abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Herniaria hirsuta L.

Behaard breukkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Caryophyllaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1975 en 1999
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Zuid-Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De zeer kleine bloemen (1-1½ mm) vormen samen dichte kluwens in de bladoksels. De drie tot acht kelkbladen zijn sterk behaard. De kelkslippen zijn langwerpig en groen met een smalle witte rand. De vijf witte kroonbladen zijn priemvormig. De bloemen bevatten vijf meeldraden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Behaard breukkruid is een pionier van zonnige, open plekken op droge, matigvoedselrijke, kalkarme, iets zure zandgrond of stenige plekken en groeit graagop spoorwegterreinen, op akkers en akkerranden,... [meer]
 
foto13546
foto19068
foto13547
foto29613
foto17698
foto38417