abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Elodea canadensis Michx.

Brede waterpest
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Hydrocharitaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Noord-Amerika
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). De bloemen zijn 4-5 mm. De witte of vaak roze kroonbladen zijn zestallig. De mannelijke bloemen staan op lange draaddunne stelen. In onze omgeving komen echter alleen vrouwelijke planten voor. De stempels zijn 2-4 mm lang en de bloemdekbuis wordt tot tien cm. [meer]
Ecologie & verspreiding
De van oorsprong Amerikaanse Brede waterpest is een invasieve exoot die vanaf het midden van 19e eeuw een belangrijke rol in de waterplantenvegetatie voor zich opeiste. Vanwege de sterke achteruitgang... [meer]
 
foto12312
foto38744
foto38746
foto43212
foto29306
foto38743
foto38745
foto38747