P.P.G. van den Boom, A.M. Brand & J.L. Spier  (1998Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Buxbaumiella 461-101. (download) *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & A.M. Brand  (2000Korstmossen in zuidoost Groningen, najaarsweekend 1999. Buxbaumiella 529-16. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (1999De lichenologische excursie naar IJsselmeerdijken in Noord-Holland (1998). Buxbaumiella 4927-31. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2000Excursie naar de duinen bij Wassenaar, met de terrestrische vindplaats van Usnea articulata en twee nieuwe parasieten op Peltigera. Buxbaumiella 5237-40. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2000Lichenologische excursie naar de Lemelerberg op 2 april 2000. Buxbaumiella 5251-56. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2001De lichenologische excursie naar Willemstad en de Volkerakdam op 16 december 2000. Buxbaumiella 5740-43. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2003Nieuwe korstmossen en licheenparasieten in Nederland, met aanvullingen op de checklist. Buxbaumiella 6332-37. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2004Standaardlijst van Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten. Buxbaumiella 6917-55. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & P.P.G. van den Boom  (1999Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi. Buxbaumiella 50 (1)4-64. *
Aptroot, A., D. Jordaens, L.B. Sparrius, J.L. Spier & D. Van den Broeck  (2007Korstmossen in Finistère (Bretagne). Buxbaumiella 7852-64. *
Aptroot, A., D. Van den Broeck, U. De Bruyn, L.B. Sparrius & N. Stapper  (2010De korstmossen van het voorjaarskamp 2010 in Bad-Bentheim. Buxbaumiella 8721-27. *
Aptroot, A., D.J. Dekker, L.B. Sparrius, J.L. Spier & M. Vervoort  (2005Lichenologisch verslag van het zomerkamp 2004 in Schotland. Buxbaumiella 7126-38. *
Aptroot, A., H.J.M. Sipman & C.M. van Herk  (2001Cladonia monomorpha, a neglected cup lichen from Europe. Lichenologist 33271-283.
Aptroot, A., J.L. Spier & D. Jordaens  (2008Parmotrema pseudoreticulatum, de verbeterde determinatie van Parmotrema stuppeum (Gewimperd schildmos). Buxbaumiella 809-12. (download)
Aptroot, A., P. Diederich, C.M. van Herk, J.L. Spier & V. Wirth  (1997Protoparmelia hypotremella, a new sterile corticolous species from Europe, and its lichenicolous fungi. Lichenologist 29415-424.
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier  (1991Aanvullingen en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Gorteria 17149-152. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier  (1992Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en wijzigingen. Buxbaumiella 2750-54. (download)
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, A.M. Brand, P. Diederich & E. Sérusiaux  (1995De lichenen van de excursie naar Luxemburg in 1992. Buxbaumiella 3621-33. (download) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1993Korstmossen rond Thorn en Melick (Limburg). Buxbaumiella 3257-60. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk, H. Kivit & J.L. Spier  (1995Verslag van de landelijke lichenologische excursie op 19 november 1994. Buxbaumiella 3736-46. (download) *
Aptroot, A., S. Bakker, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1994Lichenen en mossen op begraafplaatsen in en rond Zwolle. Buxbaumiella 3347-50. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., S. Bakker, P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1995Lichenen op hunebedden. Buxbaumiella 3816-24. (download) (waarnemingen)
Aras,A., D. Cansaran, A. Özdemir Türk, I. Kandemir & M. Candan  (2007Resolving genetic relationships in manna group oflichens from genus Aspicilia. African Journal of Biotechnology 61154-1160. (download) [A. hoffmanniana is genetisch identiek aan A. contorta]
Arnaoudoff, N.  (1911Dryptodon hartmanii (Schimp.) avec des capsules en Bulgarie. Revue Bryologique 243-44.
Arts, T.  (1982De verspreiding van Octodiceras fontanum (La Pyl.) Lindb. in de Kempische Kanalen van België en Nederland. Dumortiera 2423-24.
Arts, T.  (1983Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. (Musci) in het natuurreservaat De Zegge te Geel (prov. Antwerpen, België). Dumortiera 2717-22.
Arts, T.  (1984Phaeoceros carolianus (L.) Proskauer nieuw voor België. Dumortiera 29-3013-15.
Arts, T.  (1985Young sporophytes of Dicranella staphylina Whitehouse (Musci). Lindbergia 1155-58.
Arts, T.  (1985Twee nieuwe vindplaatsen van het hauwmos Anthoceros punctatus. Dumortiera 3122-25.
Arts, T.  (1985Bryum sauteri B.S.G. toch in België! Dumortiera 3232-34.
Arts, T.  (1986Drought resistant rhizoidal tubers in Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. Lindbergia 12119-120.
Arts, T.  (1986The occurence of moniliform tubers in Pohlia melanodon (brid.) J. Shaw, the differences between juvenile plants of related species and their distribution in Belgium and the Grand-Duchy of Luxembourg. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 119114-120.
Arts, T.  (1986The occurence of tubers in Campylopus pyriformis (Schultz.) Brid. Lindbergia 12125-128.
Arts, T.  (1986Lophozia perssonii Buch. & S. Arnell (Hepaticae) nieuw voor België. Dumortiera 362-6.
Arts, T.  (1987The occurence of rhizoidal tubers in Atrichum tenellum (Röhl) B. & S. and A. crispum (James) Sull. Lindbergia 1372-74.
Arts, T.  (1987Dicranella humilis Ruthe [syn. D. rigidula (Hedw.) Dix.] te schrappen uit de lijst van de bryofyten van het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 3729-30. *
Arts, T.  (1987Pottia bryoides (dicks.) Mitt., P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. and P. truncata (Hedw.) B. & S. with rhizoidal tubers. Lindbergia 13130-132.
Arts, T.  (1987Didymodon nicholsonii Culm. (Pottiaceae) with gemmae and rhizoidal tubers recorded for Belgium. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 1203-6.
Arts, T.  (1987Riccia subbifurca Warnst. ex Crozals, hépatique nouvelle pour la bryoflore belge. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 8235-240.
Arts, T.  (1988Atrichum crispum auct. belg.’ is een juveniele vorm van Atrichum undulatum. Dumortiera 4118-24.
Arts, T.  (1988Rhizoidal tubers and protonematal gemmae in Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander var. revolutum and Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. Lindbergia 1459-62.
Arts, T.  (1988More rhizoidal tubers in European and Macaronesian Fissidens species. Lindbergia 14151-154.
Arts, T.  (1989Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giac. (Pottiaceae, Bryales) nieuw voor de Belgische en Zwitserse mosflora. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 122151-156.
Arts, T.  (1989Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. (Pottiaceae) in België en aangrenzende gebieden. Dumortiera 455-9.
Arts, T.  (1989The occurence of rhizoidal tubers in the genus Campylopus. Lindbergia 1560-64.
Arts, T.  (1990Acaulon muticum onder de loep. Muscillanea 95-9.
Arts, T.  (1990A reappraisal of the propaguliferous species of the Pohlia annotina-complex in Belgium and the Frand-Duchy of Luxembourg. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 1220-36.
Arts, T.  (1991Moliliform rhizoidal tubers in Archidium alternifolium (hedw.) Schimp. Lindbergia 1659-61.
Arts, T.  (1991Rhizoidal tubers and protonema-gemmae in Cynodontium bruntonii. Lindbergia 1625-27.
Arts, T.  (1991Seligeria trifaria (Musci, Seligeriaceae) met sporekapsels in België. Dumortiera 4915-16.
Arts, T.  (1992Bryum demaretianum sp. nov., a new species of the B. erythrocarpum complex from Belgium. Journal of Bryology 17263-267.
Arts, T.  (1992Omtrent Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. in België. Dumortiera 526-9.
Arts, T.  (1994Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt. (Musci, Sematophyllaceae). Nieuw voor het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 55-5740-42. *
Arts, T.  (1994Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt. (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 55-5740-42.
Arts, T.  (1994Phascum leptophyllum C. Müll. (Musci, Pottiaceae) een Bonzai-adventief? Dumortiera 55-5720-22. *
Arts, T.  (1994Phascum leptophyllum C. Müll. (Musci, Pottiaceae) een Bonzaï-adventief? Dumortiera 55-5720-22. *
Arts, T. & H. Stieperaere  (1985Riccardia incurvata Lindb. (Hepaticae) nieuw voor België en Noord-Frankrijk. Dumortiera 3319-24.
Arts, T. & P. Sollman  (1992Remarks on Phascum leptophyllum C. Müll., an earlier name for Tortula rhizophylla (Sak.) Iwats. & K. Saito. Lindbergia 1720-27. *
Arts, T. & S. Risse  (1988The occurrence of rhizoidal tubers in Pleuridium acuminatum. Lindbergia 14127-130.
Arts, T. & S. Risse  (1992Tubers in Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. Lindbergia 1755-58.
Arts, T., G. Nordhorn-Richter & A.J.E. Smith  (1987Pohlia muyldermansii Wilcz. & Dem. var. pseudomuyldermansii var. nov., a new name for P. muyldermansii Wilcz. & Dem. sensu Lewis & Smith. Journal of Bryology 14635-647.
Arts, T., M. Asperges, P. de Bock & E. Jacques  (1992Leptodontium gemmascens (Musci, Pottiaceae), nieuw voor de Belgische mosflora. Dumortiera 5016-21.
Arup, U.  (2006A new taxonomy of the Caloplaca citrina group in the Nordic countries, except Iceland. Lichenologist 381-20.
Arup, U.  (2009The Caloplaca holocarpa group in the Nordic countries, except Iceland. Lichenologist 41111-130.
Asperges, M.  (1979Een ongewone groeiplaats van Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl. en C. pleurota (Flörke) Schaer. Dumortiera 1231-31.
Asperges, M.  (1980Cladonia bouillennei Duvign. synonyme de C. polydactyla (Flörke) Spreng. Dumortiera 1719-21.
Asperges, M.  (1981A new lichen species, Cladonia berghsonii Asperges sp. nova (sect. Cocciferae). Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 2349-358.
Asperges, M.  (1984De vegetatie op rottende denne- en sparrestompen. Dumortiera 29-3025-34. *
Asperges, M.  (1985Stereocaulon condensatum Hoffm. is aanwezig in het Kempisch district. Dumortiera 3130-31.
Asperges, M.  (1985Cladonia diversa Asperges en Europe occidentale. Dumortiera 3224-31.
Asperges, M.  (1986Verspreiding en ecologie van Cetraria islandica (L.) Ach. in België. Dumortiera 34-3536-42.
Asperges, M.  (1987Lichenen in het provinciaal domein Nieuwenhoven (Limburg, België). Dumortiera 3727-28. *
Atherton, I, S. Bosanquet & M. Lawley (red.)  (2010Mosses and liverworts of Britain and Ireland - a field guide.   British Bryological Society (download) *
Baaren, M. van  (1985De mosvegetatie van trilvenen in het Utrechtse Vechtplassengebied. Buxbaumiella 1750-51. (download) *
Backx, H. & J. Snepvangers  (1996Mossen-inventarisatie van het gebied Breedven - de Breedvelden in de boswachterij Dorst.   Staatsbosbeheer Regio Brabant-West (waarnemingen) *
Backx, H. & J. Snepvangers  (2001De mosflora in de gemeente Breda.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Backx, H., C.G. Buter & J. Snepvangers  (1997Mosflora van het Ulvenhoutse Bosch.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Bakker, A.J. de  (1984Herkolonisatie van Zuid-West Nederland door epifytische lichenen bij dalende SO2 concentraties. Buxbaumiella 1618-23. (download) *
Bakker, A.J. de  (1986Veranderingen in de epifytische korstmos-flora van het Staelduinse bos in de periode 1949-1984. Gorteria 1370-74. (download) *
Bakker, A.J. de  (1987Verslag van de herinventarisatie van Noord-Brabant en Limburg op epifytische lichenen in 1986. Buxbaumiella 2036-39. (download) *
Bakker, A.J. de  (1987Physcia stellaris (L.) Ach. in Nederland. Gorteria 13210-216. (download)
Bakker, C.  (1996Het binnenste buiten: genetische variatie bij Rimpelmos (Atrichum undulatum). Kruipnieuws 5918-23. (download)
Bakker, P.A. & A. Touw  (1963De opmars van Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. Buxbaumia 17111-115. (download)
Bakker, S.  (1992Lichenologische beginnersexcursie Vianen (1991). Buxbaumiella 2925-27. (download) (waarnemingen) *
Bakker, S.  (1994Nieuw voor Nederland: Rinodina confragosa. Buxbaumiella 3559-60. (download)
Bannink, J.F., H.N. Leijs & I.S. Zonneveld  (1973Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse naaldhoutbossen.   Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 800. Pudoc, Wageningen
Barkman, J.J.  (1941Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 51302-339. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Aanvullingen op de Mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5460-67. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Uit de oude doos. De excursie van de voormalige Bryologische Kring (26-4-'42). Van Ledig Erf (Utrecht) langs de Kromme Rijn naar het landgoed 'Rhijnauwen'. Buxbaumia 1 (3)48-48. *
Barkman, J.J.  (1947Bryologische zwerftochten door Nederland. I. Brabant. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5442-54. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Een en ander over de mosflora rondom Leiden. Buxbaumia 1 (2)2-12. *
Barkman, J.J.  (1948Nagekomen determinaties van de Montferland-excursie. Buxbaumia 2 (3-4)42-42. *
Barkman, J.J.  (1948Uit de oude doos. De excursie van de voormalige Bryologische Kring (26-4-'42). Van Ledig Erf (Utrecht) langs de Kromme Rijn naar het landgoed 'Rhijnauwen'. Buxbaumia 2 (1-2)19-19. *
Barkman, J.J.  (1950Over de phylogenie der levermossen 2. Buxbaumia 4 (4-5)49-55. *
Barkman, J.J.  (1950Over de phylogenie der levermossen 1. Buxbaumia 4 (2-3)32-48. *
Barkman, J.J.  (1957Het geslacht Plagiothecium in Nederland. Buxbaumia 11 (3-4)13-29. (download)
Barkman, J.J.  (1958Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes.   Van Gorcum, Assen (waarnemingen)
Barkman, J.J.  (1960Leucobryum glaucum met sporogonen. Correspondentieblad 16167-168. (download) *
Barkman, J.J.  (1963A contribution to the taxonomy of the Tortula laevipila - T. pagorum-complex. Revue Bryologique et Lichénologique 32183-192.
