Kleine vlinders vormen een soortgroep, waarbij relatief gemakkelijk veel gegevens kunnen worden verzameld door weinig waarnemers. Dat komt, omdat Kleine vlinders bijna overal te vinden zijn: bossen, duinen, graslanden, heiden, moerassen, tuinen en zelfs bij ons thuis. Bovendien komen we ze het hele jaar tegen, hoewel het winterseizoen het minst te bieden heeft. Tenslotte komt een aanzienlijk aantal soorten in grote hoeveelheden voor.

Microvlinders kun je determineren met de uitgebreide determinatiesleutels op de website van Stichting TINEA.

Let op: in de Verspreidingsatlas wordt soortinformatie over microvlinders niet actief bijgehouden. De atlas is alleen bedoeld om actuele verspreidingskaarten op te zoeken.

© NDFF & De Vlinderstichting 2024


Oranje dennenlotbladroller
Stippelberg
© Jan Kersten

Laatst toegevoegde foto's


Oranje dennenlotbladroller - Rhyacionia buoliana
9-3-2021 door Jan Kersten
Eenkleurige wederikpalpenmot - Eulamprotes unicolorella
4-3-2021 door Jan Kersten
Oranje mosprachtvleugeltje - Bisigna procerella
19-2-2021 door Jan Kersten