Literatuuroverzicht

sorteer op

auteur
    

 
(Anoniem) ()  De naamlijst van Nederlandsche insecten, met aanwijzing van die soorten, welke in de verzameling der Nederlandsche Entomologische Vereeniging aanwezig zijn.  Nederlandsche Entomologische Vereeniging *
(Anoniem) ()  [Excursieverslagen m.b.t. het landgoed Oldenaller].   *
(Anoniem) ()  [Waarnemingen uit Tijdschrift voor Entomologie 91].   * [N.B.: de hier genoemde materiaal van Hoplodrina superstes is in werkelijkheid H. ambigua; cf Lempke, 1949b]
(Anoniem) ()  [warnemingen].   * [aantal ringbanden, zonder auteur-vermelding maar blijkens vooral de vindplaatsen afkomstig van G Dijkstra-Hzn. hierin ook regelmatig verwijzingen maar materiaal van MW Camping, Albarda, ter Haar]
(Anoniem) ()  Verslag over de waargemomen vlinders in Polder Achthoven, het Zouweboezemgebied en Lexmond.   pp. 1-11. *
(Anoniem) (1846)  Berigt van de eerste algemeene bijeenkomst van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Gehouden te Leiden, den 21 Augustus 1846. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 1181-184. (download) *
(Anoniem) (1846)  Botanische prijsvragen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 1292-299. (download) *
(Anoniem) (1855)  Eerste supplement tot den Prodromus Florae Batavae Vol. I. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 3494-520. (download) *
(Anoniem) (1859)  Vegetatie van Ameland. Resultaat van een planten onderzoek aldaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 481-84. (download) *
(Anoniem) (1863)  Addenda ad primam supplementi partem. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1 5199-217. (download) *
(Anoniem) (1874)  Wijziging van Art. 14 der Statuten. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1100-101. (download) *
(Anoniem) (1874)  Nieuwe indigene phanerogamen en cryptogamen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 195-97. (download) *
(Anoniem) (1874)  Nieuwe indigene algen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 113-15. (download) *
(Anoniem) (1874)  Ononis maritima Dum. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1162-163. (download) *
(Anoniem) (1874)  Nieuwe groeiplaatsen van indigene phanerogamen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1130-155. (download) *
(Anoniem) (1874)  Tweeslachtige en oneigenlijk vrouwelijke bloemen bij Glechoma hederaceum. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1163-164. (download) *
(Anoniem) (1874)  Lijst van nieuw ontdekte champignons voor de Flora van Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1164-184. (download) *
(Anoniem) (1874)  Galium erectum Huds., G. elatum Thuill. en G. elongatum Presl. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1159-160. (download) *
(Anoniem) (1874)  Nieuwe indigene Rubi. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1184-190. (download) *
(Anoniem) (1874)  Nieuwe indigene musci en hepaticae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 122-23. (download) *
(Anoniem) (1874)  Opgave van phanerogamen en cryptogamen gevonden in ’t Beekbergerwoud en in Limburg. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1101-105. (download) *
(Anoniem) (1874)  Mentha pyramidalis Lloyd. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1162-162. (download) *
(Anoniem) (1874)  Over indigene Batrachia. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1156-159. (download) *
(Anoniem) (1874)  Rosa coronata Crèp.? Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1160-161. (download) *
(Anoniem) (1874)  Trifolium pratense L. var. roseum Ouds. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1161-162. (download) *
(Anoniem) (1874)  Helianthemum guttatum Mill. en andere phanerogamen op Texel, Terschelling en Vlieland ontdekt. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1105-106. (download) *
(Anoniem) (1877)  De Egyptische Lotus. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 2107-115. (download) *
(Anoniem) (1878)  Willem Jan Knijf. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 317-32. (download) *
(Anoniem) (1878)  Adolf van Voorst. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 333-75. (download) *
(Anoniem) (1886)  Phanerogamae et cryptogamae vasculares waargenomen in de Provincie Limburg door de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging van 1861 tot 1883. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 4304-334. (download) *
(Anoniem) (1891)  Phanerogamae et Cryptogamae vasculares waargenomen in de Provincie Limburg door de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging van 1861 tot 1886. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 51-36. (download) *
(Anoniem) (1891)  Verslag van den conservator over het Vereenigingsjaar 1887-1888. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 5386-397. (download) *
(Anoniem) (1891)  Het Buitenzorgfonds. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 5690-693. (download) *
(Anoniem) (1895)  Phanerogamae en Cryptogamae vasculares waargenomen op de excursie der Nederlandsche Botanische Vereeniging, op den 27 en 28 Augustus 1892, te Steenwijk, Steenwijkerwold, Kallenkote, Eeze, Eesveen, Oldemarkt en Giethoorn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6344-355. (download) *
(Anoniem) (1895)  Compte-Rendu de la cinquante-Septième session de la Société Botanique Néerlandaise, Tenue à Leide le 3 février 1894. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6511-512. (download) *
(Anoniem) (1895)  Compte-Rendu de la cinquante-sixième session de la Société Botanique Néerlandaise, Tenue à Venlo les 27 et 28 aôut 1893. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6507-508. (download) *
(Anoniem) (1895)  Compte-Rendu de la cinquante-huitième session de la Société Botanique Néerlandaise, tenue à Zierikzee le 24 aôut 1894. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6752-754. (download) *
(Anoniem) (1895)  Espèces Néerlandaises. Fevr.-Août 1894 (Ned. Kruidk. Archief, S. 2, vol. VI, p. 386-423, p. 530, pl. I). Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6749-750. (download) *
(Anoniem) (1895)  Observations biologiques. Août 1894. (Ned. Kruidk. Archief, S. 2, vol. VI, p. 729, fig. 1-6). Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6750-751. (download) *
(Anoniem) (1895)  Compte-rendu de la cinquante-neuvième session de la Société Botanique Néerlandaise, tenue à Leide le 2 février 1895. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6757-758. (download) *
(Anoniem) (1896)  Groeiplaatsen van Pinguicula vulgaris. De Levende Natuur 173-74. (download)
(Anoniem) (1896)  Verslag van de een en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Leiden, den 31 Januari 1896. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 659-62. (download) *
(Anoniem) (1896)  Verslag door den Voorzitter, volgens Art. 15 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1894/1895. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 65-17. (download) *
(Anoniem) (1896)  Verslag van den Conservator Herbarii en Bibliothecaris, volgens Art. 22 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1894/95. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 617-22. (download) *
(Anoniem) (1896)  Verslag van de zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Hengelo (O.) op 23 Augustus 1895. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 61-2. (download) *
(Anoniem) (1897)  Vijfde lijst van Nieuwe indigenen, die na Januari 1894, in Nederland ontdekt zijn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7282-287. (download) *
(Anoniem) (1897)  Groeiplaatsen van de Kievitsbloem. II. De Levende Natuur 291-91. (download)
(Anoniem) (1897)  Groeiplaatsen van de Kievitsbloem. De Levende Natuur 264-66. (download)
(Anoniem) (1897)  Phanerogramae en Cryptogamae vasculares waargenomen op de excursien der Nederlandsche Botanische Vereeniging in de gemeenten Hengelo (O), Losser, Weeselo en het Ambt-Delden. van den 21-26 Augustus 1895. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7216-231. (download) *
(Anoniem) (1897)  Verslag van den Voorzitter, volgens Art. 15 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1895/96. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7150-177. (download) *
(Anoniem) (1897)  Verslag van den Conservator Herbarii en Bibliothecaris, volgens Art. 22 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1895/96. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7178-185. (download) *
(Anoniem) (1897)  Verslag van de drie en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Leiden op den 6 Februari 1897. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7240-242. (download) *
(Anoniem) (1897)  Verslag van de twee en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Bergen-op-Zoom op den 21 Augustus 1896. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7143-143. (download) *
(Anoniem) (1898)  In memoriam Prof. Dr. W. F. R. Suringar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 81-10. (download) *