Barkman, J.J.  (1966De variëteiten van Hypnum cupressiforme Hedw. in Nederland. Buxbaumia 201-6. (download)
Barkman, J.J. & A.A. Mabelis  (1968Notes on the taxanomy, geography, and ecology of the piliferous Campylopus species in the Netherlands and N.W. Germany. Collectanea Botanica 769-90.
Barkman, J.J. & E.E. van der Voo  (1964Lycopodium annotinum en Cetraria pinastri bij het Meeuwenveen (Zuidwolde, Dr.). Gorteria 24-9. (download)
Barkman, J.J. & W. Ringelberg-Giesen  (1959Leptodontium flexifolium in Drente. Buxbaumia 1329-38. (download)
Barkman, J.J., W.D. Margadant & W. Meijer  (1947Mossenexcursie in de duinen bij Vogelenzang en Aerdenhout. Buxbaumia 1 (3)34-39. *
Barnes, C.  (1958The genus Paraleucobryum. Bryologist 61335-339.
Baudoin, R.  (1974Nouveau critère de détermination des espèces du genre Pellia. Revue Bryologique et Lichénologique 4053-58.
Bax, G., K.W. van Dort & J. Vrielink  (2002Mossen van het Landgoed Kolland. Mossenwerkgroep KNNV Wageningen   *
Bax, G., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk & G.M. Sanders  (2009Inventarisatie van de Vlinderdas in 2007 en 2008 - natuurontwikkeling in landbouwenclave de Hindekamp.   KNNV afdeling Wageningen *
Bax, G.M. & G.M. Sanders  (2005Inventarisatie van de Plantage Willem III.   KNNV afdeling Wageningen & Utrechts Landschap *
Bax, G.M., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk & G.M. Sanders  (2006Inventarisatie van het meest noordelijke deel van het Renkumse beekdal.   KNNV afdeling Wageningen *
Beer, D. de & T. Arts  (2000Sematophyllum substrumulosum (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor de Belgische flora. Belgian Journal of Botany 13315-20.
Beijerinck, W.  (1934Sphagnum en Sphagnetum.   Versluys, Amsterdam
Bekker, J. & A.C. Bouman  (1983De najaarsexcursie 1981 naar Eefde. Buxbaumiella 1337-47. (download) (waarnemingen) *
Bekking-van Dort, M.  (2009Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal - 12/14 september 2008. Buxbaumiella 8254-55. (download)
Bekking-van Dort, M., D. De Beer & K. van Dort  (2016Mossen van het BLWG-VWBL voorjaarskamp in de Gaume (Belgisch Lotharingen). Buxbaumiella 10738-48. *
Bekking, M.  (2016De eerste vondst van gestekeld blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii) in Noord-Brabant. Buxbaumiella 1054-5. *
Bekking, M.  (2016Informatie BLWG Zomerkamp Öland - 11-18 juni 2016. Buxbaumiella 10551-54. *
Bekking, M. & A. Aptroot  (2017Verslag BLWG Zomerkamp Öland, Zweden, zaterdag 11 t/m zaterdag 18 juni 2016. Buxbaumiella 1091-24. *
Bekking. M.  (2015Öland BLWG Zomerkamp - 11 t/m 18 juni 2016. Buxbaumiella 10428-28. *
Biermann, R.  (1996Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Silbergrasfluren ostfriesischer Inseln. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 861-68.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (1997Changes in a lichen-rich dry sand grassland vegetation with special reference to lichen synusiae and Campylopus introflexus. Phytocoenologia 27257-273.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (2001Vegetationsdynamik im Spergulo-Corynephoretum unter besonderer Berücksichtigung des neophytischen Laubmooses Campylopus introflexus. In: Brandes, D., Adventivpflanzen. Beiträge zu Biologie, Vorkommen und Ausbreitungsdynamik von Archäophyten un Neophyten in Mitteleuropa 27-37. Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig
Bijlsma, R., M. van der Velde, A.C. Boerema, L. van de Zande & B.O. van Zanten  (2000Molecular markers reveal cryptic species within Polytrichum commune (common hair-cap moss). Plant Biology 2408-414.
Bijlsma, R.J.  (1981Lijst van blad- en levermossen van de Oost-Flevolandse bossen t/m 4 april 1981. Buxbaumiella 1151-57. (download) *
Bijlsma, R.J.  (1984De mosflora van Oostelijk Flevoland. Buxbaumiella 1555-56. (download) *
Bijlsma, R.J.  (1987De eendagsexcursie naar de Hoge Veluwe (1984). Buxbaumiella 2020-23. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J.  (1987De eendagsexcursie naar het Oostvaardersplassengebied: overzicht blad- en levermossen. Buxbaumiella 2024-29. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J.  (1996De excursie van 23 maart 1996 naar het Horsterwold (Z-Flevoland). Buxbaumiella 4032-36. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J.  (2000Het Verdwenen riviervedermos (Fissidens rufulus) na 100 jaar weer boven water. Buxbaumiella 5344-45. (download)
Bijlsma, R.J.  (2002Bosrelicten op de Veluwe. Een historisch-ecologische beschrijving.   Alterra rapport 647, Wageningen
Bijlsma, R.J.  (2003De Nederlandse Veenmossen. Buxbaumiella 6358-59. *
Bijlsma, R.J.  (2004Calypogeia neesiana en Cephalozia catenulata: nieuwe levermosjes op dood hout. Buxbaumiella 6757-59. (download)
Bijlsma, R.J.  (2005Vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 2. Buxbaumiella 7157-62. (download)
Bijlsma, R.J.  (2005Mosflora van Baden-Württemberg gereed! (boekbespreking). Buxbaumiella 7262-63. *
Bijlsma, R.J.  (2006Een mosflora voor Nederland en België (boekbespreking). Buxbaumiella 7455-59. *
Bijlsma, R.J.  (2007Een verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Buxbaumiella 7760-62. * [Boekrecensie]
Bijlsma, R.J.  (2007Uit de nalatenschap van architect Henry van de Velde (1863-1957): Blindia acuta (Spettermos), nieuw voor Nederland Buxbaumiella 7911-13.
Bijlsma, R.J.  (2007Verhoogde natuurwaarde door natuurlijke bosontwikkeling. Een bryologische studie in bosreservaat Kerperbos, gemeente Vaals (Zuid-Limburg). Natuurhistorisch Maandblad 96289-298.
Bijlsma, R.J.  (2010De vreugdevolle terugkeer van een strontmos. De Levende Natuur 111222-223. (download)
Bijlsma, R.J. & G.M. Dirkse  (1984De bryologische voorjaarsexcursie naar Egmond aan de Hoef (1982). Buxbaumiella 1530-48. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J. & H.J. During  (1986De voorjaarsexcursie 1985 naar het Leudal en omgeving. Buxbaumiella 1822-28. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J. & H.J. During  (2005Nieuwe vondsten van Bryum torquescens (Zonneknikmos) in Zuid-Limburg. Buxbaumiella 7122-25. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (1996Leptobarbula is minder zeldzaam dan gedacht. Buxbaumiella 4019-21. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (2003Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie. Vakblad Natuurbeheer 455-58.
Bijlsma, R.J. & K. Reinink  (2015Een 19de-eeuws mossenherbarium in het Regionaal Archief Zutphen. Buxbaumiella 10339-48. (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J., A. Aptroot, K.W. van Dort, R. Haveman, C.M. van Herk, A.M. Kooijman, L.B. Sparrius & E.J. Weeda  (2009Preadvies mossen en korstmossen.   Ministerie van Landbouw, Directie Kennis rapport 2009/dk104-O, 255 p. *
Bijlsma, R.J., G.M. Dirkse & H. van Melick  (1985Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. In Nederland. Lindbergia 11165-166.
Bijlsma, R.J., H.N. Leys & I.S. Zonneveld  (2011Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand. De Levende Natuur 11218-21. (download)
Bijlsma, R.J., H.N. Siebel & K. Reinink  (2010Porella cordaeana (Beekpelsmos): een nieuwe aanwinst voor het buitendijks rivierengebied. Buxbaumiella 8620-26. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J., J.A.W. Nieuwkoop & H.N. Siebel  (2012Ephemerum cohaerens and E. rutheanum: persistent annual bryophytes in the Dutch Rhine floodplain. Lindbergia 3563-75.
Birks, H.J.B.  (1966Jungermannia lanceolata L. in Britain. Transactions of the British Bryological Society 5114-145.
Bisang, I.  (1991Biosystematische Studien an Lophozia subgen. Schistochilopsis (Hepaticae). Bryophytorum Bibliotheca 431-187.
Bischler-Causse, H.  (1993Marchantia L. The European and African taxa. Bryophytorum Bibliotheca 451-129.
Bischler, H.  (1957Révision des espèces Suisses de Calypogeia.   Thèse, Université de Genève
Bizot, M. & R.B. Pierrot  (1963Observations sur quelques espèces du genre Fissidens. Revue Bryologique et Lichénologique 3284-90.
Blackstock, T.H.  (1995Nardia insecta Lindb., an addition to the liverwort flora of Britain, with cytological observations and a comparision with N. geoscyphus (De Not.) Lindb. Journal of Bryology 18485-492.
Bleij, B. & K. Biesmeijer  (1992Verticale verdeling en ecologie van cryptogame epifyten in Mora excelsa bos bij Mabura Hill, Guyana. Buxbaumiella 2724-27. (download) *
Blockeel, T.L.  (1991The Racomitrium heterostichum group in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 5829-35.
Blockeel, T.L.  (1995A note on Phascum cuspidatum ssp. papillosum in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 6559-60.
Blockeel, T.L.  (1998Cinclidotus riparius re-instated as a British and Irish moss. Journal of Bryology 20109-119.
Blockeel, T.L.  (2009A transient occurence of Orthotrichum acuminatum H.Philib. in Derbyshire, a new British moss. Journal of Bryology 3147-49.
Blockeel, T.L., R. Ochyra & L. Gos  (2000Seligeria campylopoda Kindb. in the British Isles. Journal of Bryology 2229-33.
Blockeel, T.M., A. Vanderpoorten, A. Sotiaux & B. Goffinet  (2005The status of the mid-western European endemic moss, Brachythecium appleyardiae. Journal of Bryology 27137-141.
Blom, H.H.  (1996A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden. Bryophytorum Bibliotheca 481-178.
Blom, H.H. & C.E. Darigo  (2009Schistidium viride (Grimmiaceae), a new name for a common but neglected species in eastern North America. Bryologist 112273-277.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1984De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Lindbergia 10187-189.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1986De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Buxbaumiella 1841-43. (download) (waarnemingen) *
Bomble, F.W.  (2011Candelaria pacifica und Xanthomendoza borealis im Aachener Raum - neu für Deutschland. Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins 41-8. (download)
Bonnot, E.  (1964Le Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. dans la bryoflore française. Bulletin de la Société botanique de la France 111151-164.
Bonnot, E.-J. & M.-C. Verdus  (1980Plagiothecium latebricola B.S.G. et var. gemmascens Ryan et Hag. à la frontière franco-belge. Dumortiera 1721-26.
Boom, P.P.G. van den  (1984Lichenen van Eindhoven en omgeving. Buxbaumiella 1652-59. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1984Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem. in Nederland gevonden. Buxbaumiella 1557-58. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1986Lichenen van Eindhoven en omgeving sinds 1924. Buxbaumiella 1831-34. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1986De najaarsexcursie naar Terschelling (22-23 sept 1984). De lichenen. Buxbaumiella 1816-20. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1988Lichenologische najaarsexcursie naar Overijssel 12 en 13 september 1987. Buxbaumiella 2231-33. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1988Lichenen van de najaarsexcursie naar Zeeland 20 en 21 september 1986. Buxbaumiella 224-8. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1992The saxicolous species of the lichen genus Lecania in The Netherlands, Belgium and Luxemburg. Nova Hedwigia 54229-254. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1994Literatuur over de lichenen van de zuidelijke Alpen in Oostenrijk. Buxbaumiella 3327-28. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1994De lichenologische voorjaarsexcursie van 1993 naar Noord-Brabant, met gegevens over aangrenzend België. Buxbaumiella 3530-47. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1996Lichenen van de provincie Namen in België, met gegevens van de lichenologische excursie naar Anseremme in 1984. Buxbaumiella 404-18. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1997De lichenologische excursie van maart 1996 naar het Zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Buxbaumiella 4214-17. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1998Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. II. Buxbaumiella 4740-43. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1998Het geslacht Rinodina (Lichenes) in de Benelux. Buxbaumiella 459-11. (download)
Boom, P.P.G. van den  (2000Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands IV. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 9141-145. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2001Two new sorediate species of lichens in the Catillariaceae from the Iberian peninsula Lichenologist 33103-110.
Boom, P.P.G. van den  (2002A new isidiate species of Catillaria from the Netherlands. Lichenologist 34321-325.
Boom, P.P.G. van den  (2002Korstmossen. Brabants Landschap 1361-58. (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (2002Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands 5. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 11153-157. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2003Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands VI. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13123-127. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2004A long-term inventory of lichens and lichenicolous fungi of the Strabrechtse Heide and Lieropse Heide in Noord-Brabant, The Netherlands. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13131-151. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2008Some new Lecanora species from western and central Europe, belonging to the L. saligna group, with notes on related species. Lichenologist 40465-498.
