NDFF Verspreidingsatlas

Literatuuroverzicht

sorteer op

auteur
    

 
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 122-23. (download) *
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1106-109. (download) *
(anonymus)  (1934Mossen, gevonden op de excursie bij Hoogeveen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 44304-305. (download) *
(anonymus)  (1935Mossen der excursie om Wolvega. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45196-197. (download) *
(anonymus)  (1940Bijlage B. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5051-52. (download) *
(anonymus)  (1941Bijlage A. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5140-40. (download) *
(anonymus)  (1942Bijlage C. Mossen om Oirschot. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5241-43. (download) *
Abeleven, T.H.A.J.  (1893Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 1. Nieuwe lijst der Nederlandsche blad- en levermossen.   MacDonald, Nijmegen
Agsteribbe, E.  (1950Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Campylopus Brid. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57313-337. (download)
Agsteribbe, E.  (1950De mosflora van de Oostelijke Ardennen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57338-356. (download) *
Agsteribbe, E.  (1951Een recente vondst van Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. in Nederland. Buxbaumia 5 (1-2)25-26. (download)
Agsteribbe, E.  (1953Merkwaardige vondsten. Buxbaumia 751-51. (download)
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, S. Groenhuijzen, W.D. Margadant, W. Meijer & N.E. Nannenga-Bremekamp  (1954Acquisitions to the moss and liverwort flora of the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 3124-147.
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, W.D. Margadant, W. Meijer, V. Westhoff & U. Witt  (1950Mosvondsten in Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57281-312. (download)
Agsteribbe, E., S. Groenhuijzen en W.D. Margadant  (1954De excursie naar de Zuidoostelijke Veluwezoom. Buxbaumia 8 (1-2)1-9. (download)
Ahrens, M.  (2004Zum Vorkommen von Orthotrichum acuminatum H. Philib. und O. consimile Mitt (Bryopsida, Orthotrichaceae) im Nordschwartzwald. Carolinea 6281-85.
Alstrup, V.  (2004New records in distribution of lichens and lichenicolous fungi. Graphis Scripta 1646-57.
Ando, H.  (1985Hypnum cupressiforme Hedw. and its close allies in Europe. Abstracta Botanica 9, suppl. 211-18.
Ando, H.  (1986Studies in the genus Hypnum Hedw. IV. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1987Studies in the genus Hypnum Hedw. V. Hikobia 1043-54.
Ando, H.  (1989Studies in the genus Hypnum Hedw. VI. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1990Studies in the genus Hypnum Hedw. VII. Hikobia 10409-417.
Ando, H.  (1992Studies in the genus Hypnum Hedw. VIII. Hikobia 11111-123.
Ando, H.  (1993Studies in the genus Hypnum Hedw. IX. Hikobia 11265-275.
Ando, H. & M. Higuchi  (1994Hypnum heseleri sp. nov. (Hypnaceae), a curious new moss from Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 7579-105.
Andriessen, L. & C. Nagels  (1993Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll. (Musci), nieuw voor België. Nowellia Bryologica 3-410-13.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1995Aneura maxima (Schiffn.) Steph. in Belgium, new for the European liverwort flora. Journal of Bryology 18803-806.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1997Scleropodium cespitans (C. Müll.) L. Koch (Brachytheciaceae, Musci) retrouvé en Belgique un siècle après sa dernière récolte. Dumortiera 6724-28.
Andriessen, L., C. Nagels, A. Sotiaux, O. Sotiaux & A. Vanderpoorten  (2002Taxonomic assessment, distribution, and ecology of Tortula vahliana var. minor (Pottiaceae, Bryopsida). Journal of Bryology 24254-256.
Andriessen, L., M. Heusèrr, C. Nagels & K. Vandekerckhove  (2006Pterygoneurum lamellatum opnieuw gevonden in België.   https://sites.google.com/site/bryolim/bryospotlights/pterygoneurum-lamellatum (1 juli 2014) (download)
Andriessen, L., P. De Zuttere, C. Nagels & A. Sotiaux  (1991Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll. (Pottiaceae, Musci), espèce nouvelle pour la Belgique. Dumortiera 479-11.
Apol, E. & M. Klasberg  (1991Een experiment met Cactusmos (Campylopus introflexus) deel 2. Kruipnieuws 5421-22. (download)
Appleyard, J., M.O. Hill & H.L.K. Whitehouse  (1985Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. in Britain. Journal of Bryology 13461-470.
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Bergen (Noord-Limburg). Kruipnieuws 4430-37. (download)
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Castricum. Kruipnieuws 443-7. (download)
Aptroot, A.  (1982De lichenologische najaarsexcursie 1978 naar Bergen. Buxbaumiella 123-11. (download)
Aptroot, A.  (1988Lichenen van de voorjaarsexcursie 1987 naar Zuid-Limburg en aangrenzend België. Buxbaumiella 2218-24. (download)
Aptroot, A.  (1992Lichenen in Kennemerland, tevens verslag van de lichenologische najaarsexcursie 1991. Buxbaumiella 2929-36. (download)
Aptroot, A.  (1993Lophozia en Leiocolea in Nederland. Buxbaumiella 3116-30. (download)
Aptroot, A.  (1994Cladonia luteoalba nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 3558-58. (download)
Aptroot, A.  (1995Parmelia coniocarpa in Nederland. Buxbaumiella 387-9. (download)
Aptroot, A.  (1997Cresporhaphis wienkampii en Leptorhaphis contorta, twee nieuwe schorsbewoners voor Nederland. Buxbaumiella 4266-67. (download)
Aptroot, A.  (1997Een sleutel tot in Nederland aangetroffen soorten van Didymosphaeria en Massarina en hierop gelijkende geslachten. Coolia 411-7.
Aptroot, A.  (2006Petractis clausa (Zeeëgeltje) in Nederland teruggevonden. Buxbaumiella 762-4. (download)
Aptroot, A.  (2007Een tweede actuele groeiplaats van Schistidium maritimum (Zeeachterlichtmos) in Nederland Buxbaumiella 7926-29. (download)
Aptroot, A.  (2009Nieuwe en zeldzame korstmossen en mossen aangevoerd met stenen voor kunstwerk. Buxbaumiella 8436-40. (download)
Aptroot, A.  (2010Nog meer nieuwe en zeldzame korstmossen aangevoerd met stenen. Buxbaumiella 8542-49. (download)
Aptroot, A.  (2010De Roetkorst, Reichlingia leopoldii, een korstmossen karakteristiek voor oude bossen, nieuw voor Nederland gevonden in het bosreservaat Lieftinghsbroek. Buxbaumiella 8718-20. (download)
Aptroot, A.  (2011De Warme schotelkorst (Lecanora garovaglii): een submediterraan korstmos nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 8946-48. (download)
Aptroot, A.  (2012A new foliicolous Fellhaneropsis (Pilocarpaceae) from the Netherlands Lichenologist 44441-444. (download)
Aptroot, A. & B.F. van Tooren  (1995Verslag van de excursie naar het Hulshorsterzand, 25 maart 1995. Buxbaumiella 3759-62. (download)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland. Buxbaumiella 4845-46. (download)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Korstmossen in Limburg, voorjaarsweekend 1998. Buxbaumiella 4914-26. (download)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Lecanora barkmaneana, a new nitrophilous sorediate corticolous lichen from The Netherlands. Lichenologist 313-8.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Bacidia neosqamulosa, a new and rapidly spreading corticolous lichen species from Western Europe. Lichenologist 31121-127.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (2008Nieuwe lichenen voor de Nederlandse flora uit het oude herbariummateriaal. Buxbaumiella 817-15. (download)
Aptroot, A. & H. Olff  (1983Cactusmos (Campylopus introflexus). Kruipnieuws 453-27. (download)
Aptroot, A. & H.T. Lumbsch  (1985Erganzungen zur Verbreitung von Cladonia fragilissima. Herzogia 7243-245.
Aptroot, A. & J.L. Spier  (1995Lichenen op de Portugees-Israëlitische Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel. Buxbaumiella 3852-54. (download)
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2000Notes on Thelocarpon citrum (Wallr.) Rossman (syn. T. herteri J. Lahm, T. vicinellum Nyl.) and a report of T. sphaerosporum H. Magn. with pycnidia, both colonizing sandy areas recently stripped of their top soil. Lichenologist 32513-514.
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2004De korstmossen van het najaarsweekend 2003 in oostelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 6640-43. (download)
Aptroot, A. & P.P.G. van den Boom  (1998Pyrenocollema chlorococcum, a new species with a chlorococcoid photobiont from zinc-contaminated soils and wood. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 19193-196.
Aptroot, A. & W. van Heesch  (1996Korstmossen en mossen op dijken en iepen bij Hoorn (Noord-Holland). Buxbaumiella 4028-31. (download)
Aptroot, A. & W.J. Toetenel  (2011Korstmossen op aangevoerde iepen in het Westland. Buxbaumiella 8949-54. (download)
Aptroot, A., A.M. Brand & J.L. Spier  (1998Fellhanera viridisorediata, a new sorediate species from sheltered trees and shrubs in western Europe.  3021-26.
Aptroot, A., A.M. Brand, C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2009Veranderingen in de checklist van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten. Buxbaumiella 826-13. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk & J.L. Spier  (1996Naarden-Vesting vanaf het ijs gezien. Buxbaumiella 3955-57. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2000Lichenen van het najaarsweekend op Terschelling en enkele kerken in noordwest Friesland. Buxbaumiella 5346-52. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2010Mergelgroeves: kansrijke nieuwe vestigingsplaatsen voor bedreigde korstmossen. Natuurhistorisch Maandblad 99282-284.
