abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.

Breed fakkelgras
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 8-16 cm lange pluim is smal en piramidevormig. Elk aartje heeft drie bloemen en is 6-8 mm lang. De kelk- en kroonkafjes zijn toegespitst en borstelig behaard. [meer]
Ecologie & verspreiding
Breed fakkelgras staat op zonnige tot iets beschaduwde, warme, matig droge tot matig vochtige, matig voedsel- en stikstofarme, weinig of niet bemeste, zwak basische tot kalkhoudende grond. Ze groeit i... [meer]
 
foto27031