abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Witte engbloem
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Apocynaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan met 6 tot 8 bij elkaar in bijschermen in de bovenste bladoksels. De bloemkroon is 5-tallig, trechtervormig, groenachtig geel, wit of geelwit en 0,5 tot 1 cm groot. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De 5 meeldraden zijn tot een zuiltje vergroeid. [meer]
Ecologie & verspreiding
Witte engbloem staat op vrij open, zonnige tot licht beschaduwde, warme, droge, zwak basische tot kalkrijke, matig voedsel- en stikstofarme, lemige en stenige bodems. Ze groeit op grazige kalkhellinge... [meer]
 
foto19269
foto20492
foto20494
foto20598
foto12824
foto12825