(Anoniem) (1898)  Verslag van den Conservator Herbarii en Bibliothecaris, volgens art. 22 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1896/97. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8326-331. (download) *
(Anoniem) (1898)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8387-389. (download) *
(Anoniem) (1898)  Verslag van de vier en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Zutphen op den 27 Augustus 1897. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8293-293. (download) *
(Anoniem) (1898)  Verslag van den Voorzitter, volgens art. 15 der Statuten, over het Vereenigingsjaar 1896/97. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8(1)297-316. (download)
(Anoniem) (1898)  De Adventivflora van Berlijn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8412-429. (download) *
(Anoniem) (1898)  Verslag van de vijf en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Leiden op den 5. Februari 1898. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8376-377. (download) *
(Anoniem) (1898)  De Flora van het eiland Urk. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8316-326. (download) *
(Anoniem) (1899)  Verslag van de zeven en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Leiden op den 4 Februari 1899. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 9653-653. (download) *
(Anoniem) (1899)  Verslag van de zes en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Nijmegen op den 26 Augustus 1898. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 9561-561. (download) *
(Anoniem) (1899)  Alfabetische naamlijst der Nederlandsche Phanerogamen en Vaatkryptogamen voorkomende in het Nederlandsch Kruidkundig Archief Serie III. Deel I. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 9667-696. (download) *
(Anoniem) (1900)  Een nieuwe plant, Muscari tubiflorum. De Levende Natuur 5104-104. (download) *
(Anoniem) (1900)  Nieuwe indigenen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1022-45. (download) *
(Anoniem) (1900)  Verslag van den Conservator Herbarii en Bibliothecaris, Dr. J. W. Chr. Goethart, volgens Art. 22 der Statuten, 1898/1899. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1045-51. (download) *
(Anoniem) (1900)  Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vutck, volgens Art. 15 der Statuten, over 1898/1899. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 107-22. (download) *
(Anoniem) (1900)  Verslag van de negen en zestigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Leiden op den 3en Februari 1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1071-72. (download) *
(Anoniem) (1900)  Mededeelingen van het Bestuur over de voorgenomen uitgave van eene tweede editie van den Prodromus Florae Batavae. Vol. I. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1051-52. (download) *
(Anoniem) (1900)  Bijdragen voor de Herbarium-prijsvraag. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 106-7. (download) *
(Anoniem) (1901)  Kievitsbloem. De Levende Natuur 668-68. (download)
(Anoniem) (1901)  Lathyrus montanus. De Levende Natuur 6148-148. (download) *
(Anoniem) (1901)  Verslag van den Conservator Herbarii en Bibliothecaris, Dr. J. W. Chr. Goethart, volgens Art. 22 der Statuten, over 1899/1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11393-398. (download) *
(Anoniem) (1901)  Listera ovata R. Br. De Levende Natuur 6211-211. (download)
(Anoniem) (1901)  Hibiscus trionum L. De Levende Natuur 6208-208. (download)
(Anoniem) (1901)  Pinksterbloem. De Levende Natuur 686-86. (download)
(Anoniem) (1901)  Nieuwe indigenen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11387-393. (download) *
(Anoniem) (1901)  Legaat van wijlen den Heer H. W. Groll. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11362-363. (download) *
(Anoniem) (1901)  Bijdrage van Directeuren van Teyler’s Stichting te Haarlem voor de uitgave van de 2e Editie van den Prodromus Florae Batavae. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11415-416. (download) *
(Anoniem) (1901)  Verslag van de een en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Nijmegen den 10 Februari 1901. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11415-415. (download) *
(Anoniem) (1901)  Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, volgens Art. 15 der Statuten, over 1899/1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11365-387. (download) *
(Anoniem) (1901)  De Pinksterbloem. De Levende Natuur 665-66. (download)
(Anoniem) (1901)  Kruisbladige gentiaan. De Levende Natuur 6235-235. (download)
(Anoniem) (1901)  Bijdragen voor de Herbarium-prijsvraag in 1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11364-364. (download) *
(Anoniem) (1901)  Verslag van de zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Roermond op den 15 Augustus 1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11361-361. (download) *
(Anoniem) (1902)  Verslag van de twee en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Muiderberg, den 16 en 17 Augustus 1901. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12553-554. (download) *
(Anoniem) (1902)  Verslag van de drie en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Amsterdam op den 9 Februari 1902. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12782-783. (download) *
(Anoniem) (1902)  Calla palustris. De Levende Natuur 7127-127. (download)
(Anoniem) (1902)  Struisvaren in het wild. De Levende Natuur 784-84. (download)
(Anoniem) (1902)  Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, volgens Art. 15 der Statuten, over 1900/1901. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12570-572. (download) *
(Anoniem) (1902)  Aanwinsten van het Vereenigings-herbarium gedurende het jaar 1900/1901. (Systematisch gerangschikt.). Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12576-604. (download) *
(Anoniem) (1902)  Ingekomen planten gedurende de laatste helft van het jaar 1901. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12791-803. (download) *
(Anoniem) (1902)  Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, volgens Art. 15 der Statuten, over de laatste helft van het jaar 1901. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12785-787. (download) *
(Anoniem) (1902)  Hagewinde. De Levende Natuur 7212-212. (download)
(Anoniem) (1902)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12605-609. (download) *
(Anoniem) (1902)  Sneeuwklokje. De Levende Natuur 744-44. (download)
(Anoniem) (1902)  Slangenwortel, Calla palustris. De Levende Natuur 7192-192. (download)
(Anoniem) (1902)  Nieuwe indigenen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12787-791. (download) *
(Anoniem) (1902)  Nieuwe indigenen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12572-576. (download) *
(Anoniem) (1902)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 12569-569. (download) *
(Anoniem) (1903)  Verslag van de vijf en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Leiden op den 1 Februari 1903. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 13937-939. (download) *
(Anoniem) (1903)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 13932-933. (download) *
(Anoniem) (1903)  Zevenblad. De Levende Natuur 8175-175. (download)
(Anoniem) (1903)  Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, volgens Art. 15 der Statuten, over het jaar 1902. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 13955-956. (download) *
(Anoniem) (1903)  Verslag van de vier en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging gehouden te Middelburg op den 22 Juli 1902. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 13929-930. (download) *
(Anoniem) (1903)  Nieuwe indigenen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 131000-1007. (download) *
(Anoniem) (1903)  Ingekomen planten in 1902. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 13956-1000. (download) *
(Anoniem) (1904)  Verslag van den voorzitter over de Lotgevallen der Vereeniging over het afgeloopen jaar. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1568-85. (download) *
(Anoniem) (1904)  Ophrys apifera. De Levende Natuur 988-88. (download)
(Anoniem) (1905)  Verslag der Vergadering van de Biologische Afdeeling gehouden te Amsterdam op 24 September 1904. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 1629-32. (download) *
(Anoniem) (1905)  De Gele strandpapaver, Glaucum flavum. De Levende Natuur 9211-211. (download)
(Anoniem) (1909)  Bezoek bij Wintergroen. De Levende Natuur 14100-100. (download)
(Anoniem) (1910)  Verslag van de Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2015-29. (download) *
(Anoniem) (1910)  Polycnemum. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 20136-140. (download) *
(Anoniem) (1910)  Verslag van de in het vorige jaar gehouden excursie en daaraan verbonden Vergadering. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 20108-108. (download) *
(Anoniem) (1911)  De zaaizaadveredeling te Svalöf. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2126-28. (download) *
(Anoniem) (1911)  Lonicera. De Levende Natuur 16311-311.
