abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Aldrovanda vesiculosa L.

algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Droseraceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Watervliegenval heeft geen wortels en drijft in schoon, warm, matig stikstofrijk, voedselarm, zwak zuur water met een goed doorzicht. De mondiale verspreiding (echter niet in Amerika) laat een zeer ve... [meer]
 
foto37859
foto37842
foto37858
foto37855
foto37857
foto23767
foto23768