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2011Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand.   BLWG
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2012Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Buxbaumiella 921-117. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (1999De lichenologische excursie naar IJsselmeerdijken in Noord-Holland (1998). Buxbaumiella 4927-31. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2000Excursie naar de duinen bij Wassenaar, met de terrestrische vindplaats van Usnea articulata en twee nieuwe parasieten op Peltigera. Buxbaumiella 5237-40. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2001De lichenologische excursie naar Willemstad en de Volkerakdam op 16 december 2000. Buxbaumiella 5740-43. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2003Nieuwe korstmossen en licheenparasieten in Nederland, met aanvullingen op de checklist. Buxbaumiella 6332-37. (download)
Aptroot, A., H.J.M. Sipman & C.M. van Herk  (2001Cladonia monomorpha, a neglected cup lichen from Europe. Lichenologist 33271-283.
Aptroot, A., J.L. Spier & D. Jordaens  (2008Parmotrema pseudoreticulatum, de verbeterde determinatie van Parmotrema stuppeum (Gewimperd schildmos). Buxbaumiella 809-12. (download)
Aptroot, A., P. Diederich, C.M. van Herk, J.L. Spier & V. Wirth  (1997Protoparmelia hypotremella, a new sterile corticolous species from Europe, and its lichenicolous fungi. Lichenologist 29415-424.
Aptroot, A., P. van den Boom & L. Spier  (1991Aanvullingen en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Gorteria 17149-152. (download) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier  (1992Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en wijzigingen. Buxbaumiella 2750-54. (download)
Aptroot, A., S. Bakker, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1994Lichenen en mossen op begraafplaatsen in en rond Zwolle. Buxbaumiella 3347-50. (download)
Aptroot, A., S. Bakker, P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1995Lichenen op hunebedden. Buxbaumiella 3816-24. (download)
Arnaoudoff, N.  (1911Dryptodon hartmanii (Schimp.) avec des capsules en Bulgarie. Revue Bryologique 243-44.
Arts, T.  (1982De verspreiding van Octodiceras fontanum (La Pyl.) Lindb. in de Kempische Kanalen van België en Nederland. Dumortiera 2423-24.
Arts, T.  (1983Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. (Musci) in het natuurreservaat De Zegge te Geel (prov. Antwerpen, België). Dumortiera 2717-22.
Arts, T.  (1984Phaeoceros carolianus (L.) Proskauer nieuw voor België. Dumortiera 29-3013-15.
Arts, T.  (1985Bryum sauteri B.S.G. toch in België! Dumortiera 3232-34.
Arts, T.  (1985Twee nieuwe vindplaatsen van het hauwmos Anthoceros punctatus. Dumortiera 3122-25.
Arts, T.  (1985Young sporophytes of Dicranella staphylina Whitehouse (Musci). Lindbergia 1155-58.
Arts, T.  (1986Lophozia perssonii Buch. & S. Arnell (Hepaticae) nieuw voor België. Dumortiera 362-6.
Arts, T.  (1986The occurence of moniliform tubers in Pohlia melanodon (brid.) J. Shaw, the differences between juvenile plants of related species and their distribution in Belgium and the Grand-Duchy of Luxembourg. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 119114-120.
Arts, T.  (1986Drought resistant rhizoidal tubers in Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. Lindbergia 12119-120.
Arts, T.  (1986The occurence of tubers in Campylopus pyriformis (Schultz.) Brid. Lindbergia 12125-128.
Arts, T.  (1987Riccia subbifurca Warnst. ex Crozals, hépatique nouvelle pour la bryoflore belge. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 8235-240.
Arts, T.  (1987Dicranella humilis Ruthe [syn. D. rigidula (Hedw.) Dix.] te schrappen uit de lijst van de bryofyten van het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 3729-30. *
Arts, T.  (1987The occurence of rhizoidal tubers in Atrichum tenellum (Röhl) B. & S. and A. crispum (James) Sull. Lindbergia 1372-74.
Arts, T.  (1987Pottia bryoides (dicks.) Mitt., P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. and P. truncata (Hedw.) B. & S. with rhizoidal tubers. Lindbergia 13130-132.
Arts, T.  (1987Didymodon nicholsonii Culm. (Pottiaceae) with gemmae and rhizoidal tubers recorded for Belgium. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 1203-6.
Arts, T.  (1988Atrichum crispum auct. belg.’ is een juveniele vorm van Atrichum undulatum. Dumortiera 4118-24.
Arts, T.  (1988Rhizoidal tubers and protonematal gemmae in Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander var. revolutum and Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. Lindbergia 1459-62.
Arts, T.  (1988More rhizoidal tubers in European and Macaronesian Fissidens species. Lindbergia 14151-154.
Arts, T.  (1989Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giac. (Pottiaceae, Bryales) nieuw voor de Belgische en Zwitserse mosflora. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 122151-156.
Arts, T.  (1989Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. (Pottiaceae) in België en aangrenzende gebieden. Dumortiera 455-9.
Arts, T.  (1989The occurence of rhizoidal tubers in the genus Campylopus. Lindbergia 1560-64.
Arts, T.  (1990A reappraisal of the propaguliferous species of the Pohlia annotina-complex in Belgium and the Frand-Duchy of Luxembourg. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 1220-36.
Arts, T.  (1990Acaulon muticum onder de loep. Muscillanea 95-9.
Arts, T.  (1991Seligeria trifaria (Musci, Seligeriaceae) met sporekapsels in België. Dumortiera 4915-16.
Arts, T.  (1991Moliliform rhizoidal tubers in Archidium alternifolium (hedw.) Schimp. Lindbergia 1659-61.
Arts, T.  (1991Rhizoidal tubers and protonema-gemmae in Cynodontium bruntonii. Lindbergia 1625-27.
Arts, T.  (1992Bryum demaretianum sp. nov., a new species of the B. erythrocarpum complex from Belgium. Journal of Bryology 17263-267.
Arts, T.  (1992Omtrent Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. in België. Dumortiera 526-9.
Arts, T.  (1994Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt. (Musci, Sematophyllaceae). Nieuw voor het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 55-5740-42. *
Arts, T.  (1994Phascum leptophyllum C. Müll. (Musci, Pottiaceae) een Bonzai-adventief? Dumortiera 55-5720-22. *
Arts, T.  (1994Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt. (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 55-5740-42.
Arts, T.  (1994Phascum leptophyllum C. Müll. (Musci, Pottiaceae) een Bonzaï-adventief? Dumortiera 55-5720-22. *
Arts, T. & H. Stieperaere  (1985Riccardia incurvata Lindb. (Hepaticae) nieuw voor België en Noord-Frankrijk. Dumortiera 3319-24.
Arts, T. & P. Sollman  (1992Remarks on Phascum leptophyllum C. Müll., an earlier name for Tortula rhizophylla (Sak.) Iwats. & K. Saito. Lindbergia 1720-27. *
Arts, T. & S. Risse  (1988The occurrence of rhizoidal tubers in Pleuridium acuminatum. Lindbergia 14127-130.
Arts, T. & S. Risse  (1992Tubers in Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. Lindbergia 1755-58.
Arts, T., G. Nordhorn-Richter & A.J.E. Smith  (1987Pohlia muyldermansii Wilcz. & Dem. var. pseudomuyldermansii var. nov., a new name for P. muyldermansii Wilcz. & Dem. sensu Lewis & Smith. Journal of Bryology 14635-647.
Arts, T., M. Asperges, P. de Bock & E. Jacques  (1992Leptodontium gemmascens (Musci, Pottiaceae), nieuw voor de Belgische mosflora. Dumortiera 5016-21.
Arup, U.  (2006A new taxonomy of the Caloplaca citrina group in the Nordic countries, except Iceland. Lichenologist 381-20.
Asperges, M.  (1979Een ongewone groeiplaats van Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl. en C. pleurota (Flörke) Schaer. Dumortiera 1231-31.
Asperges, M.  (1980Cladonia bouillennei Duvign. synonyme de C. polydactyla (Flörke) Spreng. Dumortiera 1719-21.
Asperges, M.  (1981A new lichen species, Cladonia berghsonii Asperges sp. nova (sect. Cocciferae). Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 2349-358.
Asperges, M.  (1984De vegetatie op rottende denne- en sparrestompen. Dumortiera 29-3025-34. *
Asperges, M.  (1985Stereocaulon condensatum Hoffm. is aanwezig in het Kempisch district. Dumortiera 3130-31.
Asperges, M.  (1985Cladonia diversa Asperges en Europe occidentale. Dumortiera 3224-31.
Asperges, M.  (1986Verspreiding en ecologie van Cetraria islandica (L.) Ach. in België. Dumortiera 34-3536-42.
Asperges, M.  (1987Lichenen in het provinciaal domein Nieuwenhoven (Limburg, België). Dumortiera 3727-28. *
Atherton, I, S. Bosanquet & M. Lawley (red.)  (2010Mosses and liverworts of Britain and Ireland - a field guide.   British Bryological Society (download) *
Backx, H. & J. Snepvangers  (1996Mossen-inventarisatie van het gebied Breedven - de Breedvelden in de boswachterij Dorst.   Staatsbosbeheer Regio Brabant-West *
Backx, H. & J. Snepvangers  (2001De mosflora in de gemeente Breda.   KNNV afdeling Breda *
Bakker, A.J. de  (1986Veranderingen in de epifytische korstmos-flora van het Staelduinse bos in de periode 1949-1984. Gorteria 1370-74. (download) *
Bakker, A.J. de  (1987Physcia stellaris (L.) Ach. in Nederland. Gorteria 13210-216. (download)
Bakker, C.  (1996Het binnenste buiten: genetische variatie bij Rimpelmos (Atrichum undulatum). Kruipnieuws 5918-23. (download)
Bakker, P.A. & A. Touw  (1963De opmars van Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. Buxbaumia 17111-115. (download)
Bakker, S.  (1994Nieuw voor Nederland: Rinodina confragosa. Buxbaumiella 3559-60. (download)
Bannink, J.F., H.N. Leijs & I.S. Zonneveld  (1973Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse naaldhoutbossen.   Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 800. Pudoc, Wageningen
Barkman, J.J.  (1941Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 51302-339. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Aanvullingen op de Mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5460-67. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Bryologische zwerftochten door Nederland. I. Brabant. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5442-54. (download) *
Barkman, J.J.  (1957Het geslacht Plagiothecium in Nederland. Buxbaumia 11 (3-4)13-29. (download)
Barkman, J.J.  (1958Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes.   Van Gorcum, Assen
Barkman, J.J.  (1960Leucobryum glaucum met sporogonen. Correspondentieblad 16167-168. (download) *
Barkman, J.J.  (1963A contribution to the taxonomy of the Tortula laevipila - T. pagorum-complex. Revue Bryologique et Lichénologique 32183-192.
Barkman, J.J.  (1966De variëteiten van Hypnum cupressiforme Hedw. in Nederland. Buxbaumia 201-6. (download)
Barkman, J.J. & A.A. Mabelis  (1968Notes on the taxanomy, geography, and ecology of the piliferous Campylopus species in the Netherlands and N.W. Germany. Collectanea Botanica 769-90.
Barkman, J.J. & E.E. van der Voo  (1964Lycopodium annotinum en Cetraria pinastri bij het Meeuwenveen (Zuidwolde, Dr.). Gorteria 24-9. (download)
Barkman, J.J. & W. Ringelberg-Giesen  (1959Leptodontium flexifolium in Drente. Buxbaumia 1329-38. (download)
Barnes, C.  (1958The genus Paraleucobryum. Bryologist 61335-339.
Baudoin, R.  (1974Nouveau critère de détermination des espèces du genre Pellia. Revue Bryologique et Lichénologique 4053-58.
Beer, D. de & T. Arts  (2000Sematophyllum substrumulosum (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor de Belgische flora. Belgian Journal of Botany 13315-20.
Beijerinck, W.  (1934Sphagnum en Sphagnetum.   Versluys, Amsterdam
Bekking-van Dort, M.  (2009Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal – 12/14 september 2008. Buxbaumiella 8254-55. (download)
Biermann, R.  (1996Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Silbergrasfluren ostfriesischer Inseln. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 861-68.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (1997Changes in a lichen-rich dry sand grassland vegetation with special reference to lichen synusiae and Campylopus introflexus. Phytocoenologia 27257-273.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (2001Vegetationsdynamik im Spergulo-Corynephoretum unter besonderer Berücksichtigung des neophytischen Laubmooses Campylopus introflexus. In: Brandes, D., Adventivpflanzen. Beiträge zu Biologie, Vorkommen und Ausbreitungsdynamik von Archäophyten un Neophyten in Mitteleuropa 27-37. Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig
Bijlsma, R., M. van der Velde, A.C. Boerema, L. van de Zande & B.O. van Zanten  (2000Molecular markers reveal cryptic species within Polytrichum commune (common hair-cap moss). Plant Biology 2408-414.
Bijlsma, R.J.  (1987De eendagsexcursie naar het Oostvaardersplassengebied: overzicht blad- en levermossen. Buxbaumiella 2024-29. (download)
Bijlsma, R.J.  (2000Het Verdwenen riviervedermos (Fissidens rufulus) na 100 jaar weer boven water. Buxbaumiella 5344-45. (download)
Bijlsma, R.J.  (2002Bosrelicten op de Veluwe. Een historisch-ecologische beschrijving.   Alterra rapport 647, Wageningen
Bijlsma, R.J.  (2004Calypogeia neesiana en Cephalozia catenulata: nieuwe levermosjes op dood hout. Buxbaumiella 6757-59. (download)
Bijlsma, R.J.  (2005Vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 2. Buxbaumiella 7157-62. (download)
Bijlsma, R.J.  (2007Uit de nalatenschap van architect Henry van de Velde (1863-1957): Blindia acuta (Spettermos), nieuw voor Nederland Buxbaumiella 7911-13.
Bijlsma, R.J.  (2007Verhoogde natuurwaarde door natuurlijke bosontwikkeling. Een bryologische studie in bosreservaat Kerperbos, gemeente Vaals (Zuid-Limburg). Natuurhistorisch Maandblad 96289-298.
Bijlsma, R.J.  (2010De vreugdevolle terugkeer van een strontmos. De Levende Natuur 111222-223. (download)
Bijlsma, R.J. & H.J. During  (2005Nieuwe vondsten van Bryum torquescens (Zonneknikmos) in Zuid-Limburg. Buxbaumiella 7122-25. (download)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (1996Leptobarbula is minder zeldzaam dan gedacht. Buxbaumiella 4019-21. (download)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (2003Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie. Vakblad Natuurbeheer 455-58.
Bijlsma, R.J., A. Aptroot, K.W. van Dort, R. Haveman, C.M. van Herk, A.M. Kooijman, L.B. Sparrius & E.J. Weeda  (2009Preadvies mossen en korstmossen.   Ministerie van Landbouw, Directie Kennis rapport 2009/dk104-O, 255 p. *
Bijlsma, R.J., G.M. Dirkse & H. van Melick  (1985Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. In Nederland. Lindbergia 11165-166.
Bijlsma, R.J., H.N. Leys & I.S. Zonneveld  (2011Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand. De Levende Natuur 11218-21. (download)
Bijlsma, R.J., H.N. Siebel & K. Reinink  (2010Porella cordaeana (Beekpelsmos): een nieuwe aanwinst voor het buitendijks rivierengebied. Buxbaumiella 8620-26. (download)
Bijlsma, R.J., J.A.W. Nieuwkoop & H.N. Siebel  (2012Ephemerum cohaerens and E. rutheanum: persistent annual bryophytes in the Dutch Rhine floodplain. Lindbergia 3563-75.
Birks, H.J.B.  (1966Jungermannia lanceolata L. in Britain. Transactions of the British Bryological Society 5114-145.
Bisang, I.  (1991Biosystematische Studien an Lophozia subgen. Schistochilopsis (Hepaticae). Bryophytorum Bibliotheca 431-187.
Bischler, H.  (1957Révision des espèces Suisses de Calypogeia.   Thèse, Université de Genève
Bischler-Causse, H.  (1993Marchantia L. The European and African taxa. Bryophytorum Bibliotheca 451-129.
Bizot, M. & R.B. Pierrot  (1963Observations sur quelques espèces du genre Fissidens. Revue Bryologique et Lichénologique 3284-90.
Blackstock, T.H.  (1995Nardia insecta Lindb., an addition to the liverwort flora of Britain, with cytological observations and a comparision with N. geoscyphus (De Not.) Lindb. Journal of Bryology 18485-492.
Blockeel, T.L.  (1991The Racomitrium heterostichum group in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 5829-35.
Blockeel, T.L.  (1995A note on Phascum cuspidatum ssp. papillosum in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 6559-60.
Blockeel, T.L.  (1998Cinclidotus riparius re-instated as a British and Irish moss. Journal of Bryology 20109-119.
Blockeel, T.L.  (2009A transient occurence of Orthotrichum acuminatum H.Philib. in Derbyshire, a new British moss. Journal of Bryology 3147-49.
Blockeel, T.L., R. Ochyra & L. Gos  (2000Seligeria campylopoda Kindb. in the British Isles. Journal of Bryology 2229-33.
Blockeel, T.M., A. Vanderpoorten, A. Sotiaux & B. Goffinet  (2005The status of the mid-western European endemic moss, Brachythecium appleyardiae. Journal of Bryology 27137-141.
Blom, H.H.  (1996A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden. Bryophytorum Bibliotheca 481-178.
Blom, H.H. & C.E. Darigo  (2009Schistidium viride (Grimmiaceae), a new name for a common but neglected species in eastern North America. Bryologist 112273-277.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1984De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Lindbergia 10187-189.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1986De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Buxbaumiella 1841-43. (download) *
Bomble, F.W.  (2011Candelaria pacifica und Xanthomendoza borealis im Aachener Raum – neu für Deutschland. Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins 41-8. (download)
Bonnot, E.  (1964Le Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. dans la bryoflore française. Bulletin de la Société botanique de la France 111151-164.
Bonnot, E.-J. & M.-C. Verdus  (1980Plagiothecium latebricola B.S.G. et var. gemmascens Ryan et Hag. à la frontière franco-belge. Dumortiera 1721-26.
Boom, P.P.G. van den  (1984Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem. in Nederland gevonden. Buxbaumiella 1557-58. (download)
Boom, P.P.G. van den  (1992The saxicolous species of the lichen genus Lecania in The Netherlands, Belgium and Luxemburg. Nova Hedwigia 54229-254.