(Anoniem) (1911)  Kamperfoelie. De Levende Natuur 15476-476. (download)
(Anoniem) (1911)  Geleiding van phototropische prikkels by Avena sativa. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2140-43. (download) *
(Anoniem) (1911)  Demonstratie van Zygosporenvorming bij Mucorineën. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2131-32. (download) *
(Anoniem) (1913)  Mededeeling van den heer A. W. Kloos Jr. op de vergadering der commissie voor het flor. onderzoek v. Nederland op 29 Dec. 1913. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2355-61. (download) *
(Anoniem) (1915)  Haarlems klokkenspel. De Levende Natuur 20120-120. (download)
(Anoniem) (1915)  Thlaspi perfoliatum. De Levende Natuur 2019-19. (download)
(Anoniem) (1915)  Bijlage III. Mededeelingen, gehouden door den Heer B.H. Danser. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 25103-116. (download) *
(Anoniem) (1916)  Verslag van de Zomerexcursie 1916 in de omstreken van Breda. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2619-30. (download) *
(Anoniem) (1916)  Spiranthes aestivalis. De Levende Natuur 20471-474. (download)
(Anoniem) (1916)  Galinsoga parviflora. De Levende Natuur 20377-377. (download)
(Anoniem) (1917)  Bijlage II. Vergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland op 27 December 1917 te 11 uur in het Hôtel de l’Europe te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2723-31. (download) *
(Anoniem) (1917)  Bijlage I. Vergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland op 11 April 1917 te ’s Gravenhage in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis te 11 uur. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2719-22. (download) *
(Anoniem) (1917)  Orobanche ramosa. De Levende Natuur 21474-474. (download)
(Anoniem) (1917)  Mededeeling van den heer B. H. Danser op de vergadering van 6 April 1915. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2457-64. (download) *
(Anoniem) (1918)  Bilzenkruid. De Levende Natuur 23284-284. (download)
(Anoniem) (1920)  Bijlage. Titels der „Nieuwe Aanwinsten” van de bibliotheek der Ned. Botanische Vereeniging in 1919. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 2940-47. (download) *
(Anoniem) (1921)  Kievitsbloem. De Levende Natuur 26110-110. (download)
(Anoniem) (1921)  Bijlage. Titels der „nieuwe aanwinsten” van de bibliotheek der Ned. Botanische Vereeniging in 1920. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3035-42. (download) *
(Anoniem) (1922)  Kievitsbloemen. De Levende Natuur 26255-256. (download)
(Anoniem) (1922)  Bijlage. Titels der „nieuwe aanwinsten” van de bibliotheek der Ned. Botanische Vereeniging in 1921. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3135-50. (download) *
(Anoniem) (1925)  De wespenorchis Epipactis latifolia. De Levende Natuur 29257-262. (download)
(Anoniem) (1925)  Bijlage II. Eerste aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1925. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3440-54. (download) *
(Anoniem) (1926)  Bijlage. Tweede aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1926. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3526-57. (download) *
(Anoniem) (1926)  Het geslacht Thymus in Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 35276-337. (download) *
(Anoniem) (1927)  Bijlage. Derde aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1927. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3623-47. (download) *
(Anoniem) (1927)  Stofzaad. De Levende Natuur 32158-158. (download)
(Anoniem) (1927)  De botanicus Jakob Friedrich Ehrhart en zijn bezoek aan ons land in 1782. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 36116-149. (download) *
(Anoniem) (1928)  Bijlage. Vierde aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1928. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3796-119. (download) *
(Anoniem) (1928)  Bijlage. Lijst van zeldzame inlandsche plantensoorten waarvan de commissie voor de bescherming van de wilde flora de verspreiding nagaat. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3791-95. (download) *
(Anoniem) (1928)  Floristische aanteekeningen XXV. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3826-33. (download) *
(Anoniem) (1929)  De Addertong (Ophioglossum vulgatum) in Friesland. De Levende Natuur 33414-414. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1929)  Floristische Aanteekeningen XXIV. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3958-80. (download) *
(Anoniem) (1929)  Vijfde aanvullingslijst op den Catalogus. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 3927-41. (download) *
(Anoniem) (1931)  Bijlage. Zevende aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1931. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4128-40. (download) *
(Anoniem) (1931)  Zomervergadering op Zaterdag 14 Juni 1930 te Groningen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4187-93. (download) *
(Anoniem) (1932)  In memoriam Dr Laurens Vuyck. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 41449-457. (download) *
(Anoniem) (1932)  Bijlage. Achtste aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1932. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42213-230. (download) *
(Anoniem) (1932)  Zomervergadering op Zaterdag 20 en Zondag 21 Juni 1931 te Wageningen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42250-256. (download) *
(Anoniem) (1932)  In memoriam W. W. Schipper. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 41585-588. (download) *
(Anoniem) (1932)  Lijst der geschriften van L. Vuyck, voor zoover deze in de beperkte tijd was samen te stellen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 41458-460. (download) *
(Anoniem) (1932)  Wetenschappelijke vergadering op Zaterdag 2 Mei, des avonds kwart voor acht in het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42247-250. (download) *
(Anoniem) (1932)  Wetenschappelijke vergadering op Zaterdag 31 October 1931, des avonds 7.30 in het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42256-259. (download) *
(Anoniem) (1932)  Floristische aanteekeningen XXX. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 41575-579. (download) *
(Anoniem) (1932)  Wetenschappelijke vergadering op Zaterdag 28 November 1931, des avonds half acht in het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42259-262. (download) *
(Anoniem) (1932)  Wetenschappelijke vergadering op Zaterdag 28 Maart, des avonds 7.45 in het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 42245-247. (download) *
(Anoniem) (1933)  Bijlage. Negende Aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1933. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4311-67. (download) *
(Anoniem) (1933)  Bibliographie van het Nederlandsch Kruidkundig Archief. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 431-3. (download) *
(Anoniem) (1934)  Mossen, gevonden op de excursie bij Hoogeveen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 44304-305. (download) *
(Anoniem) (1934)  Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1933. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 44110-145. (download) *
(Anoniem) (1934)  Bijlage. Tiende aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1934. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 448-38. (download) *
(Anoniem) (1934)  Verslag van den Eersten Nederlandschen dag voor Phytosociologie en Palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op 26 November 1933 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4493-105. (download) *
(Anoniem) (1935)  Verslag van den tweeden Nederlandschen dag voor phytosociologie en palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op 16 December 1934 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45208-217. (download) *
(Anoniem) (1935)  Het Wahlenbergia-reservaat van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45203-206. (download) *
(Anoniem) (1935)  Mossen der excursie om Wolvega. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45196-197. (download) *
(Anoniem) (1935)  Bijlage. Elfde aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Januari 1935. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45169-182. (download) *
(Anoniem) (1935)  In memoriam prof. Dr. F. A. F. C. Went. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45160-162. (download) *
(Anoniem) (1935)  Excursie der Nederlandsche Botanische Vereeniging op Zondag 8 Juli 1934. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 45237-238. (download) *
(Anoniem) (1936)  Bijlage. Twaalfde aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1935. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 46309-327. (download) *
(Anoniem) (1936)  Verslag van den Derden Nederlandschen dag voor Phytosociologie en Palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op 1 December 1935 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 46397-407. (download) *
(Anoniem) (1936)  Bijlage B. Algae van Ameland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 46354-355. (download) *
(Anoniem) (1936)  In Memoriam H. Heukels. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 46297-300. (download) *
(Anoniem) (1936)  Plantenkaartjes voor Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 46657-689. (download) *
(Anoniem) (1937)  Verslag van de Subcommissie voor het onderzoek van de Zuiderzee en omgeving over 1936. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4785-86. (download) *
(Anoniem) (1937)  Plantenkaartjes voor Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 47195-227. (download) *
(Anoniem) (1937)  Verslag van den Vierden Nederlandschen dag voor Phytosociologie en Palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op 15 November 1936 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4789-96. (download) *
(Anoniem) (1937)  Bijlage. Dertiende aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1936. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 478-35. (download) *
(Anoniem) (1938)  Bijlage. Veertiende Aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1937. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 487-17. (download) *
(Anoniem) (1938)  Bijlage 4. Gallen uit de omgeving van Neuzen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4833-34. (download) *
(Anoniem) (1938)  Verslag van den vijfden Nederlandschen dag voor Phytosociologie en Palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op Zondag 14 November 1937 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4847-60. (download) *
(Anoniem) (1938)  In memoriam Dr J. W. C. Goethart. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4888-91. (download) *
(Anoniem) (1938)  Macro-Lepidoptera uit de Lijmers: faunistisch-biologische bijdrage van de vlinderfauna van Zuidoost-Gelderland en 't aangrenzend Duits gebied. Tijdschrift voor Entomologie 81127-229. *
(Anoniem) (1939)  Bijlage. Vijftiende Aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1938. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 497-21. (download) *
(Anoniem) (1939)  Verslag van den Zesden Nederlandschen dag voor Phytosociologie en Palaeobotanie van het Holoceen, gehouden op 13 November 1938 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 4967-78. (download) *
(Anoniem) (1940)  De Boomkikker in Noord-Brabant. Natura 39197-198.
(Anoniem) (1940)  Bijlage. Zestiende Aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1939. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 509-22. (download) *
(Anoniem) (1940)  Verslag van den Zevenden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Paleobotanie, gehouden op 26 Maart 1939 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5071-77. (download) *
(Anoniem) (1940)  Bijlage B. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5051-52. (download) *
(Anoniem) (1940)  2. Remarks on some species of the genus Blastodacna Wocke (Cosmopterigidae). Tijdschrift voor Entomologie 8274-77. *
(Anoniem) (1941)  Bijlage. Zeventiende Aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1940. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 518-25. (download) *
(Anoniem) (1941)  Bijlage A. Lijst der waargenomen mossen en levermossen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5140-40. (download) *
(Anoniem) (1942)  Verslag van den Elfden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 16 November 1941 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 52311-320. (download) *
(Anoniem) (1942)  Verslag van den Twaalfden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 3 Mei 1942 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 52320-332. (download) *
(Anoniem) (1942)  In Memoriam Johannes Cornelis Schoute. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 521-6. (download) *
(Anoniem) (1942)  Bijlage C. Mossen om Oirschot. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5241-43. (download) *
(Anoniem) (1942)  Verslag van den Tienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 23 Maart 1941 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 52303-311. (download) *
(Anoniem) (1943)  In Memoriam Benedictus Hubertus Danser. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 53128-136. (download) *
(Anoniem) (1943)  Negentiende Aanvullingslijst op de gedrukte Catalogus der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1942. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 536-17. (download) *
(Anoniem) (1945)  Voorbeeld van de beschrijving van een geslacht met de daartoe behoorenden soorten. Brachypodium Palisot de Beauvois, 1812. Flora Neerlandica 11-14. (download) *
(Anoniem) (1945)  Voorbeeld van de behandeling van een veelvormige soort. Rumex obtusifolius Linnaeus, 1753. Ridderzuring. Flora Neerlandica 14-16. (download) *
(Anoniem) (1945)  Voorbeeld van een determineertabel van de geslachten in een familie. Cruciferae. Flora Neerlandica 9-11. (download) *
(Anoniem) (1945)  Schematische aanwijzingen voor het inrichten van een beschrijving, met voorbeeld. Flora Neerlandica 7-9. (download) *
(Anoniem) (1945)  Eenige aanwijzingen omtrent het onderscheiden van soorten, ondersoorten, variëteiten, en andere eenheden binnen de soort. Flora Neerlandica 5-7. (download) *
(Anoniem) (1947)  Verslag van den Dertienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie gehouden op 15 November 1942 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 54264-275. (download) *
(Anoniem) (1947)  Twintigste aanvullingslijst op den gedrukten catalogus der Koninklijke Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1943. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 545-22. (download) *
(Anoniem) (1947)  Verslag van den Vijftienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie (Zuiderzeedag) gehouden op 21 November 1943 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 54276-279. (download) *
(Anoniem) (1947)  Verslag van den Veertienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie gehouden op Zondag 2 Mei 1943 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 54276-276. (download) *
(Anoniem) (1947)  Vlindetrekwaarnemingen 1944 - 1947.   * [ handgeschreven lijsten]
(Anoniem) (1948)  De Perzikscheutboorder. Vlugschrift van de Plantenziektenkundige Dienst 611-4. Wageningen * [1094]
(Anoniem) (1949)  21ste Aanvullingslijst op de gedrukte catalogus der Koninklijke Nederlandsche Botanische Vereeniging. Aanwinsten over 1944 en 1945. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5610-18. (download) *
(Anoniem) (1949)  Een rupsenplaag in perziken, nieuw voor ons land. De Fruitteelt 38276-277. *
(Anoniem) (1950)  Verslag van de Zeventiende Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 26 Mei 1946 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5721-33. (download) *
(Anoniem) (1950)  Verslag van de een en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 25 April 1948 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57123-134. (download) *
(Anoniem) (1950)  Verslag van de twee en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 21 No vember 1948 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57134-148. (download) *
(Anoniem) (1950)  Verslag van de Negentiende Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 17 Mei 1947 in de collegezaal van het Geologisch-Mineralogisch Instituut te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5776-83. (download) *
(Anoniem) (1950)  Verslag van de Twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 23 November 1947 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5784-91. (download) *
(Anoniem) (1950)  Hypoderma rubi. A. Habit on twig ... E. Detail of conidioma viewed in horizontal section. F. Conidioma in vertical transverse section. G. Conidiogenous cells and conidia.   (download)
(Anoniem) (1951)  Verslag van de drie en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 24 April 1949 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5810-19. (download) *
(Anoniem) (1951)  Verslag van de vier en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 20 November 1949 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 5819-27. (download) *
(Anoniem) (1956)  Vragen en korte mededelingen. De Levende Natuur 59286-288. (download)
(Anoniem) (1957)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 675-75. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1957)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 223-24. (download) (waarnemingen) *
(Anoniem) (1957)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 562-63. (download) (waarnemingen) *
(Anoniem) (1957)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 454-54. (download) (waarnemingen) *
(Anoniem) (1957)  Vragen en korte mededelingen. De Levende Natuur 60142-144. (download)
(Anoniem) (1958)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 782-83. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1958)  Vragen en korte mededelingen. De Levende Natuur 61288-288. (download)
(Anoniem) (1959)  Vragen en korte mededelingen. De Levende Natuur 6295-96. (download)
(Anoniem) (1959)  Plantenkaartjes uitgegeven door het I.V.O.N. Correspondentieblad 12133-134. (download) *
(Anoniem) (1959)  Plantengroei op de Utrechtse grachtmuren. Correspondentieblad 14145-147. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1960)  Korte mededelingen. Correspondentieblad 17184-185. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1961)  De entomofaunistische waarde van het duingebied op Goeree. Jaarboek van het wetenschappelijk Genootschap voor Goeree-Overflakkee 1961127-141. *
(Anoniem) (1963)  Faunistische en fenologische waarnemingen met betrekking tot Microlepidoptera. In: Fluiter, H.J. de, P.H. van de Pol & J.P.M. Woudenberg, Fenologisch en faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten 217-226. *
(Anoniem) (1963)  Fenologisch en faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten. Verslagen en Mededelingen van de Plantenziektenkundige Dienst 1391-226. *
(Anoniem) (1973)  Vlinderwaarnemingen gedurende de jaren 1969 tot en met 1973 in het terrein Koningsbos vna het Noordhollands Natuurreservaat.   pp. 1-5. *
(Anoniem) (1975)  Tischeria angusticolella, een zeldzame mineermot op roos. De Levende Natuur 7831-34. *
(Anoniem) (1977)  Jaarverslag 1977.  1977Vlinderwerkgroep Friesland *
(Anoniem) (1978)  Jaarverslag 1978.  1978Vlinderwerkgroep Friesland *
(Anoniem) (1981)  [Diverse correspondentie over Usnea articulata van Victor Westhof, Jan Barkman en Maarten Brand]   (waarnemingen)
(Anoniem) (1985)  De vlinders van Nederland: Microlepidoptera systematisch beschreven.   pp. 1-1196. (waarnemingen) *
(Anoniem) (1986)  Korte mededelingen. Gorteria 1321-21. (download) (waarnemingen) *
(Anoniem) (1987)  Lepidoptera: vlinders. Verslagen en Mededelingen van de plantenziektenkundige Dienst 16670-80. *
(Anoniem) (1989)  Inventarisatieverslag van Wechelerveld in Deventer.  KNNV De IJsselstreek Werkgroep voor Botanie en Ecologie (waarnemingen) * [geupload 2020-12 door de toenmalige Natuurhistorisch secretaris van KNNV afdeling Deventer, soortenlijst ingevuld door G. Hendriksen]
(Anoniem) (1990)  Inventarisatieverslag van de Schipbeek.  KNNV De IJsselstreek Werkgroep voor Botanie en Ecologie (waarnemingen) * [geupload 2020-12 door de toenmalige Natuurhistorisch secretaris van KNNV afdeling Deventer]
(Anoniem) (1990)   Entomologische Berichten 504-10. *
(Anoniem) (1990)  Brandstof: een inventarisatie van de entomofauna van het natuurreservaat 'De Brand' in 1990.   *
(Anoniem) (1991)  Insekteninventarisatie 1987-1991 spoorwegemplacement Westervoort.   pp. 1-26. *
(Anoniem) (1991)  Inventarisatie 'Stikke Trui' 1990-1991.   pp. 1-39. *
(Anoniem) (1992)  Waterweg-Noord, Insectenwerkgoep. Inventarisatie nachtvlinders Vlaardingen 1992.   pp. 1-12. *
(Anoniem) (1993)  Aanzet voor een nieuw distelbeleid. Twirre 420-20. (download) *
(Anoniem) (1996)  Vlinderwerkgroep friesland 1985-1995. Twirre 7(2) pp. 1-30. *
(Anoniem) (1998)  Kalketrip (Centaurea calcitrapa) probeert het weer. Gorteria 2491-92. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1998)  FLORON ontdekt waterplant in het Haringvliet: Callitriche truncata Guss. Gorteria 2489-90. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1998)  Stengelomvattend havikskruid (Hieracium amplexicaule) weer ten noorden van de grote rivieren. Gorteria 2492-92. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (1998)  Knikbloem (Chondrilla juncea) niet lang weggeweest? Gorteria 2492-93. (download) (waarnemingen)
(Anoniem) (2004)  Nieuwe soorten in de achtertuin. FLORON-nieuws 14-4.
(Anoniem) (2004)  Nieuwe vondsten op het Kennemerstrand. FLORON-nieuws 14-4.
