a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Eikenprocessierups
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Thaumetopoeidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd, zich sterk uitbreidend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen. Vóór 1980 is deze soort slechts enkele malen in ons land gesignaleerd. Sinds 1987 een gewone soort met name in Noord-Brabant en het aangrenzende deel van Limburg. Vanaf 1996 heeft de soort zich steeds verder uitgebreid; voortplanting is inmiddels waargenomen in de meeste provincies. Zwervende mannetjes kunnen in het verspreidingsgebied nagenoeg overal worden aangetroffen; ook buiten het voortplantingsgebied in noordelijke en westelijke richting worden geregeld zwervende mannetjes aangetroffen. Het aantal exemplaren fluctueert sterk van jaar tot jaar. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De rupsen van de eikenprocessierups gaan 's nachts in lange rijen op zoek naar voedsel.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto47487