FLORON - Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, maar alleen als de soort er tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst is gezien. FLORON wil graag actuele waarnemingen van deze soorten hebben om de landelijk trend beter te kunnen bepalen. De kaart wordt wekelijks automatisch bijgewerkt met waarnemingen die via de app PlantObs, waarnemingeninvoer in de Verspreidingsatlas, telmee.nl en waarneming.nl ingevoerd en gevalideerd zijn. Als een km-hok recent goed is geïnventariseerd en de soort niet gevonden is, dan wordt aangenomen dat de soort uit het km-hok verdwenen is en wordt deze waarneming niet (meer) op de kaart weergegeven.

Buiten Habitatrichtlijnsoorten en heel zeldzame soorten, zijn ook een aantal exoten opgenomen waarvan het van belang is om te weten hoe bestendig de populaties zijn.

Ga als volgt te werk: bezoek het kilometerhok 4-8 uur en maak gebruik van het protocol Nieuwe Strepen, waarbij van zeldzame soorten een aantalsschatting (abundantiecode) wordt genoteerd. Geef in elk geval van de te actualiseren soorten ook de detailcoordinaten door met PlantObs, GPS, Obsmapp of WebObs.

Het is ook mogelijk om alleen een waarneming van de te actualiseren soort(en) door te geven. Geef daarbij de detailcoordinaten en de aantallen/abundanties van de afzonderlijke groeiplaatsen aan. Komt een soort in het hele kilometerhok nergens meer voor (en dat moet je echt zeker weten!), geef dan een nulwaarneming door. Nulwaarnemingen kunnen alleen worden doorgegeven met het invoerscherm voor losse waarnemingen en het Excel-formulier van FLORON. Hiertoe vul je een '0' in bij aantal.

Pas als nieuwe gegevens gecontroleerd zijn in de NDFF verdwijnen de kilometerhokken van de kaart. Dit duurt meestal zo'n twee weken.

Tip: reserveer via de kaart waar je wilt gaan zoeken.


   

Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie.   groen = beschikbaar   rood = hok geclaimd   geel = mijn hokken

 
 

Alle kilometerhokken met te actualiseren groeiplaatsen

district hok soort gereserveerd door
241-582  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
241-587  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
241-588  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
245-577  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
248-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Willem Stouthamer 
248-575  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Willem Stouthamer 
249-575  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Willem Stouthamer 
249-583  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
250-565  Oenanthe crocata  Dodemansvingers   
250-582  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
251-574  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-570  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-571  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-569  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-568  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
254-569  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
254-571  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
256-572  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
265-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
266-573  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
271-547  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
272-550  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Els Visscher 
273-561  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
213-595  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
213-597  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
216-574  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
216-602  Zostera noltei  Klein zeegras   
217-602  Zostera noltei  Klein zeegras   
218-603  Zostera noltei  Klein zeegras   
219-579  Teucrium botrys  Trosgamander   
219-603  Zostera noltei  Klein zeegras   
221-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
221-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
222-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
222-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
223-581  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
223-604  Zostera noltei  Klein zeegras   
223-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
224-581  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
224-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
225-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
226-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
227-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
227-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
228-581  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
228-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
228-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
229-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
230-582  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
230-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
230-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
231-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
232-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
233-606  Zostera noltei  Klein zeegras   
233-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
234-583  Verbena hastata     
234-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
235-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
235-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-591  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
236-607  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
236-615  Zostera noltei  Klein zeegras   
237-577  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
237-585  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  Willem Stouthamer 
237-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-576  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
238-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
238-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
239-587  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
239-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
240-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
240-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
241-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
241-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
241-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
242-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
242-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
243-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
243-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
244-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
245-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
245-610  Zostera noltei  Klein zeegras   
246-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
247-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
248-607  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
248-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
249-608  Zostera noltei  Klein zeegras   
249-608  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
249-609  Zostera noltei  Klein zeegras   
253-606  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
253-607  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
253-607  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
254-605  Zostera noltei  Klein zeegras   
257-601  Zostera noltei  Klein zeegras   
180-582  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
182-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
183-554  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
184-566  Cornus sericea  Canadese kornoelje  bartle de leeuw 
189-570  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Teddy Dolstra 
190-551  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  R. van Leeuwen 
191-549  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
191-581  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
193-552  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
194-553  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
194-556  Cotoneaster bullatus     
195-578  Cotoneaster bullatus     
197-558  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
197-562  Viola persicifolia  Melkviooltje   
197-576  Rosa subcollina  Schijnheggenroos   
198-535  Crassula helmsii  Watercrassula   
198-591  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
199-599  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-567  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
200-573  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
200-584  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
201-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
201-581  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
