Dashboard

Skip Navigation Links

Recent verschenen literatuur

 
van Herk, C.M. (2024)  Monitoring van de korstmosvegetatie langs de A1 bij Kootwijk.  Lichenologisch Onderzoekbureau Nederland, Soest (download) * [monitoring na plaggen stuifzandvegetatie]
van Strien,A.J., B. Koese, J. Stienstra, L.L. Soldaat & M. de Zeeuw (2024)  Trends in abundance and occupancy of the protected water beetle Graphoderus bilineatus in the Netherlands. J Insect Conserv -. (download)
Molenaar, M. & K. van Dort (2024)  Een nieuwe coniocarp voor Nederland: Sclerophora peronella (Ach.) Tibell (prachtstofkopje). Buxbaumiella 12936-39.
Tanghe,M. & S. Valentini (2024)  Sur la présence d'Euphorbia segetalis en Belgique. Dumortiera 12324-26. (download) *
Baeté,H. (2024)  Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae (Turkse amandelwolfsmelk) in het natuurreservaat De Buylaers (Lokeren, Oost-Vlaanderen, België). Dumortiera 12321-23. (download)
Verloove,F. (2024)  Pseudognaphalium undulatum (Asteraceae) in Belgium: another cudweed on the verge of naturalization? Dumortiera 12316-20. (download)
De Beer,D. (2024)  Elytrigia x oliveri (E. acuta × repens) (Poaceae) in België, een erg miskend gras van onze flora. Dumortiera 12311-15. (download) *
De Beer, D. (2024)  Didymodon umbrosus, een nieuwe mossoort voor België. Dumortiera 1239-10. (download)
D'hondt,B., K. Meganck, K. Van Acker & D. De Beer (2024)  Genetic confirmation for the presence of the rare moss Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. in Belgium. Dumortiera 1235-8. (download)
van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2023)  Landelijk Meetnet Korstmossen. Inhoudelijke rapportage 2022. BLWG-rapport 331-14. (download) *
van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023)  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 341-81. (download) *
van der Kolk, H., L.B. Sparrius & C.M. van Herk (2023)  Effecten van ammoniak op korstmossen in Gelderland in de periode 1989-2022. BLWG-rapport 311-109. (download) *
Sparrius, L.B., H. van der Kolk & C.M. van Herk (2023)  Basisrapport Rode Lijst Korstmossen 2022 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. BLWG-rapport 351-149. (download) *
Plantinga, J.-E. (2023)  Ontwikkelingen van een laagveenpopulatie Groenknolorchis (Liparis loeselii). Twirre 339-14. [populatietellingen groenknolorchis in de Rottige Meente]
Diemeer, J. & J. Koopman (2023)  Carex bohemica (Cyperaceae) ‒ Cyperzegge, nieuw voor Nederland. Gorteria 45105-109. (download)