(Anoniem) (2004)  Harlekijn op de Maasvlakte. FLORON-nieuws 14-4.
(Anoniem) (2004)  Het beheren van moderne natuur. Twirre 15109-110. (download) *
(Anoniem) (2004)  De Hompelvoet blijft verrassen. FLORON-nieuws 14-4.
(Anoniem) (2004)  Landelijk jaarverslag muskusrattenbestrijding.  Landelijke coördinatiecommissie muskusrattenbestrijding
(Anoniem) (2004)  Verslag mijnenexcursie Millingerwaard en Kekerdom op 3 oktober 2004.   pp. 1-4. Stichting TINEA *
(Anoniem) (2004)  Vlinderwaarnemingen Micro-Lepidoptera Hoek van Holland 2004.   *
(Anoniem) (2005)  Vlinderwaarnemingen Macro-Lepidoptera Hoek van Holland 2005.   *
(Anoniem) (2005)  Vlinderwaarnemingen Micro-Lepidoptera Hoek van Holland 2005.   *
(Anoniem) (2005)  Groenknolorchis. FLORON-nieuws 32-2.
(Anoniem) (2005)  Westhoff in beeld. Twirre 1672-72. (download) *
(Anoniem) (2005)  Hoe de Parnassia verdween uit het Dommeldal. FLORON-nieuws 33-3.
(Anoniem) (2005)  Toponiemenkaart Fryslân. Twirre 16175-175. (download) *
(Anoniem) (2005)  Verstekeling. FLORON-nieuws 27-7. *
(Anoniem) (2005)  50 jaar onopgemerkt: Gouden ribzaad. FLORON-nieuws 34-4.
(Anoniem) (2005)  Herfstschroeforchissen gestolen. FLORON-nieuws 36-6.
(Anoniem) (2006)  Groeiplaats Blaasvaren vernietigd. FLORON-nieuws 45-5.
(Anoniem) (2006)  Bokkenorchis breidt zich uit maar wordt niet ontzien. FLORON-nieuws 41-1.
(Anoniem) (2006)  Gouden ribzaad ook in Leiden gevonden. FLORON-nieuws 55-5.
(Anoniem) (2006)  Zeealant bereikt Nederland. FLORON-nieuws 56-6.
(Anoniem) (2006)  Wilgsla terug op de Afsluitdijk. FLORON-nieuws 46-6. * [blijkt geen wilde vindplaats te zijn]
(Anoniem) (2006)  Gevlekt zonneroosje is nog niet weg. FLORON-nieuws 55-5.
(Anoniem) (2006)  Verder opmars van Spoorbloem in Amsterdam. FLORON-nieuws 45-5.
(Anoniem) (2006)  Resultaten van enkele BSP-soorten. FLORON-nieuws 43-3.
(Anoniem) (2007)  Platte bies op strand Veluwemeer. FLORON-nieuws 77-7.
(Anoniem) (2007)  Muurnavel in Amsterdam. FLORON-nieuws 64-4.
(Anoniem) (2007)  Groeiplaats van Hondskruid deels afgegraven. FLORON-nieuws 71-1.
(Anoniem) (2007)  Canadees hertshooi gevonden bij recreatieplas. FLORON-nieuws 64-4.
(Anoniem) (2007)  Zeealant nu ook op Griend. FLORON-nieuws 76-6.
(Anoniem) (2007)  Bleke schubwortel woekert voorspoedig verder. FLORON-nieuws 64-4.
(Anoniem) (2007)  Nieuw: Kleine waterteunisbloem. FLORON-nieuws 73-3. (download)
(Anoniem) (2007)  Fijn hoornblad bij Vliegveld Eelde. FLORON-nieuws 76-6.
(Anoniem) (2007)  Aldrovanda? Niet in de haak! FLORON-nieuws 76-6.
(Anoniem) (2008)  Twijfelzwammen & zwijmelzwammen. Redactie. Coolia 51150-154. (download) [kleurenfoto's]
(Anoniem) (2008)  Twijfelzwammen & zwijmelzwammen. Redactie. Coolia 51235-238. (download) [kleurenfoto's]
(Anoniem) (2008)  Meer vondsten van uitheemse varens. FLORON-nieuws 86-6.
(Anoniem) (2008)  Overlast zwarte ratten Nuenen.   (download)
(Anoniem) (2008)  Twijfelzwammen & zwijmelzwammen. Redactie. Coolia 5182-87. (download) [kleurenfoto's]
(Anoniem) (2008)  Die Gattung Fumaria L. in Mitteleuropa. Floristische Rundbriefe 4197-109.
(Anoniem) (2008)  Hoe gaat het verder met … Zeealant. FLORON-nieuws 96-6.
(Anoniem) (2009)  Nieuwe vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 3. Buxbaumiella 8256-57. (waarnemingen) *
(Anoniem) (2009)  Plant Crib - Epipactis.  Botanical Society of the British Isles (download)
(Anoniem) (2009)  De tomatenmineermot: Tuta absoluta.  Informatiefolder Nationaal Referentie Laboratorium, Plantenziektenkundige Dienst, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (versie 3.0, oktober 2009): 1-4. * [1059]
(Anoniem) (2009)  De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis). Lepidoptera, fam. Crambidae.  Informatiefolder Nationaal Referentie Laboratorium, Plantenziektenkundige Dienst (versie 3.0, september 2009). * [1147]
(Anoniem) (2009)  Eremodrina gilva (Lepidoptera: Noctuidae) nu ook in Nederland aangetroffen. Entomologische Berichten 69211-213. *
(Anoniem) (2009)  Een historisch overzicht van het voorkomen van de donkere winteruil, Conistra ligula, in Nederland (Lepidoptera: Noctuidae). Entomologische Berichten 69226-233. *
(Anoniem) (2011)  Eenbloemige zeekraal. FLORON-nieuws 1511-11.
(Anoniem) (2012)  Bestrijding van de zwarte rat in Midden Limburg door de samenwerkende gemeenten Echt, Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Weert. Evaluatie en voortzetting.  
(Anoniem) (2012)  Koprus in Het Land van Cuijk. FLORON-nieuws 169-9.
(Anoniem) (2016)  René van Moorsel overleden. Gorteria 382-2. (download) *
(Anoniem) (2016)  Myriophyllum aquaticum  en Myriophyllum “brasiliensis” identification sheet.  NVWA, NRC, Invasieve Planten (download)
(Anoniem) (2016)  In Memoriam Joop Kleuver (2016). Stratiotes 4930-32. (download) *
(Anoniem) (2017)  Alternanthera philoxeroides - Alligatorkruid. Q-Bank Factsheet -. (download)
(Anoniem) (2021)  Die Ahorn-Rußrindenkrankheit.   (download)
(Anoniem) (2022)  Ahorn-Rußrindenkrankheit. LWF Merkblatt 521-4. (download)
Aanen, D.K. (2001)  Soorten en soortvorming in het Hebeloma crustuliniforme-complex. Coolia 44197-207. (download)
Aarts, N. (2017)  Vissen in de duinen. Schubben & Slijm 916-17. (download) *
Aarts, N. (2017)  Nonnen en kikkers. Schubben & Slijm 96-6. (download) *
Aartse, E., J. Mourik Jr, J. Mourik Sr & D.W. Kapteyn den Boumeester (1978)  Verslag 1977-1978 Plantenwerkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen, KNNV Haarlem eo In: J. Mourik jr.,  -. *
Aas, O. (1992)  A World-Monograph of the Genus Thecotheus (Ascomycetes, Pezizales).  Universitetet i Bergen, Botanisk Institutt [Publikatie beschikbaar in digital library Ascomycete.org; Th. flavidus en Th. formosanus niet behandeld.]
