FLORON - Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, maar alleen als de soort er tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst is gezien. FLORON wil graag actuele waarnemingen van deze soorten hebben om de landelijk trend beter te kunnen bepalen. De kaart wordt wekelijks automatisch bijgewerkt met waarnemingen die via de app NOVA, waarnemingeninvoer in de Verspreidingsatlas, telmee.nl en waarneming.nl ingevoerd en gevalideerd zijn. Als een km-hok recent goed is geïnventariseerd en de soort niet gevonden is, dan wordt aangenomen dat de soort uit het km-hok verdwenen is en wordt deze waarneming niet (meer) op de kaart weergegeven.

Buiten Habitatrichtlijnsoorten en heel zeldzame soorten, zijn ook een aantal exoten opgenomen waarvan het van belang is om te weten hoe bestendig de populaties zijn.

Ga als volgt te werk: bezoek het kilometerhok 4-8 uur en maak gebruik van het protocol Nieuwe Strepen, waarbij van zeldzame soorten een aantalsschatting (abundantiecode) wordt genoteerd. Geef in elk geval van de te actualiseren soorten ook de detailcoordinaten door met NOVA, GPS, Obsmapp of de NDFF app.

Het is ook mogelijk om alleen een waarneming van de te actualiseren soort(en) door te geven. Geef daarbij de detailcoordinaten en de aantallen/abundanties van de afzonderlijke groeiplaatsen aan. Komt een soort in het hele kilometerhok nergens meer voor (en dat moet je echt zeker weten!), geef dan een nulwaarneming door. Nulwaarnemingen kunnen alleen worden doorgegeven met het invoerscherm voor losse waarnemingen en het Excel-formulier van FLORON. Hiertoe vul je een '0' in bij aantal.

Pas als nieuwe gegevens gecontroleerd zijn in de NDFF verdwijnen de kilometerhokken van de kaart. Dit duurt meestal zo'n twee weken.

Tip: reserveer via de kaart waar je wilt gaan zoeken.


   

Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie.   groen = beschikbaar   rood = hok geclaimd   geel = mijn hokken

 
 

Alle kilometerhokken met te actualiseren groeiplaatsen

district hok soort gereserveerd door
248-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-575  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-580  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
249-583  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
250-582  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
251-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-568  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
252-570  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-571  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-569  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
260-557  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
260-557  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
260-577  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
264-591  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
265-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
266-548  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
266-548  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
266-551  Egeria densa  Egeria   
266-573  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
272-550  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Els Visscher 
273-561  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
275-552  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
216-575  Crassula helmsii  Watercrassula   
216-602  Zostera noltei  Klein zeegras   
217-602  Zostera noltei  Klein zeegras   
218-602  Zostera noltei  Klein zeegras   
218-603  Zostera noltei  Klein zeegras   
219-603  Zostera noltei  Klein zeegras   
219-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
221-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
221-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
222-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
222-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
223-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
223-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
224-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
225-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
226-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
227-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
228-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
228-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-617  Zostera noltei  Klein zeegras   
230-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
230-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
231-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
232-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
233-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
233-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
234-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
235-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
235-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-585  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
236-591  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
236-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
237-585  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  Willem Stouthamer 
237-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
239-587  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
239-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
240-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
241-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
241-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
242-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
242-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
243-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
243-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
244-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
245-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
245-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
246-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
247-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
248-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
249-608  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
249-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
249-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
252-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
253-607  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
254-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
257-601  Zostera noltei  Klein zeegras   
182-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
183-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
183-577  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
187-582  Elatine hydropiper  Klein glaskroos   
189-548  Crassula helmsii  Watercrassula   
192-576  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
195-542  Crassula helmsii  Watercrassula   
197-562  Viola stagnina  Melkviooltje   
197-576  Rosa x subcollina  Schijnheggenroos   
198-535  Crassula helmsii  Watercrassula   
201-581  Rosa x suberectiformis  Schijnviltroos   
201-582  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
201-584  Rosa x suberectiformis  Schijnviltroos   
202-575  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
202-583  Rosa x suberectiformis  Schijnviltroos   
203-580  Rosa x subcollina  Schijnheggenroos   
204-588  Rosa x suberectiformis  Schijnviltroos   
204-590  Alchemilla acutiloba  Spitslobbige vrouwenmantel   
205-575  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
206-576  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
207-542  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
207-578  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
207-578  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
208-574  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
209-540  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
209-575  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
213-552  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
218-551  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
222-556  Arnica montana  Valkruid  Wim Wesseling 
223-557  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Wim Wesseling 
224-557  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Wim Wesseling 
125-586  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
129-587  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
140-598  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
142-599  Linnaea borealis  Linnaeusklokje   
148-602  Pilosella peleteriana  Vals muizenoor   
151-603  Pilosella peleteriana  Vals muizenoor   
155-601  Zostera noltei  Klein zeegras   
155-604  Pilosella peleteriana  Vals muizenoor   
156-558  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
157-602  Vaccinium uliginosum  Rijsbes  Leo Bot 
157-602  Pilosella peleteriana  Vals muizenoor  Leo Bot 
158-603  Pilosella peleteriana  Vals muizenoor  Heleen Sweep 
159-603  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
159-604  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
160-603  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
161-603  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
161-604  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
162-605  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
162-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
163-605  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
163-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
210-544  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
211-545  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
214-535  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie  R. van Leeuwen 
214-540  Rosa villosa  Bottelroos   
214-542  Arnica montana  Valkruid   
215-546  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Leonie Tijsma 
217-532  Alchemilla acutiloba  Spitslobbige vrouwenmantel   
220-520  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
220-574  Filago arvensis  Akkerviltkruid   
221-563  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
221-568  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-547  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-568  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
223-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
223-543  Arnica montana  Valkruid   
224-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
224-540  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Edwin de Weerd 
224-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Wim Geelhoed 
225-534  Arnica montana  Valkruid  René Bult 
226-535  Arnica montana  Valkruid   
226-555  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
227-538  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
227-538  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
227-542  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
227-547  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
227-551  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
228-546  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-556  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
228-567  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Guido Lek 
230-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
230-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-533  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
231-543  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
231-543  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
231-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-579  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
231-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
232-534  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
232-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
232-570  Crassula helmsii  Watercrassula   
233-531  Alchemilla subcrenata  Geplooide vrouwenmantel   
233-534  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
233-540  Orchis anthropophora  Poppenorchis   
233-540  Arnica montana  Valkruid   
233-540  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
233-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
233-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
233-576  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
234-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
234-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
235-544  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
235-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
235-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
236-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-543  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
237-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-544  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
237-549  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
237-563  Arnica montana  Valkruid   
238-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
238-548  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
238-560  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem  Els Heijman 
239-530  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
239-542  Egeria densa  Egeria   
239-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
239-542  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
240-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
240-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Jan Klooster 
240-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Jan Klooster 
240-542  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
240-542  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
240-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
240-554  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
241-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Jan Klooster 
241-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Jan Klooster 
242-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Jan Klooster 
242-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Jan Klooster 
243-532  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
243-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Jan Klooster 
243-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Jan Klooster 
244-551  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
245-539  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Jan Klooster 
246-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
247-520  Egeria densa  Egeria   
247-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
247-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-552  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
247-555  Arnica montana  Valkruid   
247-563  Alchemilla xanthochlora  Geelgroene vrouwenmantel   
248-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
248-541  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-541  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
248-555  Arnica montana  Valkruid   
248-563  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
249-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
249-552  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
250-539  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
251-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
251-545  Lathyrus linifolius  Knollathyrus  Koos Roggeveld 
251-549  Arnica montana  Valkruid   
252-520  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
252-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-543  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Koos Roggeveld 
253-544  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
254-534  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
255-533  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
258-522  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
258-546  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Els Visscher 
258-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
258-558  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
259-534  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
259-544  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
262-520  Drosera anglica  Lange zonnedauw   
262-535  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-520  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
263-526  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
263-526  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-535  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-536  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-546  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
265-521  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
267-540  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
268-523  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
174-539  Oenanthe crocata  Dodemansvingers   
184-533  Polystichum lonchitis  Lansvaren   
190-478  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  florafauna 
190-478  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  florafauna 
191-534  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid  Jan-Erik Plantinga 
193-472  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
193-484  Crassula helmsii  Watercrassula   
193-532  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
194-470  Egeria densa  Egeria   
194-471  Phyteuma spicatum  Witte rapunzel   
195-470  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
195-472  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
195-523  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
195-524  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
196-523  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
196-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
196-524  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
196-525  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
197-470  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
197-522  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
197-524  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
197-524  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-470  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
198-471  Crassula helmsii  Watercrassula   
198-520  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
198-520  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
198-520  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-524  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
198-527  Carex buxbaumii  Knotszegge   
199-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
199-471  Crassula helmsii  Watercrassula   
199-486  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
199-511  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
199-519  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
200-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
200-471  Crassula helmsii  Watercrassula   
200-500  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
200-518  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
202-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
203-521  Carex buxbaumii  Knotszegge   
203-521  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
204-484  Crassula helmsii  Watercrassula   
205-493  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
205-521  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
206-470  Carex colchica  Rivierduinzegge   
206-504  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
208-499  Carex colchica  Rivierduinzegge   
209-498  Carex colchica  Rivierduinzegge   
209-500  Carex colchica  Rivierduinzegge   
210-476  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
211-474  Carex colchica  Rivierduinzegge   
211-495  Carex colchica  Rivierduinzegge   
212-501  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
217-493  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
217-500  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
219-488  Carex colchica  Rivierduinzegge   
220-476  Carex colchica  Rivierduinzegge   
220-487  Carex colchica  Rivierduinzegge   
220-494  Deschampsia setacea  Moerassmele   
221-487  Carex colchica  Rivierduinzegge   
223-487  Carex colchica  Rivierduinzegge   
224-487  Carex colchica  Rivierduinzegge   
224-502  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Jan Dirk Buizer 
225-498  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Jan Dirk Buizer 
227-474  Crassula helmsii  Watercrassula   
227-493  Diphasiastrum tristachyum  Kleine wolfsklauw   
228-475  Crassula helmsii  Watercrassula   
228-492  Diphasiastrum tristachyum  Kleine wolfsklauw   
228-501  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-506  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
230-499  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
231-477  Arnica montana  Valkruid   
231-486  Carex colchica  Rivierduinzegge   
231-499  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
232-470  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
235-486  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
236-496  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
237-508  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
238-468  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
238-474  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
238-500  Carex colchica  Rivierduinzegge   
238-511  Carex colchica  Rivierduinzegge   
239-511  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
241-464  Crassula helmsii  Watercrassula   
241-491  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
242-474  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
242-493  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
242-502  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
242-517  Carex colchica  Rivierduinzegge   
243-476  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
243-515  Carex colchica  Rivierduinzegge   
244-471  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
244-509  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
245-470  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
246-469  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
250-471  Phyteuma nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
251-465  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
252-479  Crassula helmsii  Watercrassula   
252-496  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
255-490  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
255-495  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
257-478  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
257-481  Crassula helmsii  Watercrassula   
258-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
258-482  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
258-487  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
258-492  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
259-468  Crassula helmsii  Watercrassula  Harry Scheper 
259-482  Crassula helmsii  Watercrassula   
262-477  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
263-496  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
264-490  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
264-496  Deschampsia setacea  Moerassmele   
266-491  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
266-492  Crassula helmsii  Watercrassula   
200-450  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
200-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
200-463  Carex colchica  Rivierduinzegge   
200-468  Carex colchica  Rivierduinzegge   
202-455  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
202-465  Carex colchica  Rivierduinzegge   
203-465  Carex colchica  Rivierduinzegge   
203-465  Melampyrum arvense  Wilde weit   
205-451  Carex colchica  Rivierduinzegge   
206-428  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
208-466  Carex praecox  Vroege zegge  nijenhuismaarten 
209-465  Carex praecox  Vroege zegge  Frank Klinge 
210-457  Legousia hybrida  Klein spiegelklokje   
210-463  Alyssum alyssoides  Bleek schildzaad   
211-458  Carex colchica  Rivierduinzegge   
211-460  Carex praecox  Vroege zegge   
211-461  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
212-455  Carex colchica  Rivierduinzegge   
214-456  Silene baccifera  Besanjelier  Wolter Weener 
214-457  Silene baccifera  Besanjelier   
220-433  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
220-444  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
220-461  Carex colchica  Rivierduinzegge   
221-434  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
221-439  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
221-454  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
223-445  Crassula helmsii  Watercrassula   
223-461  Crassula helmsii  Watercrassula   
224-429  Conopodium majus  Franse aardkastanje   
225-459  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
227-436  Phyteuma nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
229-445  Crassula helmsii  Watercrassula   
230-446  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
233-438  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
235-453  Arnica montana  Valkruid   
236-439  Viburnum rhytidophyllum     
236-447  Deschampsia setacea  Moerassmele   
236-450  Crassula helmsii  Watercrassula   
237-439  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
237-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
239-457  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
240-444  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
240-456  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
245-444  Crassula helmsii  Watercrassula   
247-444  Centaurea stoebe  Rijncentaurie   
248-440  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
249-444  Crocosmia x crocosmiiflora  Montbretia   
