a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)

Eikenblad
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Wordt lokaal waargenomen in de oostelijke helft van het land, vrijwel uitsluitend in de Peel en in Drenthe. RL: bedreigd.

In het kort...
Het eikenblad is een grote spinner met een opmerkelijk uiterlijk.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting