Literatuuroverzicht

sorteer op

auteur
    

 
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1106-109. (download) *
(anonymus)  (1874Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 122-23. (download) *
(anonymus)  (1934Mossen, gevonden op de excursie bij Hoogeveen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 44304-305. (download) *
(anonymus)  (1935Mossen der excursie om Wolvega. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45196-197. (download) *
(anonymus)  (1940Bijlage B. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5051-52. (download) *
(anonymus)  (1941Bijlage A. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5140-40. (download) *
(anonymus)  (1942Bijlage C. Mossen om Oirschot. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5241-43. (download) *
Abeleven, T.H.A.J.  (1893Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 1. Nieuwe lijst der Nederlandsche blad- en levermossen.   MacDonald, Nijmegen
Abeleven, T.H.A.J.  (1898Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 2. Nieuwe lijst der Nederlandsche korstmossen.   MacDonald, Nijmegen (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E.  (1947Mossen van Zuid-Limburg. Buxbaumia 1 (2)12-15. (download) *
Agsteribbe, E.  (1948De mosflora van twee Gelderse sprengen. Buxbaumia 2 (1-2)4-8. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E.  (1949Enige bryophyten uit het Parc National te Furfooz, België. Buxbaumia 3 (1-2)3-9. (download) *
Agsteribbe, E.  (1950De mosflora van de Oostelijke Ardennen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57338-356. (download) *
Agsteribbe, E.  (1950Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Campylopus Brid. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57313-337. (download)
Agsteribbe, E.  (1951Een recente vondst van Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. in Nederland. Buxbaumia 5 (1-2)25-26. (download) (waarnemingen)
Agsteribbe, E.  (1953Merkwaardige vondsten. Buxbaumia 751-51. (download)
Agsteribbe, E.  (1954Ulota phyllanta Buxbaumia 8 (1-2)24-24. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E.  (1962Verbreiding van Orthodontium lineare Buxbaumia 16 (1-2)28-29. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E.  (1963Orthodontium lineare Buxbaumia 17 (1-2)26-26. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & F. Benjaminsen  (1957De najaarsexcursie naar Breda en omgeving Buxbaumia 11 (1-2)1-8. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & J. Landwehr  (1950Herfstexcursie langs de Vecht bij Zwollekerspel. Buxbaumia 4 (1)1-5. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1948De Ankeveense plassen en hun mosflora. Buxbaumia 2 (3-4)34-39. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1950De bryophyten van een heideplas (het Treekermeertje). Buxbaumia 4 (1)8-12. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1951Mossen van de Westzijde (Kortenhoefse Plassen) Buxbaumia 5 (1-2)18-21. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1952De najaarsexcursie naar Ootmarsum 1951 Buxbaumia 6 (1-2)15-22. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen  (1953De bryologische voorjaarsexcursie naar Voorne Buxbaumia 7 (3-4)29-38. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, S. Groenhuijzen, W.D. Margadant, W. Meijer & N.E. Nannenga-Bremekamp  (1954Acquisitions to the moss and liverwort flora of the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 3124-147.
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, W.D. Margadant, W. Meijer, V. Westhoff & U. Witt  (1950Mosvondsten in Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57281-312. (download)
Agsteribbe, E., S. Groenhuijzen & W.D. Margadant  (1954De excursie naar de Zuidoostelijke Veluwezoom. Buxbaumia 8 (1-2)1-9. (download) (waarnemingen)
Ahrens, M.  (2004Zum Vorkommen von Orthotrichum acuminatum H. Philib. und O. consimile Mitt (Bryopsida, Orthotrichaceae) im Nordschwartzwald. Carolinea 6281-85.
Alstrup, V.  (2004New records in distribution of lichens and lichenicolous fungi. Graphis Scripta 1646-57. (waarnemingen)
Andersen, H.L. & S. Ekman  (2005Disintegration of the Micareaceae (lichenized Ascomycota): a molecular phylogeny based on mitochondrial rDNA sequences. Mycological Research 10921-30.
Ando, H.  (1985Hypnum cupressiforme Hedw. and its close allies in Europe. Abstracta Botanica 9, suppl. 211-18.
Ando, H.  (1986Studies in the genus Hypnum Hedw. IV. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1987Studies in the genus Hypnum Hedw. V. Hikobia 1043-54.
Ando, H.  (1989Studies in the genus Hypnum Hedw. VI. Hikobia 10269-291.
Ando, H.  (1990Studies in the genus Hypnum Hedw. VII. Hikobia 10409-417.
Ando, H.  (1992Studies in the genus Hypnum Hedw. VIII. Hikobia 11111-123.
Ando, H.  (1993Studies in the genus Hypnum Hedw. IX. Hikobia 11265-275.
Ando, H. & M. Higuchi  (1994Hypnum heseleri sp. nov. (Hypnaceae), a curious new moss from Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 7579-105.
Andriessen, L. & C. Nagels  (1993Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll. (Musci), nieuw voor België. Nowellia Bryologica 3-410-13.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1995Aneura maxima (Schiffn.) Steph. in Belgium, new for the European liverwort flora. Journal of Bryology 18803-806.
Andriessen, L., A. Sotiaux, C. Nagels & O. Sotiaux  (1997Scleropodium cespitans (C. Müll.) L. Koch (Brachytheciaceae, Musci) retrouvé en Belgique un siècle après sa dernière récolte. Dumortiera 6724-28.
Andriessen, L., C. Nagels, A. Sotiaux, O. Sotiaux & A. Vanderpoorten  (2002Taxonomic assessment, distribution, and ecology of Tortula vahliana var. minor (Pottiaceae, Bryopsida). Journal of Bryology 24254-256.
Andriessen, L., M. Heusèrr, C. Nagels & K. Vandekerckhove  (2006Pterygoneurum lamellatum opnieuw gevonden in België.   https://sites.google.com/site/bryolim/bryospotlights/pterygoneurum-lamellatum (1 juli 2014) (download)
Andriessen, L., P. De Zuttere, C. Nagels & A. Sotiaux  (1991Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll. (Pottiaceae, Musci), espèce nouvelle pour la Belgique. Dumortiera 479-11.
Anonymus  (2009Nieuwe vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 3. Buxbaumiella 8256-57. (waarnemingen) *
Apol, E. & M. Klasberg  (1991Een experiment met Cactusmos (Campylopus introflexus) deel 2. Kruipnieuws 5421-22. (download) *
Appleyard, J., M.O. Hill & H.L.K. Whitehouse  (1985Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. in Britain. Journal of Bryology 13461-470.
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Castricum. Kruipnieuws 443-7. (download)
Aptroot, A.  (1982Campylopus introflexus (Cactusmos) in Bergen (Noord-Limburg). Kruipnieuws 4430-37. (download)
Aptroot, A.  (1982De lichenologische najaarsexcursie 1978 naar Bergen. Buxbaumiella 123-11. (download)
Aptroot, A.  (1986Systematiek en verspreiding van de Pyxinaceae in de Guiana’s. Buxbaumiella 1838-39. (download) *
Aptroot, A.  (1987De verandering van de epifytische lichenenflora van de binnenduinrand bij Heemskerk en Castricum over de periode 1975-1985. Buxbaumiella 2040-44. (download) *
Aptroot, A.  (1988Lichenen van de voorjaarsexcursie 1987 naar Zuid-Limburg en aangrenzend België. Buxbaumiella 2218-24. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (1990Lichenen van een specialistische lichenenexcursie naar Utrecht. Buxbaumiella 2346-50. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1990Veranderingen in de epifytenflora van de provincie Utrecht over de periode 1984-1989. Buxbaumiella 237-9. (download) *
Aptroot, A.  (1990Lichenen van de voorjaarsexcursie, 29-30 april 1989 naar Noord-Brabant. Buxbaumiella 2319-22. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1991Lichenologische literatuur 1987-1990. Buxbaumiella 2645-49. (download) *
Aptroot, A.  (1992Literatuur over de lichenen van de Pyreneeën. Buxbaumiella 2755-55. (download) *
Aptroot, A.  (1992Lichenen in Kennemerland, tevens verslag van de lichenologische najaarsexcursie 1991. Buxbaumiella 2929-36. (download)
Aptroot, A.  (1993Lophozia en Leiocolea in Nederland. Buxbaumiella 3116-30. (download)
Aptroot, A.  (1993Korstmossen in de tropen. Buxbaumiella 3054-55. (download) *
Aptroot, A.  (1993Tropische korstmossen in Nederland. Buxbaumiella 3261-62. (download) *
Aptroot, A.  (1994Cladonia luteoalba nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 3558-58. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (1995Parmelia coniocarpa in Nederland. Buxbaumiella 387-9. (download)
Aptroot, A.  (1995De lichenen van Schovenhorst te Putten. Buxbaumiella 3763-66. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (1995Pyrenocarpen. Buxbaumiella 3825-26. (download) *
Aptroot, A.  (1997Een sleutel tot in Nederland aangetroffen soorten van Didymosphaeria en Massarina en hierop gelijkende geslachten. Coolia 411-7.
Aptroot, A.  (1997Cresporhaphis wienkampii en Leptorhaphis contorta, twee nieuwe schorsbewoners voor Nederland. Buxbaumiella 4266-67. (download)
Aptroot, A.  (1999Inventarisatie Pinetum Blijdenstein.    (waarnemingen) *
Aptroot, A.  (2004Lichenen in Veere: 115 soorten in een kilometerhok. Buxbaumiella 6650-52. *
Aptroot, A.  (2005Korstmossen in Gerolstein (Eifel). Buxbaumiella 7235-47. *
Aptroot, A.  (2006Petractis clausa (Zeeëgeltje) in Nederland teruggevonden. Buxbaumiella 762-4. (download)
Aptroot, A.  (2007De levermossen, bladmossen en varens van Europa. Buxbaumiella 7757-59. * [Boekrecensie]
Aptroot, A.  (2007Een tweede actuele groeiplaats van Schistidium maritimum (Zeeachterlichtmos) in Nederland Buxbaumiella 7926-29. (download)
Aptroot, A.  (2009Nieuwe en zeldzame korstmossen en mossen aangevoerd met stenen voor kunstwerk. Buxbaumiella 8436-40. (download)
Aptroot, A.  (2010De Roetkorst, Reichlingia leopoldii, een korstmossen karakteristiek voor oude bossen, nieuw voor Nederland gevonden in het bosreservaat Lieftinghsbroek. Buxbaumiella 8718-20. (download)
Aptroot, A.  (2010Nog meer nieuwe en zeldzame korstmossen aangevoerd met stenen. Buxbaumiella 8542-49. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A.  (2010Welke steensoorten zijn van belang om te onderscheiden? Buxbaumiella 8614-19. *
Aptroot, A.  (2011Mossen en korstmossen op aangevoerde olijfbomen en geïmporteerde stenige substraten. Buxbaumiella 9031-37. *
Aptroot, A.  (2011Wimpermos (Anaptychia ciliaris) vestigt zich weer in Nederland. Buxbaumiella 8826-27. *
Aptroot, A.  (2011De Warme schotelkorst (Lecanora garovaglii): een submediterraan korstmos nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 8946-48. (download)
Aptroot, A.  (2012A new foliicolous Fellhaneropsis (Pilocarpaceae) from the Netherlands Lichenologist 44441-444. (download)
Aptroot, A.  (2013Leermostrechtertje (Arrhenia peltigerina), een parasitische paddenstoel op Peltigera, nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 9853-54. *
Aptroot, A.  (2015In Memoriam Uwe de Bruyn. Buxbaumiella 10352-52. *
Aptroot, A.  (2019Inventarisatie van epifytische mossen en korstmossen in het Noordhollands Duinreservaat in 2018, met een vergelijking met de situatie in 1990 en 2000.   N.V. PWN Waterleidingbedrijf *
Aptroot, A. & A.M. Brand  (1996Lichenen van de voorjaarsexcursie 1995 naar Bramsche, Niedersachsen. Buxbaumiella 3941-46. (download) *
Aptroot, A. & B.F. van Tooren  (1995Verslag van de excursie naar het Hulshorsterzand, 25 maart 1995. Buxbaumiella 3759-62. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1995Lichenen van de najaarsexcursie 1994 naar Schouwen, Walcheren en Noord-Beveland. Buxbaumiella 3729-35. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Lecanora barkmaneana, a new nitrophilous sorediate corticolous lichen from The Netherlands. Lichenologist 313-8.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland. Buxbaumiella 4845-46. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Korstmossen in Limburg, voorjaarsweekend 1998. Buxbaumiella 4914-26. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (1999Bacidia neosqamulosa, a new and rapidly spreading corticolous lichen species from Western Europe. Lichenologist 31121-127.
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (2005Herstel van korstmossen op de heide. De Levende Natuur 106232-234. (download) *
Aptroot, A. & C.M. van Herk  (2008Nieuwe lichenen voor de Nederlandse flora uit het oude herbariummateriaal. Buxbaumiella 817-15. (download)
Aptroot, A. & E. Arnolds  (2012Veranderingen in de korstmossen en mossen in Schepping, een particulier natuurontwikkelingsterrein bij Beilen. Buxbaumiella 9142-48. *
Aptroot, A. & H. Kloen  (1984Lichenen in het Lauwerszeegebied. Buxbaumiella 1630-35. (download) *
Aptroot, A. & H. Olff  (1983Cactusmos (Campylopus introflexus). Kruipnieuws 453-27. (download)
Aptroot, A. & H.J.M. Sipman  (1995In memoriam Dr. Josef Poelt. Buxbaumiella 374-5. *
Aptroot, A. & H.T. Lumbsch  (1985Ergänzungen zur Verbreitung von Cladonia fragilissima. Herzogia 7243-245.
Aptroot, A. & J.L. Spier  (1995Lichenen op de Portugees-Israëlitische Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel. Buxbaumiella 3852-54. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & J.W. van Vliet  (1990Tabel tot de meest algemene steenbewonende korstmossen in Nederland. Buxbaumiella 2325-29. (download) *
Aptroot, A. & K.W. van Dort  (2016Drie boerenkoolmossen op één houten stuw. Buxbaumiella 1051-3. *
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2000Notes on Thelocarpon citrum (Wallr.) Rossman (syn. T. herteri J. Lahm, T. vicinellum Nyl.) and a report of T. sphaerosporum H. Magn. with pycnidia, both colonizing sandy areas recently stripped of their top soil. Lichenologist 32513-514.
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2004Korstmossen op kerken en kerkhoven in de Liemers. Buxbaumiella 6653-58. *
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2004De korstmossen van het najaarsweekend 2003 in oostelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 6640-43. (download)
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2009Europese verspreiding en internationale betekenis van Nederlandse korstmossen. Buxbaumiella 831-12. *
Aptroot, A. & L.B. Sparrius  (2018Aquacidia, a new genus to accommodate a group of skiophilous temperate Bacidia species that belong in the Pilocarpaceae (lichenized ascomycetes). Gorteria 4011-14. (download)
Aptroot, A. & P.P.G. van den Boom  (1998Pyrenocollema chlorococcum, a new species with a chlorococcoid photobiont from zinc-contaminated soils and wood. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 19193-196.
Aptroot, A. & R. Roos  (1993Korstmos-oases in Amsterdam. De Levende Natuur 94130-134. (download) *
Aptroot, A. & W. van Heesch  (1996Korstmossen en mossen op dijken en iepen bij Hoorn (Noord-Holland). Buxbaumiella 4028-31. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A. & W.J. Toetenel  (2011Korstmossen op aangevoerde iepen in het Westland. Buxbaumiella 8949-54. (download)
Aptroot, A., A.M. Brand & J.L. Spier  (1998Fellhanera viridisorediata, a new sorediate species from sheltered trees and shrubs in western Europe. Lichenologist 3021-26.
Aptroot, A., A.M. Brand, C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2009Veranderingen in de checklist van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten. Buxbaumiella 826-13. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk & J.L. Spier  (1996Naarden-Vesting vanaf het ijs gezien. Buxbaumiella 3955-57. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2000Lichenen van het najaarsweekend op Terschelling en enkele kerken in noordwest Friesland. Buxbaumiella 5346-52. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2010Mergelgroeves: kansrijke nieuwe vestigingsplaatsen voor bedreigde korstmossen. Natuurhistorisch Maandblad 99282-284.
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2011Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand.   BLWG
Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius  (2012Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Buxbaumiella 921-117. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, H.F. van Dobben, P.P.G. van den Boom, A.M. Brand & J.L. Spier  (1998Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Buxbaumiella 461-101. (download) *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & A.M. Brand  (2000Korstmossen in zuidoost Groningen, najaarsweekend 1999. Buxbaumiella 529-16. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (1999De lichenologische excursie naar IJsselmeerdijken in Noord-Holland (1998). Buxbaumiella 4927-31. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2000Excursie naar de duinen bij Wassenaar, met de terrestrische vindplaats van Usnea articulata en twee nieuwe parasieten op Peltigera. Buxbaumiella 5237-40. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2000Lichenologische excursie naar de Lemelerberg op 2 april 2000. Buxbaumiella 5251-56. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2001De lichenologische excursie naar Willemstad en de Volkerakdam op 16 december 2000. Buxbaumiella 5740-43. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2003Nieuwe korstmossen en licheenparasieten in Nederland, met aanvullingen op de checklist. Buxbaumiella 6332-37. (download)
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier  (2004Standaardlijst van Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten. Buxbaumiella 6917-55. *
Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & P.P.G. van den Boom  (1999Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi. Buxbaumiella 50 (1)4-64. (download) *
Aptroot, A., D. Jordaens, L.B. Sparrius, J.L. Spier & D. Van den Broeck  (2007Korstmossen in Finistère (Bretagne). Buxbaumiella 7852-64. *
Aptroot, A., D. Van den Broeck, U. De Bruyn, L.B. Sparrius & N. Stapper  (2010De korstmossen van het voorjaarskamp 2010 in Bad-Bentheim. Buxbaumiella 8721-27. *
Aptroot, A., D.J. Dekker, L.B. Sparrius, J.L. Spier & M. Vervoort  (2005Lichenologisch verslag van het zomerkamp 2004 in Schotland. Buxbaumiella 7126-38. *
Aptroot, A., H.J.M. Sipman & C.M. van Herk  (2001Cladonia monomorpha, a neglected cup lichen from Europe. Lichenologist 33271-283.
Aptroot, A., J.L. Spier & D. Jordaens  (2008Parmotrema pseudoreticulatum, de verbeterde determinatie van Parmotrema stuppeum (Gewimperd schildmos). Buxbaumiella 809-12. (download)
Aptroot, A., P. Diederich, C.M. van Herk, J.L. Spier & V. Wirth  (1997Protoparmelia hypotremella, a new sterile corticolous species from Europe, and its lichenicolous fungi. Lichenologist 29415-424.
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier  (1991Aanvullingen en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Gorteria 17149-152. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier  (1992Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en wijzigingen. Buxbaumiella 2750-54. (download)
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, A.M. Brand, P. Diederich & E. Sérusiaux  (1995De lichenen van de excursie naar Luxemburg in 1992. Buxbaumiella 3621-33. (download) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1993Korstmossen rond Thorn en Melick (Limburg). Buxbaumiella 3257-60. (download) (waarnemingen) *
Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk, H. Kivit & J.L. Spier  (1995Verslag van de landelijke lichenologische excursie op 19 november 1994. Buxbaumiella 3736-46. (download) *
Aptroot, A., S. Bakker, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1994Lichenen en mossen op begraafplaatsen in en rond Zwolle. Buxbaumiella 3347-50. (download) (waarnemingen)
Aptroot, A., S. Bakker, P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier  (1995Lichenen op hunebedden. Buxbaumiella 3816-24. (download) (waarnemingen)
Aras,A., D. Cansaran, A. Özdemir Türk, I. Kandemir & M. Candan  (2007Resolving genetic relationships in manna group oflichens from genus Aspicilia. African Journal of Biotechnology 61154-1160. (download) [A. hoffmanniana is genetisch identiek aan A. contorta]
Arnaoudoff, N.  (1911Dryptodon hartmanii (Schimp.) avec des capsules en Bulgarie. Revue Bryologique 243-44.
Arts, T.  (1982De verspreiding van Octodiceras fontanum (La Pyl.) Lindb. in de Kempische Kanalen van België en Nederland. Dumortiera 2423-24.
Arts, T.  (1983Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. (Musci) in het natuurreservaat De Zegge te Geel (prov. Antwerpen, België). Dumortiera 2717-22.
Arts, T.  (1984Phaeoceros carolianus (L.) Proskauer nieuw voor België. Dumortiera 29-3013-15.
Arts, T.  (1985Young sporophytes of Dicranella staphylina Whitehouse (Musci). Lindbergia 1155-58.
Arts, T.  (1985Bryum sauteri B.S.G. toch in België! Dumortiera 3232-34.
Arts, T.  (1985Twee nieuwe vindplaatsen van het hauwmos Anthoceros punctatus. Dumortiera 3122-25.
Arts, T.  (1986The occurence of moniliform tubers in Pohlia melanodon (brid.) J. Shaw, the differences between juvenile plants of related species and their distribution in Belgium and the Grand-Duchy of Luxembourg. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 119114-120.
Arts, T.  (1986Drought resistant rhizoidal tubers in Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. Lindbergia 12119-120.
Arts, T.  (1986Lophozia perssonii Buch. & S. Arnell (Hepaticae) nieuw voor België. Dumortiera 362-6.
Arts, T.  (1986The occurence of tubers in Campylopus pyriformis (Schultz.) Brid. Lindbergia 12125-128.
Arts, T.  (1987Riccia subbifurca Warnst. ex Crozals, hépatique nouvelle pour la bryoflore belge. Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 8235-240.
Arts, T.  (1987The occurence of rhizoidal tubers in Atrichum tenellum (Röhl) B. & S. and A. crispum (James) Sull. Lindbergia 1372-74.
Arts, T.  (1987Didymodon nicholsonii Culm. (Pottiaceae) with gemmae and rhizoidal tubers recorded for Belgium. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 1203-6.
Arts, T.  (1987Pottia bryoides (dicks.) Mitt., P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. and P. truncata (Hedw.) B. & S. with rhizoidal tubers. Lindbergia 13130-132.
Arts, T.  (1987Dicranella humilis Ruthe [syn. D. rigidula (Hedw.) Dix.] te schrappen uit de lijst van de bryofyten van het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 3729-30. *
Arts, T.  (1988More rhizoidal tubers in European and Macaronesian Fissidens species. Lindbergia 14151-154.
Arts, T.  (1988Rhizoidal tubers and protonematal gemmae in Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander var. revolutum and Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. Lindbergia 1459-62.
Arts, T.  (1988Atrichum crispum auct. belg.’ is een juveniele vorm van Atrichum undulatum. Dumortiera 4118-24.
Arts, T.  (1989The occurence of rhizoidal tubers in the genus Campylopus. Lindbergia 1560-64.
Arts, T.  (1989Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. (Pottiaceae) in België en aangrenzende gebieden. Dumortiera 455-9.
Arts, T.  (1989Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giac. (Pottiaceae, Bryales) nieuw voor de Belgische en Zwitserse mosflora. Bulletin du Société Royal de Botanique, Belgique 122151-156.
Arts, T.  (1990A reappraisal of the propaguliferous species of the Pohlia annotina-complex in Belgium and the Frand-Duchy of Luxembourg. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 1220-36.
Arts, T.  (1990Acaulon muticum onder de loep. Muscillanea 95-9.
Arts, T.  (1991Moliliform rhizoidal tubers in Archidium alternifolium (hedw.) Schimp. Lindbergia 1659-61.
Arts, T.  (1991Rhizoidal tubers and protonema-gemmae in Cynodontium bruntonii. Lindbergia 1625-27.
Arts, T.  (1991Seligeria trifaria (Musci, Seligeriaceae) met sporekapsels in België. Dumortiera 4915-16.
Arts, T.  (1992Bryum demaretianum sp. nov., a new species of the B. erythrocarpum complex from Belgium. Journal of Bryology 17263-267.
Arts, T.  (1992Omtrent Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. in België. Dumortiera 526-9.
Arts, T.  (1994Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt. (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor het Groothertogdom Luxemburg. Dumortiera 55-5740-42.
Arts, T.  (1994Phascum leptophyllum C. Müll. (Musci, Pottiaceae) een Bonzai-adventief? Dumortiera 55-5720-22. *
Arts, T. & H. Stieperaere  (1985Riccardia incurvata Lindb. (Hepaticae) nieuw voor België en Noord-Frankrijk. Dumortiera 3319-24.
Arts, T. & P. Sollman  (1992Remarks on Phascum leptophyllum C. Müll., an earlier name for Tortula rhizophylla (Sak.) Iwats. & K. Saito. Lindbergia 1720-27. *
Arts, T. & S. Risse  (1988The occurrence of rhizoidal tubers in Pleuridium acuminatum. Lindbergia 14127-130.
Arts, T. & S. Risse  (1992Tubers in Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. Lindbergia 1755-58.
Arts, T., G. Nordhorn-Richter & A.J.E. Smith  (1987Pohlia muyldermansii Wilcz. & Dem. var. pseudomuyldermansii var. nov., a new name for P. muyldermansii Wilcz. & Dem. sensu Lewis & Smith. Journal of Bryology 14635-647.
Arts, T., M. Asperges, P. de Bock & E. Jacques  (1992Leptodontium gemmascens (Musci, Pottiaceae), nieuw voor de Belgische mosflora. Dumortiera 5016-21.
Arup, U.  (2006A new taxonomy of the Caloplaca citrina group in the Nordic countries, except Iceland. Lichenologist 381-20.
Arup, U.  (2009The Caloplaca holocarpa group in the Nordic countries, except Iceland. Lichenologist 41111-130.
Asperges, M.  (1979Een ongewone groeiplaats van Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl. en C. pleurota (Flörke) Schaer. Dumortiera 1231-31.
Asperges, M.  (1980Cladonia bouillennei Duvign. synonyme de C. polydactyla (Flörke) Spreng. Dumortiera 1719-21.
Asperges, M.  (1981A new lichen species, Cladonia berghsonii Asperges sp. nova (sect. Cocciferae). Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie 2349-358.
Asperges, M.  (1984De vegetatie op rottende denne- en sparrestompen. Dumortiera 29-3025-34. *
Asperges, M.  (1985Stereocaulon condensatum Hoffm. is aanwezig in het Kempisch district. Dumortiera 3130-31.
Asperges, M.  (1985Cladonia diversa Asperges en Europe occidentale. Dumortiera 3224-31.
Asperges, M.  (1986Verspreiding en ecologie van Cetraria islandica (L.) Ach. in België. Dumortiera 34-3536-42.
