abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Triglochin maritima L.

Schorrenzoutgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaginaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kortgesteelde bloemen zitten in lange aren. De bloemtrossen zijn vrij dicht en verlengen zich maar weinig na de bloei. De bloemen zijn groen en 3 tot 4 mm groot. [meer]
Ecologie & verspreiding
Schorrenzoutgras groeit op zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zilte tot zelden niet zilte, slibrijke zand- en veengrond. Het staat op plekken waar het w... [meer]
 
foto12373
foto12372
foto23269
foto23270
foto28741
foto28742
foto28743
foto18569