In Nederland komen ongeveer 65 soorten libellen en juffers voor. Libellen en juffers behoren tot de orde van de libellen (Odonata). Ze zetten hun eitjes bij water af, en brengen het grootste deel van hun leven als larve onderwater door. Afhankelijk van de soort vervellen de larven negen tot zeventien keer, waarbij ze steeds iets meer op hun volwassen vorm gaan lijken. Uiteindelijk vervellen ze een laatste keer, en komen als volwassen libel tevoorschijn.

Op deze website verzorgt De Vlinderstichting actuele informatie over het voorkomen van libellen in Nederland.

Foto's

We zijn op zoek naar de allermooiste foto's. Vooral foto’s van soorten die nog geen foto hebben zijn welkom!

Waarnemingen melden

Op de website van De Vlinderstichting lees over het tellen van vlinders op vaste meetpunten en het melden van waarnemingen van libellen.

Bronnen

Soortinformatie is afkomstig van:

- de website van De Vlinderstichting

© NDFF & NDFF 2020


Blauwe breedscheenjuffer
Kampina
© John Breugelmans

Laatst toegevoegde foto's


Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes
14-3-2019 door John Breugelmans
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
14-3-2019 door John Breugelmans
Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens
14-3-2019 door John Breugelmans
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes
14-3-2019 door John Breugelmans
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas
28-1-2019 door John Breugelmans
Bruine korenbout - Libellula fulva
19-1-2019 door John Breugelmans
Platbuik - Libellula depressa
18-1-2019 door John Breugelmans
Platbuik - Libellula depressa
18-1-2019 door John Breugelmans
Groene glazenmaker - Aeshna viridis
18-1-2019 door John Breugelmans
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum
16-1-2019 door John Breugelmans
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
16-1-2019 door John Breugelmans
Viervlek - Libellula quadrimaculata
16-1-2019 door John Breugelmans
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
16-1-2019 door John Breugelmans
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
16-1-2019 door John Breugelmans
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
16-1-2019 door John Breugelmans