NDFF Verspreidingsatlas

NDFF Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud wordt verzorgd door zes soortenorganisaties. Ga naar de startpagina van één van de volgende soortgroepen:

Planten

Grote tijm

Mossen

Kussentjesmos

Korstmossen

Fraaie citroenkorst

Paddenstoelen

Roodgerande houtzwam

Kranswieren

Teer kransblad

Zoogdieren

Dwergmuis

Reptielen

Adder

Amfibieën

Boomkikker

Kreeftachtigen

Blauwpoot zwemkrab

Weekdieren

Wijngaardslak

Verspreidingsatlas is méér dan een encyclopedie. Kijk ook eens bij:       Eerste Hulp Bij Determineren Waarnemingen invoeren Monitoringsprojecten
Ook NDFF         PCBF         KNNV

BLWG         FLORON         NMV         LIK         RAVON         VZZ         ANM
De NDFF Verspreidingsatlas is mogelijk gemaakt door BIJ12, het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV.