In Nederland komen ongeveer 65 soorten libellen en juffers voor. Libellen en juffers behoren tot de orde van de libellen (Odonata). Ze zetten hun eitjes bij water af, en brengen het grootste deel van hun leven als larve onderwater door. Afhankelijk van de soort vervellen de larven negen tot zeventien keer, waarbij ze steeds iets meer op hun volwassen vorm gaan lijken. Uiteindelijk vervellen ze een laatste keer, en komen als volwassen libel tevoorschijn.

Op deze website verzorgt De Vlinderstichting actuele informatie over het voorkomen van libellen in Nederland.

Foto's

We zijn op zoek naar de allermooiste foto's. Vooral foto’s van soorten die nog geen foto hebben zijn welkom!

Waarnemingen melden

Op de website van De Vlinderstichting lees over het tellen van vlinders op vaste meetpunten en het melden van waarnemingen van libellen.

Bronnen

Soortinformatie is afkomstig van:

- de website van De Vlinderstichting

© NDFF & De Vlinderstichting 2024


Sierlijke witsnuitlibel
Kalenberg, De Weerribben
© Dries Oomen

Laatst toegevoegde foto's


Sierlijke witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis
27-6-2023 door Dries Oomen
Platbuik - Libellula depressa
27-6-2023 door Dries Oomen
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
28-6-2022 door Roel vd Heuvel
Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo
21-2-2022 door Maarten Langbroek
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
11-1-2022 door jelle bakker
Platbuik - Libellula depressa
11-1-2022 door jelle bakker
Viervlek - Libellula quadrimaculata
19-2-2021 door Jan Kersten
Bruine korenbout - Libellula fulva
19-2-2021 door Jan Kersten
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda
19-2-2021 door Jan Kersten
Smaragdlibel - Cordulia aenea
18-2-2021 door Jan Kersten
Grote keizerlibel - Anax imperator
18-2-2021 door Jan Kersten
Kempense heidelibel - Sympetrum depressiusculum
30-11-2020 door Lia van Looij
Kempense heidelibel - Sympetrum depressiusculum
30-11-2020 door Lia van Looij
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
1-8-2020 door Marcel Hospers
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
1-8-2020 door Marcel Hospers