Nachtvlinders behoren binnen de orde Insecten tot de Lepidoptera (Grieks voor schubvleugeligen). In tegenstelling tot dagvlinders zijn de meeste soorten vooral 's nachts actief. Waarnemers lokken de dieren met fel kunstlicht of stroop.

Op deze website verzorgt De Vlinderstichting actuele informatie over het voorkomen van nachtvlinders in Nederland.

Meedoen

We zijn op zoek naar de allermooiste foto's. Vooral foto’s van soorten die nog geen foto hebben zijn welkom!

Bijdragen aan de kennis over de verspreiding van nachtvlinders

Op de website van De Vlinderstichting lees over het tellen van nachtvlinders op vaste meetpunten en het melden van waarnemingen van nachtvlinders.

Bronnen

Soortinformatie is afkomstig van:

- de website van De Vlinderstichting
- de Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders van de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) van EIS-Nederland en De Vlinderstichting.

© NDFF & NDFF 2020


Label

Laatst toegevoegde foto's