abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Platanthera bifolia (L.) Rich.

Welriekende nachtorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aar is losbloemig en 5 tot 15 cm lang. De bloemen zijn wit en vooral op de lip iets groen aangelopen. Ze verspreiden een zoete geur, zowel 's nachts als overdag. De hangende lip is 0,8 tot 1,2 cm groot en smal langwerpig. De buitenste 3 bloembladen zijn langwerpig en staan af. De binnenste 2 bloembladen zijn korter en smaller en staan naar boven gericht. De spoor is 2½ tot 3 cm lang en 2 tot 3 keer zo lang als het vruchtbeginsel. Verder is de spoor draadvormig, spits en naar de top toe weinig verbreed. De helmhokken zijn recht en zijn evenwijdig aan elkaar. [meer]
Ecologie & verspreiding
Welriekende nachtorchis staat op zonnige tot half beschaduwde, vrij vochtige tot natte, matig voedselarme en onbemeste, zwak basische en humusrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond bestaande uit zand... [meer]
 
foto12636
foto22009
foto27854
foto12637
foto22002
foto22008
foto23669