Boom, P.P.G. van den  (1997De lichenologische excursie van maart 1996 naar het Zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Buxbaumiella 4214-17. (download)
Boom, P.P.G. van den  (1998Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. II. Buxbaumiella 4740-43. (download)
Boom, P.P.G. van den  (1998Het geslacht Rinodina (Lichenes) in de Benelux. Buxbaumiella 459-11. (download)
Boom, P.P.G. van den  (2000Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands IV. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 9141-145.
Boom, P.P.G. van den  (2001Two new sorediate species of lichens in the Catillariaceae from the Iberian peninsula Lichenologist 33103-110.
Boom, P.P.G. van den  (2002A new isidiate species of Catillaria from the Netherlands. Lichenologist 34321-325.
Boom, P.P.G. van den  (2002Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands 5. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 9153-157.
Boom, P.P.G. van den  (2003Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands VI. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13123-127.
Boom, P.P.G. van den  (2004A long-term inventory of lichens and lichenicolous fungi of the Strabrechtse Heide and Lieropse Heide in Noord-Brabant, The Netherlands. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13131-151.
Boom, P.P.G. van den  (2008Some new Lecanora species from western and central Europe, belonging to the L. saligna group, with notes on related species. Lichenologist 40465-498.
Boom, P.P.G. van den  (2015Lichens and lichenicolous fungi from graveyards of the area of Eindhoven (the Netherlands), with the description of two new species. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, B 117245-276. (download)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1992De lichenologische voorjaarsexcursie van 1991 naar Drente, de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel, met gegevens over het belang van hunebedden voor de korstmosflora. Buxbaumiella 2849-58. (download)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1996De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). Buxbaumiella 3947-52. (download)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1997De lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (prov. Friesland). (aanvulling in 47:43-44). Buxbaumiella 4312-19. (download)
Boom, P.P.G. van den & A. Vezda  (1995A new species and a new variety of the lichen genus Gyalidea from western Europe. Mycotaxon 54421-426.
Boom, P.P.G. van den & A.K. Masselink  (1999Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. III. Buxbaumiella 4942-46. (download)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (1996Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. I. Buxbaumiella 4128-31. (download)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2003Verrucaria squamulosa, a new species from Belgium, Luxemburg and the Netherlands (lichenized ascomycetes, Verrucariales). Linzer biologische Beiträge 35547-553.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2004Micarea subcinerea, an additional species of the lichen flora from Western Europe. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13125-129.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2005Lecania fructigena Zahlbr., a coastal saxicolous lichen, new for Europe, with notes on related species. Lichenologist 37277-283.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2008New records of lichens, lichenicolous and allied fungi from Belgium and The Netherlands. Sauteria 1595-101.
Boom, P.P.G. van den & B. van den Boom  (2009Diversity of lichens and lichenicolous fungi in a primeval heathland and adjacent managed forest in southern Netherlands (Groote Heide and 't Leenderbos). Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1825-45.
Boom, P.P.G. van den & B.J. Coppins  (2001Micarea viridileprosa sp. nov., an overlooked lichen species from Western Europe. Lichenologist 3387-91.
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische excursie naar het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant in het najaar van 1993. Buxbaumiella 3440-49. (download)
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische najaarsexcursie van 1993 naar Diever (Drente). Buxbaumiella 3454-68. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en Wijzigingen II. Buxbaumiella 3435-39. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Aanvulling op en wijzigingen in de standaardlijst van de Nederlandse korstmossen II. Gorteria 2089-99. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand, B.J. Coppins & E. Sérusiaux  (2017Two new species in the Micarea prasina group from Western Europe. Lichenologist 4913-25. (download)
Boom, P.P.G. van den, B. van den Boom & K. Yazici  (2007Catillaria fungoides found in Cape Verde, The Netherlands and Turkey, with notes on accompanying species. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 161-3.
Bosanquet, S.D.S. & C.D. Preston  (2005Weissia squarrosa in Britain: a re-evaluation of its identification and ecology in the light of recent records. Field Bryology 862-13.
Bosselaers, J.  (1985Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske (Hepaticae) op de Galgeberg te Zolder (Limburg, België). Dumortiera 3126-27.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) I. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 23479-490.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) II. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 24515-530.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1996Au sujet d'Ulota macrospora Baur & Warnst. (Musci, Orthotrichaceae) en France. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 27517-522.
Bouman, A.C.  (1993The genus Cephalozia in The Netherlands. Lindbergia 1885-93.
Bouman, A.C.  (2002De Nederlandse veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida.   KNNV Uitgeverij, Utrecht
Bouman, A.C., R.J. Bijlsma & H.J. During  (2007Dicranella howei (Kalkgreppelmos) in Nederland Buxbaumiella 791-3. (download)
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon (Lichenes) in Nederland. Gorteria 937-47. (download)
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon in Nederland.   Doctoraalverslag, Rijksuniversiteit Utrecht.
Brand, A.M. & J.L. Spier  (1996Lecidea variegatula Nyl., een nieuw licheen voor Nederland. Buxbaumiella 3959-59. (download)
Brand, A.M., B.J. Coppins, P.P.G. van den Boom & E. Sérusiaux  (2009Further data on the lichen genus Bacidia s. l. in the Canary Islands and Western Europe, with descriptions of two new species. Bibliotheca Lichenologica 9981-92.
Brand, A.M., L.B. Sparrius & A. Aptroot  (201331 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor Nederland. Buxbaumiella 9717-22. (download)
Brassard, G.R.  (1984The moss genus Timmia. 3. Sect. Timmia. Lindbergia 1033-40.
Bremer, A.E. van den & L. Spier  (2013Interessante korstmosvondsten, waaronder Usnea cornuta (ingesnoerd baardmos) en Usnea filipendula (visgraatbaardmos), in de Soester Duinen. Buxbaumiella 9839-44. (download)
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 2. Lindbergia 689-117.
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 1. Lindbergia 61-16.
Bremer, B.  (1981A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 3. Lindbergia 773-90.
Bremer, P.  (1979Loeskeobryum brevirostre (P.B.) Fl., Hookeria lucens (Hedw.) Sm. en Plagiochila asplenioides (L.) Dum. in de Noordoostpolder. Lindbergia 5111-114.
Bremer, P.  (2000Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. (Grof snavelmos) in Nederland. Buxbaumiella 5241-46. (download)
Bremer, P.  (2003Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. (Grof etagemos) in Nederland. Buxbaumiella 6338-53. (download)
Bremer, P.  (2004Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. in het Fissidentietum taxifolii. Buxbaumiella 6710-18. (download)
Bremer, P. & D.A.J. Vogelpoel  (1979Bijdragen tot de revisie van de Nederlandse bladmossen 2. Dicranum Hedw. sectie Dicranum. Lindbergia 5121-125.
Bremer, P. & E.C.J. Ott  (1990The establishment and distribution of bryophytes in the woods of the IJsselmeerpolders, The Netherlands. Lindbergia 163-18.
Breuer, H.  (1970Das Moos Leucobryum juniperoideum (Brid.) C.M. im Rheinland. Decheniana 122409-410.
Breuss, O.  (1996Studien über die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) VIII. Eine übersehene Art aus den Alpen und bemerkenswerte Einzelfunde aus Europa (mit Makaronesien). Linzer biologische Beiträge 28529-533.
Briggs, D.  (1965The ecology of four British Dicranum species. Journal of Ecology 5369-96.
Broeksmit, T.  (1926Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3592-96. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1974Some Fissidens species new for Belgium and the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 23231-235. (download)
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1978Notes on Fissidens. I and II. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 81387-402. (download)
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1982The section Pachylomidium (genus Fissidens) III. The F. crassipes-subcomplex (F. bryoides-complex), F. sublineaefolius (Pot. Varde) Brugg.-Nann. And F. fluitans (Pot. Varde) Brug.-Nann. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 8559-104.
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1985The section Pachylomidium (genus Fissidens) IV. Further species from Europe, the Mediterranean and the Atlantic African Islands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 88183-207.
Bruggeman-Nannenga, M.A. & E. Nyholm  (1986Fissidentaceae. Illustrated Flora of Nordic Mosses Fasc. 18-14.
Brugués, M.  (2003Key to the Funariales of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Cryptogamie, Bryologie.  2459-70.
Bruijn, H. de  (2005Muursterretjes en andere Steentjesmossen. De bryoflora van het Rotterdamse stedelijk gebied. Buxbaumiella 722-32. (download)
Bruijn, J. de  (2012Kleibewonende mossen in het Poldergebied – Notities uit het veld. Buxbaumiella 9418-32. (download)
Bruin, C.J.W.  (1989Over een duinvalleivegetatie met Kammos (Ctenidium molluscum), een nieuwe soort voor het Waddendistrict. Gorteria 15131-141.
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele bijzondere mosvondsten in de Knopbies-vergetaties van de Muy op Texel. Buxbaumiella 3720-28. (download)
Bruin, C.J.W.  (1995Over de standplaats van Appelmos (Bartramia pomiformis Hedw.) en het voorkomen van enkele ‘bosmossen’ in het open duin. Gorteria 2187-99. (download)
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele vondsten van Rhytidiadelphus triquetrus met kapsels. Buxbaumiella 3833-35. (download)
Bruin, C.J.W.  (2006Mosvondsten aan de binnenduinrand op Terschelling en Texel, bij Overveen en Wassenaar. Buxbaumiella 7632-51. (download)
Bruin, C.J.W.  (2013Scorpidium revolvens (Swartz ex An.) Rubers (purper schorpioenmos) na 61 jaar teruggevonden in Nederland. Buxbaumiella 9533-47. (download)
Bruin, C.J.W. & B.F. van Tooren  (2000Opmerkelijke vondsten van Groot gaffeltandmos, Dicranum majus, op Texel en Ameland. Buxbaumiella 5112-18. (download)
Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen  (1999Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. Stratiotes 1983-102.
