abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Brede wespenorchis / Duinwespenorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Ecologie & verspreiding
Brede wespenorchis s.l. groeit op licht beschaduwde tot soms vrij zonnige, open plekken op vochtige tot droge, grazige, voedselarme tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende bodems van zand, leem,... [meer]
 
foto12651
foto12617
foto13814
foto14073
foto18682
foto22274
foto20531
foto35051
foto12616
foto32002
foto20532
foto32177
foto34721
foto38601
foto32178