Dashboard

Skip Navigation Links

Recent verschenen literatuur

 
De Beer, D. & J. Van Beek  (2019Cephaloziella spinigera (veendraadmos) op de Kalmthoutse Heide, nieuw voor België. Dumortiera 11326-28. (download)
Zwaenepoel, A.  (2019Gewijzigde namen en een aangepaste determinatiesleutel voor het complex van Salix alba en S. fragilis in België en Nederland. Dumortiera 1133-20. (download)
Pluijm, A. van der & J. Meijer  (2019Een recente vondst van Usnea glabrata (glanzend baardmos). Buxbaumiella 11412-18.
Pluijm, A. van der  (2019Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa) in het veld al blauw gekleurd na de kurkdroge zomer van 2018. Buxbaumiella 1141-4.
Volders, J.  (2019Inktzwammen op naam brengen via het substraat.    (download)
Jansen, H.  (2018Watersla (Pistia stratoides). Twirre 2835-37.
Timmerman, A., U. Hosper & J. Koopman  (2018De "Blauwgraslandzegge" (Carex x pauliana Cyperaceae) nieuw voor Fryslân. Twirre 2815-18.
Verschoor, G., J. Claessens & J. Kleynen  (2018De Mannetjesorchis in Zuid-Limburg. Deel 2. Karakteristiek van de groeiplaatsen. Natuurhistorisch Maandblad 10792-100.
Henneresse, T., T. Merckx & D. Tyteca  (2018Vruchtzetting bij het Soldaatje in het natuurreservaat Vrakelberg. Natuurhistorisch Maandblad 10788-91.
Claessens, J., J. Kleynen & G. Verschoor  (2018De Mannetjesorchis in Zuid-Limburg. Deel 1. Onderzoek naar toestand en vitaliteit. Natuurhistorisch Maandblad 10773-80.
Van Rossum, F., H. Martin, S. Le Cadre, B. Brachi, M. Christenhusz & P. Touzet  (2018Phylogeography of a widely distributed species reveals a cryptic assemblage of distinct genetic lineages needing separate conservation strategies. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 3544-51. (download)
Weeda, E.J.  (2018De grillig lijkende ‘voorkeuren’ van Rhodobryum roseum (rozetmos) in Nederland. Buxbaumiella 11315-35.
Verboom, L. & L.B. Sparrius  (2018Phaeocalicium populneum (populierenspijkertje) weer in Nederland gevonden.. Buxbaumiella 11313-14.
Schlesak, S., L. Hedenäs, M. Nebel & D. Quandt  (2018Cleaning a taxonomic dustbin: placing the European Hypnum species in a phylogenetic context! Bryophyte Diversity and Evolution 4037-54. (download)
Ossowska, E., B. Guzow-Krzeminska, M. Dudek, M. Oset & M. Kukwa  (2018Evaluation of diagnostic chemical and morphological characters in five Parmelia species (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota) with special emphasis on the thallus pruinosity Phytotaxa 383165-180. (download)