150-443  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
153-423  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
154-425  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
155-435  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Wim Vuik 
166-442  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Ruud Beringen 
172-430  Carex colchica  Rivierduinzegge   
173-430  Carex colchica  Rivierduinzegge   
177-426  Carex colchica  Rivierduinzegge   
177-452  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem  Erik Slootweg 
178-425  Carex colchica  Rivierduinzegge   
179-425  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Eric Visser 
181-451  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
181-452  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
181-458  Carex ericetorum  Heidezegge   
182-449  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
182-457  Carex ericetorum  Heidezegge   
183-466  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Gerard Oostermeijer 
183-467  Diphasiastrum tristachyum  Kleine wolfsklauw  Gerard Oostermeijer 
184-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
184-452  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-455  Carex ericetorum  Heidezegge   
185-457  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
185-460  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
185-461  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
185-461  Diphasiastrum tristachyum  Kleine wolfsklauw  Rense Haveman 
187-453  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer   
187-455  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
189-453  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Lieuwe Haanstra 
191-467  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn  Bram van den Bor 
192-432  Lepidium graminifolium  Graskers   
192-438  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Vincent de Boer 
192-438  Viburnum rhytidophyllum    Vincent de Boer 
193-439  Viburnum rhytidophyllum     
193-451  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Josien 
193-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
194-458  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
195-454  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
195-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
196-460  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
197-449  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
198-456  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
199-430  Atropa bella-donna  Wolfskers   
199-461  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
199-462  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
10  143-485  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  156-500  Viburnum rhytidophyllum     
10  157-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  159-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  161-501  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
10  162-500  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  162-501  Ludwigia peploides subsp. montevidensis  Postelein-waterlepeltje   
10  162-502  Viburnum rhytidophyllum     
10  162-502  Ludwigia peploides subsp. montevidensis  Postelein-waterlepeltje   
10  169-482  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
10  170-484  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
10  176-480  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  177-472  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
10  177-503  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
10  178-475  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
10  183-485  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
10  183-493  Egeria densa  Egeria   
10  188-486  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
11  113-461  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  114-461  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  115-463  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis  Walter Busse 
11  116-463  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  118-466  Carex buxbaumii  Knotszegge   
11  119-460  Carex buxbaumii  Knotszegge   
11  121-435  Orchis mascula  Mannetjesorchis  Frank Verhart 
11  121-435  Orchis mascula  Mannetjesorchis  Frank Verhart 
11  121-435  Orchis mascula  Mannetjesorchis  Frank Verhart 
11  121-435  Viburnum rhytidophyllum    Frank Verhart 
11  121-435  Viburnum rhytidophyllum    Frank Verhart 
11  121-435  Viburnum rhytidophyllum    Frank Verhart 
11  121-452  Phyteuma nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
11  122-425  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  122-451  Phyteuma nigrum  Zwartblauwe rapunzel  Wiebe Kreton 
11  123-441  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
11  123-442  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
11  127-464  Asplenium ceterach  Schubvaren   
11  131-454  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Wim Vuik 
11  131-464  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  131-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  132-447  Campanula glomerata  Kluwenklokje  Wim Vuik 
11  133-447  Campanula glomerata  Kluwenklokje  Bert van der Kruis 
11  133-462  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  133-466  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  134-461  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  135-466  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  135-467  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  135-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-468  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  138-469  Salvinia molesta  Grote vlotvaren  Wim Vuik 
11  140-461  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  140-474  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  140-476  Asplenium ceterach  Schubvaren  Harold Timans 
11  141-468  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  141-478  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  142-478  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  143-475  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  144-475  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  146-450  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
11  146-457  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  146-464  Crassula helmsii  Watercrassula  Wim Vuik 
11  146-464  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Wim Vuik 
11  146-464  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest  Wim Vuik 
11  146-465  Crassula helmsii  Watercrassula  Wim Vuik 
11  146-465  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Wim Vuik 
11  146-466  Crassula helmsii  Watercrassula  Wim Vuik 
11  146-479  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
11  147-459  Filipendula vulgaris  Knolspirea   
11  147-465  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  147-465  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
11  148-461  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
11  149-460  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  149-464  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  151-446  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  152-451  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Patrick Lansing 
11  153-448  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-449  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-450  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Patrick Lansing 
11  153-464  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
11  153-466  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  154-468  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  154-469  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
11  158-459  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Test Gebruiker 
11  159-469  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  160-460  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  Patrick Lansing 
11  160-464  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  160-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  166-467  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  166-473  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
11  167-464  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  169-461  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
12  109-559  Antennaria dioica  Rozenkransje   
12  110-564  Antennaria dioica  Rozenkransje  Hanneke Waller 
12  113-556  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Kees Boon 
12  116-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  117-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  117-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  118-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  118-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  119-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  119-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  120-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  121-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-571  Salicornia europaea subsp. disarticulata  Eenbloemige zeekraal   
12  123-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
13  104-506  Hypericum montanum  Berghertshooi   
13  105-518  Rosa sherardii  Berijpte viltroos   
13  105-520  Gentianella campestris  Veldgentiaan  Jeanette den Herder 
13  133-516  Viburnum rhytidophyllum     
14  117-480  Silene baccifera  Besanjelier   
14  119-480  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
14  122-472  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
14  122-489  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
14  123-485  Viburnum rhytidophyllum    Peter Wetzels 
14  123-485  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet  Peter Wetzels 
14  124-494  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
14  136-478  Artemisia campestris subsp. campestris  Wilde averuit  Harold Timans 
14  137-484  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Donny Pruijs 
15  81-454  Polystichum lonchitis  Lansvaren   
15  92-461  Viburnum rhytidophyllum     
15  97-463  Salvinia molesta  Grote vlotvaren  Michaël Duijsens 
15  98-459  Egeria densa  Egeria   
15  101-497  Oenanthe crocata  Dodemansvingers  Niko Buiten 
16  60-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  60-425  Spiranthes spiralis  Herfstschroeforchis   
16  63-438  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Hennie Zeij 
16  65-435  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  66-442  Asplenium ceterach  Schubvaren   
16  68-446  Rosa x subcollina  Schijnheggenroos   
16  77-432  Ambrosia trifida  Driedelige ambrosia   
16  79-415  Ludwigia peploides subsp. montevidensis  Postelein-waterlepeltje   
16  84-430  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  85-429  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  88-446  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  S.R.J. van berkel 
16  95-429  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
16  95-431  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Remko Andeweg 
16  95-439  Asplenium ceterach  Schubvaren  Remko Andeweg 
16  96-433  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
16  96-442  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  104-415  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  104-416  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  107-446  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
16  108-416  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
16  108-434  Oenanthe crocata  Dodemansvingers  Stef van Walsum 
16  109-448  Asplenium ceterach  Schubvaren   
16  119-436  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
17  19-367  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  21-370  Ludwigia peploides subsp. montevidensis  Postelein-waterlepeltje   
17  22-380  Rosa x inodora  Schijnkraagroos   
17  23-371  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
17  23-379  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
17  25-372  Crassula helmsii  Watercrassula   
17  33-399  Crassula helmsii  Watercrassula   
17  34-396  Viburnum rhytidophyllum     
17  37-414  Crassula helmsii  Watercrassula   
17  38-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis  NVSD  
17  51-396  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  54-407  Asplenium ceterach  Schubvaren   
17  55-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Theo Muusse 
17  57-412  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
17  58-368  Helosciadium repens  Kruipend moerasscherm   
17  61-363  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  74-394  Lepidium graminifolium  Graskers  Lenie Ponse 
18  77-383  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  80-407  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  82-395  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
18  89-411  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
18  94-404  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
18  96-400  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
18  96-400  Viburnum rhytidophyllum     
18  100-394  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  102-391  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
18  102-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
18  104-397  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
18  105-400  Egeria densa  Egeria   
18  106-393  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
18  107-394  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
18  108-395  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  140-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  141-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  141-396  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  142-375  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-378  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-381  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-383  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  143-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  144-375  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  144-383  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  144-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  144-423  Viburnum rhytidophyllum     
19  145-365  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  145-398  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
19  145-406  Isoetes lacustris  Grote biesvaren   
19  145-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-407  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
19  145-407  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-411  Viola stagnina  Melkviooltje   
19  146-405  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  146-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  147-375  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  147-377  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-382  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-389  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
19  147-413  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  147-416  Carex colchica  Rivierduinzegge   
19  148-374  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  148-375  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  148-389  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  148-400  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  149-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  149-397  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  149-398  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  150-372  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  151-395  Phyteuma nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
19  152-378  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-380  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-381  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  153-377  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
19  154-390  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  154-391  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  155-368  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  155-373  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  155-374  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  156-384  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  157-369  Campanula glomerata  Kluwenklokje  Jeroen van Delft 
19  157-383  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
19  157-387  Egeria densa  Egeria   
19  157-411  Fragaria moschata  Grote bosaardbei   
19  158-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  158-405  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  158-414  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  159-368  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  160-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  160-397  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
19  162-373  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  162-381  Blitum bonus-henricus  Brave hendrik   
19  164-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  164-404  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  165-376  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  165-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  165-395  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  166-368  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  166-381  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Rob van der Burg 
19  166-419  Campanula glomerata  Kluwenklokje  chris.driessen 
19  167-381  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  167-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  167-403  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  170-417  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  171-417  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  173-416  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  174-379  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-385  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
19  174-398  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-417  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  176-397  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  176-414  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  177-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  177-377  Egeria densa  Egeria   
19  179-402  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  180-390  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  183-419  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
20  183-419  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
20  183-419  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
20  183-423  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  184-389  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  184-407  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  184-425  Carex colchica  Rivierduinzegge   
20  185-376  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  185-423  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
20  185-424  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  185-424  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  186-399  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  187-396  Viburnum rhytidophyllum     
20  188-381  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  188-390  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  189-383  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-381  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-401  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Toon Verrijdt 
20  191-381  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
20  192-403  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  193-398  Marrubium vulgare  Malrove   
20  193-398  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  194-394  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  194-406  Viburnum rhytidophyllum    Toon Verrijdt 
20  195-384  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
20  195-401  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  196-392  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  196-408  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  197-385  Filipendula vulgaris  Knolspirea   
20  197-393  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  197-402  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  198-392  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  199-403  Carex colchica  Rivierduinzegge   
20  199-404  Carex colchica  Rivierduinzegge   
20  201-401  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  202-387  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  202-389  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  202-392  Marsilea quadrifolia  Klaverbladvaren  Wim de Winter 
20  202-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Wim de Winter 
20  204-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  204-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  204-384  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  205-379  Blitum bonus-henricus  Brave hendrik   
20  205-386  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  205-398  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  206-384  Epipactis atrorubens  Bruinrode wespenorchis  Frank Verhart 
20  206-386  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  208-383  Ambrosia trifida  Driedelige ambrosia   
20  210-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  212-382  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
21  168-360  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  171-358  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
21  173-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  174-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  174-362  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  174-364  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  175-357  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  176-369  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  178-358  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  181-362  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  182-366  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  184-363  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
21  185-315  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  185-367  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  187-308  Actaea spicata  Christoffelkruid  Baudewijn Odé 
21  187-367  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
21  187-368  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  188-315  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  188-348  Rosa villosa  Bottelroos  Wilma Dingelstad 
21  188-350  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  189-350  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  189-350  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
21  189-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  190-317  Rosa villosa  Bottelroos   
21  190-352  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  190-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  191-360  Deschampsia setacea  Moerassmele   
21  191-360  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
21  191-369  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  192-318  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  193-316  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  193-319  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
21  193-353  Oenanthe silaifolia  Weidekervel-torkruid   
21  195-316  Cirsium acaule  Aarddistel   
21  195-319  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  195-319  Gentianopsis ciliata  Franjegentiaan   
21  195-322  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
21  195-333  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
21  195-373  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  197-312  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  198-332  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  199-315  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  200-374  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  201-357  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  201-359  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  203-362  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
23  110-395  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  111-406  Carex davalliana  Veenzegge  Jacques Rovers 
23  112-397  Viburnum rhytidophyllum     
23  114-395  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
23  116-390  Viburnum rhytidophyllum     
23  117-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  123-392  Crassula helmsii  Watercrassula  Erik-Jan Beenackers 
23  129-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  129-400  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  131-409  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
23  132-391  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  132-400  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  133-390  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  138-373  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-376  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  José Langens 
23  138-387  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
23  138-416  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
23  139-397  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop