a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Zuidelijke oeverlibel
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Libellulidae
Status:bron: Rode Lijst Libellen 2011Rode Lijst: gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam
Herkenning
41-49 mm. Kleiner dan de gewone oeverlibel. Achterlijf smaller dan bij gewone oeverlibel, maar breder dan bij beekoeverlibel. Pterostigma’s roodbruin. Mannetje: uitgekleurde mannetjes krijgen een geheel blauw uiterlijk. Borststuk en achterlijf raken egaal lichtblauw berijpt, de ogen zijn blauwgrijs en het gezicht zeer licht (wittig) blauw. Jonge (niet uitgekleurde) mannetjes lijken op vrouwtjes. Vrouwtje: achterlijf okerkleurig tot bruin, met een dunne zwarte lengtestreep over het midden. Aan weerszijden van deze streep staat op de achterlijfssegmenten een stipje. Deze stipjes zijn meestal niet met de middenstreep verbonden, dus ze vormen losse stippenparen. Bovenkant van het borststuk vrij egaal oker- of bruinkleurig, zonder duidelijk afgetekende lichte schouderstrepen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting