abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase

Wantsenorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Monitoring
Afwijkende telwijze:bloeistengels
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een plant met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen slanke aren, die 3 tot 6 cm lang zijn. De aren zijn rolrond en bevatten veel bloemen. De bloemlip is bruinrood, 6 tot 8 mm lang, 3-lobbig, niet gevlekt en heeft bijna vierhoekige of ruitvormige zijslippen en een niet gedeelde middenslip. De helm is spits en aan de buitenkant vuil bruinachtig paars. De andere bloemdekbladen buigen mutsvormig samen. De buitenste zijn zwak groen-generfd. De spoor is omlaaggericht, kegelvormig en wordt tot half zo lang als het vruchtbeginsel. De bloemen stinken. [meer]
Ecologie & verspreiding
Wantsenorchis staat op zonnige, droge tot vochtige en natte, matig voedselarme tot voedselrijke, basenrijke, kalkrijke tot kalkarme leem- en kleigrond. Ze groeit op diverse typen graslanden die heel v... [meer]
 
foto27601