abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Rumex sanguineus L.

Bloedzuring
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Polygonaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Tijdens de bloei is de plant meestal lichtgroen. Pas als de vruchten rijp zijn krijgt de pluim een bruinrode tint. De bloemen zijn tweeslachtig. De pluimtakken zijn alleen onderaan bebladerd (hoogstens tot op 1/3 deel). Eén bloemblad heeft een knobbel, alle drie bloembladen hebben een gave rand. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bloedzuring groeit in de halfschaduw op vochtige tot soms vrij natte, neutrale tot licht kalkhoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze bodems van leem, zand en klei. Zij staat aan waterka... [meer]
 
foto26908
foto26907
foto13328
foto17782
foto17783
foto13326
foto13327
foto17781