Asperges, M.  (1987Lichenen in het provinciaal domein Nieuwenhoven (Limburg, België). Dumortiera 3727-28. *
Atherton, I, S. Bosanquet & M. Lawley (red.)  (2010Mosses and liverworts of Britain and Ireland - a field guide.   British Bryological Society (download) *
Baaren, M. van  (1985De mosvegetatie van trilvenen in het Utrechtse Vechtplassengebied. Buxbaumiella 1750-51. (download) *
Backx, H. & J. Snepvangers  (1996Mossen-inventarisatie van het gebied Breedven - de Breedvelden in de boswachterij Dorst.   Staatsbosbeheer Regio Brabant-West (waarnemingen) *
Backx, H. & J. Snepvangers  (2001De mosflora in de gemeente Breda.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Backx, H., C.G. Buter & J. Snepvangers  (1997Mosflora van het Ulvenhoutse Bosch.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Bakker, A.J. de  (1984Herkolonisatie van Zuid-West Nederland door epifytische lichenen bij dalende SO2 concentraties. Buxbaumiella 1618-23. (download) *
Bakker, A.J. de  (1986Veranderingen in de epifytische korstmos-flora van het Staelduinse bos in de periode 1949-1984. Gorteria 1370-74. (download) *
Bakker, A.J. de  (1987Physcia stellaris (L.) Ach. in Nederland. Gorteria 13210-216. (download)
Bakker, A.J. de  (1987Verslag van de herinventarisatie van Noord-Brabant en Limburg op epifytische lichenen in 1986. Buxbaumiella 2036-39. (download) *
Bakker, C.  (1996Het binnenste buiten: genetische variatie bij Rimpelmos (Atrichum undulatum). Kruipnieuws 5918-23. (download)
Bakker, P.A.  (1962Enkele nieuwe vindplaatsen van Orthodontium lineare op de Veluwe Buxbaumia 16 (3-4)76-77. (download) (waarnemingen) *
Bakker, P.A.  (1964De najaarsexcursie 1964 naar de Veluwe Buxbaumia 18 (3-4)37-63. (download) (waarnemingen) *
Bakker, P.A. & A. Touw  (1963De opmars van Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. Buxbaumia 17111-115. (download)
Bakker, P.A. & A.J. Luitingh  (1963De najaarsexcursie 1963 naar de Peel en het Leudal Buxbaumia 17 (3-4)56-76. (download) (waarnemingen) *
Bakker, P.A. & S. Groenhuijzen  (1967De voorjaarsexcursie 1966 naar het Heelsumse beekdal en de Gelderse Vallei. Buxbaumia 20 (3-4)37-63. (download) (waarnemingen) *
Bakker, S.  (1992Lichenologische beginnersexcursie Vianen (1991). Buxbaumiella 2925-27. (download) (waarnemingen) *
Bakker, S.  (1994Nieuw voor Nederland: Rinodina confragosa. Buxbaumiella 3559-60. (download)
Bannink, J.F., H.N. Leijs & I.S. Zonneveld  (1973Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse naaldhoutbossen.   Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 800. Pudoc, Wageningen
Barendregt, A., P.J.L. van den Dries & H.J.M. Sipman  (1982A new chemical strain of Cladonia furcata (Huds.) Schrad. (Lichenes). Acta botanica neerlandica 31491-494. (download)
Barkman, J.J.  (1941Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 51302-339. (download) *
Barkman, J.J.  (1944Over enige vondsten van nematodengallen op bladmossen. De Levende Natuur 48137-139. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Mosgezelschappen aan meeroevers. De Levende Natuur 5080-83. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Uit de oude doos. De excursie van de voormalige Bryologische Kring (26-4-'42). Van Ledig Erf (Utrecht) langs de Kromme Rijn naar het landgoed 'Rhijnauwen'. Buxbaumia 1 (3)48-48. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Een en ander over de mosflora rondom Leiden. Buxbaumia 1 (2)2-12. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Bryologische zwerftochten door Nederland. I. Brabant. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5442-54. (download) *
Barkman, J.J.  (1947Aanvullingen op de Mosflora van de omgeving van Alkmaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5460-67. (download) *
Barkman, J.J.  (1948Nagekomen determinaties van de Montferland-excursie. Buxbaumia 2 (3-4)42-42. (download) *
Barkman, J.J.  (1948Uit de oude doos. De excursie van de voormalige Bryologische Kring (26-4-'42). Van Ledig Erf (Utrecht) langs de Kromme Rijn naar het landgoed 'Rhijnauwen' (vervolg). Buxbaumia 2 (1-2)19-19. (download) *
Barkman, J.J.  (1950Over de phylogenie der levermossen 2. Buxbaumia 4 (4-5)49-55. (download) *
Barkman, J.J.  (1950Over de phylogenie der levermossen 1. Buxbaumia 4 (2-3)32-48. (download) *
Barkman, J.J.  (1952Een excursie naar het Middachter bos Buxbaumia 6 (3-4)38-40. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1954De bryologische voorjaarsexcursie naar Bergen Buxbaumia 8 (3-4)25-38. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1957Het geslacht Plagiothecium in Nederland. Buxbaumia 11 (3-4)13-29. (download)
Barkman, J.J.  (1958Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes.   Van Gorcum, Assen (waarnemingen)
Barkman, J.J.  (1958De voorjaarsexcursie naar Winterswijk Buxbaumia 12 (3-4)33-45. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1959De mosvegetatie van een essenbos bij Hierden Buxbaumia 13 (1-2)50-53. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1960Leucobryum glaucum met sporogonen. Correspondentieblad 16167-168. (download) *
Barkman, J.J.  (1962Een bemoste beekoever in Drente Buxbaumia 16 (1-2)25-28. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1962Over de uitbreiding en oecologie van Orthodontium lineare Buxbaumia 16 (3-4)68-75. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J.  (1963A contribution to the taxonomy of the Tortula laevipila - T. pagorum-complex. Revue Bryologique et Lichénologique 32183-192.
Barkman, J.J.  (1966De variëteiten van Hypnum cupressiforme Hedw. in Nederland. Buxbaumia 201-6. (download)
Barkman, J.J. & A. Touw  (1962De voorjaarsexcursie 1962 naar Schiermonnikoog Buxbaumia 16 (1-2)1-24. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J. & A.A. Mabelis  (1968Notes on the taxanomy, geography, and ecology of the piliferous Campylopus species in the Netherlands and N.W. Germany. Collectanea Botanica 769-90.
Barkman, J.J. & B.O. van Zanten  (1967De najaarsexcursie 1966 naar Drente Buxbaumia 20 (3-4)64-95. (download) (waarnemingen) *
Barkman, J.J. & E.E. van der Voo  (1964Lycopodium annotinum en Cetraria pinastri bij het Meeuwenveen (Zuidwolde, Dr.). Gorteria 24-9. (download) (waarnemingen)
Barkman, J.J. & P. Glas  (1959Sphagnum dusenii, een nieuw veenmos voor Nederland. De Levende Natuur 62230-237. (download) *
Barkman, J.J. & W. Ringelberg-Giesen  (1959Leptodontium flexifolium in Drente. Buxbaumia 1329-38. (download)
Barkman, J.J., W.D. Margadant & W. Meijer  (1947Mossenexcursie in de duinen bij Vogelenzang en Aerdenhout. Buxbaumia 1 (3)34-39. (download) (waarnemingen) *
Barnes, C.  (1958The genus Paraleucobryum. Bryologist 61335-339.
Baudoin, R.  (1974Nouveau critère de détermination des espèces du genre Pellia. Revue Bryologique et Lichénologique 4053-58.
Bax, G., K.W. van Dort & J. Vrielink  (2002Mossen van het Landgoed Kolland. Mossenwerkgroep KNNV Wageningen   *
Bax, G., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk & G.M. Sanders  (2009Inventarisatie van de Vlinderdas in 2007 en 2008 - natuurontwikkeling in landbouwenclave de Hindekamp.   KNNV afdeling Wageningen *
Bax, G.M. & G.M. Sanders  (2005Inventarisatie van de Plantage Willem III.   KNNV afdeling Wageningen & Utrechts Landschap *
Bax, G.M., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk & G.M. Sanders  (2006Inventarisatie van het meest noordelijke deel van het Renkumse beekdal.   KNNV afdeling Wageningen *
Beer, D. de & T. Arts  (2000Sematophyllum substrumulosum (Musci, Sematophyllaceae) nieuw voor de Belgische flora. Belgian Journal of Botany 13315-20.
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. I. Bouw en levenswijze. De Levende Natuur 37337-343. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. II Verwantschap (1e deel). De Levende Natuur 3819-26. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. II. Verwantschap (2e gedeelte). De Levende Natuur 3851-57. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. Verwantschap. (3e deel). De Levende Natuur 3887-96. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum III (slot). De Levende Natuur 38215-220. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. III. Het Sphagnetum. De Levende Natuur 38184-188. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. II. Verwantschap (4e gedeelte). De Levende Natuur 38148-156. (download) *
Beijerinck, W.  (1933Sphagnum en Sphagnetum. Inleiding. De Levende Natuur 37306-310. (download) *
Beijerinck, W.  (1934Sphagnum en Sphagnetum.   Versluys, Amsterdam
Bekker, J. & A.C. Bouman  (1983De najaarsexcursie 1981 naar Eefde. Buxbaumiella 1337-47. (download) (waarnemingen) *
Bekking-van Dort, M.  (2009Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal - 12/14 september 2008. Buxbaumiella 8254-55. (download)
Bekking-van Dort, M., D. De Beer & K. van Dort  (2016Mossen van het BLWG-VWBL voorjaarskamp in de Gaume (Belgisch Lotharingen). Buxbaumiella 10738-48. *
Bekking, M.  (2012De mossen van de Maashorst.   Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven * [Inventarisatieproject van de mossenwerkgroep KNNV, afdeling Eindhoven Januari 2011 - januari 2012]
Bekking, M.  (2016Informatie BLWG Zomerkamp Öland - 11-18 juni 2016. Buxbaumiella 10551-54. *
Bekking, M.  (2016De eerste vondst van gestekeld blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii) in Noord-Brabant. Buxbaumiella 1054-5. *
Bekking, M. & A. Aptroot  (2017Verslag BLWG Zomerkamp Öland, Zweden, zaterdag 11 t/m zaterdag 18 juni 2016. Buxbaumiella 1091-24. *
Bekking, M. & M. Smulders  (2011De mossen van De Geelders.   Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven * [November 2009 - januari 2011.]
