Determineer orchideeën
 • KENMERKEN
 • +Aantal bloemen
  • weinig (2-15)
  • gemiddeld (15-40)
  • veel (40-200)
 • +Bloemkleur
  • rood
  • paars
  • bruin
  • roze
  • wit
  • geel
  • groen
  • lichtbruin
 • +Verspreiding in Nederland
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
  • Overijssel
  • Gelderland
  • Utrecht
  • Noord-Brabant
  • Limburg
  • Flevoland
 • Bestuiver
  • vooral bijen en/of hommels
  • vooral dagvlinders
  • vooral kevers
  • anders
  • vooral nachtvlinders
 • Bladglans
  • geen
  • zilverig, alleen onderkant blad
  • mat / vettig, gehele blad
  • helder, gehele blad
  • zilverachtig vlies, alleen bovenkant blad
  • helder, alleen bovenkant blad
 • Bladplaatsing
  • verspreid
  • onderste bladeren in rozet
  • stengelomvattend, verspreid, slechts 2 of 3
  • tegenoverstaand
  • aan basis, verspreid, meer dan 3
  • aan basis, tegenoverstaand, slechts 2
  • onderste bladeren grondstandig
  • aan basis, verspreid, slechts 2 of 3, onderste blad schijfloos
  • aan basis, tegenoverstaand, meer dan 2
 • Bladvorm
  • eirond-langwerpig, naar boven toe smaller
  • spatelvormig
  • langwerpig-gootvormig
  • eirond-gootvormig
  • eirond-driehoekig
  • schubachtig
  • eirond-langwerpig
  • langwerpig
 • Bloeitijd
  • september
  • april
  • juni
  • oktober
  • mei
  • augustus
  • juli
 • Bloeiwijze
  • dicht op elkaar geplaatst
  • los verspreid
 • Helmachtige kelk en kroon
  • half aanwezig, neigend naar zeer losse helm
  • afwezig
  • duidelijk aanwezig
 • Hoogte
  • vanaf 80 cm
  • tot 20 cm
  • vanaf 50 cm
  • vanaf 60 cm
  • tot 50 cm
 • Kelkbladeren
  • langwerpig
  • lancetvormig
  • eivormig
  • ovaal (tot elliptisch)
  • driehoekvormig tot eivormig
  • langwerpig tot driehoekvormig
 • Kroonbladeren
  • langwerpig
  • lancetvormig
  • eivormig
  • ovaal (tot elliptisch)
  • driehoekvormig tot eivormig
 • Liptekening
  • patroon van stipjes en/of lijntjes
  • egaal, weinig contrasterend met rest bloem
  • duidelijke kleurovergangen, contrasterend met rest bloem
  • met lijsten (reliëf)
  • lijkend op insect
 • Lipvorm
  • lijkend op insect
  • (vrijwel) ongedeeld, zijkanten opstaand, middenlob omlaag omgebogen
  • ongedeeld, bloembasis komvormig, zonder richels
  • ongedeeld, bloembasis komvormig, met richels
  • drielobbig, diep ingesneden
  • drielobbig, zijlobben breed, omlaag gevouwen
  • drielobbig, met richels, zijkanten opstaand, middenlob omlaag omgebogen
  • drielobbig, breed, middenlob breed en lang
  • drielobbig, middenlob zeer lang en gedraaid in spiraal
  • drielobbig, langwerpig, kleine, driehoekige middenlob
  • drielobbig, spiesvormig
  • lijkend op mensenlichaam
  • ongedeeld, spits, omhoog gericht
  • ongedeeld, smal, tongvormig
  • tweelobbig
  • drielobbig, alle lobben puntig, middelste het grootst
 • Omringende bomen/struiken
  • Beuk (Fagus sylvatica)
  • Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)
  • Bosaardbei (Fragaria vesca)
  • Dauwbraam (Rubus caesius)
  • Eikenbos (Quercus spp.)
  • Es (Fraxinus excelsior)
  • Grauwe wilg (Salix cinerea)
  • Haagbeuk (Carpinus betulus)
  • Hazelaar (Corylus avellana)
  • Hulst (Ilex aquifolium)
  • Iep (Ulmus)
  • Kruipwilg (Salix repens)
  • Eenstijlige meidoorn (Crateagus monogyna)
  • Populier (Populus spp.)
  • Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
  • Berk (Betula)
  • Spaanse aak (Acer campestre)
  • Sporkehout (Rhamnus frangula)
  • Stekelbrem (Genista anglica)
  • Geen
  • Wilde kamperfoelie (Lonicera pericyclymenum)
  • Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
  • Den (Pinus spp.)
  • Zwarte els (Alnus glutinosa)
  • Wilde liguster (Liguster vulgare)
  • Duindoorn (Hippophae rhamnoides)
 • Plaatsing bloemen
  • spiraalsgewijs in één rij langs de stengel geplaatst
  • in twee rijen langs de stengel geplaatst
  • in een rij, maar niet spiraalsgewijs langs de stengel geplaatst
  • geen bijzondere plaatsing van de bloemen
  • eenzijdig
 • Spoorlengte
  • langer dan vruchtbeginsel
  • korter dan vruchtbeginsel
  • ongeveer even lang als vruchtbeginsel
  • afwezig of gereduceerd
 • Spoorstand
  • horizontaal
  • omlaag
  • omhoog
  • niet van toepassing
 • Stengel
  • holle
  • kantige
  • behaarde
  • gebogen
  • geribde
  • stijve
  • stevige
  • roodbruine
  • geelgroene
  • gele tot bruine stengel
 • Tijdstip van geuren
  • overdag
  • 's nachts
  • nonstop
 • Vlekken op bladeren
  • afwezig
  • zwart, ringvormig
  • witte dwarse nerven
  • zwartpurper

Determineer orchideeën

FLORON & WEO

Met deze determinatiesleutel is het mogelijk om alle Nederlandse soorten op naam te brengen. Mocht u met deze sleutel niet uitkomen en wel een goede beschrijving of foto van een orchidee hebben, dan kunt u uw vraag voorleggen op het forum van de Werkgroep Europese Ochideeën van de KNNV.

Korte handleiding: voor een goede determinatie is het belangrijk om een aantal kenmerken te noteren, te onthouden of te fotograferen. Naast informatie over de bloem (kleur, vorm, spoor) zijn ook kenmerken van de bladen en stengel van belang. De sleutel werkt volgt: Kies in de lijst een kenmerk en vervolgens de waarde die daar het beste bij past. Vervolgens verschijnen foto's van de soorten die het beste aan de gekozen kenmerken voldoen. Klik op één van de gekozen kenmerken om deze uit de selectie te verwijderen. Vergelijk de resultaten soorten met jouw eigen plant door op de soortnamen te klikken.

Verantwoording: deze sleutel is samengesteld door FLORON in samenwerking met enkele studenten van het Nationaal Herbarium Nederland, onder begeleiding van Barbara Gravendeel. Enkele leden van de Werkgroep Europese Orchideeën hebben de sleutel uitgetest. In de beschrijvingen is gebruik gemaakt van de Veldgids Nederlandse Orchideeën van C.A.J. Kreutz. In 2013 is de sleutel overgezet naar de Verspreidingsatlas.

 

KNNV Mogelijk gemaakt door Stichting Fondsen KNNV