abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Equisetum hyemale L.

Schaafstro
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Equisetaceae
Groep:paardenstaarten (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Ecologie & verspreiding
Schaafstro staat op zonnige, vochtige tot vrij natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke, matig stikstofrijke tot stikstofrijke, zwak zure tot kalkhoudende bodems (zand, leem, zavel... [meer]
 
foto12481
foto12890
foto14070
foto18530
foto18531
foto18532
foto40238
foto40239
foto40240
foto12482
foto40241