abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Wijfjesvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Athyriaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Ecologie & verspreiding
Wijfjesvaren staat op lichtrijke tot beschaduwde, voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vochtige, matig stikstofrijke tot stikstofrijke, vaak matig basenrijke, zwak zure zand-, leem- en veenbo... [meer]
 
foto15945
foto29936
foto29938
foto29937