FLORON - Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, maar alleen als de soort er tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst is gezien. FLORON wil graag actuele waarnemingen van deze soorten hebben om de landelijk trend beter te kunnen bepalen. De kaart wordt wekelijks automatisch bijgewerkt met waarnemingen die via de app PlantObs, waarnemingeninvoer in de Verspreidingsatlas, telmee.nl en waarneming.nl ingevoerd en gevalideerd zijn. Als een km-hok recent goed is geïnventariseerd en de soort niet gevonden is, dan wordt aangenomen dat de soort uit het km-hok verdwenen is en wordt deze waarneming niet (meer) op de kaart weergegeven.

Buiten Habitatrichtlijnsoorten en heel zeldzame soorten, zijn ook een aantal exoten opgenomen waarvan het van belang is om te weten hoe bestendig de populaties zijn.

Ga als volgt te werk: bezoek het kilometerhok 4-8 uur en maak gebruik van het protocol Nieuwe Strepen, waarbij van zeldzame soorten een aantalsschatting (abundantiecode) wordt genoteerd. Geef in elk geval van de te actualiseren soorten ook de detailcoordinaten door met PlantObs, GPS, Obsmapp of WebObs.

Het is ook mogelijk om alleen een waarneming van de te actualiseren soort(en) door te geven. Geef daarbij de detailcoordinaten en de aantallen/abundanties van de afzonderlijke groeiplaatsen aan. Komt een soort in het hele kilometerhok nergens meer voor (en dat moet je echt zeker weten!), geef dan een nulwaarneming door. Nulwaarnemingen kunnen alleen worden doorgegeven met het invoerscherm voor losse waarnemingen en het Excel-formulier van FLORON. Hiertoe vul je een '0' in bij aantal.

Pas als nieuwe gegevens gecontroleerd zijn in de NDFF verdwijnen de kilometerhokken van de kaart. Dit duurt meestal zo'n twee weken.

Tip: reserveer via de kaart waar je wilt gaan zoeken.


   

Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie.   groen = beschikbaar   rood = hok geclaimd   geel = mijn hokken

 
 

Alle kilometerhokken met te actualiseren groeiplaatsen

district hok soort gereserveerd door
241-587  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
241-588  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
248-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-575  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-575  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-583  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
250-565  Oenanthe crocata  Dodemansvingers   
250-582  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
251-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-570  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-571  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-569  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-568  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
254-569  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
254-571  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
260-557  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
260-557  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
260-577  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
261-553  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-551  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
264-591  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
265-550  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
265-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
266-573  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
272-550  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Els Visscher 
273-561  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
211-583  Alchemilla monticola  Bergvrouwenmantel   
216-574  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
219-603  Zostera noltei  Klein zeegras   
223-581  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
224-581  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
227-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
228-581  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
228-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-617  Zostera noltei  Klein zeegras   
230-582  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
230-582  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
233-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
233-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
234-583  Verbena hastata  Blauwe verbena   
234-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
235-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-585  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
236-591  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
236-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
237-577  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
237-585  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  Willem Stouthamer 
237-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-576  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
238-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
239-587  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
241-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
249-608  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
249-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
252-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
253-607  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
257-601  Zostera noltei  Klein zeegras   
182-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
183-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
184-566  Cornus sericea  Canadese kornoelje  bartle de leeuw 
185-566  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
187-582  Elatine hydropiper  Klein glaskroos   
188-582  Elatine hydropiper  Klein glaskroos   
189-551  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
189-598  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
190-551  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
194-553  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
194-556  Cotoneaster bullatus     
195-542  Crassula helmsii  Watercrassula   
195-578  Cotoneaster bullatus     
197-558  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
197-562  Viola persicifolia  Melkviooltje   
197-576  Rosa subcollina  Schijnheggenroos   
198-535  Crassula helmsii  Watercrassula   
199-599  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-584  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
201-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
201-581  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
201-582  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
201-583  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
201-584  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
202-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
202-570  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
202-575  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
202-583  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
203-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
203-580  Rosa subcollina  Schijnheggenroos   
204-581  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
204-588  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
204-590  Alchemilla acutiloba  Spitslobbige vrouwenmantel   
205-575  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
205-577  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
206-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
206-576  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
206-588  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
207-542  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
207-567  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-568  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-577  Cotoneaster bullatus     
207-578  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
207-578  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-578  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
209-540  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
209-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
211-552  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
213-552  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
218-550  Cotoneaster bullatus     
218-551  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
218-551  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
218-551  Cotoneaster bullatus     
222-558  Arnica montana  Valkruid  Wim Wesseling 
223-557  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
224-556  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Ton Schoenmaker 
224-557  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Wim Wesseling 
125-586  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
129-587  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
142-599  Linnaea borealis  Linnaeusklokje   
142-599  Neottia cordata  Kleine keverorchis   
151-603  Hieracium peleterianum  Vals muizenoor   
156-558  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
156-560  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
157-602  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
158-603  Hieracium peleterianum  Vals muizenoor  Heleen Sweep 
159-603  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
159-604  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
160-603  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
161-604  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
162-605  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
162-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
163-605  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
163-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
166-540  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
166-574  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
166-587  Oenanthe crocata  Dodemansvingers  Ben Bruinsma 
167-540  Cotoneaster bullatus     
167-574  Cotoneaster bullatus     
171-550  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
175-569  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
