abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Gentianella amarella (L.) Boerner

Slanke gentiaan
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Gentianaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn roodachtig paars, roze, blauw of heel soms geelwit. Ze worden 1,2 tot 2,2 cm groot en zijn meestal 5-tallig. De kelkslippen zijn smal en allemaal even groot. De bochten tussen de slippen zijn stomp. [meer]
Ecologie & verspreiding
Slanke gentiaan komt bij voorkeur voor op zonnige plaatsen op vochtige tot vaak natte, matig voedselarme, vaak kalkrijke, soms vrij kalkarme, grazige grond. Zij groeit in vochtige duinvalleien en op g... [meer]
 
foto12652
foto35242
foto12819
foto12818
foto20585