abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Platanthera montana (F.W. Schmidt) Rchb.

Bergnachtorchis
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.10)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De vrij lange aar is losbloemig. De bloemlip is 0,8-1,6 mm lang, smal en ongedeeld. De 2-4 cm lange, knotsvormige en stompe spoor is twee tot drie keer zo lang als het vruchtbeginsel en voor de top meestal verbreed. De bloemen hebben vaak een wat geelgroenig-witte tint, geuren 's nachts (een zwakke vanillegeur), maar zijn overdag vrijwel reukloos. De spoor is naar de punt iets verdikt en iets korter dan die van Welriekende orchis (1,8-2,7 cm). De zuil is forser dan bij Welriekende nachtorchis. De helmhokjes staan wijd uiteen en wijken aan de voet verder uit elkaar dan aan de top (de helmhokjes neigen bovenaan samen). De groene strook tussen beide, het helmbindsel, is minder dan twee keer zo hoog als breed. De staartjes zijn meestal minstens zo lang als de stuifmeelklompjes. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bergnachtorchis staat op zonnige tot licht beschaduwde, droge tot matig vochtige, vrij voedselarme tot voedselrijke, zwak basische tot kalkrijke, meestal humeuze, gevarieerde bodems. Ze groeit in lich... [meer]
 
foto24436
foto16585
foto18140
foto12638
foto17708
foto17710