177-549  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
210-544  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
211-523  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
212-546  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Leonie Tijsma 
213-545  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
214-535  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie  R. van Leeuwen 
214-540  Rosa villosa  Bottelroos   
214-542  Arnica montana  Valkruid   
215-546  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Leonie Tijsma 
215-548  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
219-546  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
220-520  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
220-574  Filago arvensis  Akkerviltkruid   
220-576  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
221-563  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
221-568  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
222-547  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-568  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
223-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
223-543  Arnica montana  Valkruid   
224-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
224-540  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Edwin de Weerd 
224-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Wim Geelhoed 
225-519  Verbena hastata  Blauwe verbena   
225-521  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Joop Verburg 
225-521  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Joop Verburg 
225-521  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Joop Verburg 
225-521  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Joop Verburg 
225-534  Arnica montana  Valkruid  René Bult 
225-542  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
225-570  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Dick Vuijk 
226-531  Verbena hastata  Blauwe verbena   
226-555  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
227-538  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
227-542  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
227-547  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
228-546  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-552  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Wim Wesseling 
228-556  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
228-567  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Guido Lek 
229-555  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Wim Wesseling 
230-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
230-554  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Wim Wesseling 
230-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-533  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
231-543  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
231-543  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
231-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-579  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
231-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-579  Verbena hastata  Blauwe verbena   
232-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
232-557  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
232-570  Crassula helmsii  Watercrassula   
233-531  Alchemilla subcrenata  Geplooide vrouwenmantel   
233-534  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
233-540  Arnica montana  Valkruid   
233-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
233-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
233-576  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
233-576  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
234-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
234-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
234-578  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
235-544  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
235-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
235-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
236-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-543  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
237-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-563  Arnica montana  Valkruid  Els Heijman 
237-563  Arnica montana  Valkruid  Els Heijman 
237-564  Arnica montana  Valkruid  Els Heijman 
238-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
238-548  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
239-530  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
239-542  Egeria densa  Egeria   
239-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
239-555  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
240-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
240-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
240-542  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
240-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
242-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
244-551  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
245-545  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
246-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
247-520  Egeria densa  Egeria   
247-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
247-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-552  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
247-555  Arnica montana  Valkruid   
248-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
248-541  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-541  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
248-563  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
249-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
250-539  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
251-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
251-545  Lathyrus linifolius  Knollathyrus  Koos Roggeveld 
251-549  Arnica montana  Valkruid   
252-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-543  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Koos Roggeveld 
254-534  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-543  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Koos Roggeveld 
255-533  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
258-522  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
258-531  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
258-531  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
258-546  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Els Visscher 
258-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
259-534  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
262-520  Drosera anglica  Lange zonnedauw   
263-520  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
263-526  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
263-526  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-535  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-536  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-546  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
266-523  Drosera anglica  Lange zonnedauw   
267-540  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
174-539  Oenanthe crocata  Dodemansvingers   
181-536  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
184-533  Polystichum lonchitis  Lansvaren   
191-534  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
192-480  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
192-508  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
192-509  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
193-471  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
193-484  Crassula helmsii  Watercrassula   
193-532  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
194-470  Egeria densa  Egeria   
194-471  Phyteuma spicatum subsp. spicatum  Witte rapunzel   
194-488  Crassula helmsii  Watercrassula   
196-491  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Mariet van Gelder 
196-523  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
196-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
196-524  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
197-522  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-520  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
198-520  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
198-520  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-524  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-527  Carex buxbaumii  Knotszegge   
199-486  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
199-505  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
199-519  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
200-500  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
200-505  Filipendula vulgaris  Knolspirea   
200-505  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
200-505  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
200-518  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
201-475  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
201-503  Verbena hastata  Blauwe verbena   
202-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
203-480  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
203-515  Carex buxbaumii  Knotszegge   
203-520  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
203-521  Carex buxbaumii  Knotszegge   
203-521  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
204-471  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
204-475  Orobanche reticulata  Distelbremraap  David de Wit 
204-499  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
204-500  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
205-474  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-493  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
205-521  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
206-470  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
206-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
206-504  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
207-471  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
207-472  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
207-504  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
208-499  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
209-498  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
209-500  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
210-476  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
211-495  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
212-501  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
214-502  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
216-503  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
217-500  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
219-488  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
220-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
220-494  Deschampsia setacea  Moerassmele   
221-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
223-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
223-487  Festuca ovina subsp. guestphalica  Zinkschapengras   
224-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
224-502  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Jan Dirk Buizer 
225-498  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Jan Dirk Buizer 
227-474  Crassula helmsii  Watercrassula   
227-493  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw   
227-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
228-475  Crassula helmsii  Watercrassula   
228-492  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw   
228-501  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-506  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
229-485  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
231-477  Arnica montana  Valkruid   
231-486  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
231-499  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
232-470  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
233-500  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
235-473  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
235-486  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
236-482  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
236-496  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
238-500  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
238-511  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
239-511  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
239-511  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
240-495  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
241-491  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
241-492  Deschampsia setacea  Moerassmele   
241-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-474  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
242-492  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
242-493  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
242-502  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
242-502  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-515  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-517  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
243-474  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
243-476  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
243-515  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
244-509  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
246-469  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
246-475  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
246-475  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
246-477  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
247-461  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
249-464  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
251-465  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
251-480  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
252-496  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
254-468  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
255-490  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
255-495  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
256-480  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
257-478  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
257-478  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
257-481  Crassula helmsii  Watercrassula   
257-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-467  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
258-482  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-482  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
258-486  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-487  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
258-487  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-492  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
259-476  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
259-482  Crassula helmsii  Watercrassula   
260-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
260-482  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
260-483  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
262-477  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
265-494  Deschampsia setacea  Moerassmele   
266-492  Crassula helmsii  Watercrassula   
267-489  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
267-490  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
200-450  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
200-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
201-435  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
201-455  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
202-446  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
202-455  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
203-447  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
203-465  Melampyrum arvense  Wilde weit   
204-430  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-429  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
205-446  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-451  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
206-428  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
206-448  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
207-429  Centaurea stoebe  Rijncentaurie   
207-435  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
208-466  Carex praecox  Vroege zegge   
209-461  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
209-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
209-465  Carex praecox  Vroege zegge  Frank Klinge 
210-457  Legousia hybrida  Klein spiegelklokje   
211-453  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
211-461  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
212-455  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
213-441  Ludwigia peploides  Postelein-waterlepeltje   
213-445  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
213-463  Carex praecox  Vroege zegge   
214-456  Silene baccifera  Besanjelier  Wolter Weener 
214-457  Silene baccifera  Besanjelier   
217-444  Verbena hastata  Blauwe verbena   
220-444  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
223-461  Crassula helmsii  Watercrassula   
224-429  Conopodium majus  Franse aardkastanje   
225-459  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
226-460  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
228-469  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
229-445  Crassula helmsii  Watercrassula   
230-446  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
233-438  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
235-453  Arnica montana  Valkruid   
236-439  Viburnum rhytidophyllum     
236-447  Deschampsia setacea  Moerassmele   
237-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
239-457  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
240-444  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
240-456  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
244-455  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
245-444  Crassula helmsii  Watercrassula   
245-455  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
248-440  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
249-444  Crocosmia x crocosmiiflora  Montbretia   
150-443  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
151-442  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
153-423  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
154-425  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
155-426  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
155-435  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
157-429  Euphorbia seguieriana  Zandwolfsmelk   
158-433  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Wim Vuik 
160-441  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
161-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Jos Rademakers 
166-442  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Ruud Beringen 
169-426  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
169-427  Verbena hastata  Blauwe verbena   
172-464  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
174-450  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
177-452  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem  Erik Slootweg 
178-423  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
178-436  Crassula helmsii  Watercrassula   
179-425  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Eric Visser 
181-451  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
181-452  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
181-458  Carex ericetorum  Heidezegge   
182-449  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
182-457  Carex ericetorum  Heidezegge   
183-466  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Gerard Oostermeijer 
183-467  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw  Gerard Oostermeijer 
184-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