Bruyn, U. & T. Homm  (1993Fissidens gymnandrus Buse im nordwestdeutschen Tiefland. Bryologische Rundbriefe 141-2.
Buczkowska, K.  (2004The genus Calypogeia Raddi (Jungermanniales, Hepaticae) in Poland, biometrical analysis of morphological and anatomical variation. Nova Hedwigia 78121-146.
Buldgen, P., P. De Zuttere & R. Schumacker  (1978Une deuxième récolte belge de Tayloria serrata (Hedw.) B.S.G. var. tenuis (With.) B.S.G. Dumortiera 1014-14. *
Burley, J.S. & N.M. Pritchard  (1990Revision of the Genus Ceratodon (Bryophyta). Harvard Papers in Botany 217-76.
Buter, C.G.  (1995Massaal optreden van Aloina brevirostris. Buxbaumiella 3755-58. (download)
Buter, C.G.  (2000Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (Dwerg-paarlmos) herontdekt in Nederland. Buxbaumiella 5342-43. (download)
Buter, C.G.  (2001De mosflora van de Sliedrechtse Biesbosch.   Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Breda
Buter, C.G.  (2002De mosflora van het natuurreservaat De Berk en haar randgebieden.   Mossenwerkgroepen KNNV afd. Breda en KNNV afd. Roosendaal
Buter, C.G.  (2004De mosflora van de Strijbeeksche Heide.   Mossenwerkgroep van de KNNV afd. Breda
Buter, C.G.  (2004Pohlia annotina met sporenkapsels. Buxbaumiella 6728-31. (download)
Buter, C.G.  (2007Een vondst van Warnstorfia pseudostraminea (Puntsikkelmos) in westelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 778-12. (download)
Buter, C.G.  (2007De profundis veni.... Buxbaumiella 7713-13. (download) *
Buter, C.G. & J. Nieuwkoop  (2007Cinclidotus danubicus (Diknerfkribbenmos) voor het eerst met sporenkapsels Buxbaumiella 794-7. (download)
C. Gueidan & C. Roux  (2007Verrucaria calciseda DC. Néotypification, description et transfert dans le genre Bagliettoa Bulletin de la Sociéte linnéenne de Provence 58181-194.
Cano, M.J., O. Werner & J. Guerra  (2005A morphometric and molecular study in Tortula subulata complex (Pottiaceae, Bryophyta). Botanical Journal of the Linnean Society 149333-350.
Caspari, S. & J. Heinrichs  (1995Tortula princeps ssp. princeps neu für Deutschland. Herzogia 1193-100.
Castagne, E. & J. Lambinon  (1958Une hépatique nouvelle pour la Belgique: Lophocolea cuspidata (Nees) Limpricht. Lejeunia 2225-28.
Clark, L.  (1953Porella cordeana. Bryologist 56292-296.
Clymo, R.S. & P.M. Hayward  (1982The ecology of Sphagnum. In: Smith, A.J.E., Bryophyte Ecology. -. Chapman and Hall, London.
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2006Mossen op de Nederlandse hunebedden in 2004/2005. Buxbaumiella 7534-50. (download)
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2006Didymodon ferrugineus (Hakig dubbeltandmos), een nieuwe mossoort voor Nederland. Buxbaumiella 7652-57. (download)
Colpa, J.G. & B.O. van Zanten  (2009Scopelophila cataractae op stortplaats voormalig kamp Westerbork. Buxbaumiella 841-6. (download)
Coppins, B.J. & A. Aptroot  (2008New species and combinations in The Lichens of the British Isles. Lichenologist 40363-374.
Coppins, B.J. & P.P.G. van den Boom  (1995Micarea confusa: a new species from zinc- and cadmium-contaminated soils in Belgium and The Netherlands. Lichenologist 2781-90.
Coppins, B.J. & P.P.G. van den Boom  (2002Bacidia brandii, a new lichen species from the Netherlands, Belgium, France and Lithuania. Lichenologist 34327-332.
Coppins, B.J. & T. Tønsberg  (2001A new xanthone-containing Micarea from northwest Europe and the Pacific Northwest of North America. Lichenologist 3393-96.
Corley, M.F.V.  (1976The taxanomy of Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. and related species. Journal of Bryology 9193-212.
Corley, M.F.V.  (1977Nerve sections in the Dicranales. 2. Ditrichum and Dicranella. Bulletin of the British Bryological Society 2920-20.
Corley, M.F.V.  (1980The Fissidens viridulus complex in the British Isles and Europe. Journal of Bryology 11191-208.
Corley, M.F.V. & A.R. Perry  (1985Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth., in South Wales, new to Europe. Journal of Bryology 13323-328.
Corley, M.F.V. & J.-P. Frahm  (1982Taxonomy and world distribution of Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Journal of Bryology 12187-190.
Cortini Pedrotti, C. & M. Aleffi  (2001Rhizoidal tubers in Bryum dunense A.J.E. Sm. & H. Whitehouse and leafy gemmae in B. veronese De Not. Lindbergia 26157-158.
Crandall-Stotler, B.J. & R.E. Stotler  (2007On the identity of Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche (Moerckiaceae fam. nov., Marchantiophyta). Nova Hedwigia Supplement 13141-59.
Cros, R.M. & M. Infante  (1999Bazzania Gray (Jungermanniales, Bryophyta) on the Iberian Peninsula. Lindbergia 2438-42.
Crous, P.W., U. Braun, K. Schubert & J.Z. Groenewald  (2007Delimiting Cladosporium from morphologically similar genera. Studies in Mycology 5833-56.
Crum, H.A.  (1953The propagula of Pterygynandrum filiforme Bryologist 5698-100.
Crundwell, A.  (1957The variaties of Zygodon viridissimus (Brid.) R. Br. Transactions of the British Bryological Society 3303-304.
Crundwell, A.C.  (1959A Revision of the British material of Brachythecium glaciale and B. starkei. Transactions of the British Bryological Society 3565-567.
Crundwell, A.C.  (1972Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. in Britain. Journal of Bryology 71-5.
Crundwell, A.C.  (1976Ditrichum plumbicola, a new species from lead-mine waste. Journal of Bryology 9167-169.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1962Notes on the genus Tortella. I. Transactions of the British Bryological Society 4187-193.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1962A study of Campylium hispidulum and related species. Transactions of the British Bryological Society 4194-200.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1964The European Species of the Bryum erythrocarpum complex. Transactions of the British Bryological Society 4597-637.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1964Amblystegium saxatile Schimp. in Cornwall, new to the British Isles. Transactions of the British Bryological Society 4638-641.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1972A revision of Weissia, subgenus Astomum. I. The European species. Transactions of the British Bryological Society 77-19.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1974Funaria muhlenbergii and related European species. Lindbergia 2222-229.
Crundwell, A.C. & E. Nyholm  (1977Dicranella howei Ren. & Card. and its relationship to D. varia (Hedw.) Schimp. Lindbergia 435-38.
Crundwell, A.C. & H.L.K. Whitehouse  (1978Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) Robinson in England. Journal of Bryology 105-8.
Crundwell, A.C. & H.L.K. Whitehouse  (2001A revision of Bryum bornholmense Wink. & Ruthe. Journal of Bryology 23171-176.
Dam, N. & M. Dam  (2012Een verdwaald meniezwammetje. Coolia 5568-70.
Daniëls, F.J.A.  (1985Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. (Lichenes), nouveau pour la Belgique. Dumortiera 3127-30. *
Daniëls, F.J.A. & G. Pellikaan  (1978Een recente vondst van Cladonia cenotea (Ach.) in Nederland. Gorteria 925-28. (download)
Daniëls, F.J.A., A. Minarski & O. Lepping  (2008Long-term changes in the pattern of a Corynephorion grassland in the inland of the Netherlands. Anna di Botanica, n.s. 89-19. (download)
Daniels, R.E. & A. Eddy  (1985Handbook of European Sphagna.   Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon
De Beer, D & C. Martens  (2007Bryum dyffrynense in Zeebrugge en Zwijndrecht, nieuw voor België. Dumortiera 9125-26. (download) *
De Beer, D.  (1998Antitrichia curtipendula na meer dan 100 jaar terug in Vlaanderen. Dumortiera 6921-23.
De Beer, D.  (2008Grimmia dissimulata, nieuw voor de Belgische mosflora. Dumortiera 9325-25. (download) *
De Beer, D.  (2009Grimmia anodon (Musci, Grimmiaceae) nieuw voor België en vier nieuwe Grimmia-soorten voor Vlaanderen. Dumortiera 9620-22. (download)
De Beer, D.  (2014Het onwaarschijnlijke verhaal van Buxbaumia aphylla op de Antwerpse Fortengordel. Muscillanea 3443-45.
De Bock, P.  (1983Pohlia lescuriana (Sull.) Grout fertiel in België. Dumortiera 2630-30.
De Meulder, H.  (1987Ricciocarpos natans (L.) Corda (Hepaticae), in de Hobokense polder (Antwerpen). Dumortiera 3923-24.
De Meulder, H.  (1991Recente vondsten van ondergrondse, hypogeïsche fungi in Vlaanderen. Dumortiera 4731-32. *
De Meulder, H. & J. Slembrouck  (1991Tortula latifolia Bruch ex Hartm. (Musci), nieuw voor het Belgische deel van het Kempens distrikt, zijn huidige verspreiding en oekologie in het gebied van de Nieuwe Flora. Dumortiera 4719-21.
De Sloover, J.L.  (1976Orthodontium lineare Schwägr. subsp. lineare mousse nouvelle dans le district mosan, et sa répartition en Belgique. Dumortiera 515-17.
De Sloover, J.L.  (1980Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll., Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb. et Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll. à Namur (Belgique). Dumortiera 1623-24.
De Sloover, J.L. & H. Stieperaere  (1999Le Buxbaumia récolté à Gentinnes par de Limminghe. Dumortiera 7321-23.
De Wit, D. & D. Van den Broeck  (2014Melanelixia subargentifera, nieuw voor Vlaanderen. Dumortiera 10529-32. (download)
De Zuttere, P.  (1971Tortula marginata Spruce, espèce nouvelle pour la flore bryologique du Grand-Duché de Luxembourg. Natura Mosana 249-11.
De Zuttere, P.  (1973Les stations de Sphagnum riparium Ångstr. en Belgique. Lejeunia 671-8.
De Zuttere, P.  (1974Les Sphaignes de Belgique. Réflexions sur les systématique du genre Sphagnum L. Clés de détermination et petit prodrome de la flore des sphaignes de Belgique. Les Naturalistes Belges 55258-282.
De Zuttere, P.  (1979Un nouveau Lophozia pour la Belgique: Lophozia guttulata (Lindb. et H. Arn.) Evans. Dumortiera 1219-26. *
De Zuttere, P.  (1982Rhodobryum spathulatum (hornsch.) Pócs et R. roseum (Hedw.) Limpr. (Bryaceae, Musci) en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Dumortiera 3719-21.
De Zuttere, P.  (1992Funaria pulchella Phil. (Musci), espèce nouvelle pour la Belgique, à Modave (prov. Liège). Dumortiera 5022-24.
De Zuttere, P.  (1992Les Orthotrichaceae (Musci) de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Nowellia bryologica 21-32.
De Zuttere, P.  (1995Tortula pagorum (milde) De Not. existe en Belgique. Nowellia Bryologica 8-920-26.
De Zuttere, P.  (1997Dicranella howei Ren. & Card. problablement nouveau pour la Belgique et la Bretagne (France). Nowellia Bryologica 12-1375-77.
De Zuttere, P.  (1999Une deuxième localité de Funaria pulchella Philib. en Belgique. Nowellia Bryologica 1733-33.
De Zuttere, P.  (2003Le genre Schistidium (complexe apocarpum) en Belgique et dans le département du Finistère (Bretagne, France). Nowellia Bryologica 2331-35.
De Zuttere, P. & A. Billemont  (1978L'intérêt de la partie occidentale du bois de Hautmont, à Wauthier-Braine. Dumortiera 99-10. *
De Zuttere, P. & A. Sotiaux  (1992Scapania scandica (H. Arn. & Buch) Macv. (Hepaticae), espèce nouvelle pour la Belgique te la département des Ardennes (France). Dumortiera 5028-30.
De Zuttere, P. & A. Sotiaux  (1992Scapania scandica (H. Arn. & Buch) Macv. (Hepaticae), espèce nouvelle pour la Belgique et le département des Ardennes (France). Dumortiera 5028-31. *
De Zuttere, P. & G. Raeymaekers  (1983Bryum sauteri B.S.G., nouveau pour la bryoflore belge, à Visé et à La Calamine (province de Liège). Dumortiera 2521-22. *
De Zuttere, P. & G. Raeymakers  (1979Dicranella staphylina Whitehouse, espèce méconnue en Belgique. Dumortiera 1325-30.
De Zuttere, P. & H. Pohl  (1991Présence des deux hépatiques Lophozia grandiretis (Lindb. ex Kaal) Schiffn. et Scapania praetervisa Meyl. dans la partie ardennaise de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Natura Mosana 4487-93.
De Zuttere, P. & R. Schumacker  (1976Une rare espèce de la flore bryophytique belge à Bévercé (Prov. De Liège): Discelium nudum (Dicks.) Brid. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 109297-305. *
De Zuttere, P. & R. Schumacker  (1979Le genre Orthothecium B.S.G. (Musci) en Belgique et dans les régions limitrophes: Orthothecium intricatum (Hartm.) B.S.G. & O. rufescens (Brid.) B.S.G. (espèce nouvelle pour la flore belge). Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 11264-70. *
De Zuttere, P. & R. Schumacker  (1980Une troisiéme localité de Douinia ovata (Dicks.) Buch (Hepaticae) en haute Ardenne nord-orientale (Eupen, prov. de Liège, Belgique). Dumortiera 14-1514-15. *
De Zuttere, P. & R. Schumacker  (1980L'extension d'Orthodontium lineare Schwägr. subsp. lineare en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Dumortiera 14-1515-22.
De Zuttere, P. & R. Schumacker  (1982Amblystegium compactum (C. Müll) Aust. (Musci) nouveau pour la bryoflore belge, à Onoz (province de Namur). Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 115177-180.
De Zuttere, P., A. Gohimont, R. Schumacker, A. Sotiaux & J. Werner  (1984Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (Musci), nouveau pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le département du Nord (France). Dumortiera 29-3015-19.
De Zuttere, P., A. Gohimont, R. Schumacker, A. Sotiaux & J. Werner  (1984Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (Musci), nouveau pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le département du Nord (France). Dumortiera 29-3015-19.
De Zuttere, P., A. Sotiaux & O. Sotiaux  (1989Scapania lingulata K. Müll. (Hepaticae), espèce nouvelle pour la Belgique, les Ardennes françaises et l'Oesling luxembourgeois. Dumortiera 451-4.
De Zuttere, P., A. Sotiaux, C. Ulrich & R.B. Pierrot  (1987Trichostomopsis australasiae (Hook. & grev.) H. Robins. (Pottiaceae, musci), nouveau pour l'Europe continentale occidentale. Dumortiera 3820-24.
De Zuttere, P., A. Sotiaux, O. Roegiers & H. Guerriat  (1981Les éteules: une florule bryologique à étudier. Dumortiera 19-2047-52. *
De Zuttere, P., A.-M. Gohimont & A. Gohimont  (1986Deux mousses rares de nos régions: Orthotrichum stramineum (Starke) B.S.G. et Pterigynandrum filiforme Hedw.. Dumortiera 34-3544-48.
De Zuttere, P., A.-M. Gohimont & A. Gohimont  (1986Deux mousses rares de nos régions: Orthotrichum stramineum (Starke) B.S.G. et Pterigynandrum filiforme Hedw. Dumortiera 34-3544-49.
De Zuttere, P., J. Magnien, R. Schumacker, A. Sotiaux & J. Werner  (1982Hépatiques et mousses nouvelles pour la flore du Grand-Duché de Luxembourg. Dumortiera 2411-15.
De Zuttere, P., J.R. Wattez & J. Zarnowiec  (2005Warnstorfia pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T. Kop. présent en France et en Belgique. Nowellia Bryologica 2818-31.
De Zuttere, P., S.R. Gradstein & G. Raeymaekers  (1980Notes sur quelques hépatiques des ardoisières d'Ottre-Bihain (prov. De Luxembourg, distr. Ardennais): Lophozia wenzelii (Nees) Steph., hépatique nouvelle pour la belgique, et Marsupella sprucei (Limpr.) H. Bern. Dumortiera 14-1556-60.
Delgadillo, C.  (1975Taxonomic revision of Aloina, Aloinella and Crossidium (Musci). Bryologist 78245-303.
Demaret, F.  (1959Contribution à l'étude des espèces belges du genre Fissidens. Bulletin van den Rijksplantentuin 29151-156.
Demaret, F.  (1960Note sur Cynodontium fallax Limpr. Bulletin van den Rijksplantentuin 30485-487.
Demaret, F.  (1963Deux mousses nouvelles pour la Belgique. Bulletin van den Rijksplantentuin 33473-474.
Demaret, F.  (1964Pottia davalliana (Sm.) C. Jens. var. conica (Schwaegr.) Podp. en Belgique. Bulletin van den Rijksplantentuin 34313-314.
Demaret, F.  (1986Etude du matériel-type de trois taxons de Bryum. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 56305-314.
Demaret, F.  (1986Clef des espèces européennes du groupe Bryum capillare Hedw. susceptibles de se rencontrer en Belgique. Dumortiera 34-3542-44.
Demaret, F.  (1986Bryum pallens Sw. et sa variété fallax (Milde) Jur. synonymes. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 56205-213.
Demaret, F.  (1986Clef des espèces européennes du groupe Bryum capillare Hedw. suceptible de se recontrer en Belgique. Dumortiera 34-3542-44.
Demaret, F.  (1987Qu'en est-il des variétés de Bryum capillare Hedw. en Belgique? Dumortiera 3825-26.
Demaret, F. & A. Empain  (1985Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Schreb. et sa variété bimum (Schreb.) Lilj. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 55275-290.
Demaret, F. & B.O. van Zanten  (1966Nouvelles observations sur Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. var. mucronatus (Limpr.) Waldh. en Belgique. Bulletin van den Rijksplantentuin 361-3.
Demaret, F. & É. Castagne  (1959Andreaeaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 146-50.
Demaret, F. & É. Castagne  (1959Archidiaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 184-86.
Demaret, F. & É. Castagne  (1959Fissidentaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 151-83.
Demaret, F. & É. Castagne  (1961Seligeriaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 2113-119.
Demaret, F. & É. Castagne  (1961Encalyptaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 2224-231.