Abbingh, G. (1995)  Een opbergsysteem voor exuviae. Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers 236-7. (download) *
Abbingh, G. (1995)  Libellen in de Boswachterij Borger: een inventarisatieonderzoek over de periode 1992 tot en met 1994. Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers 238-9. (download) *
Abbingh, G. (1997)  Op zoek naar de Noordse glazenmaker in Drenthe. NVL Nieuwsbrief 13-3. (download)
Abbingh, G. (1999)  Larvenhuidjesdag "gevorderden" 6 februari 1999. NVL Nieuwsbrief 35-5. (download) *
Abbingh, G. (1999)  Verslag NVL-Excursie Appelscha, na 2 jaar dan toch…. NVL Nieuwsbrief 35-6. (download) *
Abbingh, G. (2000)  Notulen ledenvergadering 1999. NVL Nieuwsbrief 45-6. (download) *
Abbingh, G. (2000)  Subsidie-Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds. NVL Nieuwsbrief 43-3. (download) *
Abbingh, G. (2001)  Notulen Algemene vergadering Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. NVL Nieuwsbrief 53-4. (download) *
Abbingh, G. (2001)  Agenda Algemene Vergadering NVL 17 maart 2001. NVL Nieuwsbrief 53-3. (download) *
Abbingh, G. (2002)  Doorgeven van adreswijzigingen. NVL Nieuwsbrief 63-3. (download) *
Abbingh, G. (2002)  Bestuurssamenstelling. NVL Nieuwsbrief 63-3. (download) *
Abbingh, G. (2002)  Agenda Algemene Vergadering NVL 16 maart 2002. NVL Nieuwsbrief 65-5. (download) *
Abbingh, G. (2002)  Het Dwingelderveld. Brachytron 64-6. (download) *
Abbingh, G. (2003)  Agenda Algemene Vergadering NVL 15 maart 2003 te Zwolle. NVL Nieuwsbrief 74-4. (download) *
Abbingh, G. (2004)  Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2003, Ecodrome te Zwolle. NVL Nieuwsbrief 84-5. (download) *
Abbingh, G., W. Klok & R. Manger (2003)  Libellenwerkgroep Drenthe i.o. NVL Nieuwsbrief 73-3. (download) *
Abbingh, G., W. Klok & R. Manger (2003)  Ongewone uitslaapplaats van de Weidebeekjuffer. NVL Nieuwsbrief 78-8. (download)
Abbink-Meijerink, C.G. (1998)  Een vondst van Franse boekweit (Fagopyrum tataricum). Gorteria 2496-98. (download) (waarnemingen)
Abbink-Meijerink, C.G. (1998)  Een vondst van Franse boekweit (Fagopyrum tataricum). Nieuwsbrief FLORON-FWT 183-4. (download)
Abbink-Meijerink, C.G. (1998)  Verwarring rond kleinbloemige kaasjeskruiden. Nieuwsbrief FLORON-FWT 182-3. (download)
Abbink-Meijerink, C.G. (1998)  Uit de Nieuwsbrief van de Floristische Werkgroep Twente. Verwarring rond kleinbloemige kaasjeskruiden. Gorteria 2494-96. (download) (waarnemingen)
Abbink-Meijerink, C.G., J.H.P. Bruinsma & B. Odé (2001)  Recente vondsten van Callitriche palustris L. (Klein sterrenkroos) in Nederland. Gorteria 2712-16. (download) (waarnemingen)
Abbink-Meijerink, C.G. & F.T.W. Eysink (1999)  Een nieuw kranswier voor Nederland duikt op in een Twents natuurherstelproject: Nitella gracilis (Smith) Agardh (Sierlijk glanswier). Gorteria 2526-28. (download) *
Abbink-Meijerink, C.G. & P. Vogelzang (2000)  Klein sterrenkroos (Callitriche palustris L.) terug in Nederland. Nieuwsbrief FLORON-FWT 223-4. (download)
Abdallah, M. & F. ad Sa’ (1966)  Novitates florae aegyptiacae I. Acta botanica neerlandica 15190-192. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1874)  Nieuwe indigene phanerogamen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1113-114. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1874)  Nieuwe indigene phanerogamen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 115-16. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1874)  Nieuwe parasitische alge. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 123-24. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1874)  Agrostis rubra L. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 1190-193. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1877)  Lijst van nieuwe indigenen, die na het in het licht verschijnen van den Prodromus Florae batavae Volumen I, in Nederland ontdekt zijn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 2196-213. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1878)  Buitengewone (Winter-) Vergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging, Gehouden te Amsterdam, op Saturdag den 31en Januari 1880. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 3269-272. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1878)  Buitengewone (Winter-) Vergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Gehouden te Amsterdam den 30en December 1881. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 3429-430. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1878)  Buitengewone (Winter-) Vergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Amsterdam op den 24en December 1878. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 3259-261. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1886)  Tweede lijst van nieuwe indigenen, die na de uitgave van de eerste lijst in 1876 in Nederland ontdekt zijn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 4132-138. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1891)  Flora van Nijmegen. 1e gedeelte. Plantae vasculares. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 5251-340. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1891)  Flora van Nijmegen. 2e gedeelte. Plantae cellulares. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 5552-596. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1891)  Derde lijst van nieuwe indigenen, die na April 1883, (Zie: Nederlandsch Kruidkundig Archief 2e Serie 2e Deel pag. 196 en 4e Deel pag. 139.) in Nederland ontdekt zijn. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 5673-677. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1893)  Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 1. Nieuwe lijst der Nederlandsche blad- en levermossen.  MacDonald, Nijmegen
Abeleven, T.H.A.J. (1895)  Vierde lijst van nieuwe indigenen, die na Januari 1891, in Nederland ontdekt zijn. (Zie: Nederlandsch Kruidkundig Archief 2e Serie 2e Deel, bl. 196; 4e Deel, bl. 132 en 5e Deel, bl. 671). Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 2 6502-506. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1896)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 643-46. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1897)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 7201-205. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1898)  Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, deel 2. Nieuwe lijst der Nederlandsche korstmossen.  MacDonald, Nijmegen (download) (waarnemingen) *
Abeleven, T.H.A.J. (1898)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 8337-346. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1899)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 9605-610. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1901)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11398-403. (download) *
Abeleven, T.H.A.J. (1901)  Wetenschappelijke mededeelingen van de leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 11423-424. (download) *
Aben, R. & R. Creemers (2021)  Vrijwilligers Gerrit, Lars en Els ontvangen prijzen. Schubben & Slijm 1320-20. (download) *
Ablas, W. & J. Uittenbogaard (2015)  Veel aardbeivlinders op Schiermonnikoog. Vlinders 3012-14. (download) *
Aboling, S. (2008)  Eine neue Rubus-Art mit montaner Verbreitung in Westfalen. Floristische Rundbriefe 4283-92. *
Achterberg, B. (2008)  Het moment van. Zoogdier 1930-30. (download) *
Achterberg, W. (1991)  Respect voor de natuur: ethische achtergronden. Gorteria 1718-25. (download) *
Achterkamp, B. (1994)  Libellen in de Wieden. Libellennieuwsbrief 25-8. (download) *
Achterkamp, B. (1994)  Groene Glazemaker in Drente. Libellennieuwsbrief 23-3. (download) *
Achterkamp, G. (1999)  Populatieschatting van de Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum in De Maat (België). NVL Nieuwsbrief 36-7. (download)
Acker, C.A.M.M., C.J. Keijzer & P.A. van de Pol (1993)  Xylem pathways in rose plants in relation to basal shoot development. Acta botanica neerlandica 42313-318. (download) *
Ackerfield, J. (2001)  Trichome morphology in Hedera (Araliaceae). Edinburgh Journal of Botany 58259-267. (download)
Ackerfield, J. & J. Wen (2002)  A morphometric analysis of Hedera L. (the ivy genus, Araliaceae) and its taxonomic implications. Adansonia 24197-212. (download)
Adams, J. (2007)  Zandogen op de Heksenberg 17 jaar monitoring. Vlinders 2212-15. (download) *
Addink, M. (1991)  Tuimelaar van de Brouwersdam dood. Zoogdier 2 (3)32-32.
Addink, M. & C. Smeenk (1990)  De tuimelaar van de Brouwersdam. Zoogdier 1 (4)23-25. (download)
Addink, M.J. & C. Smeenk (1999)  The harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch coastal waters: analysis of stranding records for the period 1920-1994. Lutra 4155-80.
Addink, M.J. & R. van der Meijden (1984)  Carex arenaria L., C. reichenbachii Bonnet en C. ligerica Gray in Nederland. Gorteria 12123-130. (download)
Adema, E.B. & H. Dekker (2015)  Natura 2000 - Europese topnatuur in het Drentsche Aa-gebied. De Levende Natuur 116137-139. (download) *
Adema, F. (1968)  Iridoid glucosides of species of Lamium and some related genera. Acta botanica neerlandica 17423-430. (download) *
Adema, F. (1968)  Twee voor Nederland nieuwe Tijmen. Gorteria 448-51. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1968)  Een “oude” voor Nederland nieuwe Salvia-bastaard. Gorteria 472-74. (download)
Adema, F. (1969)  Wat is “Plantago intermedia”? Gorteria 4212-217. (download)
Adema, F. (1970)  Enige opmerkingen over het geslacht Pulegium. Gorteria 581-83. (download)
Adema, F. (1971)  De geslachten Asperula, Galium, Rubia en Sherardia in Nederland: 1, Een synoptische sleutel. Gorteria 5116-119. (download)
Adema, F. (1974)  Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe nieuw voor Nederland. Gorteria 717-20. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1974)  Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora: 12. Gorteria 785-91. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1975)  Thymus praecox Opiz in Nederland. Gorteria 7122-123. (download)
Adema, F. (1975)  Teucrium scordium in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gorteria 7160-160. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1976)  De Filago vulgaris-groep in Nederland. Gorteria 842-47. (download)
Adema, F. (1979)  De Gerande schijnspurrie, Spergularia media (L.) C. Presl, met gevulde bloemen. Gorteria 9342-343.
Adema, F. (1980)  Nogmaals de Nederlandse bosviooltjes. Gorteria 1058-59.
Adema, F. (1980)  Een opmerkelijk kale vorm van Trifolium arvense L. Gorteria 1056-56.
Adema, F. (1981)  115. Rubiaceae. Flora Neerlandica 1-34. (download) *
Adema, F. (1981)  De geslachten Asperula, Galium, Rubia en Sherardia in Nederland: 2. Enige systematische opmerkingen. Gorteria 10153-159. (download)
Adema, F. (1981)  Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy bij Ravenstein. Gorteria 10133-134. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1981)  Een nieuwe vindplaats van Pulegium vulgare Mill. Gorteria 10171-171. (waarnemingen)
Adema, F. (1983)  Een bastaard van Anthemis tinctoria L. en Matricaria maritima L. Gorteria 11205-205. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1983)  Drie kleinbloemige Aster-soorten in Nederland. Gorteria 11194-195. (download)
Adema, F. (1984)  De madelief-fijnstraal, Phalacroloma annuum (L.) Dumort., in Nederland. Gorteria 1251-56. (download) (waarnemingen)
Adema, F. (1986)  Vaccinium corymbosum L. in Nederland ingeburgerd. Gorteria 1365-69. (download) (waarnemingen)
Adema, F., P. Heukels & W. Holverda (1979)  Cephalanthera rubra (L.) Rich., het rode bosvogeltje op het Eiland van Dordrecht gevonden (Korte meded.). Gorteria 9344-345. (waarnemingen)
Adema, F. & M.T. Jansen (1979)  Xanthium L. in Nederland. Gorteria 9300-303. (download)
Adema, F. & J. Mennema (1976)  Seseli montanum L. in Nederland gevonden. Gorteria 822-24. (download) (waarnemingen)
Adema, F. & J. Mennema (1976)  Wederom een nieuwe Juncus voor Nederland. Gorteria 877-80. (download) (waarnemingen)
Adema, F. & J. Mennema (1978)  Senecio inaequidens DC., een nieuwe Zuidlimburgse plant. Gorteria 9111-116. (download) (waarnemingen)
Adema, F. & J. Mennema (1979)  De Nederlandse slijkgrassen. Gorteria 9330-334. (download) (waarnemingen)
Adema, F. & J. Mennema (1980)  Het floristische seizoen 1980. Gorteria 1021-25. (download) *
Adema, H. (1985)  Zo kun je het ook bekijken. Correspondentieblad NMV 22334-34. (download) *
Adema, H. (2012)  Sowerbyella brevispora Harmaja nieuw voor Nederland. Coolia 5582-84. (download)
Adema, H. (2012)  Een vreemde paddenstoel. (Bijzondere waarnemingen en vondsten). Coolia 5585-85. (download)
Adema, J.P.H.M. (1979)  Een nieuwe vindplaats van Lauria Cylindracea (Da Costa, 1778). Correspondentieblad NMV 190932-932. (download)
Adema, J.P.H.M. (1988)  Een geheel gladde kokkel. Correspondentieblad NMV 240379-379. (download)
Adema, J.P.H.M. (1995)  Gesignaleerde literatuur. Correspondentieblad NMV 285111-111. (download) *
Adema, J.P.H.M. (1995)  Otterschelpen op Terschelling. Correspondentieblad NMV 285109-110. (download) *
Adema, J.P.H.M. (1995)  Een sterk stinkzwamstaaltje. Coolia 38194-195. (download)
Adema, J.P.H.M. (1996)  Een "oude" vondst van Coprinus kimurae. Coolia 3999-100. (download)
Adema, J.P.H.M. (1998)  De Zaltbommelse Iepenbuisjeszwam 'in veiligheid'. Coolia 41263-263. (download)
Adema, J.P.H.M. (1999)  Nogmaals de Cedergrondbekerzwam. Coolia 42187-187. (download)
Adema, J.P.H.M. (1999)  Paddestoelen in Leiden. Coolia 4221-31. (download)
Adema, J.P.H.M. (1999)  Slakkenexplosie in de Leidse Hortus Botanicus. Correspondentieblad NMV 310100-100. (download) *
Adema, J.P.H.M. (1999)  Rivierkreeften tijdens een NMV-excursie. Correspondentieblad NMV 310117-118. (download) *
Adema, J.P.H.M. (2003)  Nogmaals Amanita inopinata. Coolia 4634-35. (download)
Adema, J.P.H.M., R.H. de Bruyne & F.A. Perk (1989)  Voorlopige naamlijst van de Mariene mollusken en de regelmatig langs de kust van Nederland en Belgie aanspoelende schelpensoorten. Correspondentieblad NMV 251613-614. (download) *
Adema, J.P.H.M. & T. Westra (2014)  Een koninklijk geschenk uit de Horsten. Coolia 5735-37. (download)
Aders, J. (2015)  HUP = Hulp Uit Put. Schubben & Slijm 79-9. (download) *
Adler, M. (1994)  Zur systematiek der Europäischen Sphaeriiden. Correspondentieblad NMV 27858-63. (download) *
Adolphi, K. (1977)  Über das Vorkommen von Cotoneaster horizontalis Decaisne an Mauern. Göttinger Floristische Rundbriefe 11100-101.
Adolphi, K. (1977)  Zur Unterscheidung von Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard und Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Göttinger Floristische Rundbriefe 1133-34.
Adolphi, K. (1978)  Neue Bemerkungen zu Solanum nitidibaccatum. Göttinger Floristische Rundbriefe 12105-106.
Adolphi, K. (1980)  Zur Unterscheidung von Tsuga canadensis und Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. Göttinger Floristische Rundbriefe 1390-92.
Adolphi, K. (1981)  Muscari armeniacum Leichlin ex Baker, eine verwilderte Zierpflanzen. Göttinger Floristische Rundbriefe 1575-77.
Adolphi, K. (1990)  Zum Status von Aster novae-angliae L. Floristische Rundbriefe 2435-37.
Adolphi, K. (1998)  Anmerkungen zu Senecio inaequidens DC. nach einem Aufenthalt in Süd-Afrika. Floristische Rundbriefe 31162-167.
Adolphi, K. (1999)  De eerste vondst van Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtkova) J. Bailey in Nederland. Gorteria 25140-142. (download) (waarnemingen)
Adolphi, K. (2001)  Wildvorkommen von Malus toringo in Nordrhein-Westfalen. Floristische Rundbriefe 3443-47. *
Adolphi, K. & R. Böcker (2005)  Über Spontanvorkommen von Lonicera henryi (Caprifoliaceae) mit kurzen Anmerkungen über weitere neophytische Schling- und Klettergewächse. Floristische Rundbriefe 397-16. *
Adolphi, K. & B. Dickoré (1980)  Zur Kartierung von Parthenocissus-Arten. Göttinger Floristische Rundbriefe 1375-77.
Adolphi, K. & W. Dickoré (1977)  Ruderalstandort Schlangenhecke in Leverkusen mit Datura ferox. Göttinger Floristische Rundbriefe 1114-15.
Adolphi, K. & W. Dickoré (1977)  Claytonia perfoliata Don ex Willd. im MTB 4907 Leverkusen. Göttinger Floristische Rundbriefe 1131-33.
Adolphi, K., P.K eil, G.H. Loos & H. Sumser (2004)  Kurze Notizen zu Vorkommen der Mohngewächse Macleaya spec., Meconopsis cambrica und Papaver atlanticum. Floristische Rundbriefe 3829-37.
Adolphi, K., G. Kasperek, W.B. Dickoré & B.P. Kremer (2011)  Ein grossflächiges Vorkommen von Celastrus orbiculatus (Rundblättriger Baumwürger) auf aufgelassenem Bahngelände in Neuwied (Rheinland-Pfalz). Floristische Rundbriefe 45-461-14.
Adolphi, K. & B.P. Kremer (2010)  Hypericum calycinum (Immergrünes Johanniskraut) - eine neue Art in Deutschland. Floristische Rundbriefe 4480-84. *
Adolphi, K. & R. Nowack (1992)  Leucanthemum paludosum (Poiret) Bonnet & Barratte - eine beliebte Zierpflanze mit Einbürgerungstendenz? Floristische Rundbriefe 26107-109.
Adolphi, K. & H. Sumser (1991)  Funde von Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Deutschland. Floristische Rundbriefe 2520-22.
Adolphi, K. & H. Sumser (2011)  Ein Vorkommen von Dicentra eximia (Zwergherzblume) im Königsforst in Köln. Floristische Rundbriefe 45-4615-20. *
Adriaanse, A. & G.P. Baerends (1944)  Het raadsel van de Kleine rupsendoder (Ammophila campestris Jur.). De Levende Natuur 4913-19. (download) *
Adriaanse, M.S.C.A. (1939)  Een merkwaardige nestsluiting van Ammophila campestris Jur. De Levende Natuur 43384-384. (download) *
Adriaanse, M.S.C.A. (1940)  Over het kweken van Spilocryptus Migrator F.in een cocon van Bombyx Quercus L. De Levende Natuur 4557-59. (download)
Adriaens, D., K. Verheyen, L. De Keersmaeker & M. Hermy (2000)  Het Kluizenaarsbestaan van Ornithogalum pyrenaicum (L.) in het Muizenbos te Ranst (prov. Antwerpen). Dumortiera 7611-17.
Adriaens, T. (2012)  Libellules de France, Guide photographique des imagos de France métropolitaine Jean-Laurent Hentz, Cyrille Deliry en Christophe Bernier, 2011. Brachytron 1576-77. (download) *
Adriaens, T., P. Verschelde, E. Cartuyvels, B. D'hondt, E. Vercruysse, W. van Gompel, E. Dewulf & S. Provoost (2019)  A preliminary field trial to compare control techniques for invasive Berberis aquifolium in Belgian coastal dunes. Neobiota 5341-60. (download)
Adriaens, T., Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck (2017)  Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen). De Levende Natuur 118130-132. (download) *
Adriani, M.J. & B.M. Lensink (1985)  22 Oktober 1985: Kees Sipkes wordt negentig jaar!. Gorteria 12251-254. (download) *
Adriani, M.J. & E. van der Maarel (1968)  Voorne in de branding: een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met mogelijke technische werken in dit gebied.  St. Wetenschappelijk Duinonderzoek, Oostvoorne *
Aebi, B. (1972)  Untersuchungen über Discomyceten aus der Gruppe Tapesia - Trichobelonium. Nova Hedwigia 2349-112. [Belonopsis retincola als Tapesia retincola; Mollisia als Tapesia; Mollisia rosae var. rosae als Tapesia rosae]
Aelen, W.W.L. & A.J. Aelen-Giesen (2010)  Zwarte rat Rattus rattus. In: C.E. Huizenga, R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, Zoogdieren van Limburg. Verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007 -. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht
Aerts, A. & K. Reiniers (2018)  Ruim baan voor haring, steur en zalm in ‘Swim, Fish, Swim!’. Straatgras 302-3. (download)
Agassiz, D. (1977)  Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller) (Lep., Tortricidae), a species new to Britain. Entomologist’s Gazette 2821-22. * [1114]
Agassiz, D.J.L. & K.R. Tuck (1999)  The Cypress Tip moth Argyresthia cupressella Walsingham, 1890 (Lepidoptera: Yponomeutidae) new to Britain. Entomologist’s Gazette 5011-16. * [1044]
Agerer, R. (1975)  Studien an cyphelloiden Basidiomyceten - Flagelloscypha. Sydowia 27131-266. (download)
Agerer, R. (1983)  Typusstudien an cyphelloiden Pilzen IV - Lachnella Fr. s.l. Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 19163-334. (download) [Flagelloscypha niveola als Seticyphella nveola]
Aggenbach, C.S.J., M. Annema, A.J.M. Jansen & H.A.M. Ketelaars (2016)  Ontwikkeling van watervegetaties in de heringerichte infiltratiekanalen in de Oostduinen. De Levende Natuur 11794-101. (download) *
Agsteribbe, E. (1947)  Mossen van Zuid-Limburg. Buxbaumia 1 (2)12-15. (download) *
Agsteribbe, E. (1948)  De mosflora van twee Gelderse sprengen. Buxbaumia 2 (1-2)4-8. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. (1949)  Enige bryophyten uit het Parc National te Furfooz, België. Buxbaumia 3 (1-2)3-9. (download) *
Agsteribbe, E. (1950)  Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Campylopus Brid. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57313-337. (download)
Agsteribbe, E. (1950)  De mosflora van de Oostelijke Ardennen. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57338-356. (download) *
Agsteribbe, E. (1951)  Een recente vondst van Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. in Nederland. Buxbaumia 5 (1-2)25-26. (download) (waarnemingen)
Agsteribbe, E. (1953)  Merkwaardige vondsten. Buxbaumia 751-51. (download)
Agsteribbe, E. (1954)  Ulota phyllanta. Buxbaumia 8 (1-2)24-24. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. (1962)  Verbreiding van Orthodontium lineare. Buxbaumia 16 (1-2)28-29. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. (1963)  Orthodontium lineare. Buxbaumia 17 (1-2)26-26. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, S. Groenhuijzen, W.D. Margadant, W. Meijer & N.E. Nannenga-Bremekamp (1954)  Acquisitions to the moss and liverwort flora of the Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 3124-147.
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, W.D. Margadant, W. Meijer, V. Westhoff & U. Witt (1950)  Mosvondsten in Nederland. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 57281-312. (download)
Agsteribbe, E. & F. Benjaminsen (1957)  De najaarsexcursie naar Breda en omgeving. Buxbaumia 11 (1-2)1-8. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen (1948)  De Ankeveense plassen en hun mosflora. Buxbaumia 2 (3-4)34-39. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen (1950)  De bryophyten van een heideplas (het Treekermeertje). Buxbaumia 4 (1)8-12. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen (1951)  Mossen van de Westzijde (Kortenhoefse Plassen). Buxbaumia 5 (1-2)18-21. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen (1952)  De najaarsexcursie naar Ootmarsum 1951. Buxbaumia 6 (1-2)15-22. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E. & S. Groenhuijzen (1953)  De bryologische voorjaarsexcursie naar Voorne. Buxbaumia 7 (3-4)29-38. (download) (waarnemingen) *
Agsteribbe, E., S. Groenhuijzen & W.D. Margadant (1954)  De excursie naar de Zuidoostelijke Veluwezoom. Buxbaumia 8 (1-2)1-9. (download) (waarnemingen)
Agsteribbe, E. & J. Landwehr (1950)  Herfstexcursie langs de Vecht bij Zwollekerspel. Buxbaumia 4 (1)1-5. (download) (waarnemingen) *
Ahmed, S.I. & R.F. Cain (1972)  Revision of the genera Sporormia and Sporormiella. Canadian Journal of Botany 50419-477.
Ahn, Y.M. & C.A. Shearer (1998)  Reexamination of taxa in Leptosphaeria originally described on host species in Ranunculaceae, Papaveraceae, and Magnoliaceae. Canadian Journal of Botany 76258-280.
Ahrenfeldt, R.H. (1952)  Pairing of male Bufo bufo with female Rana temporaria in captivity, followed by infertile spawning. British Journal of Herpetology 1129-131.
Ahrenfeldt, R.H. (1953)  Attacks by Rana esculenta on Rana temporaria and Bufo bufo in captivity. British Journal of Herpetology 1159-160.
Ahrens, M. (2004)  Zum Vorkommen von Orthotrichum acuminatum H. Philib. und O. consimile Mitt (Bryopsida, Orthotrichaceae) im Nordschwartzwald. Carolinea 6281-85.
Ainsworth, A., L. Suz, & B.T. Dentinger (2016)  Hohenbuehelia bonii sp. nov. and H. culmicola: two pearls within the Marram Oyster. Field Mycology 1778-86. (download)
Ainsworth, A.M. (2014)  British wood-inhabiting Basidiomycota on coastal Hippophaë and Tamarix. Field Mycology 15115-118. (download)
Ainsworth, M. (2001)  Antrodia ramentacea on Salix in SE. England. Field Mycology 246-49. (download)
Ainsworth, M. (2001)  Stipes and spores in two British Ganoderma species. Field Mycology 265-66. (download)
Ainsworth, M. (2004)  Gloeoporus dichrous in southern England. Field Mycology 545-48. (download)