abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sesleria albicans Kit. ex Schult.

Blauwgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen een korte, compacte 1-3 cm lange pluim. De pluim is eivormig tot langwerpig, dichtbloemig, grijspaars en heeft zeer korte assen. De aartjes zijn tweebloemig. De kelkkafjes hebben één nerf. Ze zijn eirond, allemaal ongeveer even groot, iets korter dan het hele aartje en aan de top toegespitst in een scherpe punt. Het onderste kroonkafje is blauwachtig. [meer]
Ecologie & verspreiding
Blauwgras is een grassoort die een veel bredere ecologische amplitude vertoont dan tot uiting komt in onze regionen. Zo groeit ze in veel delen van haar areaal onder veel nattere omstandigheden dan bi... [meer]
 
foto14641
foto41311
foto41312
foto20489