abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb.

Stijf hardgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is pluimvormig en heeft vaak tot over het midden korte, iets uitstaande zijtakken. De kort gesteelde aartjes zitten meestal niet duidelijk in 2 rijen. Het onderste kelkkafje is 1 tot 2 mm lang en het bovenste kelkkafje is 1½ tot 2½ mm lang. [meer]
Ecologie & verspreiding
Stijf hardgras is een markante, maar zeldzame stadsbewoner. Vroeger groeide het sporadisch op oude muren, tegenwoordig staat het vooral op straat. Het staat op droge, verstoorde, steenachtige, zonnige... [meer]
 
foto31382
foto38485
foto13075
foto18670
foto31381
foto13076
foto18669