abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Vicia tenuifolia Roth

Stijve wikke
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Rijkbloemige trossen met 1,2 tot 1,8 cm grote bloemen. De vlag is roodpaars en voor meer dan de helft verbreed en omhoog gebogen, de plaat van de vlag is ongeveer dubbel zo lang als de nagel. De zwaarden zijn veel lichter paars. [meer]
Ecologie & verspreiding
Stijve wikke staat op zonnige, warme en droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, lemige en stikstofarme, kalkhoudende grond bestaande uit löss, lemig zand al of niet vermengd met steengruis. De ove... [meer]