abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Anthoxanthum aristatum Boiss.

Slofhak
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Zuid- en West-Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is aan de voet min of meer onderbroken. De helmknoppen zijn 2½ tot 3½ mm lang. De kelkkafjes zijn niet behaard. [meer]
Ecologie & verspreiding
Slofhak geeft de voorkeur aan open, zonnige, droge en zure, stikstofarme, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalk- en humusarme zandgrond. Dit eenjarige gras groeit in graanakkers (voornamelijk... [meer]
 
foto27521
foto28851
foto14003
foto16319
foto28852
foto18599
foto27030
foto27520
foto18600
foto18601