184-452  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-455  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-457  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
185-460  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
185-461  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
185-461  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw  Rense Haveman 
186-436  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Vincent de Boer 
187-453  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer   
187-455  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
189-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
189-453  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
190-449  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
191-467  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
192-438  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Vincent de Boer 
192-438  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Vincent de Boer 
193-451  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Josien 
193-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
195-454  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
195-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
197-449  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
198-456  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
199-430  Atropa bella-donna  Wolfskers   
199-461  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
199-462  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
10  140-490  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Donnypruijs 
10  148-482  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
10  156-500  Viburnum rhytidophyllum     
10  157-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  159-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  159-503  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  162-500  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  171-483  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Jannie Adema 
10  171-509  Epipactis atrorubens  Bruinrode wespenorchis   
10  173-485  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
10  174-475  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  177-472  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
10  177-504  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  178-475  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
10  180-481  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  181-482  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  183-482  Verbena hastata  Blauwe verbena   
10  183-485  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
10  183-493  Egeria densa  Egeria   
10  184-487  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  113-461  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  115-463  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis  Walter Busse 
11  116-463  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  118-466  Carex buxbaumii  Knotszegge   
11  121-435  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
11  121-435  Viburnum rhytidophyllum     
11  121-452  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
11  121-452  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  122-425  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  122-466  Carex dioica  Tweehuizige zegge   
11  123-442  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
11  127-464  Asplenium ceterach  Schubvaren   
11  130-441  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  131-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  131-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  133-447  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Bert van der Kruis 
11  133-450  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  133-450  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  133-466  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  134-449  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
11  134-456  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  134-458  Viburnum rhytidophyllum     
11  135-467  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  135-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-468  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  136-447  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  138-469  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  140-449  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  140-460  Egeria densa  Egeria   
11  140-461  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  140-466  Verbena hastata  Blauwe verbena   
11  140-474  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  140-476  Asplenium ceterach  Schubvaren  Harold Timans 
11  141-468  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  142-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  142-475  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  145-461  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  146-450  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
11  146-457  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  146-464  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  146-464  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
11  146-465  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  147-458  Verbena hastata  Blauwe verbena   
11  147-459  Filipendula vulgaris  Knolspirea   
11  147-465  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  147-465  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
11  148-468  Verbena hastata  Blauwe verbena   
11  149-463  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  149-464  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  151-446  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  152-451  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
11  153-448  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-449  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-450  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  153-464  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
11  153-466  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  154-468  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  155-465  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  155-467  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  156-451  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  156-451  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
11  158-459  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Test Gebruiker 
11  159-469  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  160-460  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  160-464  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  160-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  162-457  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Jan Willem Jonker 
11  167-464  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  168-461  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
12  109-536  Rosa caesia  Behaarde struweelroos   
12  113-556  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Kees Boon 
12  114-551  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Dick Gatsonides 
12  116-574  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
12  118-574  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Bert van der Kruis 
12  122-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-571  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
12  123-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
13  102-500  Verbena hastata  Blauwe verbena   
13  104-506  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
13  105-520  Gentianella campestris  Veldgentiaan  Jeanette den Herder 
13  106-522  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
13  116-502  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  116-503  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  118-502  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  118-503  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  133-516  Viburnum rhytidophyllum     
13  133-517  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
14  114-488  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
14  116-498  Arctostaphylos uva-ursi  Berendruif   
14  117-480  Silene baccifera  Besanjelier  Hanneke Waller 
14  119-480  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
14  121-470  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart  Peter Wetzels 
14  122-472  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
14  122-490  Viola lutea subsp. calaminaria  Zinkviooltje   
14  123-485  Viburnum rhytidophyllum    Peter Wetzels 
14  123-485  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet  Peter Wetzels 
14  126-475  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
14  130-476  Verbena hastata  Blauwe verbena   
14  133-475  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
14  136-478  Artemisia campestris subsp. campestris  Wilde averuit  Harold Timans 
14  137-484  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Donnypruijs 
14  138-483  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Donnypruijs 
15  78-452  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
15  83-456  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Maarten van der Meer 
15  89-451  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  89-467  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
15  89-469  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  91-463  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
15  91-463  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
15  91-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  91-467  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  92-461  Viburnum rhytidophyllum     
15  92-462  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
15  94-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  96-464  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  96-483  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