Bekking. M.  (2015Öland BLWG Zomerkamp - 11 t/m 18 juni 2016. Buxbaumiella 10428-28. *
Benjaminsen, F.  (1955Verslag van de najaarsexcursie naar Venlo en omgeving Buxbaumia 9 (1-2)1-9. (download) (waarnemingen) *
Berg, L.J.L. & J.G.M. Roelofs  (2005Effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie op Nederlandse heide. De Levende Natuur 106190-192. (download) *
Beringen, R., G.A. van Duinen, L. de Hoop, P.C. de Hullu, J. Matthews, B. Odé, L. Tijsma, J.L.C.H. van Valkenburg, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven  (2017Risk assessment of the alien Prairie cordgrass (Spartina pectinata).   Netherlands Centre of Expertise for Exotic Species (NEC-E): Bargerveen Foundation, FLORON and Radboud University (Institute for Water and Wetland Research, Department of Environmental Science) (download)
Biermann, R.  (1996Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in Silbergrasfluren ostfriesischer Inseln. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 861-68.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (1997Changes in a lichen-rich dry sand grassland vegetation with special reference to lichen synusiae and Campylopus introflexus. Phytocoenologia 27257-273.
Biermann, R. & F.J.A. Daniëls  (2001Vegetationsdynamik im Spergulo-Corynephoretum unter besonderer Berücksichtigung des neophytischen Laubmooses Campylopus introflexus. In: Brandes, D., Adventivpflanzen. Beiträge zu Biologie, Vorkommen und Ausbreitungsdynamik von Archäophyten un Neophyten in Mitteleuropa 27-37. Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig
Bijlsma, R., M. van der Velde, A.C. Boerema, L. van de Zande & B.O. van Zanten  (2000Molecular markers reveal cryptic species within Polytrichum commune (common hair-cap moss). Plant Biology 2408-414.
Bijlsma, R.J.  (1981Lijst van blad- en levermossen van de Oost-Flevolandse bossen t/m 4 april 1981. Buxbaumiella 1151-57. (download) *
Bijlsma, R.J.  (1984De mosflora van Oostelijk Flevoland. Buxbaumiella 1555-56. (download) *
Bijlsma, R.J.  (1987De eendagsexcursie naar de Hoge Veluwe (1984). Buxbaumiella 2020-23. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J.  (1987De eendagsexcursie naar het Oostvaardersplassengebied: overzicht blad- en levermossen. Buxbaumiella 2024-29. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J.  (1996De excursie van 23 maart 1996 naar het Horsterwold (Z-Flevoland). Buxbaumiella 4032-36. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J.  (2000Het Verdwenen riviervedermos (Fissidens rufulus) na 100 jaar weer boven water. Buxbaumiella 5344-45. (download)
Bijlsma, R.J.  (2002Bosrelicten op de Veluwe. Een historisch-ecologische beschrijving.   Alterra rapport 647, Wageningen
Bijlsma, R.J.  (2003De Nederlandse Veenmossen. Buxbaumiella 6358-59. *
Bijlsma, R.J.  (2004Calypogeia neesiana en Cephalozia catenulata: nieuwe levermosjes op dood hout. Buxbaumiella 6757-59. (download)
Bijlsma, R.J.  (2005Mosflora van Baden-Württemberg gereed! (boekbespreking). Buxbaumiella 7262-63. *
Bijlsma, R.J.  (2005Vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 2. Buxbaumiella 7157-62. (download)
Bijlsma, R.J.  (2006Een mosflora voor Nederland en België (boekbespreking). Buxbaumiella 7455-59. *
Bijlsma, R.J.  (2007Een verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Buxbaumiella 7760-62. * [Boekrecensie]
Bijlsma, R.J.  (2007Uit de nalatenschap van architect Henry van de Velde (1863-1957): Blindia acuta (Spettermos), nieuw voor Nederland Buxbaumiella 7911-13.
Bijlsma, R.J.  (2007Verhoogde natuurwaarde door natuurlijke bosontwikkeling. Een bryologische studie in bosreservaat Kerperbos, gemeente Vaals (Zuid-Limburg). Natuurhistorisch Maandblad 96289-298.
Bijlsma, R.J.  (2010De vreugdevolle terugkeer van een strontmos. De Levende Natuur 111222-223. (download)
Bijlsma, R.J. & G.M. Dirkse  (1984De bryologische voorjaarsexcursie naar Egmond aan de Hoef (1982). Buxbaumiella 1530-48. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J. & H.J. During  (1986De voorjaarsexcursie 1985 naar het Leudal en omgeving. Buxbaumiella 1822-28. (download) (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J. & H.J. During  (2005Nieuwe vondsten van Bryum torquescens (Zonneknikmos) in Zuid-Limburg. Buxbaumiella 7122-25. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (1996Leptobarbula is minder zeldzaam dan gedacht. Buxbaumiella 4019-21. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J. & H.N. Siebel  (2003Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie. Vakblad Natuurbeheer 455-58.
Bijlsma, R.J. & K. Reinink  (2015Een 19de-eeuws mossenherbarium in het Regionaal Archief Zutphen. Buxbaumiella 10339-48. (waarnemingen) *
Bijlsma, R.J., A. Aptroot, K.W. van Dort, R. Haveman, C.M. van Herk, A.M. Kooijman, L.B. Sparrius & E.J. Weeda  (2009Preadvies mossen en korstmossen.   Ministerie van Landbouw, Directie Kennis rapport 2009/dk104-O, 255 p. *
Bijlsma, R.J., G.M. Dirkse & H. van Melick  (1985Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. In Nederland. Lindbergia 11165-166.
Bijlsma, R.J., H.N. Leys & I.S. Zonneveld  (2011Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand. De Levende Natuur 11218-21. (download)
Bijlsma, R.J., H.N. Siebel & K. Reinink  (2010Porella cordaeana (Beekpelsmos): een nieuwe aanwinst voor het buitendijks rivierengebied. Buxbaumiella 8620-26. (download) (waarnemingen)
Bijlsma, R.J., J.A.W. Nieuwkoop & H.N. Siebel  (2012Ephemerum cohaerens and E. rutheanum: persistent annual bryophytes in the Dutch Rhine floodplain. Lindbergia 3563-75.
Bijlsma, R.J., J.A.W. Nieuwkoop & H.N. Siebel  (2020De mosflora van de ontgronde delen van de Bemelerberg, met vlak parelmos (Weissia rutilans) nieuw voor Nederland. Buxbaumiella 11741-56.
Bijlsma, R.J., J.D. Kruijer & M. Stech  (2020Ptychostomum touwii, a new bryophyte species distinguished from Ptychostomum rubens by iterative morpho-molecular analysis, and a note on Bryum microerythrocarpum. Gorteria 4246-65. (download) (waarnemingen)
Birks, H.J.B.  (1966Jungermannia lanceolata L. in Britain. Transactions of the British Bryological Society 5114-145.
Bisang, I.  (1991Biosystematische Studien an Lophozia subgen. Schistochilopsis (Hepaticae). Bryophytorum Bibliotheca 431-187.
Bischler-Causse, H.  (1993Marchantia L. The European and African taxa. Bryophytorum Bibliotheca 451-129.
Bischler, H.  (1957Révision des espèces Suisses de Calypogeia.   Thèse, Université de Genève
Bizot, M. & R.B. Pierrot  (1963Observations sur quelques espèces du genre Fissidens. Revue Bryologique et Lichénologique 3284-90.
Blackstock, T.H.  (1995Nardia insecta Lindb., an addition to the liverwort flora of Britain, with cytological observations and a comparision with N. geoscyphus (De Not.) Lindb. Journal of Bryology 18485-492.
Bleij, B. & K. Biesmeijer  (1992Verticale verdeling en ecologie van cryptogame epifyten in Mora excelsa bos bij Mabura Hill, Guyana. Buxbaumiella 2724-27. (download) *
Blockeel, T.L.  (1991The Racomitrium heterostichum group in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 5829-35.
Blockeel, T.L.  (1995A note on Phascum cuspidatum ssp. papillosum in the British Isles. Bulletin of the British Bryological Society 6559-60.
Blockeel, T.L.  (1998Cinclidotus riparius re-instated as a British and Irish moss. Journal of Bryology 20109-119.
Blockeel, T.L.  (2009A transient occurence of Orthotrichum acuminatum H.Philib. in Derbyshire, a new British moss. Journal of Bryology 3147-49.
Blockeel, T.L., R. Ochyra & L. Gos  (2000Seligeria campylopoda Kindb. in the British Isles. Journal of Bryology 2229-33.
Blockeel, T.M., A. Vanderpoorten, A. Sotiaux & B. Goffinet  (2005The status of the mid-western European endemic moss, Brachythecium appleyardiae. Journal of Bryology 27137-141.
Blom, H.H.  (1996A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden. Bryophytorum Bibliotheca 481-178.
Blom, H.H. & C.E. Darigo  (2009Schistidium viride (Grimmiaceae), a new name for a common but neglected species in eastern North America. Bryologist 112273-277.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1984De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Lindbergia 10187-189.
Boele, C. & B.O. van Zanten  (1986De achteruitgang van de Nederlandse hunebeddenflora. Buxbaumiella 1841-43. (download) (waarnemingen) *
Boersma, M.  (1965Merkwaardige vondsten Buxbaumia 19 (1-2)41-41. (download) (waarnemingen) *
Bomble, F.W.  (2011Candelaria pacifica und Xanthomendoza borealis im Aachener Raum - neu für Deutschland. Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins 41-8. (download)
Bonnot, E.  (1964Le Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. dans la bryoflore française. Bulletin de la Société botanique de la France 111151-164.
Bonnot, E.-J. & M.-C. Verdus  (1980Plagiothecium latebricola B.S.G. et var. gemmascens Ryan et Hag. à la frontière franco-belge. Dumortiera 1721-26.
Boom, P.P.G. van den  (1984Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem. in Nederland gevonden. Buxbaumiella 1557-58. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1984Lichenen van Eindhoven en omgeving. Buxbaumiella 1652-59. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1986De najaarsexcursie naar Terschelling (22-23 sept 1984). De lichenen. Buxbaumiella 1816-20. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1986Lichenen van Eindhoven en omgeving sinds 1924. Buxbaumiella 1831-34. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1988Lichenen van de najaarsexcursie naar Zeeland 20 en 21 september 1986. Buxbaumiella 224-8. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1988Lichenologische najaarsexcursie naar Overijssel 12 en 13 september 1987. Buxbaumiella 2231-33. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1992The saxicolous species of the lichen genus Lecania in The Netherlands, Belgium and Luxemburg. Nova Hedwigia 54229-254. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1994De lichenologische voorjaarsexcursie van 1993 naar Noord-Brabant, met gegevens over aangrenzend België. Buxbaumiella 3530-47. (download) (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (1994Literatuur over de lichenen van de zuidelijke Alpen in Oostenrijk. Buxbaumiella 3327-28. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1996Lichenen van de provincie Namen in België, met gegevens van de lichenologische excursie naar Anseremme in 1984. Buxbaumiella 404-18. (download) *
Boom, P.P.G. van den  (1997De lichenologische excursie van maart 1996 naar het Zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Buxbaumiella 4214-17. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (1998Het geslacht Rinodina (Lichenes) in de Benelux. Buxbaumiella 459-11. (download)
Boom, P.P.G. van den  (1998Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. II. Buxbaumiella 4740-43. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2000Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands IV. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 9141-145. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2001Two new sorediate species of lichens in the Catillariaceae from the Iberian peninsula. Lichenologist 33103-110.
Boom, P.P.G. van den  (2002A new isidiate species of Catillaria from the Netherlands. Lichenologist 34321-325.
Boom, P.P.G. van den  (2002Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands 5. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 11153-157. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2002Korstmossen. Brabants Landschap 1361-58. (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den  (2003Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands VI. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13123-127. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2004A long-term inventory of lichens and lichenicolous fungi of the Strabrechtse Heide and Lieropse Heide in Noord-Brabant, The Netherlands. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13131-151. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den  (2008Some new Lecanora species from western and central Europe, belonging to the L. saligna group, with notes on related species. Lichenologist 40465-498.
Boom, P.P.G. van den  (2015Lichens and lichenicolous fungi from graveyards of the area of Eindhoven (the Netherlands), with the description of two new species. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, B 117245-276. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1992De lichenologische voorjaarsexcursie van 1991 naar Drente, de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel, met gegevens over het belang van hunebedden voor de korstmosflora. Buxbaumiella 2849-58. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1996De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). Buxbaumiella 3947-52. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot  (1997De lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (prov. Friesland). (aanvulling in 47:43-44). Buxbaumiella 4312-19. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A. Vezda  (1995A new species and a new variety of the lichen genus Gyalidea from western Europe. Mycotaxon 54421-426. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.K. Masselink  (1999Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. III. Buxbaumiella 4942-46. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (1991Lichenenverslag van het zomerkamp in de Franse Jura, 20 t/m 30 juli 1986. Buxbaumiella 2514-33. (download) *
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (1996Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. I. Buxbaumiella 4128-31. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2003Verrucaria squamulosa, a new species from Belgium, Luxemburg and the Netherlands (lichenized ascomycetes, Verrucariales). Linzer biologische Beiträge 35547-553.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2004Micarea subcinerea, an additional species of the lichen flora from Western Europe. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13125-129. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2005Lecania fructigena Zahlbr., a coastal saxicolous lichen, new for Europe, with notes on related species. Lichenologist 37277-283.
Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand  (2008New records of lichens, lichenicolous and allied fungi from Belgium and The Netherlands. Sauteria 1595-101. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & B. van den Boom  (2009Diversity of lichens and lichenicolous fungi in a primeval heathland and adjacent managed forest in southern Netherlands (Groote Heide and 't Leenderbos). Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1825-45. (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & B.J. Coppins  (2001Micarea viridileprosa sp. nov., an overlooked lichen species fromWestern Europe. Lichenologist 3387-91.
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische excursie naar het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant in het najaar van 1993. Buxbaumiella 3440-49. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk  (1994De lichenologische najaarsexcursie van 1993 naar Diever (Drente). Buxbaumiella 3454-68. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den & O. Bruess  (2002Lichenen van het zomerkamp in de Cantal (Frankrijk), zomer 1998. Buxbaumiella 603-16. *
Boom, P.P.G. van den, A. Aptroot & C.M. van Herk  (1996The lichen flora of megalithic monuments in the Netherlands. Nova Hedwigia 6291-104. (waarnemingen) *
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en Wijzigingen II. Buxbaumiella 3435-39. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot  (1994Aanvulling op en wijzigingen in de standaardlijst van de Nederlandse korstmossen II. Gorteria 2089-99. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Suija  (2015A new species of Absconditella from western and central Europe with a key to the European members. Phytotaxa 238271-277. (download) (waarnemingen)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & H.J.M. Sipman  (1993Lichenen van Evolène en omgeving (Zwitserland). Buxbaumiella 3215-40. (download) *
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand, B.J. Coppins & E. Sérusiaux  (2017Two new species in the Micarea prasina group from Western Europe. Lichenologist 4913-25. (download)
Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand, B.J. Coppins & E. Sérusiaux  (2018A new Micarea species from Western Europe in the Micarea denigrata group. Herzogia 31385-389. (download) (waarnemingen) [Nieuwe soort beschreven uit Nederland (holotype): Micarea sambuci, a lookalike van Micarea nitschkeana]
Boom, P.P.G. van den, B. van den Boom & K. Yazici  (2007Catillaria fungoides found in Cape Verde, The Netherlands and Turkey, with notes on accompanying species. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 161-3. (waarnemingen)
Boon, B.  (1902Op het mos van oude boomen. De Levende Natuur 6241-243. (download) *
Booy, C.J.  (1949Bryophyten van Kotten en omgeving. Buxbaumia 3 (3-4)18-21. (download) (waarnemingen) *
Booy, C.J. & S. Groenhuijzen  (1959De najaarsexcursie naar Hilverbeek, Spanderswoud en 't Hol Buxbaumia 13 (1-2)1-9. (download) (waarnemingen) *
Borssum Waalkes, J. van  (1949Mossenstudie in hortus 'De Wolf' te Haren (Gr.). Buxbaumia 3 (1-2)10-14. (download) *
Borssum Waalkes, J. van  (1949De zonering van een bemoste wal. Buxbaumia 3 (3-4)12-17. (download) *
Bos-Groenendijk, G., Boer, E. de, Coppens, H., Dort, K. van, Glas, G., Guldemond, S., Kreeftenberg, H., Radstake, Y., Vaessen, A. & Wijk, E. van  (2018De flora en fauna van Kroondomein Het Loo, rapportage monitoring 2017. Rapport VS 2018.004  De Vlinderstichting, Wageningen *
Bos, F.  (1981Oproep tot medewerking (Mossen van Winterswijk). Buxbaumiella 1171-71. *
Bos, F.  (1986De eendagsexcursie naar Winterswijk op 9 oktober 1982. Buxbaumiella 194-6. (download) (waarnemingen) *
Bos, F. & F. Sollman  (1969De najaarsexcursie 1968 in de omgeving van Leiden Buxbaumia 22 (3-4)41-53. (download) (waarnemingen) *
Bos, F. & H.J. During  (1986De najaarsexcursie 1983 naar Winterswijk. Buxbaumiella 197-20. (download) (waarnemingen) *
Bosanquet, S.D.S. & C.D. Preston  (2005Weissia squarrosa in Britain: a re-evaluation of its identification and ecology in the light of recent records. Field Bryology 862-13.
Bosch, R. van den & J. Kersten  (2004Mossen van de Lieropsche heide. Buxbaumiella 668-12. *
Bosch, R. van den, J. Kersten & A. van der Pluijm  (2013Hoge dichtheden van voorheen zeldzame epifyten in een jong eikenbos 'het Beestenveld' bij De Rips (M.-Br.). Buxbaumiella 9815-27. *
Bosselaers, J.  (1985Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske (Hepaticae) op de Galgeberg te Zolder (Limburg, België). Dumortiera 3126-27.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) I. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 23479-490.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1993Contribution à l'étude des espèces européennes du genre Seligeria B., S. & G. (Musci) II. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 24515-530.
Boudier, P. & R.B. Pierrot  (1996Au sujet d'Ulota macrospora Baur & Warnst. (Musci, Orthotrichaceae) en France. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, N.S. 27517-522.
Bouman, A.C.  (1993The genus Cephalozia in The Netherlands. Lindbergia 1885-93.
Bouman, A.C.  (2002De Nederlandse veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida.   KNNV Uitgeverij, Utrecht
Bouman, A.C. & B.F. van Tooren  (1995Het voorjaarsweekend 1994 naar Soest. Buxbaumiella 376-19. (download) (waarnemingen) *
Bouman, A.C., R.J. Bijlsma & H.J. During  (2007Dicranella howei (Kalkgreppelmos) in Nederland Buxbaumiella 791-3. (download)
Bouman, A.C., W. Mulder & J.W. van Vliet  (1985De mossen van Birkhoven. Buxbaumiella 1745-46. (download) (waarnemingen) *
Bouterse, J.  (1980Verslag van de eendagse mossenexcursie van 20 october 1979 naar de IJssel. Buxbaumiella 926-30. (download) *
Brand, A.M.  (1975Lichenenexcursie (aankondiging). Buxbaumiella 552-52. (download) *
Brand, A.M.  (1975De lichenen van de Vlieland-excursie (1973). Buxbaumiella 476-87. (download) *
Brand, A.M.  (1977De Lecanoraceae van Nederland.   Instituut voor Systematische Plantkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht (waarnemingen) *
Brand, A.M.  (1978Lichenen van de Weerribben (1972). Buxbaumiella 769-71. (download) *
Brand, A.M.  (1979De lichenologische herfstexcursie 1976 naar Drente. Buxbaumiella 849-59. (download) *
Brand, A.M.  (1979Aanvullingen en verbeteringen voor de lichenenflora van Ameland en Vlieland. Buxbaumiella 842-47. (download) *
Brand, A.M.  (1979De lichenen van de excursie naar Texel (1976). Buxbaumiella 832-41. (download) *
Brand, A.M.  (1980De lichenologische najaarsexcursie 1977 naar N.O. Friesland en N.W. Groningen. Buxbaumiella 938-45. (download) *
Brand, A.M.  (1982Opmerking bij Opegrapha rupestris. Buxbaumiella 1237-38. *
Brand, A.M.  (1983Lichenen van de Weerribben (1972) (opnieuw afgedrukt, maar abusievelijk met fouten, zie ook 7:69-71). Buxbaumiella 1448-50. (download) *
Brand, A.M.  (1985De lichenologische najaarsexcursie in 1981 naar Walcheren. Buxbaumiella 174-13. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M.  (1993Terrestrische lichenen in de duinen. Buxbaumiella 304-10. (download) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1972Ameland - de excursie lichenologisch (1971). Buxbaumiella 238-45. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1975De lichenen van de Veluwe-excursie (1973). Buxbaumiella 437-45. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1977Lichenen van de voorjaarsexcursie naar de Betuwe 1975. Buxbaumiella 628-31. (download) *
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon (Lichenes) in Nederland. Gorteria 937-47. (download) (waarnemingen)
Brand, A.M. & H.J.M. Sipman  (1978Het geslacht Stereocaulon in Nederland.   Doctoraalverslag, Rijksuniversiteit Utrecht.
Brand, A.M. & J.L. Spier  (1996Lecidea variegatula Nyl., een nieuw licheen voor Nederland. Buxbaumiella 3959-59. (download)
Brand, A.M. & W.J.D. Loode  (1979De voorjaarsexcursie naar Twente en het gebied rond Bentheim (1976). Buxbaumiella 84-19. (download) (waarnemingen) *
Brand, A.M., A. Aptroot, A.J. de Bakker & H.F. van Dobben  (1988Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 1881-67. (waarnemingen) *
Brand, A.M., B.J. Coppins, P.P.G. van den Boom & E. Sérusiaux  (2009Further data on the lichen genus Bacidia s. l. in the Canary Islands and Western Europe, with descriptions of two new species. Bibliotheca Lichenologica 9981-92.
Brand, A.M., L.B. Sparrius & A. Aptroot  (201331 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor Nederland. Buxbaumiella 9717-22. (download)
Brand, M.  (1981De licheenflora van Schouwen en Goeree. Buxbaumiella 1021-28. (download) *
Brassard, G.R.  (1984The moss genus Timmia. 3. Sect. Timmia. Lindbergia 1033-40.
Bremer, A.E. van den & J.L. Spier  (2013Interessante korstmosvondsten, waaronder Usnea cornuta (ingesnoerd baardmos) en Usnea filipendula (visgraatbaardmos), in de Soester Duinen. Buxbaumiella 9839-44. (download)
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 2. Lindbergia 689-117.
Bremer, B.  (1980A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 1. Lindbergia 61-16.
Bremer, B.  (1981A taxonomic revision of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 3. Lindbergia 773-90.
Bremer, P.  (1979Loeskeobryum brevirostre (P.B.) Fl., Hookeria lucens (Hedw.) Sm. en Plagiochila asplenioides (L.) Dum. in de Noordoostpolder. Lindbergia 5111-114.
Bremer, P.  (1981Mossen van de Noordoostpolder (1979). Buxbaumiella 1110-31. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1984De epifytische korstmosflora van de Noordoostpolder en O.-Flevoland. Buxbaumiella 1636-45. (download) *
Bremer, P.  (1984Lijst van verschenen literatuur betreffende de lichenen in de periode 1971-1983. Buxbaumiella 165-6. (download) *
Bremer, P.  (1986Lijst van publicaties over blad- en levermossen in de periode 1971 t/m 1984. Buxbaumiella 184-8. (download) *
Bremer, P.  (1986De eendagsexcursie naar het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' in de Noordoostpolder. Buxbaumiella 1921-25. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1991De eendagsexcursie naar Zeewolde, op 7 oktober 1989. Buxbaumiella 265-13. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (1993Eendagsexcursie naar Vilsteren, 3 oktober 1992. Buxbaumiella 3020-22. (download) (waarnemingen) *
Bremer, P.  (2000Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. (Grof snavelmos) in Nederland. Buxbaumiella 5241-46. (download)
Bremer, P.  (2001De verspreiding en ecologie van enkele pleurocarpe mossoorten op bebost en begreppeld keileem. Buxbaumiella 5714-25. *
Bremer, P.  (2003Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. (Grof etagemos) in Nederland. Buxbaumiella 6338-53. (download)
Bremer, P.  (2004Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. in het Fissidentietum taxifolii. Buxbaumiella 6710-18. (download) (waarnemingen)
Bremer, P.  (2017Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos) in jonge polderbossen - verspreiding, trend en demografie. Buxbaumiella 11024-34.
Bremer, P. & D.A.J. Vogelpoel  (1979Bijdragen tot de revisie van de Nederlandse bladmossen 2. Dicranum Hedw. sectie Dicranum. Lindbergia 5121-125.
Bremer, P. & E.C.J. Ott  (1990The establishment and distribution of bryophytes in the woods of the IJsselmeerpolders, The Netherlands. Lindbergia 163-18.
Breuer, H.  (1970Das Moos Leucobryum juniperoideum (Brid.) C.M. im Rheinland. Decheniana 122409-410.
Breuss, O.  (1996Studien über die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) VIII. Eine übersehene Art aus den Alpen und bemerkenswerte Einzelfunde aus Europa (mit Makaronesien). Linzer biologische Beiträge 28529-533.
Briggs, D.  (1965The ecology of four British Dicranum species. Journal of Ecology 5369-96.
Broekman, C.  (2002Mossen van het najaarsweekend 2001 naar Sint-Anthonis (Noord-Brabant). Buxbaumiella 6048-50. *
Broeksmit, T.  (1926Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3592-96. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1978Notes on Fissidens. I and II. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 81387-402. (download)
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1981Het Fissidens crassipes complex. Buxbaumiella 117-8. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1982The section Pachylomidium (genus Fissidens) III. The F. crassipes-subcomplex (F. bryoides-complex), F. sublineaefolius (Pot. Varde) Brugg.-Nann. And F. fluitans (Pot. Varde) Brug.-Nann. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 8559-104.
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1985The section Pachylomidium (genus Fissidens) IV. Further species from Europe, the Mediterranean and the Atlantic African Islands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 88183-207.
Bruggeman-Nannenga, M.A.  (1988Peristoomtypen in de Fissidentaceae. Buxbaumiella 2125-26. (download) *
Bruggeman-Nannenga, M.A. & E. Nyholm  (1986Fissidentaceae. Illustrated Flora of Nordic Mosses Fasc. 18-14.