Boom, P.P.G. van den  (2015Lichens and lichenicolous fungi from graveyards of the area of Eindhoven (the Netherlands), with the description of two new species. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, B 117245-276. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1992De lichenologische voorjaarsexcursie van 1991 naar Drente, de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel, met gegevens over het belang van hunebedden voor de korstmosflora. Buxbaumiella 2849-58. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1996De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). Buxbaumiella 3947-52. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1997De lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (prov. Friesland). (aanvulling in 47:43-44). Buxbaumiella 4312-19. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Vezda  (1995A new species and a new variety of the lichen genus Gyalidea from western Europe. Mycotaxon 54421-426. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.K. Masselink  (1999Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. III. Buxbaumiella 4942-46. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (1991Lichenenverslag van het zomerkamp in de Franse Jura, 20 t/m 30 juli 1986. Buxbaumiella 2514-33. (download) *
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (1996Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. I. Buxbaumiella 4128-31. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2003Verrucaria squamulosa, a new species from Belgium, Luxemburg and the Netherlands (lichenized ascomycetes, Verrucariales). Linzer biologische Beiträge 35547-553.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2004Micarea subcinerea, an additional species of the lichen flora from Western Europe. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13125-129. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2005Lecania fructigena Zahlbr., a coastal saxicolous lichen, new for Europe, with notes on related species. Lichenologist 37277-283.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2008New records of lichens, lichenicolous and allied fungi from Belgium and The Netherlands. Sauteria 1595-101. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & B. van den Boom  (2009Diversity of lichens and lichenicolous fungi in a primeval heathland and adjacent managed forest in southern Netherlands (Groote Heide and 't Leenderbos). Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1825-45. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & B.J. Coppins  (2001Micarea viridileprosa sp. nov., an overlooked lichen species from Western Europe. Lichenologist 3387-91.
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische excursie naar het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant in het najaar van 1993. Buxbaumiella 3440-49. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische najaarsexcursie van 1993 naar Diever (Drente). Buxbaumiella 3454-68. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & O. Bruess  (2002Lichenen van het zomerkamp in de Cantal (Frankrijk), zomer 1998. Buxbaumiella 603-16. *
Boom, P.P.G. van den, A. Aptroot & C.M. van Herk  (1996The lichen flora of megalithic monuments in the Netherlands. Nova Hedwigia 6291-104. (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en Wijzigingen II. Buxbaumiella 3435-39. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Aanvulling op en wijzigingen in de standaardlijst van de Nederlandse korstmossen II. Gorteria 2089-99. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Suija  (2015A new species of Absconditella from western and central Europe with a key to the European members. Phytotaxa 238271-277. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & H.J.M. Sipman  (1993Lichenen van Evolène en omgeving (Zwitserland). Buxbaumiella 3215-40. (download) *
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand, B.J. Coppins & E. Sérusiaux  (2017Two new species in the Micarea prasina group from Western Europe. Lichenologist 4913-25. (download)
Boom, P.P.G. van den, B. van den Boom & K. Yazici  (2007Catillaria fungoides found in Cape Verde, The Netherlands and Turkey, with notes on accompanying species. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 161-3. (waarnemingen)
Booy, C.J.  (1949Bryophyten van Kotten en omgeving. Buxbaumia 3 (3-4)18-21. *
Borssum Waalkes, J. van  (1949Mossenstudie in hortus 'De Wolf' te Haren (Gr.). Buxbaumia 3 (1-2)10-14. *
Borssum Waalkes, J. van  (1949De zonering van een bemoste wal. Buxbaumia 3 (3-4)12-17. *
Bos-Groenendijk, G., Boer, E. de, Coppens, H., Dort, K. van, Glas, G., Guldemond, S., Kreeftenberg, H., Radstake, Y., Vaessen, A. & Wijk, E. van  (2018De flora en fauna van Kroondomein Het Loo, rapportage monitoring 2017. Rapport VS 2018.004  De Vlinderstichting, Wageningen *
Bos, F.  (1981Oproep tot medewerking (Mossen van Winterswijk). Buxbaumiella 1171-71. *
Bos, F.  (1986De eendagsexcursie naar Winterswijk op 9 oktober 1982. Buxbaumiella 194-6. (download) (waarnemingen) *
Bos, F. & H.J. During  (1986De najaarsexcursie 1983 naar Winterswijk. Buxbaumiella 197-20. (download) (waarnemingen) *
Bosanquet, S.D.S. & C.D. Preston  (2005Weissia squarrosa in Britain: a re-evaluation of its identification and ecology in the light of recent records. Field Bryology 862-13.
Bosch, R. van den & J. Kersten  (2004Mossen van de Lieropsche heide. Buxbaumiella 668-12. *
Bosch, R. van den, J. Kersten & A. van der Pluijm  (2013Hoge dichtheden van voorheen zeldzame epifyten in een jong eikenbos 'het Beestenveld' bij De Rips (M.-Br.). Buxbaumiella 9815-27. *
Bosselaers, J.  (1985Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske (Hepaticae) op de Galgeberg te Zolder (Limburg, België). Dumortiera 3126-27.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) I. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 23479-490.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) II. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 24515-530.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1996Au sujet d'Ulota macrospora Baur & Warnst. (Musci, Orthotrichaceae) en France. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 27517-522.
Bouman, A.C.  (1993The genus Cephalozia in The Netherlands. Lindbergia 1885-93.
Bouman, A.C.  (2002De Nederlandse veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida.   KNNV Uitgeverij, Utrecht
Bouman, A.C. & B.F. van Tooren  (1995Het voorjaarsweekend 1994 naar Soest. Buxbaumiella 376-19. (download) (waarnemingen) *
Bouman, A.C., R.J. Bijlsma & H.J. During  (2007Dicranella howei (Kalkgreppelmos) in Nederland Buxbaumiella 791-3. (download)
Bouman, A.C., W. Mulder & J.W. van Vliet  (1985De mossen van Birkhoven. Buxbaumiella 1745-46. (download) (waarnemingen) *
Bouterse, J.  (1980Verslag van de eendagse mossenexcursie van 20 october 1979 naar de IJssel. Buxbaumiella 926-30. (download) *
Brand, A.M.  (1975De lichenen van de Vlieland-excursie (1973). Buxbaumiella 476-87. (download) *
Brand, A.M.  (1975Lichenenexcursie (aankondiging). Buxbaumiella 552-52. (download) *
Brand, A.M.  (1977De Lecanoraceae van Nederland.   Instituut voor Systematische Plantkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht (waarnemingen) *
Brand, A.M.  (1978Lichenen van de Weerribben (1972). Buxbaumiella 769-71. (download) *
Brand, A.M.  (1979De lichenologische herfstexcursie 1976 naar Drente. Buxbaumiella 849-59. (download) *
Brand, A.M.  (1979Aanvullingen en verbeteringen voor de lichenenflora van Ameland en Vlieland. Buxbaumiella 842-47. (download) *
Brand, A.M.  (1979De lichenen van de excursie naar Texel (1976). Buxbaumiella 832-41. (download) *
Brand, A.M.  (1980De lichenologische najaarsexcursie 1977 naar N.O. Friesland en N.W. Groningen. Buxbaumiella 938-45. *
Brand, A.M.  (1982Opmerking bij Opegrapha rupestris. Buxbaumiella 1237-38. *
Brand, A.M.  (1983Lichenen van de Weerribben (1972) (opnieuw afgedrukt, maar abusievelijk met fouten, zie ook 7:69-71). Buxbaumiella 1448-50. (download) *
Brand, A.M.  (1985De lichenologische najaarsexcursie in 1981 naar Walcheren. Buxbaumiella 174-13. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M.  (1993Terrestrische lichenen in de duinen. Buxbaumiella 304-10. (download) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1972Ameland - de excursie lichenologisch (1971). Buxbaumiella 238-45. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1975De lichenen van de Veluwe-excursie (1973). Buxbaumiella 437-45. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1977Lichenen van de voorjaarsexcursie naar de Betuwe 1975. Buxbaumiella 628-31. (download) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon in Nederland.   Doctoraalverslag, Rijksuniversiteit Utrecht.