15  97-463  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
15  97-465  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  98-459  Egeria densa  Egeria   
15  100-485  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Bert van der Kruis 
15  101-497  Oenanthe crocata  Dodemansvingers  Niko Buiten 
16  60-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  61-426  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  63-438  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Hennie Zeij 
16  65-435  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  68-446  Rosa subcollina  Schijnheggenroos   
16  73-438  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  75-437  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  77-420  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  77-432  Ambrosia trifida  Driedelige ambrosia   
16  78-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  79-438  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  83-410  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  84-430  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  85-429  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  88-446  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  S.R.J. van berkel 
16  89-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  94-443  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  95-431  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Remko Andeweg 
16  95-439  Asplenium ceterach  Schubvaren  Remko Andeweg 
16  96-433  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
16  99-443  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
16  103-422  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  104-415  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  104-416  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  106-415  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  107-415  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  107-446  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
16  108-416  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
16  108-425  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  109-448  Asplenium ceterach  Schubvaren   
16  111-447  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  19-367  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  21-370  Ludwigia peploides  Postelein-waterlepeltje   
17  23-379  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
17  26-386  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  29-390  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
17  31-371  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  34-375  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  34-396  Viburnum rhytidophyllum     
17  38-411  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
17  38-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis  NVSD  
17  38-416  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster  NVSD  
17  41-370  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  50-397  Zostera noltei  Klein zeegras  Robert Jentink 
17  51-396  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  53-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Theo Muusse 
17  54-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  55-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Theo Muusse 
17  56-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  58-368  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
17  58-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  58-419  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Theo Muusse 
17  59-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  59-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  61-363  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  64-409  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  74-389  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  74-390  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  75-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  76-398  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Ine van de Ven-van Wees 
18  79-400  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  80-390  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
18  82-395  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
18  85-407  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  86-375  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  86-401  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  87-412  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  89-403  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  89-411  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
18  94-404  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
18  98-407  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  100-394  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  101-396  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  101-397  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  101-411  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  102-383  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  102-391  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
18  102-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
18  103-399  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  104-386  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  104-387  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  104-413  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  106-393  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
18  108-395  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  140-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  140-389  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  141-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  141-396  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  142-398  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-378  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-383  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  143-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  144-383  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  144-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  144-410  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-365  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  145-375  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  145-387  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  145-398  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
19  145-406  Isoetes lacustris  Grote biesvaren   
19  145-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-407  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
19  145-407  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-411  Viola persicifolia  Melkviooltje   
19  145-423  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  146-405  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  146-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  146-417  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  147-375  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  147-377  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-382  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-389  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
19  147-411  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  147-413  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  147-413  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  147-416  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
19  148-366  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  148-374  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  148-375  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  148-389  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  149-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  149-398  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  149-409  Viola persicifolia  Melkviooltje   
19  149-412  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  150-372  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  150-401  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  150-402  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
19  150-408  Viola persicifolia  Melkviooltje   
19  150-417  Euphorbia seguieriana  Zandwolfsmelk   
19  151-380  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  151-395  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
19  152-378  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-380  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-381  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  153-377  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
19  154-390  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  154-391  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  154-402  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  155-373  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  155-374  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  157-369  Campanula glomerata  Kluwenklokje  Jeroen van Delft 
19  157-383  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  157-383  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
19  157-387  Egeria densa  Egeria   
19  157-411  Fragaria moschata  Grote bosaardbei   
19  157-415  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
19  158-370  Verbena hastata  Blauwe verbena   
19  158-380  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  158-380  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  158-405  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  158-414  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  159-368  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  159-378  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  160-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  160-397  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  160-397  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
19  160-409  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  161-373  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  161-387  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  162-373  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  162-381  Chenopodium bonus-henricus  Brave hendrik   
19  162-387  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  162-388  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  162-391  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
19  162-403  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
19  163-412  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  164-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  164-404  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  165-376  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  165-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  165-395  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  166-368  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  166-381  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Rob van der Burg 
19  166-381  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Rob van der Burg 
19  166-419  Campanula glomerata  Kluwenklokje  chris.driessen 
19  167-379  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  167-381  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  167-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  167-403  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  168-366  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  168-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  170-417  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  171-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  171-404  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  171-417  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  171-418  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  172-376  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  172-379  Deschampsia setacea  Moerassmele  Rob van der Burg 
19  172-393  Alchemilla acutiloba  Spitslobbige vrouwenmantel   
19  172-418  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  172-419  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  173-416  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  174-379  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-385  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
19  174-390  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  174-398  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-409  Cotoneaster dielsianus  Diels' Cotoneaster   
19  174-416  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  174-417  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  175-378  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  176-397  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  176-414  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  177-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  177-377  Egeria densa  Egeria   
19  177-377  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  178-380  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  180-390  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  183-406  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  183-423  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  183-426  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  184-389  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  184-407  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  185-376  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  185-423  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
20  185-424  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  185-424  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  185-424  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  186-399  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  187-385  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  187-396  Viburnum rhytidophyllum     
20  187-422  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  188-381  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  188-390  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  189-383  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  189-427  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
20  190-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-401  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Toon Verrijdt 
20  190-420  Genista germanica  Duitse brem   
20  191-381  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
20  191-401  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
20  194-394  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  194-397  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Toon Verrijdt 
20  194-406  Viburnum rhytidophyllum    Toon Verrijdt 
20  196-392  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  196-393  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  196-408  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  197-393  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  197-402  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  198-376  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  199-391  Cirsium acaule  Aarddistel   
20  202-389  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  202-392  Marsilea quadrifolia  Klaverbladvaren  Wim de Winter 
20  202-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Wim de Winter 
20  204-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  204-384  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  205-379  Chenopodium bonus-henricus  Brave hendrik   
20  206-384  Epipactis atrorubens  Bruinrode wespenorchis   
20  206-386  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  210-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  168-360  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  172-369  Cotoneaster bullatus     
21  172-369  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  173-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  173-364  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  174-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  174-362  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  175-357  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  178-314  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  181-362  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  182-366  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  184-363  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
21  185-315  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  185-367  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  186-322  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  187-308  Actaea spicata  Christoffelkruid  Baudewijn Odé 
21  188-332  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  188-348  Rosa villosa  Bottelroos  Wilma Dingelstad 
21  188-350  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  189-319  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  189-350  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  189-350  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
21  189-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  190-328  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  190-333  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  190-352  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  190-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  191-349  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  191-360  Deschampsia setacea  Moerassmele   
21  191-360  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
21  191-369  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  192-307  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  195-319  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  195-322  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
21  195-327  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  195-333  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
21  195-373  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  197-312  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  197-317  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
21  197-329  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  198-332  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  198-357  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  200-374  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  201-323  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
21  201-357  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  201-359  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  203-362  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
23  111-406  Carex davalliana  Veenzegge  Jacques Rovers 
23  111-424  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
23  117-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  123-392  Crassula helmsii  Watercrassula  Erik-Jan Beenackers 
23  127-401  Crassula helmsii  Watercrassula  Erik-Jan Beenackers 
23  129-399  Egeria densa  Egeria   
23  129-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  129-400  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  130-399  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Johan van Laerhoven 
23  131-409  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
23  132-391  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  133-390  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  138-373  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-376  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
23  138-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  José Langens 
23  138-387  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
23  139-390  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
23  139-391  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel  David van Iersel 
23  139-397  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
23  139-398  Crassula helmsii  Watercrassula