abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Geranium pyrenaicum Burm. f.

Bermooievaarsbek
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Geraniaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Zuid-Europa
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De paarsrode, roze of zelden witte, 1,4-2 cm grote bloemen staan met twee bij elkaar in een losse bloeiwijze. De aan de top diep ingesneden kroonbladen (tweespletig) zijn ongeveer dubbel zo lang als de 4-5 mm lange, toegespitste kelkbladen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bermooievaarsbek is een algemene, verspreid door het hele land voorkomende soort, die sinds lang is ingeburgerd in Nederland. Men kan de soort aantreffen in bermen, op dijken en op ruderale standplaat... [meer]
 
foto27040
foto37253
foto13658
foto17718
foto37252
foto37254
foto17716
foto17717
foto13657