Brugués, M.  (2003Key to the Funariales of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Cryptogamie, Bryologie 2459-70.
Bruijn, H. de  (2005Muursterretjes en andere Steentjesmossen. De bryoflora van het Rotterdamse stedelijk gebied. Buxbaumiella 722-32. (download)
Bruijn, H. de  (2011Tortula protobryoides: zeldzaam noch bedreigd. Buxbaumiella 8845-51. *
Bruijn, J. de  (2004Mossen zoeken in Rotterdam: Mag ik ook vragen wat u aan het doen bent? Buxbaumiella 6732-44. *
Bruijn, J. de  (2012Kleibewonende mossen in het Poldergebied - Notities uit het veld. Buxbaumiella 9418-32. (download)
Bruijn, J. de  (2013Steenbewonende mossen van Capelle aan den IJssel tot Cadzand - Notities uit het veld. Buxbaumiella 9519-32. *
Bruin, C.J.W.  (1989Over een duinvalleivegetatie met Kammos [Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.], een nieuwe soort voor het Waddendistrict. Gorteria 15131-140. (download)
Bruin, C.J.W.  (1989Over een duinvalleivegetatie met Kammos (Ctenidium molluscum), een nieuwe soort voor het Waddendistrict. Gorteria 15131-141.
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele bijzondere mosvondsten in de Knopbies-vergetaties van de Muy op Texel. Buxbaumiella 3720-28. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W.  (1995Over de standplaats van Appelmos (Bartramia pomiformis Hedw.) en het voorkomen van enkele ‘bosmossen’ in het open duin. Gorteria 2187-99. (download)
Bruin, C.J.W.  (1995Enkele vondsten van Rhytidiadelphus triquetrus met kapsels. Buxbaumiella 3833-35. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W.  (1996Enkele bijzondere vondsten van (en aan) mossen op Texel en Vlieland. Buxbaumiella 4116-26. (download) (waarnemingen) *
Bruin, C.J.W.  (2006Mosvondsten aan de binnenduinrand op Terschelling en Texel, bij Overveen en Wassenaar. Buxbaumiella 7632-51. (download)
Bruin, C.J.W.  (2013Scorpidium revolvens (Swartz ex An.) Rubers (purper schorpioenmos) na 61 jaar teruggevonden in Nederland. Buxbaumiella 9533-47. (download)
Bruin, C.J.W. & B.F. van Tooren  (2000Opmerkelijke vondsten van Groot gaffeltandmos, Dicranum majus, op Texel en Ameland. Buxbaumiella 5112-18. (download) (waarnemingen)
Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen  (1999Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. Stratiotes 1983-102.
Bruin, N. de & K.W. van Dort  (2008Mossen en korstmossen van SBB-reservaten in de Hollandse Waarden.   ForestFun, Wageningen (waarnemingen) *
Bruinsma, J. & M. Smulders  (2011Vier mossen in diep water. Buxbaumiella 8828-31. *
Bruyn, U. & T. Homm  (1993Fissidens gymnandrus Buse im nordwestdeutschen Tiefland. Bryologische Rundbriefe 141-2.
Buczkowska, K.  (2004The genus Calypogeia Raddi (Jungermanniales, Hepaticae) in Poland, biometrical analysis of morphological and anatomical variation. Nova Hedwigia 78121-146.
Buczkowska, K., V. Bakalin, A. Bączkiewicz, B. Aguero, P. Gonera, M. Ślipiko, M. Szczecińska & J. Sawicki  (2018Does Calypogeia azurea (Calypogeiaceae, Marchantiophyta) occur outside Europe? Molecular and morphological evidence. PLOS ONE 13204561-. (download)
Buiten, N.C.M.  (2004Mossen van het najaarsweekend naar Groesbeek in 2003. Buxbaumiella 6853-55. *
Buldgen, P., P. De Zuttere & R. Schumacker  (1978Une deuxième récolte belge de Tayloria serrata (Hedw.) B.S.G. var. tenuis (With.) B.S.G. Dumortiera 1014-14. *
Burley, J.S. & N.M. Pritchard  (1990Revision of the Genus Ceratodon (Bryophyta). Harvard Papers in Botany 217-76.
Buter, C.G.  (1995Massaal optreden van Aloina brevirostris. Buxbaumiella 3755-58. (download) (waarnemingen)
Buter, C.G.  (1997De Mosflora van Huis ter Heide.   Mossenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg *
Buter, C.G.  (1997De mosflora van de Boswachterij Dorst - annex De Rekken en Het Blok.   Mossenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg & Staatsbosbeheer *
Buter, C.G.  (1998De mosflora van het Annabos en Chaamsche Bosch.   Staatsbosbeheer *
Buter, C.G.  (2000Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (Dwerg-paarlmos) herontdekt in Nederland. Buxbaumiella 5342-43. (download)
Buter, C.G.  (2001De mosflora van de Sliedrechtse Biesbosch.   Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Breda
Buter, C.G.  (2001De mosflora van het Mastbosch.   Staatsbosbeheer & KNNV afdeling Breda *
Buter, C.G.  (2002Zeldzame mossoorten vs. blinde floristiek. Buxbaumiella 5920-25.
Buter, C.G.  (2002De mosflora van het natuurreservaat De Berk en haar randgebieden.   Mossenwerkgroepen KNNV afd. Breda en KNNV afd. Roosendaal
Buter, C.G.  (2003Mossenexcursie naar het Labbegat 2 bij Sprang-Capelle. Buxbaumiella 6436-39. *
Buter, C.G.  (2004De mosflora van de Loonsche en Drunensche Duinen.   Mossenwerkgroep KNNV Afd. Tilburg. *
Buter, C.G.  (2004De mosflora van de Strijbeeksche Heide.   Mossenwerkgroep van de KNNV afd. Breda
Buter, C.G.  (2004Pohlia annotina met sporenkapsels. Buxbaumiella 6728-31. (download)
Buter, C.G.  (2005Warnstorfia exannulata XXL. Buxbaumiella 7260-61. *
Buter, C.G.  (2005De mosflora van de Dordtse Biesbosch.   Mossenwerkgroep KNNV afd. Breda *
Buter, C.G.  (2006Lophozia capitata (Violet trapmos) met sporenkapsels. Buxbaumiella 7551-52. *
Buter, C.G.  (2007Boomvormig vertakt Fraai haarmos. Buxbaumiella 7923-25. *
Buter, C.G.  (2007Een vondst van Warnstorfia pseudostraminea (Puntsikkelmos) in westelijk Noord-Brabant. Buxbaumiella 778-12. (download) (waarnemingen)
Buter, C.G.  (2007De profundis veni.... Buxbaumiella 7713-13. (download) *
Buter, C.G.  (2008De mosflora van de Alphense Bergen.   KNNV afdeling Breda (waarnemingen) *
Buter, C.G.  (2009De mosflora van de Dongevallei.   KNNV afdeling Tilburg (waarnemingen) *
Buter, C.G. & A. Gladdines  (2001De mosflora van het Liesbosch.   Staatsbosbeheer & KNNV afdeling Breda *
Buter, C.G. & H. Backx  (2008De mosflora van het Landgoed Nemelaer.   KNNV Afd. Tilburg - Den Bosch (waarnemingen) *
Buter, C.G. & H. Schoorl  (2011Ulota phyllanta met sporenkapsels op Guernsey (Channel Islands). Buxbaumiella 8823-25. *
Buter, C.G. & J. Nieuwkoop  (2007Cinclidotus danubicus (Diknerfkribbenmos) voor het eerst met sporenkapsels Buxbaumiella 794-7. (download)
Buter, C.G. & L. Rommelaars  (2002De mosflora van het natuurgebied De Brand - De paddenstoelenflora van het natuurgebied De Brand.   KNNV afdeling Tilburg *
C. Gueidan & C. Roux  (2007Verrucaria calciseda DC. Néotypification, description et transfert dans le genre Bagliettoa Bulletin de la Sociéte linnéenne de Provence 58181-194.
Calatayud, V., P. Navarro-Rosinés & J. Hafellner  (2013Contributions to a revision of Cercidospora (Dothideales), 2: Species on Lecanora s. l., Rhizoplaca and Squamarina. Mycosphere 4539-557. (download)
Cano, M.J., O. Werner & J. Guerra  (2005A morphometric and molecular study in Tortula subulata complex (Pottiaceae, Bryophyta). Botanical Journal of the Linnean Society 149333-350.
Cappers, R.T.J.  (1985Taxonomische revisie van Racopilum in Afrika. Buxbaumiella 1746-47. (download) *
Cappers, R.T.J. & B.O. van Zanten  (1993Mossen rond Orvelte over een tijdsspanne van 45.000 jaar. Buxbaumiella 3031-36. (download) (waarnemingen) *
Caspari, S. & J. Heinrichs  (1995Tortula princeps ssp. princeps neu für Deutschland. Herzogia 1193-100.
Castagne, E. & J. Lambinon  (1958Une hépatique nouvelle pour la Belgique: Lophocolea cuspidata (Nees) Limpricht. Lejeunia 2225-28.