Demaret, F. & É. Castagne  (1961Dicranaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 2120-223.
Demaret, F. & É. Castagne  (1964Pottiaceae. Flore Générale de Belgique. Vol. 2 Fasc 3233-389.
Demaret, F. & H. Stieperaere  (1987Bryum capillare Hedw. var. platyloma (Schwaegr.) Schimper, nouveau pour la bryoflore belge. Dumortiera 3717-18. *
Demaret, F. & P. Geissler  (1990L'identité de Bryum inclinatum (Brid.) turton homonyme illégitime et les espèces voisines. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 60223-228.
Demaret, F. & R. Wilczek  (1978Pohlia drummondii (C. Müll.) Andrews et les taxons confondus avec lui. Bulletin van de Nationale Plantentuin van België 48447-463.
Demaret, F. & R. Wilczek  (1979Les Pohlia de Belgique. Bulletin van de Nationale Plantentuin van België 49149-158.
Demaret, F. & R. Wilczek  (1980Confusions possibles dans la détermination de certaines espèces propagulifères de Pohlia et de Bryum. Dumortiera 14-1552-56. *
Demaret, F. & R. Wilczek  (1980Confusions possibles dans la détermination de certain espèces propagulifères de Pohlia et de Bryum. Dumortiera 14-1552-56.
Demaret, F. & R. Wilczek  (1980La présence de Pohlia obtusifolia (Brid.) L. Koch douteuse en Belgique. Dumortiera 1622-23. *
Demaret, F. & R. Wilczek  (1982Bryum canariense Brid. distinct de B. provinciale Philib. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 52231-239.
Demaret, F. & R. Wilczek  (1984Bryum sauteri B.S.G., toujours à rechercher en Belgique. Dumortiera 29-3058-59. *
Demaret, F. & R. Wilczek  (1987Bryum oeneum Blytt ex B.S.G. en Belgique. Dumortiera 3829-31.
Demaret, F., T. Arts, J. de Sloover & P. De Zuttere  (1993Flore Générale de Belgique. Vol. 3, Fasc 2.   Jardin Botanique National de Belgique, Meise
Diederich, P.  (2011Description of Abrothallus parmotrematis sp. nov. (lichenicolous Ascomycota). Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois 11225-34. (download)
Diederich, P. Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (2001Cladoniicola staurospora gen. et sp. nov., a new lichenicolous coelomycete from western Europe. Belgian Journal of Botany 134127-130.
Diederich, P., B. Schultheis & M. Blackwell  (2003Marchandiobasidium aurantiacum gen. sp. nov., the teleomorph of Marchandiomyces aurantiacus (Basidiomycota, ceratobasidiales). Mycological Research 107523-527.
Diederich, P., E. Sérusiaux, A. Aptroot & F. Rose  (1988Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéresants pour la flore de la Belgique et des régions voisines. IV. Dumortiera 4217-35. *
Dierssen, K.  (1983Zur Verbreitung und Soziologie von Sphagnum riparium Angstr. in Mitteleuropa. Andrias 29-22.
Dierssen, K.  (1996Bestimmungsschlüssel der Torfmoose in Norddeutschland. Mitteilungen der Arbeutsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg, Neue Folge 501-86.
Dijk, H.J.W. van  (1988Resultaten van een inventarisatie van epifyten in Overijssel. Relaties met luchtverontreiniging, met name ammoniak. Buxbaumiella 2126-29. (download)
Dijk, J. van, W. Langbroek & M.J.H. Kortselius  (2015Over het onverwachte verschijnen van gestekeld blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii) op campings. Buxbaumiella 10332-38.
Dijkstra, A.C.J.  (1984Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et Hawksw. nieuw voor de IJsselmeerpolders. Buxbaumiella 1627-29. (download)
Dirkse, G.  (1982Grimmia laevigata (Brid.) Brid. in Nederland. Lindbergia 8193-194.
Dirkse, G.  (1985Sphagnum sect. Subsecunda in Nederland.   Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
Dirkse, G., H.J. During & H. van Melick  (1978Mossen in de omgeving van Buzenol (Belgisch Lotharingen). Dumortiera 104-9. *
Dirkse, G.M.  (1987De veenmossen (Sphagnum) van Nederland I. Sectio Subsecunda. Lindbergia 13165-169.
Dirkse, G.M. & A.C. Bouman  (1995A revision of Rhynchostegiella (Musci, Brachytheciaceae) in the Canary Islands. Lindbergia 20109-121.
Dirkse, G.M. & B.W.J.M. Kruijsen  (1993Indeling in ecologische groepen van Nederlandse blad- en levermossen. Gorteria 191-29. (download) *
Dirkse, G.M., H.J. During & H.N. Siebel  (1999Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen. Buxbaumiella 50 (2)68-128. (download) *
Dobben, H.F. van & P.P.G. van den Boom  (1988Verslag van de lichenenexcursie op 28 mei 1988 naar het Hulshorster Zand. Buxbaumiella 2228-29. (download)
Doddema, H., J. Walsma & B.O. van Zanten  (1972An Analysis of Porella platyphylla (L.) Lindb. and Porella baueri (Schiffn.) Evans from Europe. Lindbergia 160-65.
Doignon, P.  (1950Ecologie et variations de l'Hypnum cupressiforme L. Revue bryologique et Lichénologique 19208-220.
Donselaar, J. van  (1961On the vegetation of former river beds in the Netherlands. Wentia 51-85. (download)
Dort, K. van & A. van der Pluijm  (2013Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg. in Nederland, op de Esscheplaat aan het Hollands Diep. Buxbaumiella 9832-48. (download)
Dort, K. van & L. Spier  (2013Chaenotheca xyloxena Nádv. en andere schorssteeltjes steken de kop weer op in Nederland. Buxbaumiella 9828-31. (download)
Dort, K.W. van  (2002Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. nog steeds in Nederland. Buxbaumiella 6017-20. (download)
Dort, K.W. van & A. Aptroot  (2016Biatoridium monasteriense Lahm ex Körb. nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 10517-21. *
Dort, K.W. van & H.N. Siebel  (1995Mossengemeenschappen van Nederland: een eerste aanzet. Stratiotes 1028-32. (download) *
Dort, K.W. van & J.L. Spier  (2001Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf in Overlangbroek. Buxbaumiella 5736-39. (download)
Dort, K.W. van & J.L. Spier  (2004Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow en O. ericetorum (Fr: Fr.) Lange op dood hout in Nederland. Buxbaumiella 6745-48. (download)
Dort, K.W. van & M. Zwarts  (2009Blad- en levermossen van Meinerswijk. Buxbaumiella 8232-37. (download)
Dort, K.W. van, A. Aptroot & J.L. Spier  (2013Cladonia cariosa, Lecanora zosterae, Peltigera membranacea, P. neckeri en andere nieuw ontdekte korstmossen op Rottumerplaat. Buxbaumiella 9510-18. (download)
Dort, K.W. van, C. Buter & P. van Wielink  (1998Veldgids Mossen.   KNNV Uitgeverij, Utrecht *
Dort, K.W. van, G.M. Bax & M. Zwarts  (2009Veranderingen in de mosflora van de Bennekomse Meent en de Bennekomse Hooilanden na maatregelen tot herstel van blauwgrasland. Buxbaumiella 8331-37. (download)
Dort, K.W. van, R. Haveman, A.S. Kers & J.L. Spier  (2007Ramalina subfarinacea (Melig kusttakmos) en andere nieuwe korstmossen en mossen op Rottumerplaat. Buxbaumiella 7958-61. (download)
Dozy, F.  (1846Bijdrage tot de Flora Cryptogamica van Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 146-57. (download) *
Dozy, F.  (1859Plagiochila sandei Dz. aliaeque hepaticarum novae species, breviter descriptae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 489-95. (download) *
Driver, P.J.  (1982Leptodontium gemmascens in terrestrial habitats in south-east England. Journal of Bryology 12113-113.
Duckett, J.C. & K.S. Renzaglia  (1993The reproductive biology of the liverwort Blasia pusilla L. Journal of Bryology 17541-552.
Duckett, J.G. & S. Pressel  (2003Studies of protonemal morphogenesis in mosses. IX. Discelium nudum: exquisite pioneer of unstable clay banks. Journal of Bryology 25241-245. *
Duda, J.  (1978Bemerkungen zur Verbreitung und Bestimmung der tsechoslowakischen Arten der gattung Cephaloziella (Hepaticae). Preslia 50111-118.
During, H.J  (1980Life forms and life strategies in Nanocyperion communities from the Netherlands Frisian islands. Acta Botanica Neerlandica 29483-496.
During, H.J.  (1973On the difference between Physcomitrium pyriforme and Funaria fascicularis. Lindbergia 294-98.
During, H.J.  (1973Fissidens viridulus Wahlenb. in Nederland. Lindbergia 2126-127.
During, H.J.  (1977Platygyrium repens (Brid.) Schimp. in Nederland. Lindbergia 4161-162.
During, H.J.  (1978Fertiliteit van Struikmos, Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. in Nederland. Gorteria 9103-111. (download)
During, H.J.  (1991Micromitrium tenerum (B. & S.) Crosby in Nederland. Lindbergia 15203-204.
During, H.J.  (2007Episodic bryophytes in the diaspore bank of a Zimbabwean savanna. Lindbergia 3255-61.
During, H.J. & B.F. van Tooren  (2001Kussentjesmos. Natura 9844-46.
During, H.J. & H. Jager  (1979Cephaloziella stellulifera (Tayl.) Schiffn. In Nederland en Oost-Friesland. Lindbergia 5115-116.
During, H.J., A.T.W. Eysink & C. Sérgio  (1996Anthoceros caucasicus Steph. Found in The Netherlands. Lindbergia 2197-100.
During, H.J., B. Odé & B.F. van Tooren  (1986New records of Tortella inflexa (Bruch) Broth. and Cephaloziella baumgartneri Schiffn. in W. Europe. Lindbergia 1247-48.
During, H.J., B. Verduyn & B.F. van Tooren  (2007On the increase of Trematodon ambiguus in lowland Belgium and the Netherlands. Lindbergia 31101-108.
During, H.J., B.O. van Zanten & W.V. Rubers  (1970Merkwaardige vondsten. Buxbaumia 2365-71. (download)
Duvivier, J.-P., C. Fontaine & D. Ertz  (2011Buellia saxorum, un lichen nouveau pour la Belgique. Dumortiera 9927-28. (download) *
Eddy, A.  (1977Sphagnum subsecundum agg. in Britain. Journal of Bryology 9309-319.
Edwards, S.R., E. Sheffield & R.C. Stern  (2000Zygodon conoideus var. nov. lingulatus, a distinctive new variety of moss from southern England. Journal of Bryology 2235-42.
Ellis, L.T. & A.C. Smith  (1983Barbula cylindrica (tayl.) Schimp. with rhizoidal tubers. Journal of Bryology 105-8.
Ellis, L.T. et al.  (2012New national and regional bryophyte records, 32. Journal of Bryology 34231-246.
Ertz, D.  (2001Aperçu de la flore bryologique de la Montagne de Ranzinelle à Sosoye (province de namur, Belgique) et découverte d'une troisième localité belge de Funaria pulchella. Dumortiera 7727-30.
Erzberger, P.  (1996Zur Verbreitung von Hedwigia stellata in Europa. Herzogia 12221-238.
Erzberger, P. & Schröder, W.  (2008The genus Schistidium (Grimmiaceae, Musci) in Hungary. Studia Botanica Hungarica 3927-88.
Etayo, J.  (2002Catálogo de líquenes y hongos liquenícolas del Parque Natural de Bértiz (Navarra, España). Bulletin de la Société Linnéenne de Provence 53155-170.
Feuerer, T. & A. Thell  (2002Parmelia ernstiae Feuerer & Thell - a new macrolichen from Germany. Mitteilungen aus dem Institut für Allgemeine Botanik Hamburg 30-3249-60.
Field, J.H.  (1963Notes on the Taxonomy of the Genus Philonotis by means of Vegetative Characters. Transactions of the British Bryological Society 4429-433.
Fife, A.  (1985A generic revision of the Funariaceae (Bryophyta: Musci). Part I. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 58149-196.
Flatberg, K.I.  (1991The European taxa in the Sphagnum recurvum complex. 2. Amended descriptions of Sphagnum brevifolium and S. fallax. Lindbergia 1796-110.
Fleischhacker, A., M. Grube, A. Frisch, W. Obermayer & J. Hafellner  (2016Arthonia parietinaria - A common but frequently misunderstood lichenicolous fungus on species of the Xanthoria parietina-group. Fungal Biology 1201341-1653. (download)
Florschütz, P.A., S.R. Gradstein, W.V. Rubers  (1972The spreading of Fissidens crassipes Wils. (Musci) in the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 21174-179. (download)
Flowers, S.  (1956Dicranoweisia crispula and D. cirrhata. Bryologist 59239-244.
Frahm, J.-P.  (1973Verbreitung, Systematik und Ökologie von Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe. Nova Hedwigia 24413-429.
Frahm, J.-P.  (1973Uber Vorkommen und Verbreitung von Lunularia cruciata (L.) Dum. in Deutschland. Herzogia 2395-409.
Frahm, J.-P.  (1974Zur Unterscheidung und Verbreitung von Campylopus introflexus Brid. und C. polytrichoides De Not. Revue Bryologique et Lichénologique 4033-44.
Frahm, J.-P.  (1976Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. var. tectorum (Brid.) nov. comb. Herzogia 4161-166.
Frahm, J.-P.  (1979Zum Vorkommen von Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. in Mitteleuropa. Herzogia 5163-179.
Frahm, J.-P.  (1993Vorkommen und Kenzeichen von Hypnum resupinatum Wils. in Deutschland. Herzogia 9373-379.
Frahm, J.-P.  (1994Tortula densa (Musci, Pottiaceae) eine übersehene Sippe aus dem Tortula ruralis-Komplex. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39391-399.
Frahm, J.-P.  (1999Bryum argenteum var. lanatum, eine verkannte Sippe. Bryologische Rundbriefe 3018-19.
Frahm, J.-P.  (2000Bryum gemmiparum am Mittelrhein. Bryologische Rundbriefe 398-8.
Frahm, J.-P.  (2000Massenvorkommen von Tortula canescens im Rhein-Moselgebiet. Bryologische Rundbriefe 363-5. *
Frahm, J.-P.  (2000Barbula convoluta var. commutata, eine verkannte Sippe. Bryologische Rundbriefe 337-7.
Frahm, J.-P.  (2012Scopelophila cataractae – indigenous in Europe? Archive for Bryology 1391-9.
Frahm, J.-P. & D. Klaus  (1997Moose als indikatoren von Klimafluktuationen in Mitteleuropa. Erdkunde 51181-190.
Frahm, J.-P. & D.H. Vitt  (1978A taxanomic study of Campylopus schimperi and C. subulatus (Bryopsida: Dicranaceae) in North America. Brittonia 30365-372.
Frahm, J.-P. & J. Ahmed  (2004Barbula sardoa (Schimp.) J.-P. Frahm, a new name for Barbula convoluta Hedw. var. commutata (Jur.) Husn. Journal of Bryology 2629-35.
Frahm, J.-P. & M.T. Gallego  (2001Syntrichia glabra, a new moss from Germany. Journal of Bryology 23119-122.
Frahm, J.-P. & N. Stapper  (1998Das Laubmoos Dichelyma capillaceum nach 70 Jahren an seinen einzigen Fundort in Deutschland wiedergefunden. Decheniana 151109-113. *
Frahm, J.-P. & U. W. Abts  (1993Veränderungen in der Wasserflora des Niederrheins 1972-1992. Limnologica 23123-130.
Frahm, J.-P., V. Kunert, I. Franzen, D.-T. Hoang & M. Willmeroth  (1998Revision der Gattung Dichodontium (Music, Dicranaceae). Tropical Bryology 14109-118.
Frisvoll, A.  (1978Survey of Norwegian mosses. I. Splachnaceae. Blyttia 363-16.
Frisvoll, A.  (1978The genus Tetraplodon in Norway. A taxanomic revision. Lindbergia 4225-246.
Frisvoll, A.A.  (1983A taxonomic revision of the Racomitrium canescens group (Bryophyta, Grimmiales). Gunneria 411-191.
Frisvoll, A.A.  (1985Lectotypification including nomenclatural and taxonomical notes on Ditrichum flexicaule sensu lato. Bryologist 8831-40.
Frisvoll, A.A.  (1986Lectotypification of Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Lindbergia 1283-86.
Frisvoll, A.A.  (1988A taxonomic revision of the Racomitrium heterostichum group (Bryophyta, Grimmiales) in N. and C. America, N. Africa, Europe and Asia. Gunneria 591-289.
Fryday, A.  (2005The genus Porpidia in northern and western Europe, with special emphasis on collections from the British Isles. Lichenologist 371-35.
Furness, S.B. & R.H. Hall  (1981An explanation for the intermittent occurence of Physcomitrium sphaericum (Hedw.) Brid. Journal of Bryology 11733-742.
Furuki, T.  (1986Gemmae of Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees. Hikobia 9495-496.
Gallego, M.T., M.J. Cano & J. Guerra  (2004A taxonomic study of Syntrichia laevipila (Pottiaceae, Musci) complex. Botanical Journal of the Linnean Society 145219-230.
Gallego, M.T., M.J. Cano, R.M. Ros & J. Guerra  (1999The genus Aloina (Pottiaceae, Musci) in the Mediterranean region and neighbouring areas. Nova Hedwigia 69173-194.
Gallego, M.T., M.J. Cano, R.M. Ros & J. Guerra  (2002An overview of Syntrichia ruralis complex (Pottiaceae: Musci) in the Mediterranean region and neighbouring areas. Botanical Journal of the Linnean Society 138209-224.
García, C., F. Lara, C. Sérgio, M. Sim-Sim, R. Garilleti & V. Mazimpaka  (2006Zygodon catarinoi (Orthotrichaceae, Bryopsida) a new epiphytic species from the western Mediterranean Basin. Nova Hedwigia 82247-256.
Garcia, C.A., F. Lara, C. Sérgio, M. Sim-Sim, R. Garilleti & V. Mazimpaka  (2006Zygodon catarinoi (Orthotrichaceae, Bryopsida), a new epiphytic species from the Western Mediterranean Basin. Nova Hedwigia 882247-256. *
Garilleti, R., F. Lara, B. Albertos & V. Mazimpaka  (2000Peristomal ornamentation, a precise character for discrimination of Ulota bruchii and U. crispa (Bryopsida, Orthotrichaceae). Journal of Bryology 22273-278.
Garilleti, R., R. Medina, V. Mazimpaka and F. Lara  (2009Orthotrichum hispanicum in the Turkish Caucasus and Kashmir. Journal of Bryology 3146-47.