201-582  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
201-583  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
201-584  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
202-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
202-575  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
202-583  Rosa pseudoscabriuscula  Schijnviltroos   
203-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
204-581  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
204-590  Alchemilla acutiloba  Spitslobbige vrouwenmantel   
205-575  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
205-577  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
206-569  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
206-576  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
207-542  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
207-567  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-568  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-577  Cotoneaster bullatus     
207-578  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
207-578  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
207-578  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
209-540  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
209-570  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
209-594  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
213-552  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
216-560  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
224-556  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Ton Schoenmaker 
124-585  Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii  Vleeskleurige duinorchis   
142-599  Linnaea borealis  Linnaeusklokje   
142-599  Neottia cordata  Kleine keverorchis   
151-564  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
151-603  Hieracium peleterianum  Vals muizenoor   
155-556  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
155-561  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
155-601  Zostera noltei  Klein zeegras   
156-557  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
156-558  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
156-560  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
156-560  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
157-602  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
158-603  Hieracium peleterianum  Vals muizenoor  Heleen Sweep 
158-603  Dactylorhiza maculata subsp. podesta  Gevlekte duinorchis  Heleen Sweep 
159-603  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
159-604  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
160-603  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
160-604  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
161-604  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
162-605  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
162-606  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
163-541  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Dick Gatsonides 
163-605  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
165-538  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
166-587  Oenanthe crocata  Dodemansvingers  Ben Bruinsma 
171-550  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
177-549  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
177-578  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
210-523  Geum rivale  Knikkend nagelkruid  R. van Leeuwen 
210-523  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  R. van Leeuwen 
210-523  Cornus sericea  Canadese kornoelje  R. van Leeuwen 
210-544  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
211-523  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
212-546  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Leonie Tijsma 
213-536  Arnica montana  Valkruid   
213-536  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
213-545  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
214-535  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
214-535  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
214-542  Arnica montana  Valkruid   
215-546  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Leonie Tijsma 
215-548  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
218-525  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
218-529  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
220-520  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
220-574  Filago arvensis  Akkerviltkruid   
221-563  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
221-568  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-530  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
222-534  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
222-546  Conopodium majus  Franse aardkastanje   
222-547  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
222-568  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
222-573  Crassula helmsii  Watercrassula   
223-524  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
223-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
223-538  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
223-543  Arnica montana  Valkruid   
224-534  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
224-540  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Edwin de Weerd 
224-570  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
224-572  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
225-521  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Joop Verburg 
225-521  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Joop Verburg 
225-521  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Joop Verburg 
225-521  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Joop Verburg 
225-534  Arnica montana  Valkruid  René Bult 
225-542  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
225-570  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Dick Vuijk 
226-531  Verbena hastata     
226-535  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
226-550  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
226-555  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
227-547  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
227-550  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
227-551  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
228-546  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
228-552  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Wim Wesseling 
228-567  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Guido Lek 
229-555  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Wim Wesseling 
230-551  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Wim Wesseling 
230-554  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes  Wim Wesseling 
230-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-533  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
231-543  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
231-543  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
231-579  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
231-579  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
231-579  Verbena hastata     
232-557  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
232-578  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
233-531  Alchemilla subcrenata  Geplooide vrouwenmantel   
233-534  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
233-540  Arnica montana  Valkruid   
233-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
233-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
233-576  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
233-576  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
234-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
234-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
234-571  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
234-578  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
235-544  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
235-545  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
235-545  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
235-557  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
236-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-544  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
237-563  Arnica montana  Valkruid   
237-564  Arnica montana  Valkruid   
238-543  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
239-542  Egeria densa  Egeria   
239-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
239-555  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
240-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
240-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
240-542  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
240-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
240-560  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
242-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
243-556  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
243-559  Arnica montana  Valkruid   
245-557  Arnica montana  Valkruid   
247-520  Egeria densa  Egeria   
247-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-541  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-542  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
247-554  Arnica montana  Valkruid   
247-555  Arnica montana  Valkruid   
247-563  Alchemilla micans  Slanke vrouwenmantel   
248-519  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
248-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
248-541  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
248-541  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
249-540  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
249-540  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
250-539  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
250-542  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
251-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
251-545  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
251-546  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
251-549  Arnica montana  Valkruid   
252-537  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
252-538  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-536  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
253-543  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
254-534  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-535  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
254-543  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
255-533  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
258-521  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
258-531  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
258-546  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
258-547  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Els Visscher 
263-526  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
263-526  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-535  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-536  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
263-546  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
266-518  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
266-523  Drosera anglica  Lange zonnedauw   
267-540  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
174-539  Oenanthe crocata  Dodemansvingers   
181-536  Cotoneaster dielsianus     
183-513  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
184-513  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
190-531  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
190-532  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
190-533  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
191-533  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
191-534  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
192-480  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
192-508  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
192-509  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
193-484  Crassula helmsii  Watercrassula   
193-535  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
194-470  Egeria densa  Egeria   
194-471  Phyteuma spicatum subsp. spicatum  Witte rapunzel   
195-479  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Egbert de Boer 
196-491  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Mariet van Gelder 
196-523  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
196-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
196-524  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
198-520  Carex buxbaumii  Knotszegge   
198-520  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
198-520  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
198-524  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
199-505  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
199-519  Carex buxbaumii  Knotszegge   
199-519  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
200-500  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
200-518  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
201-475  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
202-500  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
202-523  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
202-524  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
202-525  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
203-480  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
203-498  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
203-506  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
203-515  Carex buxbaumii  Knotszegge   
203-520  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
203-521  Carex buxbaumii  Knotszegge   
203-521  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
203-522  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
203-523  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
204-471  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
204-475  Orobanche reticulata  Distelbremraap  David de Wit 
204-499  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
204-500  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
204-503  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-493  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
205-521  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
206-470  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
206-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
206-504  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
207-500  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
207-504  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
208-499  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
209-498  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
210-497  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
211-495  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
211-497  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
214-502  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
216-503  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
219-488  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
220-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
221-487  Carex ligerica  Rivierduinzegge  Teddy Dolstra 
224-493  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
224-502  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Jan Dirk Buizer 
225-486  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
225-498  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Jan Dirk Buizer 
227-474  Crassula helmsii  Watercrassula   
227-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
228-475  Crassula helmsii  Watercrassula   
228-492  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw   
228-501  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
228-506  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
229-485  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
231-488  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
231-499  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
232-470  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
235-473  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
235-486  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
236-469  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
236-496  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
237-469  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
237-487  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
240-495  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
241-491  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
241-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-461  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
242-492  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
242-493  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
242-502  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
242-502  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-513  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
242-515  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
243-474  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
243-476  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
243-515  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
245-470  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
246-469  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
246-475  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
246-475  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
246-477  Lathyrus linifolius  Knollathyrus   
246-477  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
247-461  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
247-478  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
247-484  Cotoneaster bullatus     
248-477  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
248-477  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
249-464  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
250-460  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
250-482  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
250-495  Crassula helmsii  Watercrassula   
251-465  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
253-495  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
254-473  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
255-485  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
255-490  Lilium bulbiferum subsp. croceum  Roggelelie   
255-495  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
256-472  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
256-480  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
256-483  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
257-478  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
257-478  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
257-481  Crassula helmsii  Watercrassula   
257-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-467  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-482  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-482  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
258-486  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-487  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
258-487  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
258-492  Pinguicula vulgaris  Vetblad   
259-476  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
259-477  Hieracium lactucella  Spits havikskruid   
259-482  Crassula helmsii  Watercrassula   
260-481  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
260-482  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
260-483  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
262-477  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
265-494  Deschampsia setacea  Moerassmele   
266-492  Crassula helmsii  Watercrassula   
267-473  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
267-489  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
267-490  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
200-429  Atropa bella-donna  Wolfskers   
200-450  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
200-452  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
201-435  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
201-455  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
202-430  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
202-446  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
202-455  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
203-447  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
204-430  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-429  Orobanche reticulata  Distelbremraap   
205-446  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
205-451  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
206-428  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
206-448  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
207-429  Centaurea stoebe  Rijncentaurie   
207-435  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
208-462  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Wolter Weener 
208-466  Carex praecox  Vroege zegge   
209-461  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
209-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
209-465  Carex praecox  Vroege zegge  Frank Klinge 
210-457  Legousia hybrida  Klein spiegelklokje   
210-462  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
210-462  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
210-467  Thymus serpyllum  Kleine tijm  Edwin Dijkhuis 
211-453  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
211-461  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
213-445  Carex ligerica  Rivierduinzegge   
213-463  Carex praecox  Vroege zegge   
214-444  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
214-456  Silene baccifera  Besanjelier  Wolter Weener 
214-457  Silene baccifera  Besanjelier   
217-444  Verbena hastata     
219-447  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
220-444  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
223-461  Crassula helmsii  Watercrassula   
224-429  Conopodium majus  Franse aardkastanje   
225-429  Conopodium majus  Franse aardkastanje   
226-460  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem   
227-450  Viola persicifolia  Melkviooltje   
228-469  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
229-445  Crassula helmsii  Watercrassula   
230-430  Equisetum ramosissimum  Vertakte paardenstaart   
233-438  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
235-453  Arnica montana  Valkruid   
236-439  Viburnum rhytidophyllum     
236-447  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
239-457  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
240-444  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
240-456  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
241-442  Aponogeton distachyos     
244-455  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
245-444  Crassula helmsii  Watercrassula   
245-455  Vaccinium uliginosum  Rijsbes   
246-459  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
249-444  Crocosmia x crocosmiiflora  Montbretia   
150-443  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
151-443  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
153-423  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
154-425  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
155-424  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
155-426  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
155-433  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Wim Vuik 
158-433  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Wim Vuik 
160-441  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
161-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Jos Rademakers 
166-442  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Ruud Beringen 
169-426  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
169-427  Verbena hastata     
177-436  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
178-436  Crassula helmsii  Watercrassula   
179-425  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Eric Visser 
10  140-490  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Donnypruijs 
10  144-491  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Donnypruijs 
10  147-488  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Donnypruijs 
10  150-488  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Donnypruijs 
10  156-500  Viburnum rhytidophyllum     
10  159-500  Crassula helmsii  Watercrassula   
10  159-503  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  161-502  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  161-503  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  162-500  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  163-501  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  164-504  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  164-505  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  171-483  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
10  173-485  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
10  174-475  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  177-472  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
10  177-472  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
10  177-473  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
10  177-504  Atropa bella-donna  Wolfskers   
10  178-473  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
10  180-478  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  180-481  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  181-482  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  183-482  Verbena hastata     
10  183-493  Egeria densa  Egeria   
10  183-508  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
10  184-487  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
10  188-476  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
10  188-489  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras  Rense Haveman 
10  189-481  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
11  113-461  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    J.H.Roos 
11  115-463  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis  Walter Busse 
11  116-463  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
11  116-464  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  120-456  Viburnum rhytidophyllum     
11  120-456  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  120-456  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  121-435  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
11  121-435  Viburnum rhytidophyllum     
11  121-452  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel   
11  121-452  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  122-425  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  122-455  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  123-442  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
11  125-457  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  126-463  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  127-464  Asplenium ceterach  Schubvaren   
11  130-441  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  131-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  131-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  133-447  Orobanche reticulata  Distelbremraap  Bert van der Kruis 
11  133-450  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  133-450  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  134-453  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  134-456  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  134-458  Viburnum rhytidophyllum     
11  135-467  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-467  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  135-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  135-468  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  136-447  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  137-465  Eriophorum gracile  Slank wollegras   
11  138-469  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  140-449  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  140-460  Egeria densa  Egeria   
11  140-461  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  140-466  Verbena hastata     
11  140-474  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  141-459  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
11  141-468  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  142-425  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
11  142-457  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
11  142-465  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  145-472  Mibora minima  Dwerggras   
11  146-450  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
11  146-457  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  146-460  Centaurea stoebe  Rijncentaurie   
11  146-464  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  146-464  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
11  146-465  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  146-474  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  147-459  Filipendula vulgaris  Knolspirea   
11  147-465  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  147-465  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
11  148-468  Verbena hastata     
11  149-464  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  153-448  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-449  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Erik Slootweg 
11  153-450  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
11  153-458  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  153-464  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
11  153-466  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
11  154-459  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  154-468  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
11  155-467  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
11  156-451  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
11  156-451  Cotoneaster dielsianus     
11  158-459  Cabomba caroliniana  Waterwaaier  Test Gebruiker 
11  159-469  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  160-459  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  160-460  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
11  160-464  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
11  160-470  Crassula helmsii  Watercrassula   
11  160-470  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
11  162-457  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Jan Willem Jonker 
11  166-451  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Theo Hattink 
11  168-461  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
12  109-536  Rosa caesia  Behaarde struweelroos   
12  111-559  Mibora minima  Dwerggras  Bert van der Kruis 
12  113-556  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
12  114-551  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
12  116-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  116-574  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
12  117-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  117-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  118-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  118-547  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  118-574  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Bert van der Kruis 
12  119-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  120-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  121-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-545  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  122-571  Salicornia pusilla  Eenbloemige zeekraal   
12  123-546  Zostera noltei  Klein zeegras   
12  128-535  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
12  129-546  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
12  130-546  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
12  134-544  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
12  138-528  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
12  139-527  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
13  102-500  Verbena hastata     
13  103-502  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
13  104-506  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
13  105-520  Gentianella campestris  Veldgentiaan  Jeanette den Herder 
13  105-520  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Jeanette den Herder 
13  110-519  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
13  116-502  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  116-503  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  117-503  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  117-516  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
13  118-502  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  118-503  Hammarbya paludosa  Veenmosorchis   
13  118-516  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
13  118-519  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
13  145-521  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  111-471  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
14  111-479  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  113-498  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  114-488  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
14  117-480  Silene baccifera  Besanjelier   
14  117-486  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Bert van der Kruis 
14  117-487  Minuartia hybrida  Tengere veldmuur   
14  117-490  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  121-470  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart  Peter Wetzels 
14  123-485  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
14  123-496  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  124-470  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  124-488  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    Sascha van der Meer 
14  126-480  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
14  132-474  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
14  133-475  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
14  133-482  Asplenium septentrionale  Noordse streepvaren  Bert van der Kruis 
14  136-478  Artemisia campestris subsp. campestris  Wilde averuit   
14  137-484  Filago arvensis  Akkerviltkruid  Donnypruijs 
14  138-483  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Donnypruijs 
15  83-456  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  89-451  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  89-464  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
15  89-467  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
15  89-469  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  90-458  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
15  91-463  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
15  91-463  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
15  91-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  91-467  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  92-461  Viburnum rhytidophyllum     
15  92-462  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
15  92-462  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
15  94-463  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  97-463  Salvinia molesta  Grote vlotvaren   
15  97-465  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
15  98-459  Egeria densa  Egeria   
15  98-495  Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii  Vleeskleurige duinorchis  Bert van der Kruis 
15  100-483  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
15  100-485  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel  Bert van der Kruis 
15  100-492  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
15  103-499  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
16  60-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  60-418  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
16  62-415  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
16  63-438  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Hennie Zeij 
16  68-446  Rosa subcollina  Schijnheggenroos   
16  75-437  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  76-436  Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii  Vleeskleurige duinorchis   
16  77-420  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  77-432  Ambrosia trifida  Driedelige ambrosia   
16  77-432  Spiranthes odorata x cernua 'Chadds Ford'     
16  78-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  80-411  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
16  83-410  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  84-430  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
16  88-446  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  S.R.J. van berkel 
16  89-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  93-436  Asplenium septentrionale  Noordse streepvaren   
16  94-443  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  95-431  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop  Remko Andeweg 
16  95-439  Asplenium ceterach  Schubvaren  Remko Andeweg 
16  96-433  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
16  97-429  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
16  103-422  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  104-415  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  104-416  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
16  104-435  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
16  106-418  Najas minor  Klein nimfkruid   
16  107-419  Najas minor  Klein nimfkruid   
16  108-416  Lythrum hyssopifolia  Kleine kattenstaart   
16  108-425  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
16  108-426  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
16  109-448  Asplenium ceterach  Schubvaren   
17  19-366  Asplenium ceterach  Schubvaren   
17  19-366  Ranunculus arvensis  Akkerboterbloem   
17  21-370  Ludwigia peploides  Kleine waterteunisbloem   
17  26-386  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  31-387  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
17  38-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis  NVSD  
17  38-416  Cotoneaster dielsianus    NVSD  
17  41-370  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  41-370  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
17  45-417  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
17  50-397  Zostera noltei  Klein zeegras  Robert Jentink 
17  51-396  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  53-416  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
17  53-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Theo Muusse 
17  54-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  55-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis  Theo Muusse 
17  56-404  Dactylorhiza praetermissa var. junialis    NVSD  
17  56-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  58-368  Apium repens  Kruipend moerasscherm   
17  58-417  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  58-419  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Theo Muusse 
17  59-387  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  59-416  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  59-418  Liparis loeselii  Groenknolorchis   
17  61-363  Lathyrus aphaca  Naakte lathyrus   
17  61-396  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
17  61-404  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  62-388  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  62-404  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  62-405  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  63-386  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  64-409  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
17  65-385  Zostera noltei  Klein zeegras   
17  68-401  Zostera noltei  Klein zeegras  Ine van de Ven-van Wees 
17  70-384  Zostera noltei  Klein zeegras   
18  75-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  76-398  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Ine van de Ven-van Wees 
18  79-390  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  80-390  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
18  82-395  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
18  84-394  Juncus capitatus  Koprus   
18  85-407  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  85-413  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  86-375  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  87-412  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  89-403  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  89-411  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
18  98-407  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  100-394  Crassula helmsii  Watercrassula   
18  102-383  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  102-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
18  103-399  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  103-399  Dactylorhiza x hallii  Gevlekte orchis x Rietorchis   
18  103-399  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
18  104-386  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  104-396  Crassula helmsii  Watercrassula  Marc van Soest 
18  104-413  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
18  105-400  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
18  108-394  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  140-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  141-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  141-396  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  142-398  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  142-399  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  143-378  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  143-383  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  143-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  143-385  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  143-386  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  144-376  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  144-383  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  144-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  144-388  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  schem3 
19  144-409  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  145-365  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  145-375  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  145-387  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  145-398  Utricularia intermedia  Plat blaasjeskruid   
19  145-406  Isoetes lacustris  Grote biesvaren   
19  145-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-407  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
19  145-407  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  145-423  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  146-405  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  146-406  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  146-417  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  147-375  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  147-375  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  147-377  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-379  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-382  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  147-389  Myosotis scorpioides subsp. nemorosa  Weidevergeet-mij-nietje   
19  147-411  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  148-366  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  148-375  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  149-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  149-398  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  149-411  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  150-372  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  150-401  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  150-417  Euphorbia seguieriana  Zandwolfsmelk   
19  151-380  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  151-381  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  152-378  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-380  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  152-381  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  153-368  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
19  153-377  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
19  154-390  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  154-391  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
19  154-402  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  155-373  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  155-374  Orobanche rapum-genistae  Grote bremraap   
19  157-369  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  157-383  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  157-383  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
19  157-411  Fragaria moschata  Grote bosaardbei   
19  157-415  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
19  158-370  Verbena hastata     
19  158-380  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  158-380  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  158-402  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
19  158-405  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  158-414  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
19  159-402  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  160-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  160-397  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  160-397  Lagarosiphon major  Verspreidbladige waterpest   
19  160-409  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  161-387  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  161-405  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
19  162-381  Chenopodium bonus-henricus  Brave hendrik   
19  162-387  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  162-388  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  162-391  Cotoneaster dielsianus     
19  162-403  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
19  163-412  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  164-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  164-404  Crassula helmsii  Watercrassula   
19  165-376  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  165-391  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  165-395  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  166-368  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  166-381  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Rob van der Burg 
19  166-381  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Rob van der Burg 
19  166-419  Campanula glomerata  Kluwenklokje  chris.driessen 
19  167-379  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  167-381  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
19  167-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  167-403  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  168-366  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  168-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  170-417  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  171-391  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  171-417  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  171-418  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  172-376  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
19  172-379  Deschampsia setacea  Moerassmele  Rob van der Burg 
19  172-418  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  172-419  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  173-379  Isoetes lacustris  Grote biesvaren   
19  173-416  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  174-379  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-385  Vallisneria spiralis  Vallisneria   
19  174-390  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
19  174-398  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  174-409  Cotoneaster dielsianus     
19  174-416  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  174-417  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
19  175-378  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  175-382  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  175-390  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  176-397  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
19  176-414  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  176-414  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
19  177-377  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  177-377  Egeria densa  Egeria   
19  177-377  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  178-380  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  178-390  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  178-408  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  179-382  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
19  179-405  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
19  179-408  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  180-390  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  183-406  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  183-423  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  183-426  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  184-389  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  184-407  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  184-424  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  185-376  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  185-423  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
20  185-424  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  185-424  Asclepias syriaca  Zijdeplant   
20  185-424  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  186-399  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  187-385  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  188-381  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  188-390  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  189-383  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  190-401  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Toon Verrijdt 
20  190-420  Genista germanica  Duitse brem   
20  191-381  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
20  191-382  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
20  191-401  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
20  192-380  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
20  194-394  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
20  194-406  Viburnum rhytidophyllum    Toon Verrijdt 
20  196-392  Miscanthus sinensis  Klein prachtriet   
20  196-393  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  196-408  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob Koelman 
20  196-429  Erysimum virgatum  Stijve steenraket   
20  197-393  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  198-376  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  198-400  Crassula helmsii  Watercrassula   
20  202-389  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
20  202-392  Marsilea quadrifolia  Klaverbladvaren  Wim de Winter 
20  202-392  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid  Wim de Winter 
20  204-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
20  205-379  Chenopodium bonus-henricus  Brave hendrik   
20  208-380  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
20  210-375  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  172-369  Cotoneaster bullatus     
21  172-369  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  173-364  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  174-356  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  174-362  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  175-357  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  176-363  Aponogeton distachyos     
21  177-363  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
21  178-314  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  178-365  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
21  179-365  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
21  182-364  Isoetes echinospora  Kleine biesvaren   
21  182-366  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  184-363  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
21  185-315  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  185-367  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  187-308  Actaea spicata  Christoffelkruid  Baudewijn Odé 
21  188-332  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  188-348  Rosa villosa  Bottelroos  Wilma Dingelstad 
21  188-350  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
21  189-308  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
21  189-350  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  189-350  Cabomba caroliniana  Waterwaaier   
21  189-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  190-307  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
21  190-307  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
21  190-312  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  190-312  Chenopodium bonus-henricus  Brave hendrik   
21  190-312  Orchis mascula  Mannetjesorchis   
21  190-352  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  190-370  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  191-312  Ophrys insectifera  Vliegenorchis   
21  191-349  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
21  191-360  Lobelia dortmanna  Waterlobelia   
21  191-369  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  192-354  Oenanthe silaifolia  Weidekervel-torkruid   
21  195-319  Actaea spicata  Christoffelkruid   
21  195-327  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  195-333  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
21  195-358  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  195-373  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
21  196-319  Cephalanthera damasonium  Bleek bosvogeltje   
21  197-312  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  197-317  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
21  197-329  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  198-332  Campanula glomerata  Kluwenklokje   
21  198-357  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
21  200-374  Crassula helmsii  Watercrassula   
21  201-357  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  201-359  Vaccinium corymbosum  Trosbosbes   
21  203-362  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
21  207-374  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
22  170-450  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
22  172-464  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
22  174-450  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
22  175-456  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  175-457  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  177-452  Scleranthus perennis  Overblijvende hardbloem  Erik Slootweg 
22  178-463  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  179-462  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  179-463  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  180-463  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  181-464  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  181-465  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  182-455  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  182-457  Carex ericetorum  Heidezegge   
22  182-457  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  182-458  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  182-465  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  183-456  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  183-458  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  183-459  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras  Rense Haveman 
22  183-466  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Gerard Oostermeijer 
22  183-467  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw  Gerard Oostermeijer 
22  184-450  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  184-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
22  184-457  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  184-458  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  184-459  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
22  185-440  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
22  185-451  Carex ericetorum  Heidezegge   
22  185-453  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  185-454  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  185-455  Carex ericetorum  Heidezegge   
22  185-455  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  185-457  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
22  185-459  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  185-460  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
22  185-461  Lycopodium tristachyum  Kleine wolfsklauw  Rense Haveman 
22  186-436  Cornus sericea  Canadese kornoelje  Vincent de Boer 
22  186-455  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  186-456  Dactylorhiza maculata subsp. elodes  Tengere heideorchis   
22  186-457  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  186-459  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  186-459  Dactylorhiza praetermissa var. junialis     
22  187-451  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  187-452  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  187-453  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer   
22  187-454  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  187-455  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
22  187-456  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  187-457  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  189-433  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
22  190-442  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
22  191-467  Lysichiton americanus  Moeraslantaarn   
22  192-438  Asclepias syriaca  Zijdeplant  Vincent de Boer 
22  193-450  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  193-451  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Josien 
22  193-453  Scorzonera humilis  Kleine schorseneer  Gerard Oostermeijer 
22  193-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
22  194-452  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  195-447  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw  Josien 
22  195-454  Dryopteris expansa  Tere stekelvaren   
22  195-468  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
22  197-448  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  197-449  Thymus serpyllum  Kleine tijm   
22  197-449  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  197-451  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  197-452  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  197-454  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  197-467  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
22  198-449  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  198-450  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  198-456  Lycopodium clavatum  Grote wolfsklauw   
22  199-430  Atropa bella-donna  Wolfskers   
22  199-451  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  199-453  Festuca ovina subsp. hirtula  Ruig schapengras   
22  199-461  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
22  199-462  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Erik Slootweg 
23  111-396  Geum rivale  Knikkend nagelkruid   
23  111-396  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  117-384  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea   
23  118-410  Cotoneaster horizontalis  Vlakke dwergmispel   
23  123-392  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  126-401  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  127-401  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  129-399  Egeria densa  Egeria   
23  129-399  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  129-400  Myriophyllum heterophyllum  Ongelijkbladig vederkruid   
23  130-399  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid  Johan van Laerhoven 
23  131-393  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Anne Marie Beeke 
23  131-409  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
23  132-391  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Anne Marie Beeke 
23  133-390  Spiraea x billardii  Theeboompje x Douglasspirea  Anne Marie Beeke 
23  135-421  Cornus sericea  Canadese kornoelje   
23  138-373  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-376  Crassula helmsii  Watercrassula   
23  138-382  Luronium natans  Drijvende waterweegbree  Rob van der Burg 
23  138-384  Luronium natans  Drijvende waterweegbree   
23  138-387  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
23  139-390  Sagittaria latifolia  Breed pijlkruid   
23  139-391  Phyteuma spicatum subsp. nigrum  Zwartblauwe rapunzel  David van Iersel 
23  139-397  Persicaria wallichii  Afghaanse duizendknoop   
23  139-398  Crassula helmsii  Watercrassula