abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sagina nodosa (L.) Fenzl

Sierlijke vetmuur
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Caryophyllaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte, 0,5 tot 1 cm grote bloemen zijn meestal 5-tallig (maar soms meer). De kroonbladen zijn 2 tot soms 3 keer zo lang als de kelkbladen. De meeldraden groeien in 1 of in 2 kransen van 5. De dunne, rechtopstaande bloemstelen worden tot 1 cm lang. [meer]
Ecologie & verspreiding
Sierlijke vetmuur is een pioniersoort en groeit op zonnige, open plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselarme, niet of weinig bemeste, kalkrijke en soms iets brakke zand-, leem-, veen- en st... [meer]
 
foto23279
foto27822
foto27823
foto18576
foto13464
foto18574
foto13484
foto13562
foto23280