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon (Lichenes) in Nederland. Gorteria 937-47. (download) (waarnemingen)
Brand, A.M. & J.L. Spier  (1996Lecidea variegatula Nyl., een nieuw licheen voor Nederland. Buxbaumiella 3959-59. (download)
Brand, A.M. & W.J.D. Loode  (1979De voorjaarsexcursie naar Twente en het gebied rond Bentheim (1976). Buxbaumiella 84-19. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M., A. Aptroot, A.J. de Bakker & H.F. van Dobben  (1988Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 1881-67. (waarnemingen) *
Brand, A.M., B.J. Coppins, P.P.G. van den Boom & E. Sérusiaux  (2009Further data on the lichen genus Bacidia s. l. in the Canary Islands and Western Europe, with descriptions of two new species. Bibliotheca Lichenologica 9981-92.
Brand, A.M., L.B. Sparrius & A. Aptroot  (201331 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor Nederland. Buxbaumiella 9717-22. (download)
Brassard, G.R.  (1984The moss genus Timmia. 3. Sect. Timmia. Lindbergia 1033-40.
Bremer, A.E. van den & J.L. Spier  (2013Interessante korstmosvondsten, waaronder Usnea cornuta (ingesnoerd baardmos) en Usnea filipendula (visgraatbaardmos), in de Soester Duinen. Buxbaumiella 9839-44. (download)
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 1. Lindbergia 61-16.
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 2. Lindbergia 689-117.
Bremer, B.  (1981A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 3. Lindbergia 773-90.
Bremer, P.  (1979Loeskeobryum brevirostre (P.B.) Fl., Hookeria lucens (Hedw.) Sm. en Plagiochila asplenioides (L.) Dum. in de Noordoostpolder. Lindbergia 5111-114.
Bremer, P.  (1981Mossen van de Noordoostpolder (1979). Buxbaumiella 1110-31. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1984Lijst van verschenen literatuur betreffende de lichenen in de periode 1971-1983. Buxbaumiella 165-6. (download) *
Bremer, P.  (1984De epifytische korstmosflora van de Noordoostpolder en O.-Flevoland. Buxbaumiella 1636-45. (download) *
Bremer, P.  (1986Lijst van publicaties over blad- en levermossen in de periode 1971 t/m 1984. Buxbaumiella 184-8. (download) *
Bremer, P.  (1986De eendagsexcursie naar het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' in de Noordoostpolder. Buxbaumiella 1921-25. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1991De eendagsexcursie naar Zeewolde, op 7 oktober 1989. Buxbaumiella 265-13. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1993Eendagsexcursie naar Vilsteren, 3 oktober 1992. Buxbaumiella 3020-22. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (2000Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. (Grof snavelmos) in Nederland. Buxbaumiella 5241-46. (download)
Bremer, P.  (2001De verspreiding en ecologie van enkele pleurocarpe mossoorten op bebost en begreppeld keileem. Buxbaumiella 5714-25. *
Bremer, P.  (2003Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. (Grof etagemos) in Nederland. Buxbaumiella 6338-53. (download)
Bremer, P.  (2004Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. in het Fissidentietum taxifolii. Buxbaumiella 6710-18. (download) (waarnemingen)
Bremer, P.  (2017Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos) in jonge polderbossen - verspreiding, trend en demografie. Buxbaumiella 11024-34.
Bremer, P. & D.A.J. Vogelpoel  (1979Bijdragen tot de revisie van de Nederlandse bladmossen 2. Dicranum Hedw. sectie Dicranum. Lindbergia 5121-125.
Bremer, P. & E.C.J. Ott  (1990The establishment and distribution of bryophytes in the woods of the IJsselmeerpolders, The Netherlands. Lindbergia 163-18.
Breuer, H.  (1970Das Moos Leucobryum juniperoideum (Brid.) C.M. im Rheinland. Decheniana 122409-410.
Breuss, O.  (1996Studien über die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) VIII. Eine übersehene Art aus den Alpen und bemerkenswerte Einzelfunde aus Europa (mit Makaronesien). Linzer biologische Beiträge 28529-533.
Briggs, D.  (1965The ecology of four British Dicranum species. Journal of Ecology 5369-96.
Broekman, C.  (2002Mossen van het najaarsweekend 2001 naar Sint-Anthonis (Noord-Brabant). Buxbaumiella 6048-50. *
Broeksmit, T.  (1926Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3592-96. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1974Some Fissidens species new for Belgium and the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 23231-235. (download)
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1978Notes on Fissidens. I and II. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 81387-402. (download)
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1981Het Fissidens crassipes complex. Buxbaumiella 117-8. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1982The section Pachylomidium (genus Fissidens) III. The F. crassipes-subcomplex (F. bryoides-complex), F. sublineaefolius (Pot. Varde) Brugg.-Nann. And F. fluitans (Pot. Varde) Brug.-Nann. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 8559-104.
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1985The section Pachylomidium (genus Fissidens) IV. Further species from Europe, the Mediterranean and the Atlantic African Islands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 88183-207.
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1988Peristoomtypen in de Fissidentaceae. Buxbaumiella 2125-26. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A. & E. Nyholm  (1986Fissidentaceae. Illustrated Flora of Nordic Mosses Fasc. 18-14.
Brugués, M.  (2003Key to the Funariales of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Cryptogamie, Bryologie 2459-70.
Bruijn, H. de  (2005Muursterretjes en andere Steentjesmossen. De bryoflora van het Rotterdamse stedelijk gebied. Buxbaumiella 722-32. (download)
Bruijn, H. de  (2011Tortula protobryoides: zeldzaam noch bedreigd. Buxbaumiella 8845-51. *
Bruijn, J. de  (2004Mossen zoeken in Rotterdam: Mag ik ook vragen wat u aan het doen bent? Buxbaumiella 6732-44. *
Bruijn, J. de  (2012Kleibewonende mossen in het Poldergebied - Notities uit het veld. Buxbaumiella 9418-32. (download)
Bruijn, J. de  (2013Steenbewonende mossen van Capelle aan den IJssel tot Cadzand - Notities uit het veld. Buxbaumiella 9519-32. *
Bruin, C.J.W.  (1989Over een duinvalleivegetatie met Kammos (Ctenidium molluscum), een nieuwe soort voor het Waddendistrict. Gorteria 15131-141.
