a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)

Eikenoogspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Een soort met een zeer lokale verspreiding. Waarnemingen komen uit de noordelijke duinen, de Utrechtse Heuvelrug en het noorden van Limburg; daarbuiten komt de soort nauwelijks voor. RL: bedreigd.

In het kort...
De oogjes op de vleugels van de eikenoogspanner zijn meestal erg duidelijk.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting