abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Bromopsis erecta (Huds.) Holub

Bergdravik
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De rechtopstaande pluim is 10-15 cm lang, min of meer samengetrokken en vaak trosvormig met merendeels opgerichte zijtakken. De aartjes zijn veelbloemig, enigszins samengedrukt, vlak en 2-4 cm. Gewoonlijk zijn de jonge aartjes enigszins paarsig. De gele tot oranje helmknoppen hangen ver uit de aar. Er is een groot kleurcontrast tussen de uit de aartjes hangende, goudgele helmknoppen en de paars getinte kafjes. Het onderste kelkkafje is 1-nervig en het bovenste 3-nervig. Het lemma (onderste kroonkafje) is al of niet behaard en met een korte naald. De lengte van de kafnaald varieert (2-8 mm), maar is in elk geval korter dan het lemma. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bergdravik staat op zonnige, iets open plekken, op droge tot matig vochtige, stikstofarme, voedselarme tot matig voedselrijke, al of niet kalkhoudende grond (zavel, mergel en zand). Ze groeit in berme... [meer]
 
foto14455
foto14456
foto27784
foto31659
foto20800