In Nederland komen ongeveer 65 soorten libellen en juffers voor. Libellen en juffers behoren tot de orde van de libellen (Odonata). Ze zetten hun eitjes bij water af, en brengen het grootste deel van hun leven als larve onderwater door. Afhankelijk van de soort vervellen de larven negen tot zeventien keer, waarbij ze steeds iets meer op hun volwassen vorm gaan lijken. Uiteindelijk vervellen ze een laatste keer, en komen als volwassen libel tevoorschijn.

Op deze website verzorgt De Vlinderstichting actuele informatie over het voorkomen van libellen in Nederland.

Foto's

We zijn op zoek naar de allermooiste foto's. Vooral foto’s van soorten die nog geen foto hebben zijn welkom!

Waarnemingen melden

Op de website van De Vlinderstichting lees over het tellen van vlinders op vaste meetpunten en het melden van waarnemingen van libellen.

Bronnen

Soortinformatie is afkomstig van:

- de website van De Vlinderstichting

© NDFF & NDFF 2019


Label

Laatst toegevoegde foto's