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele bijzondere mosvondsten in de Knopbies-vergetaties van de Muy op Texel. Buxbaumiella 3720-28. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W.  (1995Over de standplaats van Appelmos (Bartramia pomiformis Hedw.) en het voorkomen van enkele ‘bosmossen’ in het open duin. Gorteria 2187-99. (download)
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele vondsten van Rhytidiadelphus triquetrus met kapsels. Buxbaumiella 3833-35. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W.  (1996Enkele bijzondere vondsten van (en aan) mossen op Texel en Vlieland. Buxbaumiella 4116-26. (download) (waarnemingen) *
Bruin, C.J.W.  (2006Mosvondsten aan de binnenduinrand op Terschelling en Texel, bij Overveen en Wassenaar. Buxbaumiella 7632-51. (download)
Bruin, C.J.W.  (2013Scorpidium revolvens (Swartz ex An.) Rubers (purper schorpioenmos) na 61 jaar teruggevonden in Nederland. Buxbaumiella 9533-47. (download)
Bruin, C.J.W. & B.F. van Tooren  (2000Opmerkelijke vondsten van Groot gaffeltandmos, Dicranum majus, op Texel en Ameland. Buxbaumiella 5112-18. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen  (1999Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. Stratiotes 1983-102.
Bruin, N. de & K.W. van Dort  (2008Mossen en korstmossen van SBB-reservaten in de Hollandse Waarden.   ForestFun, Wageningen (waarnemingen) *
Bruinsma, J. & M. Smulders  (2011Vier mossen in diep water. Buxbaumiella 8828-31. *
Bruyn, U. & T. Homm  (1993Fissidens gymnandrus Buse im nordwestdeutschen Tiefland. Bryologische Rundbriefe 141-2.
Buczkowska, K.  (2004The genus Calypogeia Raddi (Jungermanniales, Hepaticae) in Poland, biometrical analysis of morphological and anatomical variation. Nova Hedwigia 78121-146.
Buiten, N.C.M.  (2004Mossen van het najaarsweekend naar Groesbeek in 2003. Buxbaumiella 6853-55. *
Buldgen, P., P. De Zuttere & R. Schumacker  (1978Une deuxième récolte belge de Tayloria serrata (Hedw.) B.S.G. var. tenuis (With.) B.S.G. Dumortiera 1014-14. *
Burley, J.S. & N.M. Pritchard  (1990Revision of the Genus Ceratodon (Bryophyta). Harvard Papers in Botany 217-76.
Buter, C.G.  (1995Massaal optreden van Aloina brevirostris. Buxbaumiella 3755-58. (download) (waarnemingen)
Buter, C.G.  (1997De mosflora van de Boswachterij Dorst - annex De Rekken en Het Blok.   Mossenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg & Staatsbosbeheer *
Buter, C.G.  (1998De mosflora van het Annabos en Chaamsche Bosch.   Staatsbosbeheer *
Buter, C.G.  (2000Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (Dwerg-paarlmos) herontdekt in Nederland. Buxbaumiella 5342-43. (download)
Buter, C.G.  (2001De mosflora van het Mastbosch.   Staatsbosbeheer & KNNV afdeling Breda *
Buter, C.G.  (2001De mosflora van de Sliedrechtse Biesbosch.   Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Breda
Buter, C.G.  (2002De mosflora van het natuurreservaat De Berk en haar randgebieden.   Mossenwerkgroepen KNNV afd. Breda en KNNV afd. Roosendaal
Buter, C.G.  (2002Zeldzame mossoorten vs. blinde floristiek. Buxbaumiella 5920-25.
Buter, C.G.  (2003Mossenexcursie naar het Labbegat 2 bij Sprang-Capelle. Buxbaumiella 6436-39. *
Buter, C.G.  (2004De mosflora van de Strijbeeksche Heide.   Mossenwerkgroep van de KNNV afd. Breda
Buter, C.G.  (2004Pohlia annotina met sporenkapsels. Buxbaumiella 6728-31. (download)
Buter, C.G.  (2004De mosflora van de Loonsche en Drunensche Duinen.   Mossenwerkgroep KNNV Afd. Tilburg. *
Buter, C.G.  (2005De mosflora van de Dordtse Biesbosch.   Mossenwerkgroep KNNV afd. Breda *
Buter, C.G.  (2005Warnstorfia exannulata XXL. Buxbaumiella 7260-61. *
Buter, C.G.  (2006Lophozia capitata (Violet trapmos) met sporenkapsels. Buxbaumiella 7551-52. *
Buter, C.G.  (2007Een vondst van Warnstorfia pseudostraminea (Puntsikkelmos) in westelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 778-12. (download) (waarnemingen)
Buter, C.G.  (2007De profundis veni.... Buxbaumiella 7713-13. (download) *
Buter, C.G.  (2007Boomvormig vertakt Fraai haarmos. Buxbaumiella 7923-25. *
Buter, C.G.  (2008De mosflora van de Alphense Bergen.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Buter, C.G.  (2009De mosflora van de Dongevallei.   KNNV afdeling Tilburg (waarnemingen) *
Buter, C.G. & H. Backx  (2008De mosflora van het Landgoed Nemelaer.   KNNV Afd. Tilburg - Den Bosch (waarnemingen) *
Buter, C.G. & H. Schoorl  (2011Ulota phyllanta met sporenkapsels op Guernsey (Channel Islands). Buxbaumiella 8823-25. *
Buter, C.G. & J. Nieuwkoop  (2007Cinclidotus danubicus (Diknerfkribbenmos) voor het eerst met sporenkapsels Buxbaumiella 794-7. (download)
C. Gueidan & C. Roux  (2007Verrucaria calciseda DC. Néotypification, description et transfert dans le genre Bagliettoa Bulletin de la Sociéte linnéenne de Provence 58181-194.
C.G. Buter  (1997De Mosflora van Huis ter Heide.   Mossenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg *
C.G. Buter & A. Gladdines  (2001De mosflora van het Liesbosch.   Staatsbosbeheer & KNNV afdeling Breda *
C.G. Buter & L. Rommelaars  (2002De mosflora van het natuurgebied De Brand - De paddenstoelenflora van het natuurgebied De Brand.   KNNV afdeling Tilburg *
Cano, M.J., O. Werner & J. Guerra  (2005A morphometric and molecular study in Tortula subulata complex (Pottiaceae, Bryophyta). Botanical Journal of the Linnean Society 149333-350.
Cappers, R.T.J.  (1985Taxonomische revisie van Racopilum in Afrika. Buxbaumiella 1746-47. (download) *
Cappers, R.T.J. & B.O. van Zanten  (1993Mossen rond Orvelte over een tijdsspanne van 45.000 jaar. Buxbaumiella 3031-36. (download) (waarnemingen) *
Caspari, S. & J. Heinrichs  (1995Tortula princeps ssp. princeps neu für Deutschland. Herzogia 1193-100.
Castagne, E. & J. Lambinon  (1958Une hépatique nouvelle pour la Belgique: Lophocolea cuspidata (Nees) Limpricht. Lejeunia 2225-28.
Clark, L.  (1953Porella cordeana. Bryologist 56292-296.
Clymo, R.S. & P.M. Hayward  (1982The ecology of Sphagnum. In: Smith, A.J.E., Bryophyte Ecology. -. Chapman and Hall, London.
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2006Didymodon ferrugineus (Hakig dubbeltandmos), een nieuwe mossoort voor Nederland. Buxbaumiella 7652-57. (download)
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2006Mossen op de Nederlandse hunebedden in 2004/2005. Buxbaumiella 7534-50. (download)
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2009Scopelophila cataractae op stortplaats voormalig kamp Westerbork. Buxbaumiella 841-6. (download)
Coppins, B.J. & A. Aptroot  (2008New species and combinations in The Lichens of the British Isles. Lichenologist 40363-374.
Coppins, B.J. & P.P.G. van den Boom  (1995Micarea confusa: a new species from zinc- and cadmium-contaminated soils in Belgium and The Netherlands. Lichenologist 2781-90.
Coppins, B.J. & P.P.G. van den Boom  (2002Bacidia brandii, a new lichen species from the Netherlands, Belgium, France and Lithuania. Lichenologist 34327-332. (waarnemingen)
Coppins, B.J. & T. Tønsberg  (2001A new xanthone-containing Micarea from northwest Europe and the Pacific Northwest of North America. Lichenologist 3393-96.
Corley, M.F.V.  (1976The taxanomy of Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. and related species. Journal of Bryology 9193-212.
Corley, M.F.V.  (1977Nerve sections in the Dicranales. 2. Ditrichum and Dicranella. Bulletin of the British Bryological Society 2920-20.
Corley, M.F.V.  (1980The Fissidens viridulus complex in the British Isles and Europe. Journal of Bryology 11191-208.
Corley, M.F.V. & A.R. Perry  (1985Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth., in South Wales, new to Europe. Journal of Bryology 13323-328.
Corley, M.F.V. & J.-P. Frahm  (1982Taxonomy and world distribution of Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Journal of Bryology 12187-190.
Cortini Pedrotti, C. & M. Aleffi  (2001Rhizoidal tubers in Bryum dunense A.J.E. Sm. & H. Whitehouse and leafy gemmae in B. veronese De Not. Lindbergia 26157-158.
Couvreur, J.-M.  (2017Paludella squarrosa observed as a subfossil in fens of the Semois Valley (Belgium). Dumortiera 11223-26. (download)
Crandall-Stotler, B.J. & R.E. Stotler  (2007On the identity of Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche (Moerckiaceae fam. nov., Marchantiophyta). Nova Hedwigia Supplement 13141-59.
Cros, R.M. & M. Infante  (1999Bazzania Gray (Jungermanniales, Bryophyta) on the Iberian Peninsula. Lindbergia 2438-42.
Crous, P.W., U. Braun, K. Schubert & J.Z. Groenewald  (2007Delimiting Cladosporium from morphologically similar genera. Studies in Mycology 5833-56.
Crum, H.A.  (1953The propagula of Pterygynandrum filiforme Bryologist 5698-100.
Crundwell, A.  (1957The variaties of Zygodon viridissimus (Brid.) R. Br. Transactions of the British Bryological Society 3303-304.
Crundwell, A.C.  (1959A Revision of the British material of Brachythecium glaciale and B. starkei. Transactions of the British Bryological Society 3565-567.
Crundwell, A.C.  (1972Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. in Britain. Journal of Bryology 71-5.
Crundwell, A.C.  (1976Ditrichum plumbicola, a new species from lead-mine waste. Journal of Bryology 9167-169.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1962Notes on the genus Tortella. I. Transactions of the British Bryological Society 4187-193.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1962A study of Campylium hispidulum and related species. Transactions of the British Bryological Society 4194-200.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1964The European Species of the Bryum erythrocarpum complex. Transactions of the British Bryological Society 4597-637.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1964Amblystegium saxatile Schimp. in Cornwall, new to the British Isles. Transactions of the British Bryological Society 4638-641.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1972A revision of Weissia, subgenus Astomum. I. The European species. Transactions of the British Bryological Society 77-19.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1974Funaria muhlenbergii and related European species. Lindbergia 2222-229.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1977Dicranella howei Ren. & Card. and its relationship to D. varia (Hedw.) Schimp. Lindbergia 435-38.
Crundwell, A.C. & H.L.K. Whitehouse  (1978Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) Robinson in England. Journal of Bryology 105-8.
Crundwell, A.C. & H.L.K. Whitehouse  (2001A revision of Bryum bornholmense Wink. & Ruthe. Journal of Bryology 23171-176.
Dam, D. van & G.M. Sanders  (2009Inventarisatie van de Bennekomse Hooilanden en de Bennekomse Meent in 2009.   KNNV afdeling Wageningen *
Dam, N. & M. Dam  (2012Een verdwaald meniezwammetje. Coolia 5568-70.
Daniëls, F.J.A.  (1982Opmerkingen over licheen-vegetaties op Pinus-stompen. Buxbaumiella 1230-32. (download) *
Daniëls, F.J.A.  (1985Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. (Lichenes), nouveau pour la Belgique. Dumortiera 3127-30. *
Daniëls, F.J.A. & G. Pellikaan  (1978Een recente vondst van Cladonia cenotea (Ach.) in Nederland. Gorteria 925-28. (download)
Daniëls, F.J.A., A. Minarski & O. Lepping  (2008Long-term changes in the pattern of a Corynephorion grassland in the inland of the Netherlands. Anna di Botanica, n.s. 89-19. (download)
Daniels, R.E. & A. Eddy  (1985Handbook of European Sphagna.   Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon
De Beer, D & C. Martens  (2007Bryum dyffrynense in Zeebrugge en Zwijndrecht, nieuw voor België. Dumortiera 9125-26. (download) *
De Beer, D.  (1998Antitrichia curtipendula na meer dan 100 jaar terug in Vlaanderen. Dumortiera 6921-23.
De Beer, D.  (2008Grimmia dissimulata, nieuw voor de Belgische mosflora. Dumortiera 9325-25. (download) *
De Beer, D.  (2009Grimmia anodon (Musci, Grimmiaceae) nieuw voor België en vier nieuwe Grimmia-soorten voor Vlaanderen. Dumortiera 9620-22. (download)
De Beer, D.  (2014Het onwaarschijnlijke verhaal van Buxbaumia aphylla op de Antwerpse Fortengordel. Muscillanea 3443-45.
De Beer, D.  (2017Riccia crozalsii (Hepaticae, Ricciaceae), een nieuw landvorkje voor België. Dumortiera 11022-25. (download)
De Beer, D.  (2017De heropstanding van Hamatocaulis vernicosus in de Antwerpse Kempen. Dumortiera 11019-21. (download)
De Beer, D. & J. Van Beek  (2019Cephaloziella spinigera (veendraadmos) op de Kalmthoutse Heide, nieuw voor België. Dumortiera 11326-28. (download)